Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava

Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174

tel. 0230-520462

fax 0230-520462

e-mail: economic.suceava@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal nr. 34253

Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) / Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență

Modulul I (clasa a IX-a) Bazele restaurației

Anul școlar 2018-2019

Calificarea:

Tehnician în turism Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză Tehnician în gastronomie

Subiect – proba scrisă

varianta nr. 1

Subiectul I

 

(25 puncte)

Precizați pe foaia de concurs varianta corectă:

 

1.

Morcovul face parte din categoria legumelor:

 

a)

bulbifere

b) tuberculifere

c)

rădăcinoase

d) fructoase

2.

Untura de porc se utilizează la:

 
 

a)

meniurile pentru micul dejun

obținerea produselor de patiserie

b) foaia de plăcintă românească d) tratamente termice de prăjire

c)

3.

Legumele lipsite de clorofilă sunt:

 

a)

ridichile

b) pepenii

c)

leușteanul

d) ciupercile

4.

Verificarea calității produselor și a preparatelor culinare în laborator se face prin:

 
 

a)

metode organoleptice

metode fizico-chimice

b) examinări exterioare d) examinări în textură

c)

5.

Numărul maxim de tacâmuri recomandat este de:

 

a)

12 tacâmuri

9 tacâmuri

b) 10 tacâmuri d) 6 tacâmuri

c)

Subiectul II

 

(35 puncte)

II.1. Precizați pe foaia de concurs pentru fiecare enunț dacă este adevărat (A) sau fals (F).

(15 puncte)

 

1. Pe fiecare latură a farfuriei (stânga, dreapta, sus) se pot așeza cel mul patru tacâmuri.

2. La cină se recomandă preparate mai ușor de digerat, cu o valoare nutritivă și calorică mai mare.

3. Nutriționiștii recomandă consumarea de fructe cu minimum 30 de minute înainte de masă, pentru a preveni procesul de fermentație.

4. Crustaceele și moluștele sunt animale vertebrate care trăiesc doar în ape dulci.

5. Murarea este un proces care are la bază fermentația alcoolică.

II.2. În coloana A sunt precizate principalele sortimente de icre, iar în coloana B caracteristicile acestora. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din coloana B. (20 puncte)

Coloana A

Coloana B

1. Icre de morun

a. Au boabe mari de culoare portocaliu – roșcată

2. Icre de Manciuria

b. Se obțin de la alte specii de pești (excepție somn și mreană care sunt toxice)

3. Icre de crap

c. Au diametrul mic și sunt de culoare neagră strălucitoare

4. Icre de știucă

d. Au bobul mare de culoare galben – roșcată

5. Icre de nisetru

e. Au bobul mic și când sunt proaspete sunt de culoare verzuie

 

f. Au boabele mari cu aspect lucios de culoare cenușie negricioasă

Subiectul III

(40 puncte)

Calculați valoarea energetică a 0,5 l. lapte bătut, pe baza următoarelor informații:

- conținut în proteine – 3,4%

- conținut în lipide – 3,6%

- conținut în glucide – 4,6%

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava

Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174

tel. 0230-520462

fax 0230-520462

e-mail: economic.suceava@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal nr. 34253

Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) / Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență

Modulul I (clasa a IX-a) Bazele restaurației

Anul școlar 2018-2019

Calificarea:

Tehnician în turism Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză Tehnician în gastronomie

Barem – proba scrisă

varianta nr. 1

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem se vor puncta orice alte formulări și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu ideile precizate în barem

Subiectul I

(25 puncte)

1. C

2. B

3. D

4. C

5. B

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul II

 

(35 puncte)

II.1.

(15 puncte)

 

1.

F

2. F

3. A

4. F

5. F

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

II.2.

(20 puncte)

 

1.

F

2. A

3. E

4. D

5. C

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul III

(40 puncte)

W = P * 4,1 kcal/g + L * 9,3 kcal/g + L * 4,1 kcal/g

unde:

W – valoarea energetică

P

– conținutul în proteine exprimat în grame

L

– conținutul în lipide exprimat în grame

G

– conținutul de glucide exprimat în grame

Pentru scrierea corectă a formulei și a compartimentelor se acordă 8 puncte. Pentru răspuns parțial (fără identificarea componentelor) se acordă 4 puncte.

Calculul:

P = 500 g. * 3,4% = 17 g.

L = 500 g. * 3,6% = 18 g.

G = 500 g. * 4,6% = 23 g.

W = 17 * 4,1 + 18 * 9,3 + 23 * 4,1 = 69,7 + 167,4 + 94,3 = 331,4 kcal Pentru calcularea conținutului de proteine, lipide și glucid se acordă câte 5 puncte. Pentru calcul parțial se acordă câte 2,5 puncte. Pentru calculul desfășurat se acordă 5 puncte. Pentru calcularea corectă a valorii energetice se acordă 12 puncte. Pentru calcul parțial corect se acordă 6 puncte.