Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

PREZENTARE CAZ CLINIC

Student:

PETRESCU (DOBROIU) CAMELIA

Medicină Dentară
Anul: 6, Grupa: 5

CONSTANȚA
2018
SCOP

• Restaurarea morfo-funcțională a aparatului dento-maxilar astfel încât


pacientul să-și restabilească integritatea funcțională și fizionomică pierdută.
• Efectuarea unor tratamente stomatologice corecte cu implicații negative
minime asupra pacientului, într-un timp cât mai scurt astfel încât să se restabilească
echilibrul morfo-funcțional de la nivelul cavității bucale.

OBIECTIVE

• Îndepărtarea factorilor etiologici, iritanți.


• Îndepărtarea sau corectarea efectelor factorilor etiologici.
• Refacerea morfologiei arcadelor dentare în contextul unui nou echilibru
funcțional și biologic.

METODĂ

• Tratamentul a fost efectuat începând cu luna octombrie a anului 2017, în


cadrul Clinicii de Reabilitare Orală a Facultăţii de Medicină Dentară, Constanţa.
• Metoda aplicată: tratamentul edentației parțiale maxilare și mandibulare cu
proteze parțiale mobilizabile elastice.
I. ANAMNEZA

1. DATE CIVILE:
- Nume şi prenume:
- Sex: feminin
- Vârsta: ani
- Ocupație:
- Adresa:
- Condiții de viață: satisfăcătoare
2. MOTIVELE PREZENTĂRII:
- Tulburări masticatorii și fizionomice.
3. ANTECEDENTE PERSONALE:
a. Fiziologice:
b. Patologice generale:
c. Stomatologice: anestezii, extracţii dentare în urma unor leziuni carioase complicate.
4. COMPORTAMENT: receptiv-cooperant

II. EXAMENUL OBIECTIV

1. EXAMENUL CLINIC GENERAL:

• Tipul somatic: normosom

• Tipul constituțional: ectomorf


2. EXAMENUL CLINIC AL EXTREMITĂȚII CEFALICE
A. Inspecție: forma feței – trapez cu baza jos, nev pigmentar regiunea geniană dreaptă.
B. Etajele feței: neproporţionale cu etajul inferior micșorat,
șanțurile nazo-labiale și labio-mentoniere accentuate,
profil ușor convex.
C. Palpare: continuitatea oaselor maxilare,
tonus muscular: hipoton,
puncte de emergență trigeminală de sensibilitate normală,
puncte sinusale nedureroase,
sistem ganglionar nepalpabil.

3. EXAMEN ENDOBUCAL
• Examen oncologic preventiv: fără leziuni cu premaigne sau cu potențial de malignizare

• Apelul dinților:

- dinți restanți:

1.7 – abrazie gradul 2; carie mezială;


1.3 – abrazie gradul2;
1.2 – abrazie gradul 2;
1.1 – abrazie gradul 2;
2.1 – abrazie gradul 2;
2.2 – rest radicular;
2.3 – abrazie gradul 1;
3.5 – abrazie gradul 1;
3.4 – abrazie gradul 1;
3.3 – abrazie gradul 2;
3.2 – abrazie gradul 2;
3.1 –abrazie gradul 2;
4.1 – abrazie gradul 2;
4.2 – abrazie gradul 2;
4.3 – abrazie gradul 2;
4.4 – abrazie gradul 2;
4.5 – abrazie gradul2;
4.7 – abrazie gradul 1.

• Analiza tridimensională a arcadelor:

- Forma: parabolă-maxilar, semielipsă-mandibulă


- Boltă palatină medie

- În cadranele I şi II creasta este regulată, bine reprezentată, tuberozitatea este retentivă

- În cadranul III– creasta de înălțime și lățime medie, aspect neted

• Examenul ocluziei:

Analiza ocluziei statice

M dr C dr I C stg M stg

Plan sagital - neutral psalidodont - -


linia
interincisivă
inferioară
Plan transversal - neutral deviată la - -
stânga cu
1 mm
Plan vertical - neutral neutral - -

Analiza ocluziei dinamice

Conducere 1.3 – 4.3


Lateralitate dreapta Parte lucratoare Se realizează dezocluzia
Parte nelucratoare Se realizează dezocluzia
Conducere Nu se poate înregistra
Lateralitate stanga Parte lucratoare -
Parte nelucratoare -
Conducere 1.1 – 4.1, 2.1 – 3.1
Propulsie Interferente dr -
Interferente stg -

 Examinarea limbii: volum uşor mărit, aspect, culoare normale, hipertonicitate.


 Examinarea glandelor salivare: aspect şi consistenţă normală.
4. EXAMENUL ATM:
 Inspecţie - nu prezintă formaţiuni patologice pretragiene; amplitudinea deschiderii în
limitele normale.
 Din normă frontală, deschiderea gurii se realizează urmând un traiect vertical.
 Din normă laterală, la deschiderea gurii mişcarea se realizează în arc de cerc.
 Palpare – salt inițial a condilului drept în cavitatea glenoidă la deschiderea gurii.
 Ascultaţia - nu s-au decelat zgomote.

5. EXAMENUL FUNCŢIILOR SDM:


 Masticaţia - perturbată datorita absenţei unităţilor dentare;
 Deglutiţia - de tip adult, însă este perturbata din cauza edentaţiilor;
 Fonaţia şi fizionomia - perturbate datorită lipsei unităţii dentare din zona frontală.

III. EXAMENE COMPLEMENTARE

 Fotografii extraorale. Aspectul iniţial al pacientului:


• Fotografii intraorale

• Examen radiologic
DIAGNOSTICE

1. General:

2. De urgenţă:-

3. Odontal: multiple leziuni odontale simple netratate

4. Parodontal: parodonită marginală cronică profundă generalizată

5. De edentaţie: edentaţie maxilară clasa a II-a Kennedy cu o modificare (edentaţie latero-


fronto; terminală) nereabilitată protetic;

edentaţie mandibulară clasa a II-a Kennedy cu o modificare (edentaţie


termino;laterală) nereabilitată protetic;

6. Etiologic: etiologie mixtă microbiană, carioasă, suprasolicitare, traumă ocluzală

7. De ocluzie: disfuncţie ocluzală secundară pierderii stopurilor ocluzale de clasa I și a III-a,


complicată cu denivelarea planului ocluzal

8. ATM: disfuncție ATM

9. Chirurgical: 2.2 – rest radicular irecuperabil; 2.8 - inclus

10. Ortodontic: 2.3 – rotație disto-vestibulară

11. Funcţional: disfuncţie masticatorie, fonetică și fizionomică

10. Evolutiv: evoluţia stării prezente va determina amplificarea modificărilor morfologice şi


funcţionale, cu repercusiuni biologice la nivelul structurilor restante şi cu efecte nedorite asupra
sanatatii locale şi generale a pacientului, în lipsa tratamentului stomatologic

11. Prognostic: favorabil la instituirea tratamentului de reabilitare orală


TRATAMENT
 Obiective:
 îndepărtarea factorilor etiologici;
 îndepărtarea și corectarea efectelor factorilor etiologici;
 refacerea morfologiei arcadelor dentare în contextul unui nou echilibru funcțional și
biologic.

 Etape de tratament:

 Pregătirea psihologică, educația pentru autoigienizare, conștientizarea asupra afecțiunilor


existente și acceptul pentru un tratament complex – obținerea consimțământului informat.

 Igienizare profesională și instructaj.

 Tratament preprotetic:

o Chirurgical: 2.2 – extracție.


o Parodontal: detartraj ultrasonic supra și subgingival, debridarea șanțului gingival
cu apă oxigenată, aplicarea de pastă TM.

 Tratament protetic propriu-zis:

o Amprenta preliminară cu alginat în portamprente standard de plastic:


o Adaptarea lingurii individuale. Amprenta finală cu Oranwash L - silicon de
condensare cu vâscozitate redusă în lingură individuală.

o Determinarea și înregistrarea relaţiilor intermaxilare cu ajutorul șabloanelor


de ocluzie. Alegerea și înregistrarea culorii dinților artificiali.
o Proba machetelor de ceară pe modele și în cavitatea orală.
o Proba şi adaptarea protezelor parţiale mobilizabile elastice în cavitatea
orală.

S-ar putea să vă placă și