Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava


Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul VII (clasa a XI-a) – Tipologia agențiilor de turism
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Subiect – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Subiectul I (25 puncte)


Precizați pe foaia de concurs varianta corectă:
1. După produsele oferite, agențiile de turism sunt:
a) agenții cu ofertă de servicii complete b) agenții tour-operatoare
c) agenții comerciale d) nici una de mai sus
2. Licența de turism este documentul care:
a) atestă capacitate a profesională în domeniul turismului, a persoanelor juridice, care asigură
conducerea agențiilor de turism
b) atestă capacitate a profesională în domeniul turismului, a persoanelor fizice, care asigură
conducerea agențiilor de turism
c) atestă capacitatea unei persoane juridice de a comercializa servicii turistice
d) toate de mai sus
3. O agenție de turism care are 10-25 de angajații este o agenție:
a) de dimensiuni mici b) de dimensiuni medii
c) de dimensiuni mari d) de dimensiuni foarte mari
4. Contractul încheiat de agenția de turism cu turiștii este denumit generic:
a) contract de colaborare b) contract de prestări servicii
b) contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice c) contract de închiriere
5. Este o etapă specifică de înființare a unei agenții de turism:
a) întocmirea dosarului de înființare b) înregistrarea la Registrul Comerțului
b) obținerea licenței de turism d) obținerea brevetului de turism

Subiectul II (35 puncte)


II.1. Precizați pe foaia de concurs pentru fiecare enunț dacă este adevărat (A) sau fals (F). (15 puncte)
1. Rolul agenției de turism se rezumă la acela de simplu vânzător de pachete turistice.
2. Semnătura este elementul lucrării de corespondență care dă autenticitate acesteia.
3. Posesorul unui brevet de manager poate conduce atât o agenție de turism tour-operatoare, cât și un hotel.
4. Agențiile amplasate în incinta unor firme / corporații mari sunt agenții de tip incentive.
5. Ghizii angajați într-o agenție de turism trebuie să aibă brevet de turism specific funcției.

II.2. În coloana A sunt precizate persoanele fizice și juridice implicate în turism, iar în coloana B documentele
necesare desfășurării activității. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A
și litera corespunzătoare din coloana B. (20 puncte)
Coloana A Coloana B
1. agenția de turism revânzătoare Smart Tour a. licență de turism tour-operatoare
2. agenția de turism Vacanță axată pe conceperea produselor b. brevetul de manager în turism
turistice
3. directorul agenției de turism As Tour specializată în produse c. certificatul de clasificare
destinate sectorului business
4. directorul agenției revânzătoare Special Travel d. brevetul de director de hotel
5. directorul Hotelului Capitol e. brevetul de agenție de turism detailistă
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Subiectul III (40 puncte)
Realizați un eseu cu tema ”Licențierea firmei de exercițiu – agenție de turism” în care să vă referiți la:
- definiția licenței de turism;
- rolul licență de turism;
- tipurile de licență de turism pe care le pot obține agențiile de turism și caracteristicile lor;
- trei criterii privind spațiul în care își desfășoară activitatea agenția de turism și dotarea acestuia;
- trei criterii privind personalul agenției de turism;
- argumente în sprijinul licențierii firmei voastre de exercițiu (patru argumente și dovezi în sprijinul
acestora).
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul VII (clasa a XI-a) – Tipologia agențiilor de turism
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Barem – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem se vor puncta orice alte
formulări și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu ideile precizate în barem

Subiectul I (25 puncte)


1. A 2. C 3. B 4. C 5. C
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul II (35 puncte)


II.1. (15 puncte)
1. F 2. A 3. A 4. F 5. F
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

II.2. (20 puncte)


1. E 2. A 3. C 4. F 5. D
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul III (40 puncte)

Licența de turism reprezintă documentul eliberat de către autoritatea administrației publice centrale
responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice – titularul licenței, de
a comercializa servicii turistice în condiții de calitate și siguranță pentru turism.
Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parțial corect se acordă 2 puncte.

Rolul licenței de turism:


- protecția turiștilor;
- certificarea calității serviciilor turistice oferite de agențiile de turism.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns parțial corect se acordă 1 punct.

Tipuri de licență de turism:


- licență de turism pentru agenția de turism tour-operatoare (2 puncte)
- licența de turism pentru agenția de turism detailistă (2 puncte)
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă punctaj.

Caracteristicile licenței de turism – agenția de turism tour-operatoare (4 puncte)


- capacitatea titularului de a produce, organiza, comercializa servicii turistice (3 puncte)
- posibilitatea de a înființa agenție de turism (1 punct)
Caracteristicile licenței de turism – agenția de turism detailistă (2 puncte)
- capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice (1 punct)
- posibilitatea de a înființa o agenție de turism (1 punct)
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (folosirea termenilor cheie din enunțuri). Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă punctaj.

Criterii privind spațiul și dotarea acestuia: (6 puncte)


- starea clădirii să fie bună și salubră;
- amplasarea agenției să fie la demisol, parter, mezanin sau etajul I;
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
- suprafața: minim 16 mp. pentru agenția de turism tour-operatoare și minim 10 mp. pentru agenția de
turism detailistă;
- grup sanitar propriu sau cu acces facil, pentru personal;
- firmă, autocolant sau plăcuță la intrare cu denumirea agenției de turism;
- mobilier adecvat activității desfășurate.
Pentru oricare trei răspunsuri din lista de mai sus se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau
incomplet se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă punctaj.

Criterii privind personalul agenției de turism: (6 puncte)


- persoana care conduce agenția de turism să fie angajată cu contract individual de muncă;
- să dețină unul din documentele: brevet de turism specific funcției, diplomă de licență / masterat /
doctorat în domeniul turismului sau certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în
domeniu
- agenții de turism să fie calificați;
- agenții de turism să aibă experiență în domeniul de minim 3 ani;
- ghizii folosiți să fie posesori ai atestatului de ghid.
Pentru oricare trei răspunsuri din lista de mai sus se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau
incomplet se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă punctaj.

Argumentare: Pentru oricare patru dovezi argumentate (folosind criteriile menționate anterior) se acordă câte 2
puncte. Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia nu se acordă punctaj.
Exemplu: F.E. Travel S.R.L. are firmă la intrarea în cămin.

S-ar putea să vă placă și