Sunteți pe pagina 1din 1

O cauză urmează următorul circuit între momentul depunerii cererii de către justițiabil și

momentul acordării primului termen de judecată:


- Înregistrare cerere în programul ECRIS
- Repartizare aleatorie (la ora 13 a fiecărei zi lucrătoare)
- Luarea cererii de către grefierul de ședință și transferul acesteia către completul
desemnat în mod aleatoriu
- Analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute în cuprinsul art. 194 CPC, și 193 CPC,
atunci când este cazul
- Regularizarea cererii, atunci când se impune
- Comunicarea cererii către pârât/intimat ori alte entități cărora, potrivit legii, trebuie să
li se comunice respectiva cerere, cu mențiunea de a depune întâmpinare, atunci când
este obligatorie
- Primirea înscrisurilor înaintate de pârât/intimat și comunicarea acestora către
reclamant/petent
- Constatarea posibilității fixării primului termen de judecată. Fixarea primului termen
de judecată

Parchet

- înregistrarea în sistemul ECRIS,


- actele de sesizare sunt verificate de către prim-procuror, care pune o rezoluție și
realizează repartizarea către procurori, în funcție de obiectul cauzei și locul săvârșirii
faptei. Aceste aspecte sunt evidențiate în ECRIS
- se întocmește dosarul fizic al cauzei (dosarul de casă)
- Grefierul dactilograf întocmește o adresă și predă dosarul procurorului căruia i-a fost
repartizat.
- Procurorul trece în condică fiecare dosar care i-a fost repartizat.
- După studierea dosarului de către procuror, acesta ajunge la registratură, care îl
înaintează Poliției, pentru a se continua cercetarea.
- În cazul în care obiectul cauzei impune urmărirea proprie, procurorul realizează actele
de urmărire necesare în cauză, în anumite condiții, putând dispune delegarea unora
dintre acestea.
- În momentul în care procurorul consideră că au fost administrate suficiente probe,
acesta dispune o soluție și redactează actul corespunzător.
- Dosarele soluționate sunt predate prim-grefierului, urmând a se închide pozițiile în
registrele în care sunt evidenţiate lucrările.