Sunteți pe pagina 1din 2

ANUL ŞCOLAR 2018-2019

CLASA a VI-a

ATRIBUŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASA:

1. Preia clasa cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează


personalului de serviciu orice deficienţă.
2. Asigură condiţii optime de desfăşurare a orelor :
 ordine şi curăţenie
 aerisirea clasei – în pauze (obligatoriu);
 tabla ştearsă - atât în pauză, cât şi în timpul orelor de curs
 asigurarea necesarului de cretă
3. Ţine evidenţa elevilor absenţi comunicând situaţia atunci când este cerută.
4. Semnalizează colegilor începutul orelor de curs.
5. Se subordonează dirigintelui, şefului clasei, profesorului de serviciu pe
şcoală, persoane pe care le informează despre toate evenimentele din ziua
respectivă.
6. Goleşte coşul de gunoi la finalul programului sau atunci când acesta este
plin.
7. Pleacă ultimul din clasă, predând personalului de serviciu, în bună stare,
clasa sau asigurând încuierea uşii.
8. Răspunde de ceea ce se întâmplă pe tot parcursul zilei împreună cu şeful
clasei.
9. Anunţă, cu o zi înainte, dacă nu poate efectua serviciul pe clasă.
10. În cazul în care elevul de serviciu lipseşte, serviciul va fi efectuat de
următorul elev, iar elevul absent îşi va recupera serviciul într-o dată stabilită şi
consemnată în tabelul cu elevii de serviciu.

În fiecare clasă va exista tabelul cu elevii de serviciu actualizat în


permanenţă, responsabil fiind şeful clasei . Orice modificare survenită va fi
consemnată în tabel.
Şeful de clasă răspunde de existenţa în clasă a cutiei de cretă, a buretelui şi
a coşului de gunoi.
TABEL CU ELEVII DE SERVICIU

Clasa a V-a B

De la data de ………….. la data de ……………..

Nr. Numele şi prenumele elevului de Semnătura elevului Observaţii /


Data
crt. serviciu de serviciu modificări
1 BLINDU ANDRADA
2 BURLACU ELENA-ALINA
3 COSTINIUC EUSEBIU
4 CROITOR CIPRIAN-ADRIAN
5 DANELCO RALUCA-IOANA
6 DRAGOI CAMELIA
7 HUTAN DANIELA-ANDREEA
8 IACOBETI GABRIELA
9 LUTAC ANDREEA
10 MUNTEANU ALEXANDRU- ANDREI
11 POPADIUC DELIA –NARCISA
12 RUSU IULIANA-ELENA
13 STAVARACHE PAUL-FLORIN
14 TARABAS ELISA
15 ZALISCHI DAVID
16 ZAMA DANIELA

Diriginte Şeful clasei,


PROF. CHELARU LUMINITA