Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava


Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul III (clasa a X-a) – Patrimoniul turistic
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză

Subiect – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Subiectul I (25 puncte)


Precizați pe foaia de concurs varianta corectă:
1. Deplasarea într-o zonă rurală pitorească și nepoluată reprezintă forma de turism:
a) cultural b) sportiv
c) de afaceri d) agroturism
2. După motivațiile deplasării, turismul poate fi:
a) religios b) rutier
c) de iarnă d) social
3. Una din componentele reliefului montan cu funcție turistică deosebită este:
a) flora specifică b) fondul cinegetic
c) relieful vulcanic d) bioclimatul
4. Lacurile cu apă sărată se găsesc în zona:
a) montană b) de câmpie
c) Marea Neagră d) dealurilor și podișurilor
5. Lacul Roșu este un lac:
a) glaciar b) de baraj artificial
c) de baraj natural d) cu apă sărată

Subiectul II (35 puncte)


II.1. Precizați pe foaia de concurs pentru fiecare enunț dacă este adevărat (A) sau fals (F). (15 puncte)
1. Vestigiile arheologice fac parte din potențial socio-demografic.
2. Clima, prin componentele sale, poate să favorizeze sau să limiteze activitățile turistice.
3. Centrele de ceramică de la Horezu sunt centre industriale din România.
4. Lacul Techirghiol este un lac cu valențe recreative.
5. Cascada Urlătoarea se află în Munții Bucegi.

II.2. În coloana A sunt precizate componente ale potențialului turistic natural, iar în coloana B elemente ale
componentelor potențialului turistic natural. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din
coloana A și litera corespunzătoare din coloana B. (20 puncte)
Coloana A Coloana B
1. relief și geologice a. floră specifică
2. climă b. Mare Neagră și Delta Dunării
3. hidrografie c. microforme de relief
4. vegetație d. precipitații lichide
5. faună e. fond piscicol
f. parcuri naturale

Subiectul III (40 puncte)


Sunt prezentate următoarele elemente de potențial turistic:
1. Babele și Sfinxul
2. Barajul Porțile de Fier
3. Biserica de lemn de la Ineu
4. Casa memorială Ion Creangă din Humulești
5. Cascada Cailor
6. Cheile Bicaz
7. Delta Dunării
8. Lacul Ursu
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
9. Mănăstirea Humor
10. Muzeul Tarii Crișurilor
11. Podul Anghel Saligny
12. Cascada Bigăr
13. Castelul Peleș

a. Înscrieți în coloana A resursele turistice naturale și în coloana B resursele turistice antropice:


A – Resurse turistice naturale B – Resurse turistice antropice

b. Localizați pe harta României elementele de potențial turistic precizate mai sus și înscrieți în tabel, în coloana
corespunzătoare fiecărei regiuni, cifra elementului respectiv:
TRANSILVANIA
MARAMUREŞ

DOBROGEA

BUCOVINA
MUNTENIA

MOLDOVA
CRIŞANA

OLTENIA
BANAT
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253

Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul III (clasa a X-a) – Patrimoniul turistic
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză

Barem – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem se vor puncta orice alte
formulări și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu ideile precizate în barem

Subiectul I (25 puncte)


1. D 2. A 3. B 4. D 5. C
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul II (35 puncte)


II.1. (15 puncte)
1. F 2. A 3. F 4. A 5. F
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

II.2. (20 puncte)


1. C 2. D 3. B 4. A 5. E
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul III (40 puncte)


Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
A – Resurse turistice naturale B – Resurse turistice antropice
Cascada Cailor Biserica de lemn de la Ineu
Lacul Ursu Barajul Porțile de Fier
Babele și Sfinxul Mănăstirea Humor
Cheile Bicaz Casa Memorială Ion Creangă Humulești
Delta Dunării Podul Anghel Saligni
Cascada Bigăr Muzeul Țara Crișurilor
Castelul Peleș

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.


TRANSILVANIA
MARAMUREŞ

DOBROGEA

BUCOVINA
MUNTENIA

MOLDOVA
CRIŞANA

OLTENIA
BANAT

3 1 7 4
12 10 8 2 9
5 13 11 6

S-ar putea să vă placă și