Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTAREA UNEI FUNDAŢII P E PILOŢI

Se va realiza o fundaţie pe piloţi pentru uu rezervor de apă, pe stratificaţia forajului F 2


cunoscând următoarele:
- încărcările pcrrnanente şi utile, N =14000+110xN=14000+110=14110kN;
- încărcările din seism, Ns = 800 kN şi Ms =300 kNm;
- adancimea de fundare pană la placa radierului — D =(1,5 -:-2,0)m;
- secţiunea piloţilor este patrata , (40x40) cm;
- se utilizează piloţi prefabricaţi;
Lungimea pilotilor se va determina astfel incat pilotul sa patrunda in stratul bun de
fundare , care este stratul de argila marnoasa (minim 2d) ,unde
d-diametrul cercului circumscris sectiunii pilotului .

6.1.a.Capacitatea portantă la încărcări verticale

Capacitatea portanta la incarcari axiale a pilotilor care lucreaza izolat ,este data de relatia :

R = K ⋅ ( m1 ⋅ R n ⋅ A + m ⋅ U ⋅ ∑ f i n ⋅ l i ) ,unde:
k -0,7 este coeficient de omogenitate;
m =1; m = 1- coeficienţi ai condiţiilor de lucru pentru piloţi bătuţi;
A =0.40x0,40 =0,16 mp - aria secţiunii transversale;
U =4x0,40 = 1,60 m - perimetrul secţiunii transversale;
R n = 10153kPa- rezistenta de calcul a pământului sub vârful pilotului(tabel VI.3) ;
n
f i --rezistenţa de calcul pe suprafaţa laterală a pilotului la mijlocul stratului i;
l i –lungimea pilotului in contact cu stratul i ,in metri ;

Forajul F2 are patru straturi cu cu urmatoarele grosimi: h1=2,95m ; h2=2,85m ;


h3=2,9m ;h4=1,3m .Stratul 4 este marna,pe care reazema pilotii ⇒

f 1n = 38,325kN / m 2 ; f 2n = 54,125kN / m 2 ; f 3n = 60.43kN / m 2 ;.


Re zulta : R = 0,7 ⋅ [1 ⋅ 10153 ⋅ 0,16 + 1 ⋅ 1,60 ⋅ (38,325 ⋅ 2,95 + 54,125 ⋅ 2,85 + 60,43 ⋅ 2,9)]

R=1632,8 ≈ 1633kN
6.1.b. Capacitatea portantă a pilotului la solicitări orizontale

Rezistcnţa normala a pilotului vertical la solicitări orizontale este dată de relaţia:


2 ⋅ M cap
Pcr ,or = ,unde :
lo
l 0 = 3 ⋅ d = 3 ⋅ 0,4 = 1,20m -lungimea conventionala de incastrare
Considerand ca pilotul este incastrat in radier ,rezulta :
2 ⋅ 300
Pcr ,ot = = 500 kN
1,2

6. l. c. Capacitatea portanta a pilotului la smulgere

Capacitatea portantă a piloţilor solicitaţi la forte de smulgere este dată de relaţia: |

Rsm = k ⋅ m ⋅ U ⋅ ∑ f i n ⋅ l i

n
în care: K, U, f i ; l i au aceleaşi semnificaţii ca la 6.1.a., iar m=0,60.

Rsm = 0,7 ⋅ 0,60 ⋅ 1,60(38,325 ⋅ 2,95 + 54,125 ⋅ 2,85 + 60,43 ⋅ 2,9) = 297,4kN

6.2.a. Capacitatea portantă a pilotului lucrând îngrup

Capacitatea portantă a pilotului lucrând în grup se determină cu relaţia:

R g = mu ⋅ R unde :
m u este coeficientul de utilizare al pilotului în grup.
r
Penlru piloţi flotanţi în terenuri coezive, mu = f ( ) conform [3]..
r0
In relatia lui m intervin urmatoarele marimi :
• r=3d=1,20m-distanta dintre axele pilotilor ;
• r0 = ∑ l i ⋅ tgε i -raza de influenta a pilotilor ;
• l i -grosimea stratului i in contact cu pilotul ;
• ε i -unghi de frecare pamant –beton ;
Conform relatiei de definitie vom avea :

r0 = ∑ l i ⋅ tgε i = 2,95 ⋅ 0,105 + 2,85 ⋅ 0,07 + 2,90 ⋅ 0,105 = 0,817


r 1,2
= = 1,474 ⇒ mu = 0,919
r0 0,817
Rg = 0,919 ⋅ 1633 = 1499,8 ≈ 1500 kN

6. 2. b. Determinarea numărului de piloţi

Numărul de piloţi se determina cu relatia:


Q N + Ns
n= = ,
Rg Rg

unde Rg este capacitatea portantă a pilotului de grup la încărcări axiale determinată în subcapitolul
anterior.

14110 + 800
n= = 9,94 ⇒ n = 10 piloti
1500
Verificare:
Pilot 1 2 3 4 5

xi -2,4 -1,2 0,00 1,2 2,4

xi2 5,76 1,44 0,00 1,44 5,76 ∑x 2


i = 14,4

Q M y ⋅ xi
Si = ± < Rg
n ∑ xi2
Q = N + N s + Grad
Grad = hrad ⋅ B ⋅ L ⋅ γ b − n ⋅ hinc ⋅ A p ⋅ γ b
hrad − grosimea..radierului
B, L − dlmensiunile..in.. plan..ale..radierului
γ b − greutatea..volumica..a..betonului
hinc − lungimea..de..incastrare..a.. pilotilor
A p − aria..unui.. pilot
Grad = 1,2 ⋅ 2,4 ⋅ 6 ⋅ 25 − 10 ⋅ 0,5 ⋅ 0,16 ⋅ 25 = 412 kN
Q = 14110 + 800 + 412 = 15322 kN
15322 300
Si = + ⋅ xi
10 14,4
S1 = 1532,2 + 20,83 ⋅ 2,4 = 1582,2kN
S 2 = 1532,2 + 20,83 ⋅ 1,2 = 1557,2kN
S 3 = 1532,2 + 20,83 ⋅ 0,00 = 0,00kN
S 4 = 1532,2 − 20,83 ⋅ 1,2 = 1507 ,20kN
S 5 = 1532,2 − 20,83 ⋅ 2,4 = 1482,2kN
Verificare :
10
..∑ S i = 2 S1 + 2 S 2 + 2 S 3 + 2S 4 + 2 S 5 = 15322 = Q
i =1