Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


Galaţi, Al. I. Cuza, 35, 800010
Tel. 0336.130217 /Fax 0236.412100
www.med.ugal.ro

FIŞĂ DE EVALUARE A STUDENTULUI

Student(a): ....................................................................................................... Anul 4


Denumirea unității sanitare FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GALAȚI
Specializarea :MEDICINĂ DENTARĂ
Adresa unității sanitare : COLEGIUL UNIVERSITAR MEDICAL.Strada Mihai Bravu ,nr:

Tema Activitatea Manopere efectuate


11. Sistematizarea teritoriului oro- - Studentul face prezentarea nervului trigemen
maxilo-facial şi inervaţia - Studentul indică tipul de substanță anestezică specifică
senzitivă a acestuia.Substanțe pentru fiecare tip de anestezie
anestezice locale și corective
vasoconstrictoare utilizate în
medicina dentară. Proprietăți,
doze, indicații.

Observații. Studentul expune teritoriul oro-maxilo facial


....................................................................................................................................................................
................................................................................................................
Aprecieri privind activitatea şi comportamentul studentului *
Obiective Nota

Frecvenţă

Punctualitate
Calitatea lucrărilor efectuate

Grija faţă de menţinerea integrităţii aparaturii şi instrumentarului din dotarea unităţii

Grija faţă de menţinerea ordinii, curăţeniei şi asepsiei


Comportamentul faţă de pacienţi şi faţă de personalul unităţii

Mod de prezentare şi ţinută

Data:10.07.2017 Îndrumător de practică:Ș.l.Cerasella Dorina Șincar


Asist.drd.Gabriel Popa
Semnătura şi parafa

* La examenul de evaluare a practicii de vară se vor prezenta fişele zilnice de evaluare, semnate şi
parafate de îndrumătorul de practică