Sunteți pe pagina 1din 11

PLANIFICĂRI

CLASA A II-A
An școlar 2018 – 2019

Prof. înv. primar, Gladiola Bondar


Liceul ”Mihail Sadoveanu”
Com. Borca – Jud. Neamț
ROMÂNIA

LICEUL ”Mihail Sadoveanu” Tel. 0233/268016; Fax 0233/268029


Com. Borca-Jud. Neamț e-mail: gsbborca@yahoo.com
Clasa a II-a www.scoalaborca.ro
Anul școlar: 2018-2019
Prof. înv. primar Gladiola Bondar Nr. _____________________

Avizat: Responsabil comisie învățători,


Director, prof. ______ Înv. _____

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Manual: Ed. INTUITEXT, autori: Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel
Nr. ore: 6 ore/săpt./192 ore
Unitatea de învățare Nr.
Semestrul Competențe Săptămâna Observații
Conținuturi ore
Bun venit la școală ! 1.1.
 Deşteaptă-te, române! de A. M. 1.2.
 Bun venit la școală ! 2.1. 4 I
 Povestea abecedaralui pierdut, P.
Stoicescu
Printre sunete și cuvinte 1.1.
 Biblioteca pentru copii, S. Craia 1.2.
 Cartea – cuprinsul cărții 1.3.
 Prezentarea unui obiect 2.1.
 Cuvântul 2.2.
 Cum se scrie o carte, P. Ghelmez 2.3.
 Așezarea în pagină a textului 3.1. 18 I – IV
tipărit 3.3.
 Așezarea textului în pagina 3.4.
caietului (liniatură tip II) 4.1.
 Recapitulare 4.2.
I
 Proiect – Cum să faci o carte de
16 săpt. x 6 ore
colorat
= 96 ore
 Evaluare inițială
(1 săpt. Școala
 Ne jucăm, corectăm, învățăm
Altfel)
Culorile pământului 1.1.
 Prietenie, S. Kerim 1.2.
 Textul literar 1.4.
 Cuvinte cu înțeles asemănător 2.1.
 Alfabetul. Sunetul. Litera 2.2.
 Uriașul brun al Pământului, G. 2.3. 27 octombrie –
Onea 3.2. 4 noiembrie
 Textul narativ 3.3. 26 IV – VIII vacanță
 Cuvinte cu înțeles opus 3.4.
 Scrierea corectă a cuvintelor cu î și â 4.1.
 Scrierea corectă a cuvintelor cu x 4.2.
 Poveste de demult, V. Carianopol 4.3.
 Personajele
 Cum te prezinți
 Proiect – Cartea personajelor
îndrăgite
Unitatea de învățare Nr.
Semestrul Competențe Săptămâna Observații
Conținuturi ore
 Recapitulare
 Evaluare
 Ne jucăm, corectăm, învățăm
În lumea plantelor 1.1.
 Grădina Ioanei, E. Căldăraru 1.2.
 Intonarea propoziției. Punctul. 1.4.
Semnul întrebării 2.1.
 Unde-i unul, nu-i putere, V. 2.2.
Sivetidis 3.2.
 Intonarea propoziției. Semnul 4.1.
exclamării 4.2. 20 IX – XII
 Trandafirul, E. Gârleanu 4.3.
 Povestirea orală cu întrebări de
sprijin
 Necunoscutul, V. Malschi
 Formulare de întrebări și
I răspunsuri
 Recapitulare
 Evaluare
 Ne jucăm, corectăm, învățăm
În lumea animalelor 1.1.
 Povestea ursului cafeniu, V. Colin 1.2.
 Dialogul 1.4.
 Două puncte 2.1.
 Virgula 2.2.
22 dec. 2018
 Comunicarea politicoasă – Salutul 2.3.
-13 ian. 2019
 O invitație, M. Sântimbreanu 3.1. 16 XII - XIV vacanță de iarnă
 Comunicare politicoasă – 3.2.
solicitare, permisiune 4.1.
 Cum ne spunem părerea 4.2.
 Povestirea unei întâmplări trăite 4.3.
 Recapitulare
 Evaluare
Natura 1.1.
 Iarna pe uliță, G. Coșbuc 1.2.
 Stupul lor, T. Arghezi 1.4.
 Vocale și consoane 2.1. 2 – 10 februarie
vacanță
 Grupurile de sunete: oa, ea, ia, ie, ua 2.2. 12 XV - XVI intersemestrială
 Scrierea literei m înainte de p și b 2.3.
 Cuvinte care au aceeași formă, 3.3.
înțeles diferit 4.1.
 Recapitulare 4.3.
 Evaluare
Pe urmele vacanței 1.1.
 Recapitulare 1.2. 4 I
 Scamatorii, scamatorii, 1.4.
scamatorii, M. Sorescu 2.1.
Prin toate colțurile lumii 1.1.
 Părerea mea și a crocodilului- 1.2.
II
tată, O. Pancu-Iași 1.4.
16 săpt. x 6 ore
 Comunicarea cu dialog 2.1.
= 96 ore
 Zebra cu puncte 2.2.
 Repovestirea unor întâmplări citite 2.3.
 Așezarea corectă a textului scris în 3.2. 16 I - IV
pagină. Scrierea pe dictando 4.1.
 Cea mai scumpă de pe lume, N. 4.2.
Stănescu 4.3.
Unitatea de învățare Nr.
Semestrul Competențe Săptămâna Observații
Conținuturi ore
 Felicitarea
 Cartea cu Apolodor, G. Naum
 Banda desenată
 Recapitulare
 Evaluare
 Ne jucăm, corectăm, învățăm
Despre mine, despre tine, despre noi 1.1.
 Supărarea Danielei, V. Gafița 1.2.
 Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi 1.4.
 O păpădie 2.1.
 Grupurile de litere: che, chi, ghe, 2.2.
ghi 2.3.
 Visul lui Fănel, N. Casian 3.3.
 Despărțirea cuvintelor în silabe 4.1. 24 IV – VIII
 Pasiunea pentru forbal, V. Teclici 4.2.
 Povestirea orală după ilustrații 4.3.
 Descrierea unei persoane
 Proiect – Preocupări de timp liber
 Recapitulare
 Evaluare
 Ne jucăm, corectăm, învățăm
Ploaie de stele 1.1.
 Globul pământesc, E. Căldăraru 1.2.
 Scrierea cuvintelor într-o, într-un, 1.4.
dintr-o, dintr-un 2.2.
 Roșu-de-Soare și Galben-de-Lună, 2.3.
A.Turcuș 3.2.
II  Scrierea textului cu ajutorul 4.1. 20 aprilie –
ilustrațiilor 4.2. 5 mai vacanța
 Soarele somnoros, E. Plugaru 4.3. 28 VIII – XII de primăvară
 Scrierea cuvintelor: sau/s-au
 O călătorie în Carul Mare, C.
Cubleșan
 Povestirea orală
 Scrierea cuvintelor: sa/s-a
 Scrierea unui text cu ajutorul
întrebărilor
 Recapitulare
 Evaluare
 Ne jucăm, corectăm, învățăm
Terra o planetă în mișcare 1.1.
 Noaptea-Albastră și Ziua-Lumină 1.2.
 Textul nonliterar 1.4.
 Copilul și calculatorul 2.1.
 Afișul, Biletul, Ziarul clasei 2.2. 12 XIII –XIV
 Proiect – Revista clasei 2.4.
 Recapitulare 3.1.
 Evaluare 3.4.
 Ne jucăm, corectăm, învățăm 4.2.
Parfum de vară 1.1.
 Desene pe nisip, E. Jurist 1.2.
 Evaluare finală 1.4. 12 XV - XVI
 Proiectul meu de vacanță 2.1.
 În lumea cărților 2.2.
3.4.
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
Manual: Ed. INTUITEXT, autori: M Mihăescu, Ş. Pacearcă, A. Dulman, C. Alexe, O. Brebenel, C. Ionescu
Nr. ore: 5 ore/săpt./160 ore

Unitatea de învățare Nr.


Semestrul Competențe Săptămâna Observații
Conținuturi ore
Bun venit din nou la școală 1.1. 5 I
 Recapitulare 1.2.
Numere și sunete din jurul nostru 1.1.
 Formare, citire, scriere nr. nat. 0 – 100 1.2.
 Compararea nr. 0 – 100 1.3.
 Ordonarea nr. 0 – 100 1.6. 10 II - III
 Organizarea și reprezentarea datelor 5.1.
 Sunetul. Intensitatea sunetului
 Recapitulare
 Evaluare inițială
 Ne jucăm, corectă, învățăm !
Înfățișarea pământului 1.1.
 Alcătuirea Pământului 1.2.
 Formare, citire, scrierea nr. 0-1000 1.3.
 Compararea nr. nat. 0 - 1000 1.6.
 Pământul. Forme de relief 3.2. 10 IV - V
 Ordonarea nr. nat 0 - 1000 4.2.
 Recapitulare
I  Evaluare
16 săpt. x 5 ore  Ne jucăm, corectă, învățăm !
= 80 ore În lumea plantelor 1.1.
(1 săpt. Școala  Ce nevoi au plantele? 1.4.
Altfel)  Cum se înmulțesc plantele? 1.6.
 Adunarea și scăderea nr. nat. 0 - 100 3.1.
 Proiect – Iubim și îngrijim plantele 27 octombrie
4.1. 15 VI - VIII

 Adunarea nr. naturale 0 – 1000 4.2. 4 noiembrie
 Scăderea nr. naturale 0 – 1000 vacanță
 Recapitulare
 Evaluare
 Ne jucăm, corectă, învățăm !
În lumea animalelor 1.1.
 Ce nevoi au animalele ? 1.4.
 Aflarea termenului necunoscut 1.6.
 Probleme de adunare și scădere a 3.1. 15 IX - XI 22 dec. 2018
nr. naturale 0 – 1000 4.2. -13 ian. 2019
vacanță de
 Înmulțirea animalelor
iarnă
 Recapitulare
 Evaluare
 Ne jucăm, corectă, învățăm !
Medii de viață de la noi 1.1.
 Pădurea 1.5.
 Lacul, balta, iazul 1.6.
 Adunarea repetată de termeni egali 3.1.
 Operația de înmulțire 3.2. 2 – 10 februarie
vacanță
 Înmulțirea – proprietăți 4.2. 25 XII - XVI intersemestrială
 Probleme de înmulțire cu nr. 0-100 5.1.
 Delta Dunării
 Marea Neagră
 Recapitulare
 Evaluare
 Ne jucăm, corectă, învățăm !
Unitatea de învățare Nr.
Semestrul Competențe Săptămâna Observații
Conținuturi ore
Amintiri din vacanța de iarnă 1.1. 5 I
 Recapitulare 1.4.
Zone calde și reci ale Pământului 1.1.
 Polul Nord 1.4.
 Polul Sud 1.5.
 Scăderea repetată. Împărțirea 1.6.
numerelor naturale 0 - 100 3.1.
 Legătura dintre înmulțire și împărțire 3.2.
 Fracții. Jumătatea și sfertul 4.1. 20 II - V
 Proiect – Animale din zone reci 4.2.
 Deșertul 5.1.
 Recapitulare
 Evaluare
 Ne jucăm, corectă, învățăm !
Sănătatea noastră 1.1.
 Menținerea stării de sănătate. Igiena, 3.1.
exercițiul fizic 3.2.
 Menținerea stării de sănătate. Dieta 4.1.
 Măsurarea lungimii. Metrul 4.2.
 Măsurarea lungimii – cm, mm 5.1.
 Măsurarea capacității- litrul, ml 20 VI - IX
 Măsurarea masei – kilogramul,
gramul
 Boli provocate de virusuri. Cum
prevenim și cum tratăm?
 Proiect – Jurnalul meu de sănătate
II  Recapitulare
16 săpt. x 5 ore  Evaluare
= 80 ore  Ne jucăm, corectă, învățăm !
Corpurile din jurul nostru 2.1.
 Corpuri și materiale care conduc 2.2.
curentul electric 3.1.
 Figuri geometrice: pătrat, dreptunghi, 3.2.
triunghi, cerc, semicerc 4.1. 20 aprilie –
 Fig. geometrice: Axa de simetrie 4.2. 15 X - XII 5 mai vacanța
 Forțe exercitate de magneți 5.1. de primăvară
 Corpuri geometrice: cub, cuboid,
cilindru, sferă, con
 Corpuri geometrice: construcții după
desfășurări date
 Recapitulare
 Evaluare
 Ne jucăm, corectă, învățăm !
Pământul – o planetă în univers 1.1.
 Universul. Planetele 3.1.
 Ciclul zi – noapte 3.2.
 Ziua, ora. Instrumente de măsură a 4.1.
timpului 4.2.
 Săptămâna, luna, anul. Anotimpurile 5.1. 11 XIII - XV
 Proiect – Calendarul zilelor de
naștere
 Ciclul zi – noapte: schimbări în viața
plantelor, animalelor, a omului
 Banii. Leul
 Banii. Euro
 Recapitulare
 Evaluare
 Ne jucăm, corectă, învățăm !
Unitatea de învățare Nr.
Semestrul Competențe Săptămâna Observații
Conținuturi ore
Micii ecologiști pregătiri de vacanță 1.4.
 O școală ECO 1.5.
II  Un colț al naturii în sala de clasă 1.6.
 Planuri de excursie 3.1. 9 XV - XVI
 Vacanța de așteaptă 4.1.
 Recapitulare 5.1.
 Evaluare finală
 Ne jucăm, corectă, învățăm !
DEZVOLTARE PERSONALĂ
Manual: Ed. ARAMIS, autor: C. Cuciinic
Nr. ore: 1 oră/săpt./32 ore

Unitatea de învățare Nr.


Semestrul Competențe Săptămâna Observații
Conținuturi ore
Autocunoaștere și stil de viață sănătos 1.1.
 Să ne amintim !
2 I – II
 Eu și ceilalți. Să ne cunoaștem mai
bine Fapte care ne apropie de ceilalți
Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de 1.1.
sine și față de ceilalți 1.2.
 Suntem diferiți, dar și asemănători
3 III – V
 Sunt la fel/diferit de ceilalți. Cum sunt
eu, cum sunt ceilalți
 Recapitulare. Evaluare
Igiena personală 1.2.
 Ne place să fim curați și sănătoși.
Igiena sălii de clasă
 Reguli de igienă acasă. Importanța
27 octombrie
normelor de igienă pentru sănătate și învățare
4 VI –IX –
I  Cum să fiu sănătos. Importanța 4 noiembrie
16 săpt. x 1 oră normelor de sănătate pentru relațiile cu vacanță
= 16 ore ceilalți. Normele de sănătate și relațiile cu
(1 săpt. Școala ceilalți
Altfel)  Recapitulare. Evaluare
Dezvoltarea emoțională și socială 2.1.
 Emoțiile mele. Cum îmi exprim 2.2.
emoțiile. Gândurile noastre ne creează emoții 2 X – XI
 Emoțiile în imagini și culori. Emoții
care ne fac bine/rău
Trăire și manifestare emoțională, starea de 2.1.
22 dec. 2018
bine 2.2.
-13 ian. 2019
 Să înțelegem mai bine emoțiile. Îmi 2 XII – XIII vacanță de iarnă
stăpânesc emoțiile
 Recapitulare. Evaluare
Comunicare școlară eficientă 2.1.
 Comunicăm: Vorbim și ascultăm. 2.2. 2 – 10 februarie
Emoțiile în comunicarea cu ceilalți 3 XIV - XVI vacanță
 Recapitulare. Evaluare intersemestrială
 Recapitulare finală
Dezvoltarea emoțională și socială 2.3.
 Relațiile cu ceilalți:
Prietenia.Respectul Prietenia și 2 I – II
conflictul
 Recapitulare. Evaluare
Interacțiuni simple cu ființe și obiecte 2.3.
familiare
II  Cum folosim timpul ? școlarul și
3 III – V
16 săpt. x 1 oră programul zilnic de activitate
= 16 ore  Programul meu zilnic de lucru
 Timpul meu pentru activitate și odihnă
Organizarea învățării și pregătirea pentru 3.1.
viață a școlarului mic. Rutine 3.2.
 Când și cât învăț ? Cum învăț ?
3 VI – VIII
 Învățarea poate fi un joc frumos dacă
știi să joci !
 Recapitulare. Evaluare
Unitatea de învățare Nr.
Semestrul Competențe Săptămâna Observații
Conținuturi ore
Abilități și atitudini de învățare 3.1.
 Cine și ce mă ajută/ mă împiedică să 3.2.
20 aprilie –
învăț ? Importanța normelor de igienă pentru
3 IX – XI 5 mai vacanța
învățare de primăvară
 Cum poți face învățarea mai ușoară ?
 Recapitulare. Evaluare
Explorarea meseriilor 3.3.
 Oamenii și meseriile lor
 Meseriile. De ce sunt folositoare
5 XII – XVI
meseriile ?
 Recapitulare. Evaluare
 Recapitulare finală
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
Manual: Ed. LITERA, autori: C. Rizea, D. Stoicescu, I. Stoicescu
Nr. ore: 2 ore/săpt./64 ore

Unitatea de învățare Nr.


Semestrul Competențe Săptămâna Observații
Conținuturi ore
Cuvinte și numere dragi 1.1.
 Materiale și instrumente 1.3.
 Oamenii comunică 2.1. 4 I - II
 Litere și cifre 2.2.
 Evaluare
Acasă 1.1.
 Familia mea (linia; portretul) 1.2.
 Casa mea (realizarea unei machete) 1.3. 8 III – VI
 Locul unde mă joc (desen, modelaj) 2.1., 2.2.
 Evaluare 2.3., 2.4.
Curcubeu 1.1.
I  Povești despre curcubeu (tehnici de 1.2.
16 săpt. x 2 ore lucru; ROGVAIV) 1.3. 6 VII – IX 27 octombrie
= 32 ore  Cu umbrela sub ploaie (punctul, linia) 2.1., 2.2. –
(1 săpt. Școala  Curcubeul nostru (culoarea) 2.5., 2.6. 4 noiembrie
vacanță
Altfel)  Evaluare
Iarna pe uliță 1.1.
 Ninge (linii, puncte, nonculori) 1.2. 22 dec. 2018
 Omul de zăpadă (punct, linie, formă) 1.3. 8 X – XIII -13 ian. 2019
vacanță de iarnă
 Obiceiuri de iarnă 2.1., 2.2.
 Evaluare 2.3., 2.4.
Inimă verde 1.1.
 Piatră (pictură; culori calde/reci) 1.3. 2 – 10 februarie
vacanță
 Lemn (decorare; construcții simple) 2.1., 2.2. 6 XIV - XVI intersemestrială
 Plastic (flori din material reciclabil) 2.4., 2.5.
 Recapitulare. Evaluare
Despre muzică 1.1.
 Muzica, pasiunea mea (audiție, desen) 1.3. 6 I – III
 Instrumente muzicale din jucărie 2.1., 2.2.
 Evaluare 2.5., 2.6.
Jurnalul unei frunze 1.1.
 Frunze (linii, puncte, pete) 1.2.
 Flori (materiale reciclabile) 1.3. 8 IV – VII
 Fructe (tehnica hașurării; nat. moartă) 2.1., 2.2.
 Evaluare 2.3., 2.4.
Animale 1.1. 20 aprilie –
 Familia Miau (desen pas cu pas) 1.3. 6 VIII – X 5 mai vacanța
 Fluturi (amestecul culorilor, pata) 2.1., 2.2. de primăvară
II  Evaluare 2.4., 2.5.
16 săpt. x 2 ore Lumea de sub ape 1.1.
= 32 ore  Pești (realizarea planului unei lucrări) 1.2.
 Țestoase de apă (Origami) 1.3. 4 XI – XII
 Caracatițe (materiale refolosibile) 2.1., 2.2.
 Evaluare 2.5., 2.6.
Cufărul cu povești 1.1.
 La castel (desen – puncte, linii, 1.2.
forme; construcții din materiale 1.3.
diferite – plastilină, carton, nisip etc.) 2.1.
 Cai și unicorni (puncte, linii, forme) 2.2. 8 XIII - XVI
 Prâslea cel voinic (Tangram) 2.3.
 Personaje Eco (colaje cu materiale 2.4.
refolosibile) 2.5.
 Recapitulare. Evaluare 2.6.
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
Manual: Ed. ARAMIS, autori: A. Perțea, D. Radu
Nr. ore: 2 ore/săpt./64 ore

Unitatea de învățare Nr.


Semestrul Competențe Săptămâna Observații
Conținuturi ore
Timbrul 1.1.
 Sunete din mediul înconjurător 1.2.
 Sunetele muzicale vocale 8 I - IV
 Sunetele muzicale instrumentale
 Recapitulare. Evaluare
Jucării muzicale 3.3.
 Jucării muzicale din materiale 3.4. 27 octombrie
naturale și reciclabile 6 V - VII –
 Orchestra de jucării muzicale 4 noiembrie
vacanță
I  Recapitulare. Evaluare
16 săpt. x 2 ore Ritmul 1.1.
= 32 ore  Sunetul lung. Sunetul scurt (durata) 1.4.
(1 săpt. Școala  Marcarea structurilor ritmice 2.2. 8 VIII - XI
Altfel)  Audiția interioară. Improvizația 2.3.
ritmică spontană 3.1.
 Recapitulare. Evaluare 3.4.
Melodia 1.2.
 Sunete înalte. Sunete joase 1.4. 22 dec. 2018
 Mersul melodiei 2.2. -13 ian. 2019
vacanță de iarnă
 Legătura dintre text și melodie 3.4. 10 XII – XVI
 Genuri muzicale: folclorul copiilor; 2 – 10 februarie
colindele vacanță
 Recapitulare. Evaluare intersemestrială
Interpretarea 1.1.
 Nuanțe: tare/încet/mediu 1.2.
 Cântec vesel/trist 1.4.
 Procedee armonico-polifonice (solis- 2.1. 8 I - IV
cor, cântare în lanț, dialog muzical,
grupe alternative)
 Recapitulare. Evaluare
Cântarea vocală 1.4.
 Poziția, emisia, tonul, semnalul de 2.1.
început, dicția, sincronizarea
II  Cântarea vocală în colectiv 10 V – IX
16 săpt. x 2 ore  Cântarea vocală în grupuri mici
= 32 ore  Cântarea individuală
 Recapitulare. Evaluare
Cântarea instrumentală 2.2.
 Percuția corporală diversă 6 X – XII 20 aprilie –
 Cântarea cu acompaniament 5 mai vacanța
 Recapitulare. Evaluare de primăvară
Mișcarea pe muzică 2.1.
 Dirijatul intuitiv 3.1.
 Mișcări sugerate de text/ritm. Dansul 3.2. 8 XIII - XVI
 Pasul candențat. Marșul 3.4.
 Recapitulare. Evaluare

S-ar putea să vă placă și