Sunteți pe pagina 1din 1

Lex www.program-legislativ.

ro

LEGE 58/2018 Vigoare


Emitent: Parlament
M.O. 207/2018
Domenii: Administratie de stat
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative in
domeniul administratiei publice centrale.
M.Of.Nr.207 din 7 martie 2018

LEGE Nr. 58
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2017
pentru modificarea unor acte normative in domeniul
administratiei publice centrale

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 18 din 30 august 2017 pentru
modificarea unor acte normative in domeniul administratiei publice centrale,
adoptata in temeiul art. 1 pct. III. 4 si 5 din Legea nr. 161/2017 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 703 din 30 august 2017.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor


art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia
Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PRESEDINTELE


SENATULUI
FLORIN IORDACHE CALIN-CONSTANTIN-ANTON
POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 6 martie 2018.


Nr. 58.

ETO, tel. 0256-487402 Pag. 1 / 1