Sunteți pe pagina 1din 1

U N I V E R S I TAT EA T E H N I C Ă A M O LD O V E I

FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ

“APROB”

O R A R U L
conf. univ., dr S. Andronic
Prorector studii

“______”_____________

ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019, ANUL I, SEMESTRUL I

Grupele Grupele
AI-181 AI-182 CR-181 CR-182 MN-181 IBM-181 RM-181 TI-181 TI-182 TI-183 TI-184 SI-181 FI-181 FAF-181 FAF-182 AI-183 MN-182 IBM-182 CR-183 TI-185 TI-186 SI-182 IA-183 IA-181 IA-182 MI-181
Zilele, Orele Orele, Zilele
TI-002 TI-002
pr. Programarea
c. Etica, Comunicare, Drept c. Matematica Superioara sem. Etica sem. Etică c.Matematica c. Etică calculatoarelor c. Filosofia Limba engleză
Comunicare, Drept Comunicare, Drept Superioară Comuicare și Drept S. Corlat 113
8.00-9.30 8.00-9.30
N. Carbune E. Cojuhari I. Vangheli I. Vangheli E.Cojuhari D. Istrati pr. Programarea S. Coandă 606
101 609 630 630 609 310 calculatoarelor 3-3 607
S. Corlat 113
c. Grafica inginerească
c. Matematica Superioara c. Etica , Comunicare , Drept c. Filosofia S. Dîntu c.Filosofia sem. c. Programarea calculatoarelor pr. Matematica sem. pr. Matematica pr. Programarea Limba lab. Grafica c. Matematici c. Filosofia
104 M.Braga Filosofia superioară Filosofia superioară calculatoarelor straină inginerească Speciale
9.45-11.15 9.45-11.15
A. Corlat N. Carbune M. Braga c. Etică, Comunicare și Drept 3-3 V. Maftei S. Corlat V. Orlov S. Luca V. Orlov O. Razdorojnaia 611 N. Bradu E. Tutnaru M. Braga
101 609 3-3 I. Vangheli 312 310 630 622 630 614 613 628 607 3-3
104
c. Etica, Comunicare c.Etică, Comunicare, Drept c. Etică, Comunicare și Drept
pr. Matematica pr. Matematica sem . Etica pr. Programarea Drept c. Filosofia I.Vangheli lab. Grafica c. Matematica superioară sem. pr. Matematica sem. Limba pr. Programarea Limba pr. Matematici I. Vangheli
superioara lab. superioara lab. Comunicare, Drept calculatoarelor I. Vangheli 3 - 3 3-3 ingineresacă Filosofia superioară Filosofia straină calculatoarelor straină speciale 5-1
11.30-13.00 11.30-13.00
A. Corlat Programarea V. Melnic Mecanica N. Carbune L. Stadler M. Braga c. Grafica Inginerească A. Botez E. Cojuhari S. Luca V. Orlov S. Luca 611 O. Razdorojnaia 618 E. Tutnaru lab. TLN c. Grafica
201 calculatoarelor 614 630 604 104 S. Dîntu 628 A 609 622 624 622 613 202 607 D. Istrati inginerească
310 D - 03 S. Dîntu 310

sem. Etica M. Kulev Gh. Coman pr. Matematica sem. Etică, Limba Proiectare Proiectare pr. Programarea pr. Matematica sem.

Luni 13.30-15.00
Comunicare
Drept D - 01 D - 02
superioara
L. Stanciu
Comunicare și Drept
I. Vangheli
Ed. Fizică Straină
606 113 115
calculatoarelor
O. Razdorojnaia
superioară
V. Orlov
Ed. Fizică Ed. Fizică Filosofia
S. Luca lab. TLN
13.30-15.00 Luni
N. Carbune 604 202 624 607 630 614 611 D. Istrati
D - 03

Ed. Fizică
15.15-16.45 15.15-16.45

17.00-18.30 17.00-18.30

18.45-20.15 18.45-20.15

c. Grafica ingnereasca c. Etica, Comunicare, Drept


A. Botez N. Carbune pr. Matematica pr. Programarea c. Matematici speciale Limba Limba pr. Matematici
104 609 superioară calculatoarelor Română Română lab. speciale
8.00-9.30 8.00-9.30
c.Etica, comunicare, drept c. Grafica inginereasca A. Costaș S. Moțpan lab. Mecanica V. Bostan Hodin V. Moscalenco 1.Programarea Șt. Buzurniuc
N. Carbune A. Botez 202 630 I.Sanduleac 505 619 618 calculatoarelor 614
104 609 D- 00 2.Mecanica
sem.
pr. Programarea Limba lab. Grafica pr. Matematica sem. Etica,Comunicare, c. Matematica Superioară c. Dezvoltarea personală și profesională Limba pr. Matematica superioară Limba O. Razdorojnaia pr. Programarea c. Matematici speciale
calculatoarelor straina inginereasca superioară Filosofie Drept Română Română D - 03 calculatoarelor
9.45-11.15 9.45-11.15
M. Kulev A. Botez V. Melnic V. Maftei N. Carbune A. Costaș lab. Mecanica E. Gogoi Hodin V. Orlov Cuciuc V. Rusu N. Falico Șt. Buzurniuc
604 606, 611 628 613 630 624 3-3 I.Sanduleac 505 619 512 618 D - 04 614 609
D- 00
sem. lab. Programarea
pr.Matematica sem.Filosofiea Etica,Comunicare, pr. Matematica lab. sem. pr. Matematica pr. Matematica lab. Grafica c. Mecanica sem. Dezvoltarea c. Matematica superioară calculatoarelor pr. Programarea pr. Matematici pr. Matematici
lab. Superioara V.Maftei Drept superioară lab. Grafica inginereasca Filosofia Superioară Superioară inginereascpă personală și profesională Proiectare N. Falico D - 03 calculatoarelor Speciale Speciale
11.30-13.00 11.30-13.00
Programarea V.Melnic 614 N. Carbune E. Cojuhari Mecanica A. Botez S. Luca A. Costaș L. Stanciu S. Dîntu I. Sanduleac E. Gogoi 115 V. Orlov lab. ICPP P. Focșa Șt. Buzurniuc Șt. Buzurniuc
calculatoarelor 613 618 630 628 630 202 201 628 611 113 3-3 O. Razdorojnaia 622 604 604
D - 03
c. Grafica lab. Programarea
M. Kulev S. Andronic pr. Matematica Limba pr. Programarea sem. pr. Matematica lab. Grafica inginerească sem. Dezvoltarea c. Mecanica calculatoarelor pr. Programarea pr. Programarea

Marţi Marţi
Ed.Fizica Ed. Fizica superioara Straină calculatoarelor Filosofia superioară inginerească A. Botez 202 Prioectare personală și profesională N. Falico D - 03 calculatoarelor calculatoarelor
13.30-15.00 13.30-15.00
D - 02 D - 01 L. Stanciu 606 V. Mititelu S. Luca L. Stanciu S. Dîntu c. Etică 113 E. Gogoi V. Rusu lab. ICPP P. Focșa P. Focșa
201 607 624 630 201 628 Comunicare si Drept 115 3-3 O. Razdorojnaia 622 622
D. Istrati 202 D - 03

sem. pr. Matematica lab. Grafica lab. Grafica pr. Matematica


Ed. Fizica Filosofia Ed. Fizică superioară inginerească inginerească lab. superioară Ed. Fizică Ed. Fizică
15.15-16.45 15.15-16.45
S. Luca L. Stanciu N. Bradu N. Bradu 1.Programarea V. Orlov
624 201 628 628 calculatoarelor 613
2.Mecanica

sem. O. Razdorojnaia
Filosofia D - 01
17.00-18.30 17.00-18.30
S. Luca V. Rusu
201 D - 02

18.45-20.15 18.45-20.15

lab. Programarea lab. Mecanica


pr. Programarea sem. Etica, Comunicare pr. Matematica c. Filosofia c. Etică, Comunicare și Drept c. Programarea calculatoarelor c. Filosofia Limba calculatoarelor V. Rusu Limba c. Programarea calculatoarelor
calculatoarelor Drept superioară Engleză N. Falico D - 01 D-01 Română
8.00-9.30 8.00-9.30
M. Kulev N. Carbune V. Melnic M. Braga I. Vangheli L. Carcea M. Braga E. Gogoi Lab. Mecanica lab. PC lab. Programarea V.Moscalenco 618 L. Carcea
611 604 613 310 101 3-3 310 113 V. Rusu N. Falico calculatoarelor Cucic 619 3-3
D - 02 427 N. Falico D - 01
lab. Programarea pr. ECD lab. Mecanica lab. TLN
c. Matematica Superioara pr. Programarea sem. c. Mecanica pr. Programarea pr. Matematica pr. Matematica calculatoarelor V. Maftei V. Rusu sem. Filosofia Limba O. Razdorojnaia c. Grfaica inginerească
calculatoarelor Filosofia calculatoarelor superioară superioară Limba engleză N. Falico D - 01 614 D -01 S. Luca Română 407
9.45-11.15 9.45-11.15
A. Corlat L. Stadler V. Maftei I. Balmuș Șt. Buzurniuc V. Melnic E. Cojuhari E. Gogoi Lab. Mecanica lab. PC lab. Programarea V.Moscalenco 618 D. Istrati
5-1 604 3-3 607 611 113 115 V. Rusu N. Falico calculatoarelor 622 Cucic 619 609
D - 02 427 N. Falico D - 01
c. Grafica inginerească lab. TLN lab. TLN
pr. Matematica pr. Matematica Limba starina sem. sem. Etică lab. Grafica sem. pr. Programarea pr. Matematica N. Bradu O. Razdorojnaia D. Istrati
Superioara Superioara lab. lab. lab. Filosofia lab. Comunicare și Drept inginerească Filosofia lab. Ed. Fizică calculatoarelor superioară 5-1 407 217
11.30-13.00 11.30-13.00
A. Corlat V. Melnic 606 Programarea Mecanica Programarea S. Lucia I. Vangheli S. Luca Programarea S. Corlat E. Cojuhari c. Etică, Comunicare și Drept lab. TLN
201 611 607 Calculatoarelor calculatoarelor 624 Mecanica 630 628 624 calculatoarelor 113 115 V. Maftei D. Istrati
5-1 217
S. Andronic L. Stadler lab. Mecanica lab. Programarea lab. TLN
sem. Filosofia sem. Etica, Comunicare M. Kulev Limba I. Balmuș sem. Etică Limba Șt. Buzurniuc pr. Programarea pr. Matematica V. Rusu calculatoarelor pr. Matematica lab. Grafica pr. Limba c. Matematici D. Istrati

Miercuri Miercuri
V. Maftei Drept Ed. Fizica Straină Comunicare și Drept straină Proiectare calculatoarelor superioară 114 O. Razdarojnaia 407 superioară inginerească Filosofia Română speciale 217
13.30-15.00 13.30-15.00
N. Carbune 112 D - 03 D - 04 D - 01 I. Vangheli D - 02 113 S. Corlat V. Orlov lab. Programarea lab. Mecanica V. Orlov N. Bradu S. Luca Hodin E. Tutunaru lab. TLN
604 613 606 630 607 115 624 calculatoarelor V. Rusu 624 628 622 618 611 D. Istrati
O. Razdarojnaia 407 114 217
lab. Mecanica lab. Programarea
V. Rusu calculatoarelor lab. Grafica
Ed. Fizica Prioectare 114 O. Razdarojnaia 407 inginerească pr. Matematica
15.15-16.45 15.15-16.45
115 lab. Programarea lab. Mecanica N. Bradu superioară
calculatoarelor V. Rusu 628 V. Orlov
O. Razdarojnaia 407 114 613

lab. Grafica inginerească pr. Programarea Limba


calculatoarelor Română
17.00-18.30 17.00-18.30
N. Bradu O. Razdorojnaia Hodin
628 613 618

18.45-20.15 18.45-20.15

lab. Programarea
lab. c. Mecanica c. Matematica superioară c. Mecanica c. Matematici speciale Limba Limba calculatoarelor c. Etică, Comunicare și Drept
Grafica straină straină O. Razdorojnaia D - 01
8.00-9.30 8.00-9.30
inginereasca S. Andronic A. Costaș S. Andronic V. Bostan 611 613 lab. Mecanica c. ICPP I. Vangheli
A.Botez 609 101 609 505 V. Rusu O. Razdorojnaia 3-3
628 D - 01 512
lab. Programarea
sem. Filosofia pr. Matematica pr. Programarea c. Programarea calculatoarelor c. Etica, Comunicare pr. Matematica lab. Grafica pr. Matematica c. Etică, Comunicare și Drept c. Matematica superioară sem. Etică Limba Limba sem. Etică pr. Matematica calculatoarelor c. Matematici speciale
superioară calculatoarelor Drept superioară inginerească superioară Comunicare și Drept straină straină Comunicare și Drept superioară O. Razdorojnaia D - 01
9.45-11.15 9.45-11.15
V. Maftei V. Melnic M. Kulev L. Stadler I. Vangheli A. Costaș S. Dîntu L. Stanciu I. Vangheli E. Cojuhari V. Maftei 618 619 V. Maftei V. Orlov lab. Mecanica c. ICPP Șt. Buzurniuc
613 630 611 604 3-3 201 628 202 3-3 505 203 203 224 V. Rusu O. Razdorojnaia 609
D - 01 512
Limba Engleză pr. Matematica
c. Programarea calculatoarelor pr. Matematica lab. Grafica pr. Matematica pr. Matematica c. Matematica E. Gogoi superioară c. Etică , Comunicare și Drept c. Tehnologia limbajelor Limba
lab. Ed .Fizică superioară inginerească superioară lab. superioară lab. superioară 113 E. Cojuhari 115 V. Maftei straină
11.30-13.00 11.30-13.00
M. Kulev Programarea L. Stanciu S. Dîntu A. Costaș L. Stanciu V. Melnic pr. Matematica Limba Engleză D. Istrati 630
101 calculatoarelor 202 628 201 Mecanica 202 Mecanica 611 superioară E. Gogoi 3-3 224
E. Cojuhari 113 115
c. Matematica
c. Filosofia L. Stadler Limba I. Balmuș S. Andronic superioară sem. Etică, Comunicare și Drept Limba pr. Matematica Limba Limba lab. Grafica

Joi Joi
Ed. Fizică straină V. Melnic 611 Prioectare Proiectare Ed. Fizică Ed. Fizică straină superioară straină Ed. Fizică straină inginerească
13.30-15.00 13.30-15.00
M. Braga D - 03 606 D - 01 D - 02 pr. Matematica 113 115 V. Maftei 618 V. Orlov 619 628 A
101 607 superioară 622 619 622 512
V. Melnic 611

sem. Etică sem. Etică


lab. Comunicare și Drept Ed. Fizică Ed. Fizică Comunicare și Drept
15.15-16.45 15.15-16.45
Mecanica D. Istrati V. Maftei
312 614

S. Andronic

17.00-18.30 17.00-18.30
D - 01

18.45-20.15 18.45-20.15

Limba pr. Matematica lab. Grafica lab. pr. Etică Limba c. Matematica superioară sem. sem. Filozofie
Straina lab. lab. superioară inginerească 1. Mecanica Comunicare și Drept straină Filsofia lab. ICPP
8.00-9.30 8.00-9.30
Mecanica 1. Programarea E. Cojuhari A. Botez lab. Programarea 2. Programarea I. Vangheli Havric V. Orlov V. Maftei 1. ICPP S. Luca
618, 619 calculatoarelor 609 628 calculatoarelor calculatoarelor 606 611 3-3 613 2. Programarea 202
2.Mecanica Șt. Bzurniuc D - 04 calculatoarelor
I. Balmuș
lab. Grafica Gh. Coman M. Kulev sem. Filosofia c. Matematica superioară D - 01 c. Matematica c. Programarea c. Programarea calculatoarelor D. Istrati sem. Etică ,Comunicare și Drept
inginereasca 112 V. Maftei V. Mititelu superioară calculatoarelor 114
9.45-11.15 9.45-11.15
A. Botez 407 S.Andronic 611 E. Cojuhari lab. Programarea D - 02 E. Cojuhari V. Rusu N. Falico P. Focșa I. Vangheli
628 D - 02 609 calculatoarelor 609 203 3-3 114 201
Șt. Bzurniuc D - 04
pr. Programarea lab. Programarea
c. Mecanica lab. Grafica Limba pr. Programarea c. Programarea calculatoarelor pr. Programarea pr. Matematica calculatoarelor pr. Matematica sem. Programarea sem. Programarea sem. Etică pr. Matematica sem. sem. Etică calculatoarelor
Gh. Coman inginereasca Straina calculatoarelor calculatoarelor superioară V. Rusu 203 superioară calculatoarelor calculatorelor Comunicare și Drept superioară Filosofia Ed. Fizică Comunicare și Drept P. Focșa 114
11.30-13.00 11.30-13.00
3-3 A. Botez 607 Șt. Buzurniuc Șt. Marin Șt. Buzurniuc L. Stanciu lab.Programarea E. Cojuhari N. Falico N. Falico V. Maftei V. Orlov S. Luca I. Vanghlei lab. Programarea
628 611 614 104 614 201 calculatoarelor 113 624 624 622 604 618 613 calculatoarelor
V. Rusu D - 02 P. Focșa 114
lab. Mecanica lab. Mecanica pr. Programarea lab. Programarea
lab. Grafica pr. Programarea Limba pr. Matematica S. Andronic pr. Programarea pr. Programarea pr. Programarea I. Balmuș calculatoarelor pr. Matematica sem. Etică c. TLN sem. calculatoarelor

Vineri Vineri
inginereasca calculatoarelor Ed. Fizica Straina Superioară D-03 calculatoarelor calculatoarelor calculatoarelor D - 04 Ed. Fizică V. Rusu 203 Ed. Fizică superioară Comunicare și Drept Filozofie P. Focșa 114
13.30-15.00 13.30-15.00
A. Botez M. Kulev 607 L. Stanciu Șt. Marin S. Scrob V. Mititelu Lab. Programarea lab.Programarea E. Cojuhari V. Maftei O. Razdorojnaia S. Luca lab. Programarea
628 604 611 201 630 202 614 calculatoarelor calculatoarelor 113 618 619 613 calculatoarelor
Șt. Buzurniuc D - 04 V. Rusu D - 02 P. Focșa 114
lab. Mecanica
Limba I. Balmuș
Straina lab. lab. D - 04 Ed. Fizică
15.15-16.45 15.15-16.45
Programarea Programarea Lab. Programarea
607, 611 calculatoarelor calculatoarelor calculatoarelor
Șt. Buzurniuc D - 04
Șt. Marin V. Mititelu

17.00-18.30 17.00-18.30
D - 01 D - 02

18.45-20.15 18.45-20.15

DECAN FCIM
conf. univ., dr. Ion Balmuş