Sunteți pe pagina 1din 3

Versiune raport: 35797

Sesiunea nr. M7.2 - 01/17 - 28.03.2017 / Etapa lunara: 1 (28.03.2017 - 30.04.2017)


Numarul proiectelor din erata : 1
Valoarea publica totala a proiectelor depuse in erata : 995,420.00 Euro

Cod proiect Data Localizare proiect

Licitatie

Codificare de
Nr.c Sub-măsură Titlu proiect Solicitant

Nr. ordine
Regiune
rt.
Măsură

rezerva

Judeţ
An Luna Zi Judeţ

lunara
Etapa
An
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

"INFIINTAREA SISTEMULUI DE
CANALIZARE A APELOR UZATE IN COMUNA VINATORI,
1 07 20 AN00 01 17 2 18 00813 2017 03 30 SAT COSTI, COMUNA VINATORI, JUDETUL GALATI GALATI
JUDETUL GALATI"

1 Valoare publică totală


Erata la raportul de selectie sM 7.2

conform Raportului de
Punctaj AFIR Corectat
Localizare proiect Criterii de selecţie

Status proiect dupa


Punctaj estimat
(autoevaluare,

Status proiect
Punctaj AFIR
prescoring)

corectie
Selectie

CS1 Corectat

CS2 Corectat
CS1

CS2

CS3
Localitate

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Lista proiectelor selectate pentru finantare pentru luna (28.03.2017 - 30.04.2017)

Comuna/Oras Selectat pentru Selectat pentru


VANATORI Sat 50.3174 50.3174 50.3174 finantare finantare 20.0000 30.3174 0.0000
COSTI

Valoare publică totală


Criterii de departajare

Total cumulat

CD1 Corectat
CS3 Corectat

Valoare eligibilă Valoare eligibilă Valoare publică Valoare publică (valoare publică Criterii de Eligibilitate
Corectat Corectat corectat) neîndeplinite
CD1

27 28 29 30 31 32 33 34 35

700.0000 995,420.00 995,420.00 995,420.00 995,420.00 995,420.00

995,420.00