Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala cu clasele I – VIII Breasta

Proces verbal,

Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor cu caracter general cu elevii clasei
………….…. Şcoala Breasta.
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte următoarele reguli cu caracter general pe durata întregului an
şcolar ……./…….

 Se interzice să părăsească curtea şcolii în timpul programului fără acordul învăţătorului /


dirigintelui;
 Se interzice să se aplece pe fereastra clasei atunci când este deschisă pentru aerisire;
 Se interzice să se legene sau să alunece pe balustrada scărilor;
 Se interzice să alerge pe hol şi pe casa scării;
 Se interzice să aducă la şcoală corpuri dure (cuie, bricege, lame, foarfece, andrele, etc;) altfel decât
la cerinţa învăţătorului / dirigintelui;
 Se interzice să intre în altercaţii cu colegi sau elevi de la alte clase, să înjure sau să folosească
expresii urâte;
 Se interzice să folosească întrerupătoarele şi prizele instalaţiei electrice fără supravegherea
învăţătorului / dirigintelui;
 Se interzice căţăratul pe gardul care împrejmuieşte curtea şcolii, pe orice fel de alte lucruri
depozitate în apropierea şcolii, în copacii din curtea şcolii;
 Se interzice să se joace pe marginea canalului aflat peste drum de şcoală;
 Se interzice să introducă şi să folosească telefoane mobile în incinta şcolii.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi elevii clasei ……... Şcoala
Breasta.

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Semnătura


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Învăţător / Diriginte,
Şcoala cu clasele I – VIII Breasta

Proces verbal,

Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor şi regulilor de circulaţie pentru


pietoni cu elevii clasei …………………... Şcoala Breasta.
Elevii, în calitate de pietoni, participanţi la traficul rutier, trebuie să respecte următoarele reguli de
circulaţie :
 traversarea drumurilor publice pe la trecerile semnalizate ca atare (cu indicatoare, marcaje) şi numai
prin locurile cu vizibilitate maximă;
 când indicatoarele, marcajele şi/sau semnalele luminoase lipsesc traversarea se face pe la colţul
străzilor şi numai perpendicular pe axa drumului;
 asigurarea înainte de traversarea străzii este obligatorie;
 este interzisa părăsirea curţii scolii pentru orice motiv în timpul orelor de curs sau a pauzelor;
 este interzis jocul pe poteci, acostamente sau pe partea carosabila a drumurilor publice;
 este interzisa urcarea în vehicule aflate în mers sau în vehicule cu tracţiune animală.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi elevii clasei ……... Şcoala
Breasta.

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Semnătura


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Învăţător / Diriginte,
Şcoala cu clasele I – VIII Breasta

Proces verbal,

Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor de protecţie şi pază împotriva


incendiilor cu elevii clasei ……………..…. Şcoala Breasta.
Pe durata prezenţei lor în şcoală, elevii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli :
 este interzis elevilor să utilizeze stingătoarele sau hidranţii de incendiu;
 este interzisa elevilor folosirea aparatelor electrice din şcoală;
 este interzis elevilor să aducă în şcoală brichete, chibrituri, petarde precum şi jocul cu acestea;
 este interzisă atingerea firelor electrice sau remedierea defecţiunilor de orice natură ce pot apărea în
săli de clasă, cabinete, laboratoare;
 este interzis elevilor a umbla la sobe, a arunca obiecte în foc, a alimenta soba cu lemne sau alte
materiale ;

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi elevii clasei ……... Şcoala
Breasta.

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Semnătura


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Învăţător / Diriginte,
Şcoala cu clasele I – VIII Breasta

Proces verbal,

Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor igienico-sanitare cu elevii clasei


……………..…. Şcoala Breasta.
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte următoarele reguli igienico-sanitare:
 să respecte regulile de igienă personală;
 să utilizeze în mod corect sursa de apă şi cabinele de toaletă;
 spălarea pe mâini după folosirea toaletei, înainte de servirea gustării de la ora zece, după orele de
abilităţi practice şi educaţie plastică;
 utilizarea ştergătorului înainte de intrarea pe coridorul scolii;
 păstrarea curăţeniei în sala de clasa, pe coridor şi în curtea şcolii;
 aruncarea ambalajelor şi a resturilor la locul amenajat;
 asigurarea unui climat corespunzător desfăşurării orelor de curs (clasa aerisită etc.)

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi elevii clasei ……... Şcoala
Breasta.

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Semnătura


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Învăţător / Diriginte,