Sunteți pe pagina 1din 3

guvernul romaniei

.art.101-109 in ordine cronolgica:


-rolul si structura guvernului,investitura guvernului rom,juramantul de credinta ,incompatibilitatiile
functiei de membru al guvernului,incetarea functiei de membru al guvernului,prim-ministru,actele
guvernului,raspunderea guvernului,incetarea mandatului guvernului
Constitutia reglementeaza obligatia de informare a Parlametului de catre Guvern,exercitarea controlului
parlamentar,motiunea de cenzura,angajarea Guvernului,denigrararea legislativa
Guvernul Romaniei potrivit Constitutie realizeaza politica externa si interna a statului si executa
conducerea generala a administratiei publice.
Administratia publica se exercita prin categori de organe:ministere-in subordinea guvernului
=administratia centrala de specialitate
-autoritatiile administrative fata de Guvern=administratie autonoma fata de Guvern ceea ce Guvernul
Romaniei conduce d.p.d.v. al administratiei:
 Guvernul in general-ministerele si autoritatiile din subordinea lor
 organele de specialitate infiintate de Guvern
 serviciile publice descentralizate
Constitutia Romaniei face trimitere la legea organica ,califica Guvernul chiar in art.1 ca fiind autoritatiei
publice a puterii executive care functioneaza in baza votului de incredere acordat in Parlament si care
asigura realizarea politicii a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.
Guvernul are de asemenea,rolul de a asigura functionarea echilibrata si dezvoltarea sistemului social si
economic si racordarea la sistemul mondial. Se organizeaza si functioneaza in baza prevederilor
Constitutiei avand la baza programul de guvernare accepatat de Parlament,iar pentru realizarea lui,el
exercita urmatoarele functii:
-strategie prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicarea a programului de guvernare
-reglementarea elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice
-reprezentare in numele statului roman\
-de administratie a proprietatii statului prin care se asigura administratia publica si privata a statului
-autoritate de stat prin care se asigura controlul aplicarii reglementarilor in domeniul apararii, ordinii
publice,sigurantei nationale dar si in domeniul economiei ,sociale si culturale.
Structura gr:
potrivit art.101 gr este alcatuit din:pm,ministrii si alti membri stabiliti prin legea organica.potrivit legii
organice legea 90/2001, modificata de mai multe ori prevede ca gr. se compune din:pm si
ministri,respectiv ministri secretari de stat si ministri delegati cu insarcinari speciale pe langa pm.aceasta
stru. este prevazuta in mod special de art.2 alin 2 din legea 20/2004,lasand astfel la latitudinea parl. ca
prin votul de incredere ssa accepte ministri de stat,ministri delegati fara existenta unei ierarhii intre
acestia.
prin prevede investitura guvernului se intelege un complex de acte si fapte juridice, de proceduri
consti,necesare legitimarii echipei guvernamentale care va reazliza pol.de stat a tarii.cr,prevede
urmatoarea def. complexul de fapte care definesc legalitatea si legitimitatea instalarii l carma tarii a unei
echipe guvernamentale.potrivit art.103 si 1rt 85 din cr,procedura de inverstitura a guvernului cuprinde 4
etape:desemnarea candidatului pt functiona de pm,soliciatra de vcandudat la functia de pm,acordarea
votukui de incereder si numire a guvernuluid de catre seful statului.
desemnarea candidatului la functia de pm.in aceasta etapa centrul de greutate apartine pres rom care imediat
dupa alegerile parlamentare si dupa validarea mandatelor are obligatia -consultarea partielor parl. in vederea
desemnarii unui candidat in functia de pm.partidele parlamentare ,partidele politice nu pot avea decat un singur
candidat sau partidele pot face aliante electorale pt sustinerea unui candidat la functia de pm. pr nu consulta
partidele in mod aleatoriu si invita la negocierii toate partidele. refuzul presedintelui de a chema la negociere
un partid parlamentar il face vinovat de incalcarea onst rom. pr din candidatii propusi va desemna un singur
candidat,trebuind sa manifeste o grija deosebita, deoarece candidayil propus trebuie sa aiba sprijinul majoritatii
parl.
solicitarea votului de incredere.in aceasta etapa centrul de greutate revine candidatului la functia de pm,
deoarece acesta are la dispozitie doar 10 zile pt intocmirea proiectului de guvernare a tarii si pt formarea echipei
guvernamentale.termenul de10 zile,nu este un termne de decadere,este un termen de recomndarea la dispozitia
pr.adica, depasirea acestui termen il poate face pe pr sa manifeste toleranta sau dimpotriva sa cheme din nou
partidele parlamentare pt unceperea negociielor si desmnarea altui candidat.candidatul desemnat in cele 10 zile
va trebui sa foremeze echipa guvernametala si sa finalizeze proiectul de guvernare a tarii si care de regula,este
fie platforma program a unui partid politic sau o alianta politica.fiecare membru va trebui sa se prezinte in fata
comisiei de specialitate a parlamentulu in vederea obtinerii unui aviz consulttaiv.candidatul desemnata poate
face modificari ale listei guvernamenmtale in cazul in care unu dun cei propusi nu obtine un aviz pozitiv,la
soliciatarea votului de incredere toti cei echipa guvernului sa aiba aviz pozitiv.
acordarea votului de incredere,se acorda de cele 2 camere ale parlamentului in sedinta comuna.art 102n alin
2 prevede ca ptogramu si lista guvernului se dezbat de cd si senat in sedinta comuna si parlamentul acorda
increderea guvernului cu votul majoritatii senatorilor si deputatilor,constitutia prevede in od expreas faptul ca
au loc dezbaterii si nu o simpla prezentare cu privire la proectul de guvernare si la membrii echipei guverm.in
urma acestor dezbateri,programul poate fi modificat sub oresiune a parla, si de aemeni parl verifoca si daca
lista guvernuluoi coresupunde nr. d eminstere exostente asa cum si legea organica.cr prevede ca la incheire
dezbaterilor sa se treaca la votul d einvestitura ,rezultatul pozitiv trebuie sa reprezinte 50+1 din nr.total al
parlamentarilor,acest vot acordat de parlament este un vot deincredere in favoarea guvernului,vot care
legitimeaza atat pm cat si echipa guvernamentala pt a realiza pol. interna sie xterna a rom in uramtorii 4 ani si
in acelasi timp marcheaza incheirea unui contract de guvernqare intre guvernul investit si aprl.aceasta procedura
plaseaza guvrtnul rom. sub strict control parlamentar.
neacordarea votului de incredere presupotune reluarea procedurii de investitura ,pres. face din nou
consultatii cu pp pt desemnarea unui nou candidat,pres poate chiar desemna acelasi candidat.
procedura de investitura daca nu se finalizeaaza in 60 de zile de la solicitarea primei investiturii se considera
ca tara este in criza guvernamentaal grava iar ores poate incepe procedura de dizolvarea a parl.
numirea guvernului si juramantul de credinta .rolul ii revine pr care finalizeaza aceasta procedura avand
obl. ca dupa acordarea votului de incredere sa numeasca potrivit art.85 guvernul si pm prin decret prezidential.
decretul prezidential nu da nastere la raporturi de subordonare intre presidente si membrii guvernului ci da
solemnitate numirii in aceste inalte functii de demnitate publica,pm si membrii guvernului au obl sa depuna in
mod individual jc in fata prr,art.82.data depunerii si jc reprezinta data de la care guvernul va incepe sa exercite
mandatul.refuzul depunerii jc duce la inexistenta mandatului.
mandatul gr.durata mandatului guvernului este egala cu durata mandatului parlamentului,potrivit art .110
alin 1 ,guvernul isi exercita mandatul de la data depunerii jc pana la data validarii alegerilor parl. gen.in
aceasta perioada ,guvernul este in plenitudine de exercitarii functiei.de la aceasta data pana la data
depunerii jc el devine guvern demisionar si va indeplini numai actele necesare administrarii treburilor
publice.
conditiile pt functia de membru al guvernului.cetatenie romana,domiciliul in romania , plenitudinea
drepturilor civile si politice , sa nu fi fost asocierea in pp. nu exista varsta prevazuta pt senatori si
deputati.constitutia prevede si existenta unor incomp.-legate alte funtii publice si private:nu poti sa detii
alte functii de demnitate civila si militara,nu poti sa fi prefect,primar.nu esita incomp de membru al gr si
senator /deputat.cr. interzice accesul la functia d emembru al guvernukui a persoanelor condamnate la o
pedeapsa privativa de libertate .in categ incomp,constitutia introduce si interdictia exercitarii unei functii
exercitare a sindicatelor.