Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE LUCRU nr.

I. Identifică neologismul potrivit pentru fiecare din termenii primei coloane:

1. învechit – dezinvolt
2. neplăcere – erudit
3. degajat – desuet
4. învăţat – dezagrement
5. prăda – deziderat
6. denunţător – discordant
7. dorinţă – disensiune
8. neînţelegere – delator
9. nepotrivit – devaliza
10. ceartă – dispută

II. Caută sinonimul potrivit explicaţiei:

1. hotărârea adunării aprobată prin vot – insolvabil


2. a întipări în minte prin repetare – imixtiune
3. amestec nemotivat şi nedorit în treburile altora – oniric
4. atingerea adevărului prin discuţii – inculca
5. care nu-şi poate plăti datoriile – moţiune
6. privitor la vis, care delirează – maieutică

III. Integraţi în enunţuri adecvate următoarele neologisme:

acurateţe, erată, pertinent, silogism, samavolnic.


FIŞĂ DE LUCRU nr.2

I. Identifică neologismul potrivit pentru fiecare din termenii primei coloane:

1. asupri – atroce
2. cumplit – sobru
3. cumpătat – oprima
4. strica – anost
5. stricăciune – avar
6. searbăd – avarie
7. lacom – avaria
8. îndrăzneală – apogeu
9. culme – aport
10. contribuţie – aplomb

II. Caută sinonimul potrivit explicaţiei:

1. politică de segregare rasială - calambur


2. stagnare a producţiei unei ţări - apartheid
3. soluţie care înlătură temporar simptomele unei boli – recesiune
4. a nota pe marginea unui text - paliativ
5. joc de cuvinte asemănătoare - adnota
6. operă literară în zece povestiri – decameron

III. Integraţi în enunţuri adecvate următoarele neologisme:


purgatoriu, estuar, derbi, pragmatic, antologie.
FIŞĂ DE LUCRU nr.3

I. Identifică neologismul potrivit pentru fiecare din termenii primei coloane:

1. ameninţător – grimasă
2. strâmbătură – injurios
3. batjocoritor – insidios
4. viclean – fulminant
5. obraznic – insalubru
6. nesănătos – insolit
7. nedreptate – insurgent
8. neobişnuit – integru
9. luptător – injustiţie
10. cinstit – insolent

II. Caută sinonimul potrivit explicaţiei:

1. folositor sănătăţii, vieţii – etatiza


2. a trece un bun în averea statului – subterfugiu
3. a nu recunoaşte autoritatea unui judecător – salutar
4. adevăr fundamental care nu are nevoie să fie demonstrat – recuza
5. mijloc abil de a ieşi dintr-o încurcătură– sperjur
6. persoană care jură fals – postulat

III. Integraţi în enunţuri adecvate următoarele neologisme:


a promulga, dogmatic, a dezavua, rapace, mutual.