Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POST

IDENTIFICAREA POSTULUI:
1. NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI:
2. DENUMIREA POSTULUI: LUCRATOR COMERCIAL
3. POZITIA COR / Cod: 522303
4. NIVELUL POSTULUI : Executie
5. RELATIILE:
5.1. Ierahice (control, indrumare, posturi supervizate):
Se subordoneaza: - ADMINISTRATORULUI
Are in subordine: -
5.2. Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu tot personalul din
firma, cu clientii, cu furnizorii
5.3. Reprezentare (colaborare, consultanta):nu e cazul.
6. Cerinte profesionale: studii medii

SCOPUL POSTULUI : Titularul postului are rolul de a aseza produsele in rafturi si


vitrine si de a servi clientii .

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):

Asigură

 comunicarea cu clientii magazinului (punctului de vanzare)


 prezentarea produselor,
 mentinerea mediului ambiant cât mai plãcut
 organizarea cadrului general de deschidere si inchidere a activitatii
magazinului (punctului de vanzare),
 efectuarea vanzarii,
 incasarea contravalorii marfii,
 prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii,
 promovarea imaginii magazinului (punctului de vanzare),
 mentinerea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva,
 verificarea stocurilor cu vanzarile,
 intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare, precum si raportarea
activitatii de vanzare.
 receptia produselor destinate vanzarii realizand urmatoarele operatii:
pregateste spatii pentru descarcare; verifica documentele de insotire;verifica
mijloacele de transport si ambalare; participa la receptia cantitativa;
RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:

Legat de activităţile specifice, răspunde de:

 Respectarea disciplinei financiare privind încasările şi plăţile în numerar


 Respectarea plafonului de casă
 Asigurarea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva
 sa urmareasca conditiile de valabilitate, pastrare, depozitare, manipulare si
administrare produse
 Aplicarea stricta a regulilor de comert privind vanzarea produselor , si corecta
gestionare a acestora;
 Suporta in cazul unor lipsuri certe aparute in gestiunea de care raspunde,
conform legislatiei in vigoare ;
 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru
privitoare la postul său
 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi
interesele firmei
 Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma
 Respectarea programului de lucru si de folosirea integrala a timpului de
munca;
 Trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,
astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
o In scopul realizarii obiectivelor, are urmatoarele obligatii:

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,


echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa


utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau


inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de


munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului


accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii


desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul
sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si


sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

 Utilizarea echipamentelor si dispozitivelor de protectie a muncii, prevenire si


stingere incendii, materialelor igienico-sanitare si antidotului conform
normelor reglementate;
 Raportarea imediata a accidentelor tehnice si umane;
 Executarea dispozitiilor date de catre seful direct pentru realizarea unor
lucrari, ce sunt in responsabilitatea sa si la care nu se face referire in fisa
postului;

AUTORITATEA POSTULUI:

 Are acces la casă şi numerar


 Solicită şi utilizează echipamentele/consumabilele puse la dispoziţie de firmă

CRITERIILE DE EVALUARE A PERFORMANTEI SALARIATULUI:

Performanta profesionala individuala va fi evaluata prin fise de evaluare periodica


dupa urmatoarele criterii:

1. Realizarea normelor sau atribuţiilor postului;

2. Competenţă profesională;

3. Calitatea lucrarilor executate;

4. Autoperfecţionare profesională (dezvoltarea competenţelor);

5. Creativitate în muncă, iniţiativa;

6. Respectarea termenelor;

7. Comportament la locul de muncă (respectare RI, instructiuni SSM si SU );

8. Spirit de echipă, cooperare cu membrii echipei;

9. Reacţia faţă de sarcinile de serviciu (atribuţii noi, ore suplimentare);


10. Respectarea cerinţelor privind ordinea, rigoarea, curaţenia,

corectitudinea, ataşament fata de firma.

Prezenta fişă post cuprinde 4 pagini şi a fost redactată, azi 07.10.2016, în 2


exemplare.

S-ar putea să vă placă și