Sunteți pe pagina 1din 12

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE ŞI

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA LOCUL DE MUNCĂ


CLIENTI/VIZITATORI

4.1 PROCESUL DE MUNCĂ


• Vizitatorii, la sosire, trebuie sa se prezinte la poarta principala.
• Vizitatorii pot intra in incinta societatii numai cu insotitor
• Vizitatorii trebuie sa poarte asupra lor in permanenta, la loc vizibil, legitimatia de
vizitator
• Persoana de contact din partea societatii este responsabila ca vizitatorul sa primeasca
informatiile necesare cu privire la securitatea si sanatatea muncii in incinta societatii
• Toate semnalizarile (pictogramele) de securitate trebuie sa fie respectate
• Este interzis folosirea aparatelor de fotografiere, video sau filmare fara acordul
conducerii societatii
• Este interzis utilizarea telefoanelor mobile
• Fumatul este interzis
• Echipamentul individual de protectie de baza trebuie purtat in intreaga incinta a societatii,
exceptand cladirea administrativa si calea de acces de la poarta pana la cladirea administrativa
La terminarea vizitei, vizitatorii se vor intoarce la poarta insotit de persoana de contact a
societatii.

4.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE


MUNCĂ EVALUAT
MIJLOACE DE PRODUCŢIE
− Mijloace de prelucrare automată a datelor dotate cu monitoare (calculatoare)
− Articole papetărie;
− Articole de birotică;
− Mijloace de comunicare (telefon.);
− Birouri cu dotări specifice.
− Imprimante laser
− xerox
1
MEDIUL DE MUNCĂ
Vizitatorii pot fi prezenti in birourile din cladirile societatii precum si la punctele de lucru
ale societatii
Birourile sunt spatioase dotate cu mobilier adecvat, iluminat mixt suficient, podea
parchetata.

4.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. Factori de risc dependenţi de mijloacele de producţie


a) Factori de risc mecanic
 Accidentari auto datorate deplasarii prin incinta punctelor de lucru;
 Contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (loviri datorita
amenajării incorecte a locurilor de muncă, în ceea ce priveşte repartizarea
echipamentelor tehnice, mobilierului, instrumente de tăiere, etc.);
dimensionarea şi stabilirea incorectă a căilor de acces pentru libera trecere
sau evacuare în caz de pericol.
 Deplasari sub efectul gravitatiei –alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere
libera obiecte plasate necorespunzator
b) Factori de risc termic
 Temperatura ridicata sau coborata a obiectelor sau suprafetelor, flacari,
flame
c)Factori de risc electric
 Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate accidental) -atingere
indirectă la deteriorarea accidentală a unor izolaţii.

B. Factori de risc dependenţi de mediul de muncă


a)Factori de risc fizic
 Zgomot-nivelul scazut(sub 85 dB) dar continuu al zgomotului(zgomot de
fond) in unele puncte de lucru;
 Insulte, ameninţări, agresiuni fizice sau psihologice, exercitate de anagajatii
recalcitranti;
 Iluminatul-nivel scazut al iluminatului la circulatia in conditii meteo
nefavorabile
 Temperatură ridicată a aerului în timpul verii, scazuta in timpul iernii

d)Factori de risc biologic


 Infectare bacterii, virusuri, paraziti, ciuperci datorita contactului direct cu
agentii patogeni existenti in unele puncte de lucru;

C. Factori de risc dependenţi de sarcina de muncă

D. Factori de risc dependenţi de executant


a) Actiuni gresite
 Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare (cablurile
prelungitoarelor, picioarele scaunelor, denivelari, etc.) in sediul societatii,
cat si in timpul deplasarilor la punctele de lucru ;
 Deplasări şi staţionări în zone periculoase
 Pornire, intrerupere functionare echipamente tehnice
 Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime: - - prin pasire in gol
- prin dezechilibrare
- prin alunecare
 Prezentarea în condiţii psihico-fiziologice necorespunzătoare (oboseală,
lucru sub influenţa alcoolului).
UNITATEA: SC TED
NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
INTERNATIONAL 2000 SRL 4.4. FIŞA DE EVALUARE A
SECŢIA: LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII:
LOCUL DE MUNCĂ: CLIENTI / ECHIPA DE EVALUARE:
VIZITATORI Ing. CARAGEA RODICA
CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENTA FACTORI DE CINŢA PAR-
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A DE DE
SISTEMULUI RISC MAXIMĂ ŢIAL
FACTORILOR DE RISC(descriere, parametri) GRAVI- FRECV-
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI PREVI- DE
TATE VENŢĂ
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Accidentari auto datorate deplasarii prin
PRODUCŢIE RISC MECANIC DECES 7 1 3
incinta punctelor de lucru;
2. Contact direct al epidermei cu suprafeţe
periculoase (loviri datorita amenajării incorecte a
locurilor de muncă, în ceea ce priveşte
repartizarea echipamentelor tehnice, ITM 3-
mobilierului, instrumente de tăiere, etc.); 2 4 2
45 zile
dimensionarea şi stabilirea incorectă a căilor de
acces pentru libera trecere sau evacuare în caz de
pericol.

3. Deplasari sub efectul gravitatiei –alunecare,


rostogolire, rasturnare, cadere libera obiecte ITM 3-
2 3 2
plasate necorespunzator 45 zile

FACTORI DE 4. Temperatura ridicata sau coborata a ITM 45- 3 2 2


RISC TERMIC obiectelor sau suprafetelor, flacari, flame 180 zile
FACTORI DE 5. Electrocutare prin atingere directă (prize
RISC ELECTRIC deteriorate accidental) -atingere indirectă la DECES 7 1 3
deteriorarea accidentală a unor izolaţii.

MEDIUL FACTORI DE 6. Afectare Zgomot-nivelul scazut(sub 85 dB)


DE MUNCĂ RISC FIZIC ITM 45-
dar continuu al zgomotului(zgomot de fond) in 3 3 3
180 zile
unele puncte de lucru;
7. Insulte, ameninţări, agresiuni fizice sau ITM 45-
3 3 3
psihologice, exercitate de anagajatii recalcitranti 180 zile
8. Iluminatul-nivel scazut al iluminatului la INV
4 2 3
circulatia in conditii meteo nefavorabile gr.III
9. Temperatură ridicată a aerului în timpul verii, ITM 3-
2 2 2
scazuta in timpul iernii 45 zile
FACTORI DE 10. Infectare bacterii, virusuri, paraziti, ciuperci
RISC BIOLOGIC ITM 3-
datorita contactului direct cu agentii patogeni 2 5 3
45 zile
existenti in unele puncte de lucru
EXECUTANT ACŢIUNI 11. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare,
GREŞITE împiedicare (cablurile prelungitoarelor,
ITM 3-
picioarele scaunelor, denivelari, etc.) in sediul 2 2 2
45 zile
societatii, cat si in timpul deplasarilor la
punctele de lucru
12.Deplasări şi staţionări în zone periculoase DECES 7 1 3
13. Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime: -
- prin pasire in gol
DECES 7 1 3
- prin dezechilibrare
- prin alunecare
Efectuarea de 14.Pornire, intrerupere functionare echipamente DECES 7 1 3
operatii tehnice
neprevazute prin
sarcina de
munca
OMISIUNI 15.Prezentarea în condiţii psihico-fiziologice
necorespunzătoare (oboseală, lucru sub DECES 7 1 3
influenţa alcoolului).

Nivelul de risc global al locului de muncă este:


15

∑r ⋅R
i =1
i i
10(3 × 3) + 5(2 × 2) 110
N rg = = = = 2,75
15
10 × 3 + 5 × 2 40
∑r i =1
i

Nivel de securitate : 5 MARE


NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă :CLIENTI/VIZITATORI Nivel global de risc: 2,75

5
NIVELURI PARTIALE DE RISC

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
3

2 2 2 2 2
2

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15

FACTORI DE RISC
LEGENDǍ

F1 Accidentari auto datorate deplasarii prin incinta punctelor de lucru;

F2 Contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (loviri datorita


amenajării incorecte a locurilor de muncă, în ceea ce priveşte repartizarea
echipamentelor tehnice, mobilierului, instrumente de tăiere, etc.);
dimensionarea şi stabilirea incorectă a căilor de acces pentru libera trecere
sau evacuare în caz de pericol.

F3 Deplasari sub efectul gravitatiei –alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere


libera obiecte plasate necorespunzator

F4 Temperatura ridicata sau coborata a obiectelor sau suprafetelor, flacari,


flame

F5 Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate accidental) -atingere


indirectă la deteriorarea accidentală a unor izolaţii.

F6 Afectare Zgomot-nivelul scazut(sub 85 dB) dar continuu al


zgomotului(zgomot de fond) in unele puncte de lucru;
F7 Insulte, ameninţări, agresiuni fizice sau psihologice, exercitate de
anagajatii recalcitranti
F8 Iluminatul-nivel scazut al iluminatului la circulatia in conditii meteo
nefavorabile
F9 Temperatură ridicată a aerului în timpul verii, scazuta in timpul iernii
F10 Infectare bacterii, virusuri, paraziti, ciuperci datorita contactului direct cu
agentii patogeni existenti in unele puncte de lucru
F11 Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare (cablurile
prelungitoarelor, picioarele scaunelor, denivelari, etc.) in sediul societatii,
cat si in timpul deplasarilor la punctele de lucru
F12 Deplasări şi staţionări în zone periculoase
F13 Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime: - - prin pasire in gol
- prin dezechilibrare
- prin alunecare
F14 Pornire, intrerupere functionare echipamente tehnice
F15 Prezentarea în condiţii psihico-fiziologice necorespunzătoare (oboseală,
lucru sub influenţa alcoolului).
4.5. Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: CLIENTI/VIZITATORI
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
Masuri organizatorice:
Accidentari auto datorate deplasarii prin incinta Instruirea clientilor/vizitatorilor ;
1 punctelor de lucru
3 Se vor supraveghea permanent traseele de deplasare
Instalare indicatoare securitate
Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate Masuri organizatorice:
accidental) -atingere indirectă la deteriorarea accidentală -Respectarea prevederilor de electrosecuritate
a unor izolaţii. -Verificarea periodică a instalaţiilor şi echipamentelor care asigură
2 3 prevenirea electrocutării prin atngere indirectă
-Protejarea tuturor echipamentelor electrice faţă de umiditate,
umezeală şi apă.
Afectare Zgomot-nivelul scazut(sub 85 dB) dar continuu Masuri organizatorice:
3 al zgomotului(zgomot de fond) in unele puncte de lucru; 3 - Informarea despre expunerea la zgomot, efectele sale, si masurile
ce se pot lua pentru limitarea nivelului de zgomot.
Insulte, ameninţări, agresiuni fizice sau psihologice, Măsuri organizatorice:
exercitate de anagajatii recalcitranti Instruirea şi informarea privind:
4 3 - identificarea comportamentelor inacceptabile şi a semnelor
care pot anunţa o agresiune;
- cunoaşterea modalităţilor de rezolvare a situaţiilor dificile
Iluminatul-nivel scazut al iluminatului la circulatia in Masuri organizatorice:
5 conditii meteo nefavorabile
3 -Îmbunătăţirea iluminatului
Infectare bacterii, virusuri, paraziti, ciuperci datorita 3 Masuri tehnice:
contactului direct cu agentii patogeni existenti in unele Dotarea cu dezinfectante, substante antiseptice pentru piele
puncte de lucru Masuri organizatorice :
-Instruirea privind consecintele neutilizarii sau utilizarea incompleta
a mijloacelor individuale de protectie
-Se recomanda spalarea mainilor cat mai des, mai ales in prezenta
persoanelor racite,cu afectiuni virale sau bacteriene
Deplasări şi staţionări în zone periculoase Masuri organizatorice:

• Semnalizarea corespunzatoare cu panouri de avertizare a


locurilor periculoase si a cailor de acces;
• Imprejmuirea cu banda avertizoare a locurilor aflate in raza
3 de actiune a utilajelor;
• Instruirea personalului cu privire la semnificatia culorilor,
semnalelor si sunetelor de avertizare.

Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime: - - prin Măsuri tehnice:


pasire in gol
- prin dezechilibrare Marcarea si iluminarea zonelor periculoase
- prin alunecare
Măsuri organizatorice:
3
• Menţinere suprafeţelor căilor de deplasare in perfectă stare de
curăţenie si marcarea denivelărilor, obstacolelor etc.;

Pornire, intrerupere functionare echipamente tehnice Măsuri organizatorice:

• Semnalizarea corespunzatoare cu panouri de interdictie a


tablourilor de comanda a echipamentelor tehnice si a
3 tablourilor electrice;

• Stabilirea clara a limitelor de competenta si instruirea si


constientizarea cu privire la acestea.
Prezentarea în condiţii psihico-fiziologice Măsuri organizatorice:
necorespunzătoare (oboseală, sub influenţa alcoolului). 3 - Se interzice accesul in incinta societatii a persoanelor aflate sub
influenta alcoolului)
4.6. INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
CLIENTI/VIZITATORI

Nivelul de risc global calculat este egal cu 2,75, valoare ce îl


încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor identificate se propun
măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru locul de
muncă CLIENTI/VIZITATORI
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare,
situaţia se prezintă după cum urmează
1 33,33%, factori proprii mijloacelor de producţie;
2 33,33%, factori proprii mediului de muncă;
3 0%, factori proprii sarcinii de muncă;
4 33,33%, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 46,66% dintre factorii de risc


identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES
sau INVALIDITATE)
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ : CLIENTI/VIZITATORI
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,75

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII
MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
EXECUTANTULUI
33,33%
33,33%

FACTORI DE RISC PROPRII


SARCINII DE MUNCA
FACTORI DE RISC PROPRII
0,00%
MEDIULUI DE MUNCA
33,33%