Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MACELARIU” MIERCUREA SIBIULUI

CLASA a XI a
PROFESOR: NERISANU RALUCA ANDREEA
SAPTAMANA: 30
ARIE CURRICULARĂ: OM SI SOCIETATE
DISCIPLINA: ECONOMIE
PROIECT DE LECTIE
UNITATEA DE ÎNVATARE: Economia deschisă
CONTINUT: Ce presupune presedentia UE?
TIPUL LECTIEI: mixta
COMPETENTE GENERALE:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din
viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezovarea problemelor comunităţii
COMPETENTE SPECIFICE:
3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în rezolvarea unor sarcini de lucru prin cooperare cu ceilalţi
4.4 Identificarea tendinţelor de integrare şi globalizare, specifice dinamicii economice actuale
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – sa explice ce presupune presedentia UE in cativa termeni

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Resurse procedurale:
METODE ŞI PROCEDEE: prelegere, expunere, brainstorming, problematizarea, explicatia, conversatia euristică
TIP DE INTERACTIUNE: dirijat - dependent
MOD DE GRUPARE: frontal
 Resurse materiale
MIJLOACE DE INVATĂMÂNT: manualul, tabla, creta
EVALUARE: formativă, orală, frontală
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observatia sistematică, discutia

BIBIOLGRAFIE: “Economie”, Dorel Ailenei, Elena Balan, Editura Humanitas, 2012, Manual pentru clasa a XI.

TIMP ETAPE CONŢINUT OBIECTIVE METODE INSTRUMENTE


5’ Introducere Prezentare + absenta Prelegere

3’ Captarea atenţiei Expunerea unor exemple din viata reala care sa relationeze cu
UE.

Anunţarea lecţiei Ce presupune presedentia UE?


5’ noi
3’ Anunţarea Se enumera obiectivele lectiei. Prelegere
obiectivelor
lecţiei
24’ Transmiterea Se va schemtiza si se vor discuta urmatoarele aspecte: O1 Problematizare
noilor cunostinte: La 12 ani de la aderarea sa la Uniunea Europeană, România va prelua, Raţionament
începând cu 1 ianuarie 2019, pentru șase luni, responsabilitatea logic
Președinției uneia dintre cele mai importante instituții – Consiliul
Uniunii Europene. Pregătirea și derularea acestui mandat reprezintă o
prioritate națională.

Deținerea Președinției Consiliului UE va fi o premieră pentru țara


noastră și o oportunitate de a demonstra capacitatea de a îndeplini o
sarcină atât de importantă printr-o bună planificare și coordonare la
nivel național precum și un dialog susținut cu instituțiile UE și statele
membre ale Uniunii Europene.

România se va afla astfel în centrul procesului decizional european,


având un rol important în facilitarea procesului de reflecție asupra
modului de dezvoltare și consolidare a proiectului european, a
procesului de negociere pentru dezvoltarea acquis-ului comunitar și,
implicit, pentru consolidarea cooperării între statele membre ale
Uniunii.

Contextul Președinției României la Consiliului UE


Asumarea, pentru o perioadă de șase luni, a Președinției Consiliului
Uniunii Europene este o obligație ce decurge din calitatea sa de stat
membru UE și presupune un efort excepțional în direcția consolidării
unei viziuni naționale cu privire la viitorul Uniunii Europene și
creșterii capacității administrative necesare exercitării acestui mandat.

În exercitarea mandatului său, Președinția exercitată de România


trebuie să acționeze ca un intermediar onest și neutru - honest broker -
fiind responsabilă de avansarea negocierilor Consiliului privind
legislația UE, de asigurarea continuității agendei UE și de bună
cooperare dintre statele membre si instituțiile europene. Însă, în
calitatea sa de Președinte al Consiliului UE, România va avea
posibilitatea de a-și imprima viziunea națională asupra dezbaterilor
strategice privind viitorul proiectului european, de a contribui în mod
direct la procesul de consolidare a acestuia si de a promova pe agenda
europeană unele dosare pe care țara noastră le consideră importante.

Reflecția asupra viitorului Uniunii Europene

Uniunea Europeană se află, în prezent, într-un punct de reflecție


privind succesele înregistrate în ultimii 60 de ani, de rememorare a
valorilor care îi asigură coerența, dar și de deschidere a unui nou
capitol, cel al demarării unui proces în care UE 27 să decidă împreună
cu privire la viitorul Uniunii.

În acest efort colectiv, România trebuie sa vină cu propria sa


contribuție cu atât mai mult cu cât se vorbește din ce în ce mai mult,
inclusiv la nivel politic înalt, despre scenarii multiple, despre viteze
diferite, în contextul discuțiilor privind viitorul UE. Perioada de
exercitare a Președinției României la Consiliul UE va fi caracterizată
de acest efort comun al statelor membre ale Uniunii pentru
identificarea unor răspunsuri la provocările majore la adresa proiectului
european și de definire a evoluției acestuia pe următorul deceniu.

Contextul instituțional european

Mandatul României la Președinția Consiliului UE va fi marcat de două


aspecte importante: deținerea, pentru prima dată, a acestei atribuții și
organizarea, pe perioada mandatului Președinției României, a alegerilor
pentru Parlamentul European. În condițiile derulării acestora, cel mai
probabil în luna mai 2019, mandatul Președinției României va fi
caracterizat de două perioade distincte din punct de vedere al substanței
activității și a dinamicii acesteia.

Principalele provocări predictibile la adresa Uniunii gestionate de


Președinția României la Consiliul UE

Președinția României la Consiliul UE se va derula într-un context


european și internațional complex, mandatul acesteia urmând a fi
calibrat în funcție de evoluția unor dosare cu miză majoră la nivelul
Uniunii. În acest moment cele mai vizibile dintre acestea, dincolo de
dosarele legislative ordinare, apar a fi, în principal, Brexit și Cadrul
financiar multi-anual post 2020.

Efort național pentru statura europeană

Pentru România, asumarea poziției de Președinte a Consiliului UE


presupune o extraordinară oportunitate de a-și demonstra aderența la
valorile europene, de a-și reafirma susținerea cu privire la proiectul
european și de a contribui în mod direct la procesul de consolidare a
acestuia. Păstrarea unității proiectului european și a integrității
politicilor europene, în beneficiul cetățenilor europeni, reprezintă
obiectivul strategic în jurul căruia va gravita întregul proces de
pregătire și derulare a Președinției României la Consiliul UE.

Procesul de pregătire este unul laborios, de durată, având în vedere că


presupune o analiză extrem de consistentă cu privire la implicațiile pe
care exercitarea Președinției Consiliului UE le antrenează la nivelul
administrației publice, sub aspectul dimensiunii, formării și
perfecționării resurselor umane, al proiectării aspectelor logistice, al
comunicării și respectiv al coordonării politice

10’ Incheierea orei Se repeta ceea ce se considera necesar a fi retinut. Prelegerea