Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava


Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul I (clasa a X-a) – Servicii hoteliere
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Subiect – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Subiectul I (25 puncte)


Precizați pe foaia de concurs varianta corectă:
1. Oferă o gamă de servicii destul de diversificată, dar servicii sofisticate în mică măsură, hotelurile de:
a) 1 stea b) 2 stele
c) 3 stele d) 4 stele
2. La hotelurile de 3 stele se practică tarife între:
a) 90 – 250 dolari b) 70 – 80 dolari
c) 150 – 300 dolari d) 100 – 150 dolari
3. Elementele care diferențiază, în general, hotelurile de diferite categorii sunt:
a) tarifele și serviciile de alimentație b) facilităţile şi nivelul de confort oferit
c) numărul personalului şi facilităţile oferite d) dimensiunea camerelor şi nivelul de confort
4. Numărul minim de servicii ce trebuie oferit de hotelurile încadrate la o anumită categorie este:
a) cel puţin 20 servicii la unităţile de 4 şi 5 stele b) cel puţin 8 servicii la unităţile de 2 stele
c) cel puţin 10 servicii la unităţile de 3 stele d) cel puţin 7 servicii la unităţile de 1 stea
5. Care dintre activităţile enumerate mai jos nu sunt specifice unităţilor de cazare:
a) primirea turiştilor b) sejurul turiştilor
c) recepţia cantitativă şi calitativă d) plecarea turiştilor

Subiectul II (35 puncte)


II.1. Precizați pe foaia de concurs pentru fiecare enunț dacă este adevărat (A) sau fals (F). (15 puncte)
1. Lucrătorul hotelier nu se adresează niciodată clientului folosindu-i numele.
2. Lucrătorul hotelier trebuie să-și însoțească salutul cu o strângere de mână a clientului.
3. Bagajistul este cel care transportă bagajul clientului și îl însoțește pe acesta la cameră.
4. VIP-urile sunt întâmpinate la sosirea în hotel de către guvernantă.
5. Pentru cumpărarea unor reviste, clientul hotelului poate apela la serviciile curierului.

II.2. În coloana A sunt precizate caracteristicile serviciilor hoteliere, iar în coloana B caracteristicile acestora. Scrieți
pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din coloana B.
(20 puncte)
Coloana A Coloana B
1. Intangibilitatea a. Nu pot fi separate de prestatorii de servicii, contractul client – personal hotelier
reprezintă o parte a serviciilor hoteliere
2. Inseparabilitatea b. Nu pot fi gustate, probate, încercate, în momentul cumpărării (generează neîncredere
în calitatea acestora
3. Variabilitatea c. Sunt percepute diferit de la un client la altul (în funcție de așteptări)
4. Perisabilitatea d. Nu pot fi stocate în vederea unei vânzări ulterioare
5. Subiectivitatea e. Calitatea serviciilor hoteliere depinde de cine, unde, când și cum furnizează serviciile
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Subiectul III (40 puncte)

Priviți cu atenție următoarele imagini:


Foto 1 Foto 2 Foto 3

1. Pentru fiecare dintre imagini, stabiliți categoria de personal reprezentată


2. Pentru fiecare categorie de personal identificată, stabiliți compartimentul din cadrul hotelului în care își
desfășoară activitatea
3. Pentru fiecare compartiment, precizați două servicii suplimentare, de a căror prestare răspunde
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253

Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul I (clasa a X-a) – Servicii hoteliere
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Barem – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem se vor puncta orice alte
formulări și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu ideile precizate în barem

Subiectul I (25 puncte)


1. C 2. A 3. B 4. B 5. C
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul II (35 puncte)


II.1. (15 puncte)
1. F 2. F 3. A 4. F 5. A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

II.2. (20 puncte)


1. B 2. A 3. E 4. D 5. C
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul III (40 puncte)


1. Foto 1 – cameristă
Foto 2 – recepționeră
Foto 3 – portar / bagajist
Pentru răspuns corect se acordă 10 puncte. Pentru răspuns incomplet se acordă 5 puncte. Pentru nici un
răspuns corect se acordă 0 puncte.
2. Cameristă – Compartimentul Etaj
Recepționer – Compartimentul Front-office (Recepție)
Portar / bagajist – Compartimentul Hol
Pentru răspuns corect se acordă 10 puncte. Pentru răspuns incomplet se acordă 5 puncte. Pentru nici un
răspuns corect se acordă 0 puncte.
3. Front-office (Recepție)
 oferirea de informații
 primirea și transmiterea mesajelor
 închirieri diverse
 trezirea clienţilor la ora solicitată
 schimb valutar
 păstrarea obiectelor de valoare
Etaj
 spălatul şi călcatul lenjeriei clientului, la cerere
 reparatul lenjeriei şi îmbrăcămintei clientului
 curăţatul şi lustruitul încălţămintei clientului
Hol
 serviciul comisionar-curier
 servicii de parcare-garare
 încărcarea, descărcarea şi transportul bagajelor
Pentru răspuns corect se acordă 10 puncte. Pentru răspuns incomplet se acordă 5 puncte. Pentru nici un
răspuns corect se acordă 0 puncte.