Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava


Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul I (clasa a X-a) – Etică și comunicarea profesională
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Subiect – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Subiectul I (25 puncte)


Precizați pe foaia de concurs varianta corectă:
1. Metacomunicarea este:
a) ansamblul elementelor nonverbale ale comunicării
b) ascultarea cu interes a ideilor prezentate, consemnarea lor și oferirea de soluții adecvate
c) păstrarea contactului vizual cu turistul pe toată durata discuției
d) sistemul de comunicare al unei întreprinderi
2. Palma pusă pe ceafă, ca gest făcut în comunicare, semnifică:
a) plictiseală b) superioritate
c) apărare d) exasperare
3. O formă a comunicării cu sine este:
a) comunicarea de masă b) comunicarea interpersonală
c) comunicarea intrapersonală d) comunicarea public
4. A ”ascult activ” înseamnă:
a) cunoașterea credibilității b) crearea unei stări de spirit favorabilă ascultării
c) identificarea părților utile din mesaj d) pregătirea atentă a mesajului
5. Un element al comunicării nonverbale este:
a) dialogul b) limbajul vestimentației
b) expunerea d) prelegerea

Subiectul II (35 puncte)


II.1. Precizați pe foaia de concurs pentru fiecare enunț dacă este adevărat (A) sau fals (F). (15 puncte)
1. Comunicarea verbală se poate realiza prin: conferință, dezbatere, discurs și disertație.
2. Comunicarea internă presupune promovarea imaginii organizației către alte instituții.
3. Limbajul lucrurilor este o formă a comunicării verbale.
4. Receptorul, ca element al procesului de comunicare, trebuie să verifice înțelegerea mesajului care trebuie
transmis.
5. Principiul percepției globale implică posibilitatea unui schimb permanent de mesaje între participanții la
procesul de comunicare.

II.2. În coloana A sunt prezentate limbaje ale comunicării nonverbale, iar în coloana B ”concretizarea” acestora.
Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din
coloana B. (20 puncte)
Coloana A Coloana B
1. limbajul corpului a. distanța față de interlocutor
2. limbajul lucrurilor b. zâmbet
3. limbajul spațiului c. dezaprobarea unei opinii
4. limbajul tăcerii d. punctualitatea
5. limbajul timpului e. inflexiunile vocii
f. mașina personală

Subiectul III (40 puncte)


Realizați un eseu intitulat ”Comunicarea organizațională”. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere:
- precizarea funcțiilor comunicării
- enumerarea obiectivelor comunicării
- prezentarea formelor comunicării organizaționale
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul I (clasa a X-a) – Etică și comunicarea profesională
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Barem – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem se vor puncta orice alte
formulări și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu ideile precizate în barem

Subiectul I (25 puncte)


1. B 2. D 3. C 4. B 5. C
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul II (35 puncte)


II.1. (15 puncte)
1. A 2. F 3. F 4. F 5. F
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

II.2. (20 puncte)


1. B 2. F 3. A 4. C 5. D
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul III (40 puncte)


(12 puncte)
Funcțiile comunicării sunt: informarea, transmiterea deciziilor, influențarea receptorului, instruirea angajaților,
motivarea angajaților și promovarea culturii organizaționale
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte.
(12 puncte)
Obiectivele comunicării sunt: receptarea corectă a mesajului, înțelegerea corectă a mesajului, acceptarea
mesajului și provocarea unei reacții
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspund incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte.
(12 puncte)
Formele comunicării organizaționale sunt: comunicarea cu publicul (vinderea produselor / serviciilor
organizației); comunicarea instituțională (promovarea imaginii organizației) și comunicarea internă (informarea
salariaților, crearea unei coeziuni, a unei mentalități de grup în cadrul personalului organizației.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
câte 2 puncte.

S-ar putea să vă placă și