Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA NR.1.

33 la regulament

MEMORIU TEHNIC

1.Adresa imobilului: Intravilan conf. PUG mun. Pascani, str. Mihai Viteazu, jud. Iasi.

2. Tipul Lucrarii: Prima Înscriere in cartea funciara teren.

3. Scurta prezentare a situatiei din teren: Inainte de inceperea propriu zisa a lucrarii , s-a efectuat
predarea amplasamentului de catre beneficiar. Imobilul este situat in Intravilan conf. PUG mun.
Pascani, str. Mihai viteazu, jud. Iasi, si are urmatoarii identificatori cadastrali conform TP nr.
179421/29.07.2002 , identificatori ce corespund cu cei din planul cadastral: Tarla T77/1, parcela A
1642/1/1/45, cu urmatoarele vecinatati: la N – Cojocaru Vasile, E- Drum de exploatare, S –Nr. cad.
2371, V- str. Mihai Viteazu(NC 65704).

4. Situatia juridica a imobilului: Imobilul este proprietate privata a persoanei fizice: Mocanu
Elena, conform CM nr. 46/15.06.2016, TP nr. 179421/29.07.2002, ADV Rol nr. 12865/31.07.2018,
Certif. Fiscal nr. 23088/24.07.2018.

5. Operatiuni topo-cadastrale efectuate:

a. Metode de masurare: determinarea punctelor de detaliu/de statie a fost executata


folosind conectarea la serviciul ROMPOS al ANCPI, folosind user-ul:
strunila_bogdan.

b. Aparatura folosita la masuratori: Sistem ROVER GNSS RTK SOUTH S82V cu dubla
frecventa(L1/L2) ,cu modem GSM/GPRS integrat (GPS, GLONASS, GALILEO,
COMPAS) si carnet de teren cu softul SurvCE GPS cu sistemul Transdat 4.01 - Stereo
70 implementat.
c. Sistem de coordonate: prin folosirea serviciului Rompos punctele de detaliu au fost
determinate in sistemul national de referinta STEREO-70.
Transcalculul coordonatelor in sistemul de proiectie Stereo 1970 s-a efectuat
folosind aplicatia Transdat 4.01 implementata in carnetul de teren, corespunzator
PV de receptie nr. 3/18.01.2012 inregistrat la A.N.C.P.I.cu nr. 1049683/20.01.2012
privind implementarea pachetului software TransDatRO, versiune cod sursa 1.02 in
software-ul Carlson SurvCe.

d. Puncte geodezice de sprijin: pentru executarea documentatiei s-au folosit puncte


geodezice clasa A (statii de referinta) Iasi, Pascani si Suceava.

e. Masuratori efectuate pentru determinarea punctelor de detaliu: Punctele de


detaliu au fost determinate prin masuratori satelitare, prin conectarea la serviciul
ROMPOS. Carnetului de teren si inventarul de coordonate este anexat in format
analogic la documentatia cadastrala.

f. Suprafete. Mod de calcul.


Calculul suprafetelor imobilului inclus s-a realizat prin metoda analitica, acesta fiind
anexat in format analogic la documentatia cadastrala.
g. Inventar de coordonate: este anexat in fromat analogic la documentatie.

h. Limitele imobilelor vecine


Nu au fost folosite limite ale imobilelor vecine preluate din baza de date.

Data întocmirii, Persoana fizica autorizata,

09-09-2018 P.F.A. STRUNILA BOGDAN