Sunteți pe pagina 1din 3

02.03.

2010 CONTABILITATE APROFUNDATA - CURS -


Bilantul contabil conform IAS 1
Contul de profit si pierdere conform standardului
IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare anuale”

Contul de profit si pierdere este situatia financiara anuala ce trebuie sa prezinte in mod sincer
performantele unei societati. Structurile contului de profit si pierdere legate direct de evaluarea
performantei intreprinderii sunt veniturile, cheltuielile si profitul sau pierderea.
Standardul IAS 1 nu solicita ca societatile sa completeze un anumit format prestabilit al contului
de profit si pierdere, forma si detalierea indicatorilor putand sa fie adaptata de fiecare societate sau
intreprindere la necesitatile proprii.
Standardul IAS 1 stabileste ca o societate trebuie sa mentioneze in contul de profit si pierdere cel
putin urmatoarele elemente sau randuri, posturi:
- venituri;
- costurile de finantare;
- partea din profitul sau pierderea aferenta intreprinderilor cu asociere in participatiune contabilizata
prin metoda punerii in echivalenta;
- cheltuieli cu impozite;
- o singura suma reprezentand profitul sau pierderea dupa impozitare rezultate din activitatile
intrerupte si castigul sau pierderea dupa impozitare rezultate din estimarea valorii juste, mai putin
costurile de vanzare pentru grupurile de active implicate in activitatile intrerupte;
- profitul sau pierderea.
Standardul IAS 1 permite societatilor care aplica IFRS-urile sa adauge alte elemente, randuri sau
subtotaluri in contul de profit si pierdere pentru a se putea explica mai bine performantele societatii.
Standardul IAS 1 ofera intreprinderilor doua variante de clasificare a cheltuielilor, respectiv
alternativa 1 - gruparea cheltuielilor dupa natura, alternativa 2 - gruparea cheltuielilor dupa destinatie.
Contul de profit si pierdere consolidat.
Alternativa 1 – gruparea cheltuielilor dupa natura
31.12.2009
Indicatori 31.12.2009 31.12.2008
Operatiuni continue
1.venituri din activitati curente
2.alte venituri din exploatere
3.variatia stocurilor de produse finite si productie in curs de executie
4.materii prime si consumabile utilizate
5.cheltuieli cu personalul
6.cheltuieli cu amortizarea si provizioanele
7.alte cheltuieli din exploatare
8.profit din exploatare
9.venituri din intreprinderi asociate
10.venituri din investitii financiare
11.alte castiguri si pierderi
12.costuri financiare
13.profit inainte de impozitare
14.cheltuieli cu impozitul pe profit
15.profit dupa impozitare din operatiuni continue
16.operatiuni in curs de intrerupere (pofitul sau pierderea exercitiului
din operatiuni in curs de intrerupere)
17.profitul net al exercitiului din care pentru actionarii societatii
mama, interese minoritare
1
18. date care privesc rezultatul pe actiune :
- rezultatul pe actiune din operatiuni continue si in curs de intrerupere
(rezultatul pe actiune de baza si rezultatul pe actiune diluat)
- rezultatul pe actiune din operatiuni continue (rezultatul pe actiune de
baza si rezultatul pe actiune diluat)

Contul de profit si pierdere consolidat.


Alternativa 2 – gruparea cheltuielilor dupa destinatie
31.12.2009
Indicatori 31.12.2009 31.12.2008
Operatiuni continue
1.venituri din activitati curente
2.costul vanzarilor (se calculeaza marja bruta)
3. alte venituri din exploatere
4.costuri de distributie
5.cheltuieli administrative
6. alte cheltuieli din exploatare (se calculeaza profitul din exploatare)
7. venituri din intreprinderi asociate
8. venituri din investitii financiare
9. alte castiguri si pierderi
10. costuri financiare (se calculeaza profitul inainte de impozitare)
11. cheltuieli cu impozitul pe profit
12. profit dupa impozitare din operatiuni continue
13. operatiuni in curs de intrerupere
14. pofitul respectiv pierderea exercitiului din operatiuni in curs de
intrerupere
15. profitul net al exercitiului din care pentru actionarii societatii
mama si interese minoritare
16. rezultatul pe actiune :
- rezultatul pe actiune din operatiuni continue si in curs de intrerupere
(rezultatul pe actiune de baza si rezultatul pe actiune diluat)
- rezultatul pe actiune din operatiuni continue (rezultatul pe actiune de
baza si rezultatul pe actiune diluat)
Completarea contului de profit si pierdere cu gruparea cheltuielilor dupa destinatie este utilizata in
cazul companiilor mari ce doresc sa cunoasca valoarea costurilor aferente distributiei de produse si
servicii si valoarea costurilor aferente distributiei de produse si servicii si valoarea costurilor aferente
achizitiilor administrative. Acest model al contului de profit si pierdere prezinta avantajul includerii
indicatorului marja bruta calculata prin diferenta → vanzari → costul vanzarilor si specific acestui
indicator in special pentru activitati de comercializare a bunurilor.
In cazul companiilor ce aleg alternativa completarii contului de profit si pierdere cu gruparea
cheltuielilor dupa destinatie este necesar sa fie prezentate in notele la situatiile financiare anuale,
informatii privind cheltuielile inregistrate dupa natura, respectiv valoarea cheltuielilor cu personalul, suma
cheltuielilor materiale, suma cheltuielilor cu amortizarea si provizioanele.
Modelele contului de profit si pierdere prezentate au in vedere cerintele din standardul IAS 1 cu
privire la informatiile ce trebuie furnizate si exemple de prezentare a contului de profit si pierdere din
literatura de specialitate si din practica companiilor.
Standardul IAS 1 permite societatilor sa adopte si alte variante, modele ale contului de profit si
pierdere, societatile putand sa opteze pentru acel model al contului de profit si pierdere pe care il
considera ca prezinta, in modul cel mai sincer, perfomantele societatii. Este posibila prezentarea in notele
2
la situatiile financiare anuale a unor informatii suplimentare legate de performantele intreprinderii. In
acest sens este posibil ca o firma sa redea intr-o nota la situatiile financiare, analiza veniturilor si a
costurilor inregistrate pe tipuri de activitati sau pe segmente geografice.
- seminar -
Gruparea cheltuielilor dupa natura:
Indicatori 31.12.N
1.venituri din activitati curente 25960
2.variatia stocurilor 340
3.productia imobilizata -
4.cheltuieli cu personalul 11 781
5.cheltuieli cu amortizarea 985
6.cheltuieli cu amortizarea activelor circulante 200
7.provizioane 30
8.alte cheltuieli din exploatare 3210+2510+499=6219
9.cheltuieli cu materii prime 5990
10.cheltuieli de exploatare 26 605
11.rezultatul din exploatare 267
12.alte venituri din exploatare 572+90+10=672
13.venituri din intreprinderi asociate (venituri din participatii) 25
14.alte castiguri sau pierderi 15
15.venituri din dobanzi 8
16.costuri financiare 45+???

Se cunosc urmatoarele date privind sinteza veniturilor si cheltuielilor :


- C.A. bruta = 7 500 000
- Costul vanzarilor de produse finite = 3 995 100
- Materiale folosite = 910 100
- Manopera = 1 200 000
- Costurile alocate aferente regiei variabile de productie = 800 000
- Costurile alocate aferente regiei fixe de productie = 845 000
- Ambalaje = 310 000
- Costul produselor finite realizate = 4 065 100
- Stocuri initiale de produse finite = 70 000 variatia stocurilor →
- Stocuri finale de produse finite = 140 000 140 000 - 70 000 =70 000
- Costuri de distributie = 718 800
- Cheltuieli administrative = 929 100 (chelt. cu salariile)
- Alte cheltuieli de exploatare = 587 100
- Venituri din investitii = 124 800
- Venituri din chirii = 600 100
- Costuri de finantare = 234 000
- Reducerea costului materialelor pana ala VNR (valoarea realizabila neta) = 25 000-41 000 +
15 000 = ??????????????
- Suprarecuperarea costurilor aferente regiei fixe de productie = 41 000
- Pierderi neobisnuite de materiale = 15 000
- Cheltuieli cu impozitul pe profit = 319 700