Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data:
Prof. Înv. Preşc.:
Unitatea de învăţământ:
Nivelul/Grupa: nivel I /
Tema anuală de învăţare: „Când cum şi de ce se întâmplă?”
Domeniul experenţial: D.Ş.
Tema : „Iarna” (predare numărul şi cifra 3)
Tipul lecţiei: Transmitere şi însuşire de cunoştinţe
Forma de realizare: Exerciţiu cu material individual
Scop: familiarizarea copiilor cu acțiunea de numărare a obiectelor din fiecare grupă; asocierea
numărului la cantitatea corespunzătoare de obiecte; familiarizarea cu simbolul grafic al cifrei;
Obiective operaţionale:
- sa alcatuiasca grupe cu 3 obiecte;
- sa compare grupa cu un singur obiect cu grupa cu mai multe obiecte;
- sa aseze cifra 3 sub grupa cu 3 elemente;
- sa raporteze numarul la cantitate si cantitatea la numar;
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: exercitiul, conversatia, explicatia, munca independenta;
b)Mijloace de învăţământ: jetoane cu fulgi șioameni de zăpadă, cosulete, jetoane cu cifra 1,
2 şi 3, fise de lucru, creioane colorate;
c)Forme de organizare: individual si colectiv;
d)Elemente ludice: surpriza, aplauze, manuirea materialelor;
Durata: 25-30 min
Bibliografie: „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, ED. A II-a
revizuită şi adăugită, M.E.C., Ed V& Integral, Buc, 2005
„Elemente de aritmetică și teoria numerelor”, Petru Asaftei, Constantin Chirilă, Dan
Constantinescu, Ed. Polirom, Iași, 1998;
„Metodica predării matematice”, Costică Lupu, Dumitru Săvulescu, Ed. Paralela 45, Pitești,
1998
Secvențele lecției
Nr. Etapele Conținutul științific Strategiile didactice Evaluare
Metode Mijloace Forme
Crt. activității
1. Moment Se asigura conditiile optime pentru
organizatoric desfasurarea activitatii:

- Aerisirea sălii de grupă;


- Pregatirea materialului
didactic necesar desfăşurării
activităţii;

1. Captarea Captarea atenţiei se realizează cu Conversația Ghicitori Frontal continuă


atenției ajutorul unor ghicitori: Observația
După zero este pusă
Două linii cifra are
Una mică şi-alta mare
Care-i cifra asta oare? (unu)

Este simplu de făcut


După unu e trecut
Seamănă cu un răţoi
Sigur ştiţi, e cifra ... (doi)
3. Anunţarea Astăzi ne vom juca cu numărul şi cifra Conversația Frontal
temei şi a 3. V-a trebui sa alcatuim grupe cu 3
obiectivelor obiecte şi să raportăm numărul la
cantitate şi cantitatea la număr.

4. Dirijarea -se precizeaza intervale in limita 1-3 in Conversatia Frontal Obervarea


învățării care sa se numere crescator si Jetoane cu sistematică
descrescator; Exercitiul cifre 1,2 şi 3
- se bate de odată , de 3 ori din palme, Jetoane cu
numarandu-se; fulgi,
- se aplica jetonul cu cifra 1 in sirul Oameni de
numerelor, dupa care, impreuna cu cei Demonstratia zăpadă Frontal
mici, voi forma o multime cu un om de Individual
zăpadă
- se doreste a fi formata o multime de Problematizarea
două elemente care sa aiba cu un fulg
mai mult decat multimea oamenilor de
zăpadă, astfel incat un fulg sa nu aiba Frontal
pereche, formandu-se multimea cu 3
elemente;
- se va aplica jetonul cu cifra 3 sub
multimea oamenilor de zăpadă;
5. Obținerea - se va bate de 3 ori din palme, Conversatia Jucarii Frontal Observarea
performanței numarandu-se bătăile; Exercitiul Creioane sistematica
- se vor forma multimi cu 3 elemente Individual
(copii, creioane, jucarii, etc.);
- se va numara crescator in limita 1-3, Frontal
in intervale date;
- se va preciza vecinul mai mic al Individual
numarului 3;

6. Evaluarea Aprecieri asupra activității și a Conversația Buline Frontal - capacitatea de


comportamentului copiilor (colective evaluativă a se autoevalua.
și individuale).