Sunteți pe pagina 1din 24

Cazan automat pe peleþi

BioPellet Tech
20 – 50 kW

MANUAL DE INSTALARE :I UTILIZARE


CUPRINS

1. Prezentarea cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Despre produs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2. Expedierea si depozitarea cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Livrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3. Recomandari generale si de siguranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
4. Instalarea cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
4.1 Camera tehnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
4.2.Cosul de fum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4.3.Umplerea cazanului si a instalatiei cu apa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4.4.Racordarea cazanului la circuitul de incalzire centrala . . . . . . . . . . . .12
Panoul de comandã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4.5.Curatarea si intretinerea cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
SCHEMA CONEXIUNI ELECTRICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

2
1. PREZENTAREA CAZANULUI

Dimensiunile cazanelor sunt în forma X / Y / Z, unde prima dimensiune este pentru


modelul de 20kW, a doua pentru 30 kW ºi a treia pentru cel de 50 kW, unde apare
o singurã valoare înseamnã cã este aceeaºi la toate cele 3 modele.

Racordurile de tur si retur sunt în partea stanga a cazanului. Turul este vopsit cu
roºu, returul este albastru. Robinetul de umplere/golire este montat pe retur.

3
Racordul de evacuare a gazelor arse este situat în partea dreapta.

In partea frontalã a cazanului este prevazut un maner pentru curãþarea


schimbãtorului de cãldurã. Panoul de comanda este amplasat de asemenea pe
partea frontalã.

1. Uºã arzãtor; 2. Uºã schimbãtor cãldurã; 3. Uºã glisantã pentru mascare poz. 1 ºi 2;
4. Panou de comandã; 5. Capac buncar superior (pe aici se face umplerea cu peleþi);
6. Buncãr peleþi superior; 7. Element de legãturã între cele 2 buncare;
8. Grãtar protecþie între cele douã buncãre; 9. Racord tur; 10. Racord retur; 11.
Buncar peleþi inferior; 12. Termostat siguranþã peleþi (ºnec) pentru prevenirea
incendierii buncãrului de peleþi; 13. Uºa vizitare pentru acces la motor sau la robinetul
de umplere/golire. 14. Senzor presiune aer - când uºa este deschisã cazanul se va
opri automat; 15. Motor ºnec peleþi; 16. Robinet umplere/golire (nu uitaþi sã-l închideþi
dupã ce s-a încheiat umplerea cazanului); 17. Rezistenþã aprindere cazan; 18. Placã
protecþie arzãtor;

4
19. Ventilator; 20. Racord evacuare gaze de ardere; 21. Uºã acces panou de
comandã ventilator; 22. Capac schimbãtor de cãldurã (numai pentru personalul de
service) prevãzut cu izolaþie termicã; 23. Goluri pentru cabluri.

Componentele focarului 1 Intrare aer primar; 2 Arzãtor peleþi; 3 Linie alimentare


peleþi gravitaþionalã; 4 Focar; 5 Schimbãtor de cãldurã (drumurile 2 si 3); 6 Ventilator

5
Date tehnice conform EN 303-5

Putere nominala (kW) 20 30 50


Gama de puteri (kW) 5 - 20 9,5 – 31,7 16 - 50
Greutate (kg) 298 338 480
Racord tur/retur (inch) 1” 5/4” 5/4”
Racord umplere/golire (inch) 1/2½ 1/2½ 1/2½
Racord evacuare gaze arse (¤ mm) 120 120 120
Temperatura gazelor de ardere 140 140 160
la puterea nominala (°C)
Temperatura gazelor de ardere 75 71 79
la puterea minima (°C)
Domeniul de reglare pentru 60 - 90 60 - 90 60 - 90
regulatorul de temperatura (°C)
Temperatura minima pe retur (°C) 60 60 60
Capacitate stocare peleþiþ (kg) 120 150 200
Tiraj necesar (mbar) - 0,15 - 0,15 - 0,15
Consum peleþiþ la putere minima (kg/h) 1 2,18 3,2
Consum peleþiþ la putere maxima (kg/h) 4 7,17 10
Continut de apa (litri) 62 80 114
Alimentare electrica (V/Hz) 220/50 220/50 220/50
Putere electrica la pornire (W) 400 400 400
Putere electrica în funcþionare
þ (W) 100 100 100
Randament (%) 93 93,5 92
Clasa cazan conform EN 303-5 4 5 4

Despre produs

• BioPellet Tech reprezinta una din cele mai performante solutii tehnice de
incalzire prin arderea automatizata a peleþilor
• Randamentul cazanului se apropie de 94%, iar temperatura gazelor de ardere
este foarte scazuta (sub 160°C)
• Nivelul de emisii poluante respecta cele mai severe norme europene. BioPellet
Tech 30 a fost oficial incadrat în clasa 5 conform EN 303-5 în urma testelor
efectuate la Institutul Kiwa din Treviso, Italia.
• Aprinderea, pornirea si oprirea cazanului sunt complet automatizate. Arzatorul
funcþioneaza cu variatia modulanta a puterii în functie de necesarul termic al
instalatiei
• Focarul este etans si debitul de aer de ardere este controlat prin ventilatorul de
evacuare montat în spatele cazanului, rezultand o funcþionare eficienta.

6
• Toate suprafetele focarului în contact cu flacara sunt fabricate din tabla din otel
de 5 mm sudata. Portiunile ce nu vin în contact cu flacãra sunt din oþel de 4 mm.
• Randamentul cazanului este superior oricarui echipament conventional cu tiraj
natural. Nu este necesar cos de fum inalt, ci numai o tubulatura obisnuita de
evacuare a gazelor de ardere. Cazanul se poate monta si amplasa usor datorita
dimensiunilor compacte (lungime maxima numai 70 cm, iar buncarul de peleþi
este amplasat deasupra, fara a ocupa spatiu la sol)
• Operatiunile de intretinere si curãþare sunt mult simplificate fata de un cazan
clasic: în medie o data pe saptamana sau chiar mai rar, daca se folosesc peleþi
de calitate. Nu uitati sa actionati periodic manerul de actionare a mecanismului
de curãþare a schimbãtorului de cãldurã situat în partea frontalã a cazanului.

Cazanul este prevãzut cu termostat de siguranþã montat pe ºnec pentru prevenirea


incendierii buncãrului de peleþi. De asemenea are montat un senzor de presiune în
interiorul camerei de ardere - când uºa este deschisã, acesta va opri funcþionarea
cazanului.
Este dotat cu clapete antiexplozie montate pe uºa camerei de ardere.

2. EXPEDIEREA SI DEPOZITAREA CAZANULUI

Cazanul este ambalat în folie stretch si aºezat pe EuroPalet.


Cazanul trebuie transportat / depozitat întotdeauna în poziþie verticalã.

Rãsturnarea cazanului în timpul livrãrii sau a instalãrii reprezintã un risc


serios ºi poate duce la distrugerea acestuia.

Cazanul poate fi depozitat doar în încãperi închise, fãrã influenþe


atmosferice. Umiditatea din încãperea de depozitare nu va depãºi
valoarea criticã de 80% astfel încât sã nu genereze formarea condensului.
Temperatura din încãperea de depozitare se va situa în intervalul +/- 40°C.

La despachetarea cazanului, verificaþi dacã vopseaua de pe carcasa


cazanului prezintã zgârieturi ºi dacã toate piesele cazanului sunt montate
în poziþia corespunzãtoare.

Utilizatorul final trebuie sã urmeze toate instrucþiunile din acest manual.


În caz contrar nu mai beneficiazã de garanþie.

Camera de ardere a cazanului este testatã la o presiune de 6 bar..

7
Utilizarea vanei termostatate este OBLIGATORIE pentru evitarea
formãrii gudronului in cazan.

Este interzis transportul cazanelor unul peste altul.

Livrarea

Cazanul este livrat cu:

• Kit de curãþare cu tava externa de cenuºã


• Certificat de garantie si acest manual
• Panou de comanda (montat pe cazan)
• Cabluri pentru conectarea la sursa de curent si pompa de circulatie.

Urmatoarele componente NU sunt incluse:

• Termomanometru si grup de siguranta


• Ventil termic de amestec (pentru mentinerea unei temperaturi de minim 60°C pe
retur)
• Robineti de izolare a cazanului etc.

8
3. Recomandari generale si de siguranta

Aveti grija ca robinetii de izolare ai cazanului sa fie în permanenta deschisi


cand cazanul e în functiune.

Nu uitati sa deblocati pompa de circulatie la inceputul fiecarui sezon de


incalzire.

Curatati cazanul în mod regulat.

Montarea sistemului de încãlzire ºi pornirea iniþialã a cazanului se efectueazã


de cãtre un specialist autorizat de cãtre Ferroli România conform listei operatorilor de
service din Certificatul de Garanþie sau de pe www.ferroli.ro. În cazul unui sistem
proiectat incorect, cu deficienþe demonstrate, generate de instalarea incorectã a
sistemului de încãlzire, care pot duce la funcþionarea incorectã a cazanului, întreaga
rãspundere pentru distrugerile materiale ºi posibilele noi costuri de remediere va
reveni exclusiv persoanei responsabile de montarea sistemului de încãlzire centralã
ºi nu producãtorului cazanului, agentului de vânzãri sau vânzãtorului.

In timpul funcþionarii unele parti ale cazanului sunt fierbinti. Nu atingeti


cazanul fara a purta manusi de protectie.

Este interzisa continuarea exploatarii cazanului cu piese sau componente la


care au aparut defectiuni.

Nu atingeti firele si componentele electrice cu mainile ude.

Conexiunile electrice trebuie corect dimensionate si realizate conform 73/23


CEE si 93/98 CEE.

9
4. INSTALAREA CAZANULUI

4.1. Camera tehnica

Camera tehnica în care se monteaza cazanul trebuie sa fie ventilata.


Suprafata minima a golurilor de ventilatie este:

A (cm2) = 6,02 x P (kW)


unde P este puterea cazanului în kW.

BioPellet Tech a fost proiectat astfel incat sa ocupe un spatiu minim. Racordurile de
apa si evacuare gaze de ardere sunt pe partile laterale, astfel incat cazanul poate fi
apropiat de perete aproape complet.

Partile frontalã si laterala ale cazanului trebuie sa fie libere pentru acces usor.
Cazanul se poate apropia complet de perete pentru evacuarea directa a gazelor sau
trebuie pastrata o distanta minima conform schitei de mai jos pentru a se putea
amplasa racordul de evacuare a gazelor arse.

Cazanul trebuie asezat pe o suprafata stabila din material rezistent la foc.

10
4.2. Cosul de fum

Cazanul BioPellet Tech este prevazut cu ventilator si nu are nevoie de cos pentru a
asigura tirajul. Debitul de aer si evacuarea gazelor de ardere sunt asigurate de ventilator.
Rolul cosului este numai acela de a evacua gazele de ardere, prin urmare nu sunt
cerinte speciale privind diametrul si inaltimea acestuia ca în cazul cazanelor pe
combustibil solid clasice. Cazanul are nevoie de un racord vertical de gaze arse conform
normelor europene. Cosul necesita curãþare periodica, cel putin de cateva ori pe an.

4.3. Umplerea cazanului si a instalatiei cu apa

Umplerea se realizeazã prin robinetul de golire (care se gãseºte pe þeava de


retur în aproprierea cazanului). Procesul de umplere este complet când nu mai iese
aer prin aerisitorul automat iar manometrul indicã o valoare cuprinsã între 1,5 ºi 2,5
bar (în cazul sistemelor închise). Aerisitorul va fi amplasat în cel mai înalt punct al
sistemului de încãlzire central (închis). În cazul în care presiunea scade sub 1,5 bar,
procesul de umplere se va repeta.
11
Ulterior procesului de umplere, este obligatorie închiderea robinetului de golire,
întreruperea alimentãrii cu apã ºi detaºarea þevii de umplere.

4.4. Racordarea cazanului la circuitul de incalzire centrala

Schema hidraulica de principiu

Este obligatorie montarea a 2 supape de siguranta pe cazan cu presiunea


de lucru de 3 bar..

Este obligatorie montarea unui termometru si a unui manometru pe circuitul


de incalzire

Este obligatorie montarea unui ventil termic de amestec sau a unei pompe
de by-pass pentru a mentine o temperatura minima de 60°C pe returul
cazanului (protectie anti-condens, anti-coroziune, anti-gudronare)

Este obligatorie montarea unui filtru de impuritati pe returul cazanului.

Temperatura agentului termic în sistemul de încãlzire. Indiferent de tipul de


combustibil utilizat pentru încãlzire, temperatura agentului termic în orice punct în
cadrul unui sistem de acumulare a apei calde nu va depãºi 100°C iar cazanul va fi
12
prevãzut cu ventile de aerisire, dispozitive de control ale temperaturii, precum ºi
alte dispozitive de siguranþã pentru a împiedica depãºirea respectivei temperaturi.
Supape de siguranþã. Supapele de siguranþã (minim 2) vor fi întotdeauna
amplasate ºi montate în apropierea cazanului. Acestea trebuie sã fie uºor
identificate ºi accesate. Supapele de siguranþã vor fi reglate la presiunea
nominalã de 2,5 bar. Supapele de siguranþã þ se vor deschide ºi vor funcþiona
þ la
2,5 bar. Diametrul deschiderii va fi de cel puþin 15 mm (recomandat 3/4”). Între
cazan ºi supape nu trebuie sa existe nici un element de închidere.
ATENÞIE! La creºterea presiunii peste 2,5 bar supapele se deschid ºi pot
elibera o cantitate de apã fierbinte. Evitaþi riscul opãririi prin conectarea
supapelor de siguranþã la canalizare cu ajutorul unei pâlnii pentru a putea
vizualiza deschiderea supapelor.
Conductele de racordare la cazan vor fi cât mai scurte posibil. Evitaþi sudurile,
îmbinãrile sau orice alte blocaje pe conducte.
Evitaþi pe cât posibil îndoirea conductelor. Se recomandã ca îndoirile imposibil de
evitat sã aibã diametrul r>3D (D = raza curbei ) ºi mai puþin de a> 90°C.
Vasul de expansiune închis. Vasul de expansiune închis va fi montat în
aproprierea cazanului. Þevile de racordare la cazan vor fi cât mai scurte posibil.
Orientativ se poate utiliza raportul 1kW=1 litru, dar în funcþie de dimensiunile
sistemului trebuie fãcutã o dimensionare de cãtre un specialist.
Trebuie, de asemenea, montat un filtru Y pe conducta de RETUR.
În cazul întreruperii alimentãrii cu energie electricã ºi în care cazanul nu
funcþioneazã corespunzãtor, orice creºtere bruscã de presiune va fi controlatã
iniþial de vasul de expansiune; în cazul unei creºteri mai mari a presiunii, supapa
de siguranþã ºi eliberare a presiunii se va deschide.
Luaþi mãsurile necesare pentru a vã asigura cã aerul nu pãtrunde în cazan.

PANOU DE COMANDA

1.0 PRIMA PORNIRE

13
In timpul primei porniri veti observa aceste informatii pe afisaj.
Tineti apasat Butonul (+) pentru a inainta pana la modelul dorit;
Tineti apasat Butonul (-) pentru a va intoarce la modelul dorit;
Tineti apasat timp de 5s butonul Iesire pentru a confirma modelul iar parametrii
impliciti vor fi salvati .

2.0 ECRAN PRINCIPAL

Din meniul principal puteti intra în toate meniurile si sub-meniurile automatizarii.


De asemenea puteti porni sau opri cazanul.
Buton:
- Tineti apasat timp de 2s Butonul ON-OFF pentru a porni sau opri cazanul.
- Tineti apasat timp de 2s Butonul SET pentru a intra în Meniul Utilizator.
- Apasati Butonul SET pentru a intra în Meniul SETARI
Simboluri:
- Temperatura agent primar: indica temperatura reala din cazan
- Temperatura agent primar setata: indica temperatura agent primar setata
- Status cazan : indica status cazan
- PUTERE CAZAN: indica treapta de putere a cazanului.
- MOD PROGRAMABIL: Simbol MANA indica Modul Manual. Simbol CEAS
indica Modul PROGRAMABIL este activ. Simbolul CEAS intermitent indica
funcþionarea în MODUL PROGRAMABIL.
- STARE CAZAN: indica statusul cazanului:

o Functionare normala:
» Boiler power off: cazanul este oprit
» Cleaning: cazanul este în etapa de curãþare.
» Test Flame Detection: cazanul verifica prezenta flacarii.
» Ignition Resistance: rezistenta este pornita
14
» Loading Pellets: incarcare peleþi
» Flame Stabilization: cazanul asteapta stabilizare flacarii
» Boiler power on: cazanul este pornit. Comandat de putere
» Boiler powering off: cazanul se opreste
» Waiting: Cazanul asteapta ca temperatura agent primar sa coboare sub
valoarea setata sau comanda Termostatului (daca exista)
» Test Hardware: StoveCheckProgram acces
» Max performance boiler power on: Cazanul a atins temp. max de ardere
» Boiler power în modulation: agentul primar a atins temperatura setata
» SERVICE: Cereti asistenta SERVICE/ Revizie
» Manual loading combustible: Cazanul trebuie alimentat
» Boiler Fan Calibration: Cazanul calibreaza modul de funcþionare al
ventilatorului (Efect Hall activat).
» No-Freeze Cycle: Cazanul s-a oprit deoarece temp de intrare agent
primar este sub punctul de inghet .
o Alarme:
» Alarma BlackOut: Indica starea cazanului dupa pana de curent (conf.
parametru P01)
» Eroare aprindere: Cazanul nu a pornit la timp.
» Alarma senzor fum defect: sonda temp gaze arse defecta
» Alarma presiune scazuta: (daca este activat) alarma senzor de presiune
» Alarma termostat peleþi: (daca este activat) alarma senzor de
temperatura peleþi
» Alarma lipsa combustibil: sonda temp gaze arse indica temp sub valoarea
setata. Sistemul considera lipsa alimentare combustibil
» Alarma senzor tur defect: alarma senzor agent primar
» Alarma temperatura mare apa: agent primar a depasite temp setata
» Alarma Encoder defect: (daca este activat) efectul hall nu funcþioneaza.
» Alarma Triac Snec: (daca este activat) control snec cu probleme
» Alarma senzor HUBA: (daca este activat) senzorul HUBA nu funcþioneaza.

15
2.1 MENIU SETARI

Utilizatorul poate regla temperatura agent primar, puterea de funcþionare, modul


de funcþionare, timp de incarcare (dace este activat), funcþionare ventilator (daca
este activat).
Butoane:
- Tineti apasat 10s butonul ‘’SETARE TEMP AGENT PRIMAR’’ pentru a porni
incarcarea manuala cu peleþi (funcþioneaza doar daca cazanul este în modul
OFF)
- Apasati butonul ‘’Setare temp agent primar” pentru a-l selecta si a modifica
valoarea
- Apasati butonul ‘’Putere max setata’’ pentru a-l selecta si a modifica valoarea
- Apasati butonul “Mod Functionare” pentru a-l selecta si a modifica valoarea
- Apasati butonul “Timp de incarcare” pentru a-l selecta si a modifica
valoarea
- Apasati butonul “Functionare ventilator” pentru a-l selecta si a modifica
valoare
- Apasati butonul Buton (-) scade valoarea
- Apasati butonul Buton (+) creste valoarea
- Apasati butonul Buton Iesire pentru a reveni în Meniul Principal
Setare temp. agent primar: temperatura la care cazanul trebuie ridice si sa
mentina agentul primar.
Putere max. setata: este puterea setata de utilizator: în Modul Manual cazanul
funcþioneaza intre treapta 1 si cea selectata ; în Modul Auto cazanul modifica

16
puterea functie de temperatura agentului primar si valoarea Setata iar Puterea
selectata este valoarea maxima pe care cazanul o poate folosi.
Mod Functioanare: se poate seta modul AUTO (simbol PC) sau modul
MANUAL(simbol Mana ).
Timp de incarcare: (daca este activat) se pote selecta una din cele 9 valori de
corectie (setate de catre producator) pentru timpul de incarcare. Valoare 0 nu
permite corectii
Functionare ventilator: : (daca este activat) se pote selecta una din cele 9 valori
de corectie (setate de catre producator) pentru turatia ventilatorului de evacuare.
Valoare 0 nu permite corectii.

2.2 MENIU UTILIZATOR


Utilizatorul poate regla Ceasul , programa Cronocomanda sau modificare Limba.
Centru Service poate citi si modifica Parametrii Tehnici (protectie cu parola).
Butoane:

- Tineti apasat pentru 4s butonul PARAMETRII pentru a intra în meniul


Parametrii Tehnici
- Apasati butonul CEAS pentru a intra în meniul de reglare ceas
- Apasati butonul CRONOCOMANDA pentru a programa timpii de funcþionare
cazan
- Apasati butonul LIMBA pentru a modifica limba.
- Apasati butonul IESIRE pentru a reveni în Meniul Principal.

17
2.2.1 PROGRAMARE CEAS

Utilizatorul poate programa Data si Ora si modul de funcþionare al Afisajului.

Butoane:
- Apasati butonul Buton (-) scade valoarea
- Apasati butonul Buton (+) creste valoarea
- Apasati butonul AFISAJ APRINS pentru mentine mereu afisajul pornit
(LAMP ON) sau oprit (LAMP OFF) .In varianta (LAMP OFF) afisajul se
aprinde la atingere si se opreste automat dupa un timp programat .

2.2.2 SETARE CRONOCOMANDA

Utilizatorul poate programa 4 intervale orare de funcþionare pentru fiecare zi din


saptamana.
Butoane:

18
- Apasati butonul Buton (-) scade valoarea
- Apasati butonul Buton (+) creste valoarea
- Apasati butonul IESIRE pentru a reveni în Meniul Utilizator.
- Apasati butonul ON-OFF pentru a activa sau dezactiva functia
CRONOCOMANDA.
- Apasati butonul ZIUA pentru a alege ziua din saptamana.
- Apasati butonul SELECTIE PERIOADA pentru alegere perioada de
funcþionare.
Cazanul funcþioneaza zilnic în intervalul orar „DE LA” „PANA LA” în corelare cu
Data si Ora setata.

4.5 CURATAREA SI INTRETINEREA CAZANULUI


In cazul arderii peleþilor cantitatea de cenuºã rezultata este relativ mica. Curatarea
uzuala cazanului e necesara de 1-2 ori pe saptamana. Curatarea generalã trebuie
efectuata lunar si la sfarsitul sezonului de incalzire.
La fiecare curãþare a cazanului actionati sus-jos manerul din partea frontalã a
cazanului pentru a scutura cenuºa de pe schimbãtorul vertical de cãldurã.

Operatiunile de intretinere curenta:

1. Golirea cenusii de la partea inferioarã a cazanului utilizand tavita de cenuºã


livrata cu cazanul.
2. Indepartarea cenusii din focare (daca exista)
3. Curatarea arzatorului (platul în care cad peleþii)
4. Curatarea placii port-arzator.

Procedura de curãþare este descrisa în imaginile de mai jos:

Inainte de a incepe curãþarea, asigurati-va ca echipamentul e oprit si ca toate


componentele s-au racit. Folositi manusi de protectie.

19
Cazanul este livrat împreunã cu kit-ul special pentru
deschiderea cazanului.

Deschideþi uºa din stânga cazanului cu cheia din


kit-ul de unelte.

Scoateþi vasul din cazan ºi curãþaþi-l complet de


cenuºã.

De asemenea, curaþaþi cenuºa de la baza vasului.

Curãþaþi cenuºa de la baza vasului cu uneltele livrate


împreunã cu cazanul.

20
Când reaºezaþi vasul aveþi grijã ca deschiderea
pentru rezistenþa electricã de aprindere sã fie în
partea stângã ºi vasul sã fie în poziþia corectã.

Asiguraþi-vã cã vasul ºi rezistenþa electricã de


aprindere sunt în poziþia corectã. Uºa din partea
stângã a cazanului trebuie sa fie închisã.

Demontaþi uºa micã din partea dreaptã ca cazanului.

Curãþaþi cenuºa de la bazã.


Este necesar sã miºcaþi puþin turbulatorii cazanului
pentru a se scutura toatã cenuºa. Turbulatorii sunt
piese in spiralã din oþel, plasate în interiorul
schimbãtorului de cãldurã din camera de ardere.
Datorita acestora randamentul cazanului este
ridicat, dar ºi de pe aceºtia trebuie curãþatã,
scuturatã cenuºa foarte bine. Acest lucru se
realizeazã prin miºcarea mânerului în ambele pãrþi,
de câteva ori, cu ajutorul aceluiaºi kit de curãþare.
livrat impreuna cu cazanul.

21
Întreþinerea regulata a cazanului mareste durata de viaþã a echipamentului
Folosirea unor peleþi de calitate inferioarã (cu pãmânt, praf, nisip) va conduce la
formarea unui strat de silicat în cazan, afectand funcþionarea normala a acestuia.
Cazanul este destinat exclusiv arderii peleþilor din lemn.

22
SCHEMÃ CONEXIUNI ELECTRICE

23
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia
caracteristicile esen\iale.

S-ar putea să vă placă și