Sunteți pe pagina 1din 119
einstein Atm delaras py ‘hurt pene te Canoe cris aa es amare sam dele depts dpe recur: iodro Won, Frain Bowed Mares (Goeht Thomas Ene, Hany Fo FFeecupére all cu szacawiagnte peonalealei- ‘lle # rl brinaingsres succes Caveat acer {etna egrins cate deeper avaiable {Wan Came, store float rn fe mst nee sh ay su snp de Saou Siento, eel pi i poste ‘ote ita una Sree ale vas crc te ‘Saguitar Yeshua {ia pr de acl auto Fut dean 208 ‘Str gor abr) a eagre ces ). Sooo Li 659 negro fet Genie Ieee din wa dog md Fecal se te feats ganas Pay Yr my St ce de ‘olla ogee te seveste mane. nia oe eats utunss ge aueiterpendengs people tance finpu andar preeinte hash psn. Sasi far: clucala, chess rmdir pont nate de tology gael pac nai oni ad ‘scope fee nated sane era Jocal Chat dea Torte Ter Tem, or eles ons ter gc sepert rea ba omc ne acs de pe Inporanie COUD Moms Choice Aue prem focal ‘na oft un ote id ogre y= Hee vcoen Pra NAPOLEON HILL SECRETUL LIBERTATII Diavolul pacailit Eile adnoteté de SHARON LECHTER Incolaborare cu Fundtia Napoleon Hil” “entucorodi mba anger do PAUL MINALACHE Gack ese CH te Sana ae Se il: Ba pay Np “guaaeiee | OD NAPOLEON Coperge ay MeN oon MU oe “ NOTACATRE CITITOR Carta pe care o avetiin fal ecea mai profunda pe care sm cilt vreedats ‘ainceput, am fost eat se peate de cnorat cind Den Green, dimctor] Sinancia’ al Fundatiet . Napoleon Hill 4 avut destule Incredere fn ne, tnd si cearh 3 mh imple in acest proiece. Apo am clit mamuscrisull Timp de © stptdenind n-am fnchis an och edactatin 1935,la omasinade sens manvala, decatze sesra neusi, Napoleon Hl, maruscrisul a fost scans ‘de membai anuliel Pll vene de maibine de geptezecist fo dean Decs? Pent cle temo de reacile pe care lear putut provoce. Cursjul hui Hil de «da fn vileng, Tcrares Diavalulu— prezent® indus in biseri, scot ‘polish sepeezenta oamenintarel adzosa society, 8 cum eae i acl moment. freebat de ce famille UM ‘ysscune manasiesul, Dan Green ne face urmitoares des UWinwite, din spatele culiselr: Cox cave 4 pu fost soft domnaa L, Arwis Le 3 ea seceare doctor Wiliam Plume Jeabs, pra Sitte Calogiuta Precitian din Chino, Caraina de Nord Jnenbs detnen acs Pres sent cones pubic pent un grap de firme de textile in Carcina de Sod ‘ sucaeros emenéra work edragernmon z Jacobs a angaat pe ils - corat 8 se mutern Clinton, fn a luceeze penta el Arms Laur a vat sf pubee cartes din causa rll pe care 1 ca Dinvoil In 5 femea de recta pe cae arf pututo avea institute rei- lowe (lprobail ig Rew pica acura ltl a ig plsaa ail sia). Napoleons mare in 170, ar Annie Loa mat ttn fr 1984 upd moares et manuscria nine poset dectrab Conte trey coe ‘rene respeciva, em prsedintele Furatis Napoleon LIP Charlo re nepotal fs Ane Ua HH Sof (Chace, ki ra amen cu pou pe cameo avasene Annie Ton fa de idee public: mimuscsull sii Spintec pins eghtard cuacta Pranic mbt iy Charlee mi andres ca acest materiel he publ at tip ex eran aft. Sofi Chasis dora in tu cu cvs ant iar Charbe mie daly sisi man sisal Era hyat in cope de culore rosie, ire prime oper ott golt tn tere suk tal Sart Iwi ‘Mbt Furl! sunt de pater c@ meal manuserouus ‘ese unul ecrem de paternic i tebuieixpsrts. ‘Dupa ce am aiseorat a Don, am avutorevelatie. Desi fost cris in TR, eaten avon oh vals amvina Bara ‘ult dupa acera,. Menirea ei era sf zguduie socciates actuals! Se advowa72 nei percade de nesigurenia eco rnomict § spiriuall. Ord, fecinaia dintre roi, remedy conta diavelulul din viele noastre, Ne arata cam 82 asim hata sucess umf vaorifcty hares ‘Aga cum cartea Le aie fo tana fost cancepat cu scopul de a ne ajuta i rw revenion dups Mares Crist Economics, sercultienuiia ostecrisacu intrtla dea ne + Aptis Vs ublohing i 2 fre juts 58 ne revenim st $8 obpinem succesul In socletates actual ‘robabil cs v3intebafidacs discutia pe enee «puta ville Diavolul a eit in reaitate sau dach nu este ceva decitprodurel imagizal li F aleyerca voast8 fccredeti Eola rindalineu, am fatrebat pe Don Gree ack ne poate Impirtis ceva despre cum sia conveput Till cllalle cir, fncerciad astel <8 obf ma multe ‘nfornait eso mocullu de gardie. Raspunsullot Don ost oreo uepima data cnt i ae wz covers gin Rts pial Heras Tl ke out Cho Say, 25¥ ou orma unc anwar be lt Camogie HY interievetpecamepie 1908 dar Caney rita B19, fan inain oa aeranea espetv 3 He publi, [Bar avts mua fat pina art ind Hil a flesit de tetas nopnve penta a sed i cuvila oa os vot state in saa Defy lf, el sce un moment ‘lt despa al asl sit in gest sexiune a ct, el lege concise imagined pe cre avut- oat 0n- Sill cle nous paren ale ror et ha anpesiona cl mat malt pe Hil. Ca noua mera acestat sai nu [Brat er Emeren Pane Fann, Dari, Lc, Burk, Nepslcon, Ford gi Coenegia Tn Del ie tn TA ot ope fing eestor ‘ili cu coleiinevrat areca ano tare de racint moopitate ffs de ele, gandurde st infor Inufle cave apngena alin see moment rd el deal ‘eset sig al a ea ava ‘Stell iri ne prima carte cae lee dpe reli: De Spt dup publicre cart Lanafourss OK Hala pint sor in care ca ct pera attain cpt cde cls 6 eligi De Ie a cape ‘oll Cle ise fntome ale fei”, ill sea, nas Torte a cncrior trios da mast i are orgie 8 srcRETUL UBERTAT fanaa fligis. fn acest section « bestellmaa ce it oar emnatara Fillare muiedespusincce = priveste Deletes. Filla coment male despre gi in rvs sills (Cade Re Magri srs atonal A suggestion to Miners the Goepal, fr ove admoncsta pe lide sec pe tal peeneripacte sm Asa ealegerea vonsera oe crude. Hill chiara varbit cu Diavolul sa a creat doar o simpla parabolz mena ‘4 ajungalasuflet? Sil inconfundabilal ll Hil teva sleage $i te va emofiona cum nu te estes. Cuvincle pe are ved eH aparn chisel TI. Bindcs manscrsul ea deslal de voluminos, meas coupat de editare coma ‘gra pastrand intact npactul profund al mesaulul say. ‘An pisital intact modul de exprimare, chiar i acolo ‘unde regulile gamatiel modeme impuneau modilicéri lanivel delet Trowrcind i ovidontion anumite aspect si carilic lusele concepte gi a arat cb pruscerlla sale au deverit reality, am abituret testulud orginal gndarle mele, Lipasite cu caractere diferite, Avet lucru va pernulte 58 cist carton cu sau fied comeniaile mele Bucuati-v’ de lectura acese crt importantes, apo, lofertiay pristenilor si familie, dumnenvoastes. Tora ‘cuvintelor Is Hill poate gi, ov siguearta, ova schimba Patan mod defini. Multum, Sharon Techtor MULTUMIRI Un mane namar de oamen’ au contriboit la prices Sri de fats, dup ce manvecrisl afoot ascuns imp do -ma bine de sapterec de ni ‘Fundapia ,Napoleon Fall apredaza tr mod deosebit familia dt. Napoleon Hil, care 2 pistrat vie mostenires salon, Dr: Charlie Jolson, sopotul Int HTL care fla fs ponesia conureversntului manuscris, a recunoecut putea sizelevanfa mesajuln cet si ba mainiat Punde- Fei spre afi publict, ‘i multurhos li Sharon Lechter pentrarmanea pastime cu care a pistrat si « promovet mostenirea lui Napoleon Dil. fn comentarile de pe paxcursul cari, Sharon sca folost alontul si energia pentra 24 aiuta pe clon st apmadiane coret si =8 henoici-m de pe rma acestsi mess] sdecva! tnpurilo in care titi, ‘Le muljumum, ce dara impreunt eu Sharon, admlrato~ tilor de peste tot ai Ini Napoleon Hil, care nea sii facem cunoscste vorkol Infelepte — profes! si mento ato gi lestri niverstari, ert de auccea gi antrepre- ‘ori in devenire. Surety cu tol, marion c@ opera s2con- ‘iui sd fie important chiars'n lee noaste. impede, agadar, de ce » fost Hill upranumi, i nenumaratié ani 10 SeCMROUL LIEETATI, ‘core sueinut discunsur, ,Paoritnal de mizacole” sau {Om care face mia’ ‘Naltumitle aoasire se indreapti si cite Sterling Publishing, pent dedicieva gi competent le, sin spe I citre Marcus Leaver, Jason Price, Michael Frageito Sale Zimmermann. Dinteo perspectiva mal perscnala, Je malhamim eckipolorde la Fundatia Napoleon Hill deli Pay Your Fnily Pst, pent indeumaroa g pri ul lornecontent... Le mluumin ui Robert. Joirsan fs, Michael Lechlee, Anneida Sturgill Philip Lechter, Kevin Stock, Angela Totmsn s Kesin Thomas. Apreciem incrajanile si ajutoul oent de Steve Rigio, Greg Reid, Joe McNeely, Greg Tobin si Cavin Beyerman, “jpmamele hi Napoleon Hil, asiews clove facaput cain nai bine de un seco! ai acral inclepciune a agus sperant ga tncurjat mulioane de camens din toati Fmnea, vf malfumim futoror Don Ciretn, CHOal Fondatiel,Mepoleoa Hil, $iShiaron Leche CUVANT-INAINTE, Dr. Napoleon Hill poate # sonst cel mal celeb autor de literaturk motivational, ginditer si autor de TDestellerue din lime. V8 propunen st cub, in primol rand, interviul eu Davo. In acest fl, viaga dmes- ‘Voashd se va schimba radical. Vi vei da seams cine ete ‘cu edevatat Diavclul si ceefece au metodele ul aplicte [pe anprorentde 96% dutaehntele vi, dupa spusele Dis- ‘volul nous Carteaintigs dela inceput, ied Vill uaseazs detalii aulobiograice si vosbeste despre crurile pine de sens 31 ‘evalatooe din vss luisanitoreeytecd stadia ole mai Jmportane tulle principale succesul,prncipli cue, ‘rata pose in practicl,funclioneaza inslantaneu, dat ‘nua sats le epics. Casdem chest sarel ajar fuuneniior din za de stack. te ur stenunt ss pro- jecie gandur, Int este nevoie de o decir majord s. de ‘Yo acing os #8 tricot conform ace” rindi si ‘Staclat dei ce al de facut Sharon Lechier nests i ne facem idee despre ser-ifcaia lumii, prin prisma par liga coniemporane intenia Fil # fost a ransmitacét ma car posbil lun sistem lozafc si prac privind tmplinitea indivi ul, core, odet plist, ol iba ca oft 0 stare do bine 2 SSCMEIUL Lexa perpetuu. Invitatoral din interioral iu ba ghidatpecalea ‘cams duce pre carcuboul propria viot ‘Acum, 11 cele mul dure tinpurtLmaginsble, santesn ‘pusi la incercae la fel cum fost pus si Hill in timpul Mari Crive Boonomiow. Cin prads depose Sosimiea si actions In zodia peel de sperant, fpt la fl de nociy pentru lina luica si pentnucalitates vehi fecdrciadinire fol. Dact dif acensth carte ca adovsestimepirat avot sone dea vi tex din luvgic si gindice negativt si de 2 alege ocale noua si luminoast cre un vitor mai bun, ‘mal promijatn plin de mind yi de reeormponce. ‘Le Fel ce Tl, sunt aici pentru a v8 domina file 33 nupentrua elas pele st vacomine, penta ava urmar scopal cu pasiare gi pentra a decide ce vrei fi, ce ‘ref face haved, pentrw ea, a apoh at urmay ‘Galea care va va conduce Is Indeplnsea visuniion worse Be miss ce vei Ina contact cu descoperirile Iai Hill ‘v8 vei da seama cl le pute ola i cine depict decd aceasta va este doris, pancu ct ave posta elim’ fate Hill puinefn mod just Singureletalelimizesuntcale uloimpuas” Aceats carte v8 vs ata st constientat (suntep esponsabl de esecurle dummeavoaste, ct ce pute atinge succesul punand in practic§ tot ce 2 acum [RCH precur ¢ ile deprines din intervie cu cle ‘mal desuccescncl sutede persoane din ume ‘Vi vei da seama singuri dact Diavol intervievat este reel sau inaginas Ia fal ca diavos! was disvolit cx care este foarte posbil 2 avetl dea face pessanal, In vals dumneavonsicd Mark Vicor Hansen Mane Vr Hasse se sn a eller dni Chee Soiree nb eia oe i enn per 1 Prima mea intalnire cu Andrew Carnegie De ansi bine de jummiiats de secol principals! meu stop a fst acela de a surprinde si oe @ organiza Intrun Gator filozafic de snoces ait corre eset, cS pe (ee ale reuse pentra sf de gato celor case ru cunt Incinatia 51 ric) posibiltatea de a se angap in ana forma de corenhet ‘Murco men a ancepot in 1908, inopiest Hind de inter- viul cu Andrew Carnegie. am spus sincer domnalat Camege ct imi doream: st inira a Facultatea do Deep, ‘urmnd si oblin suportal Bnancisr neseorinteviovnd ‘oamuni de succes, pent alle fla secret, 3 publicand eticole-despre-descoperriie mele. La sfasial prmei roast conversa, doe Camogie ma intrebat dack fam sufeiont cut 8 pun in practca 0 mugestie dev Lu ‘Lam rSspunscs tot ceeace aveam era curajalastlelcé ma aij pieghit a8 fe tt ce pulcam pentru a pare in "practice erce suyestic mia facut “Anne mia spas ‘desa ts de a serie pawn despre camenti de suceos ste dabila pana la un puna su vreau 3 we descurar jez, Dar trebuie siti spun dacd doret ca reautacie st Fe durabue — nv dosr pentrw coi cae tess acum. 4 $i i SSCRFTUL LIREREATH ppontra pestovtste —, a tobul sf acorai timp suficient entra © organiza sotematic eat toute caurale egeculu, {its pe cole ale succes, Sunt miionrw de caren in fame cane mu a nit ona sai vagit idee despre cauzele suecesulul i cele ale e52- Cala, Pract, in scol ifn facultai se invass orice, mai ‘putin principle de ralizare individual’ Profesor le =r tineilr of a petrscs dia patra pind la opt ani penis adobiradi tot felulde cuacptineabstacte, daz nui inva esl facacu dedups le-au dobindit. ‘Tumse aro novoie de un sistem leane de injelee gi de pus in practcs,orgenizat pe edeveata conoastere cig fgata din experionga oamehuloe in miafea scoala a Vie Tn inregul spectra al florofie. ra gisese rimic care ‘eduel, ini oanecane mur, cu ile pe ca lea in ‘ute, Aver porin lazofi care suntcapatiliss le insu fomenilor ara dea ti “Mise pare ch sic cele 0 oportunitte cate ar trebul sS -eprecinte © provocare pentru un lange ambiios ca lie, dat ambi smngura ra este de ajuns pentru aceasta sar- ‘nk de-care fram vor. Cel care ig acum rlepunaea, [pent aga ceva tebe i at car) cit tenet ‘Acca slujta va necesita cel putin couazecl deal de efor susinat, tmp in care va feb def ctl train in fi mod, ofc vaste de eoxcetave nu ese niciodatS 210- ftabla de la meepus, sn general, ce care au concrbuit 1a progresul omeniei printrun asi de ert au cisigat cal mo apreciere postums rk ches cme Sion Ler Bie expec pit son sod ato ‘on an ue pl pat, et en fle pe Shiels pede aces corte crt ple ‘alles eaceepat prowearea, cepandig proce co acare PRIMA MPAINTALNINECU ANDREW CARNEGIE 13 se recomandare man reer de Carag, vedere obtirort trator de erie sr malin ochre paTaore Roosevelt, Tacs Edaen Jon D- Reseller, Homy Fora, Ale ‘ander Gram Bit King ile fonaorl comune de parte tera, Glew Seley Rano) srl ati, ore cult, In {sls urd, net ie ce doafen gnc de anid cercetre, Go ablewe « unorome cig, pte cae ee ot ole in {ote LawatSictescare a esl Acca dn ‘St fecunorcih pa ser’ lng érepe 0 rare fwndamentis pe ‘ora deraliri enly capiziné uate price debazale ee {oth persenl perro des Dp om rsana chara Sosrere fede ater procend de ewe 9 publeare sii Ds {da Bara fot lia, texas prince pecarelea pos ‘lumi, Se pte sane minus def os coteeput thal aeror pubic erie multe DI ide ar Asta = cos don verarn reels cla a bil 9 ed ‘are iv tesa rent los prcplledocrne ‘ncarten manta, Secetlibonsideavule moment 38m ‘ore spn i Hl gene ce Hecare dre rei acre invita dh fee eriee ene Died Bi asta rlepunderes ponte acest clubs, va tebul sé-t intervievers nu doar pe pull care au roast, pe cel mull care au esust. AF tei $8 ana lisesi cu gril mit de oament care 0 fost etic fatal sipcad spun aati refer la ace balsa Sle ferel care ajung a Final vieti dezaméit de pro- ‘pia noputings de a 3i fi allne obiectvele, Des Ie prim ‘esere se putea paren surprinzator, vel lavata mol multe din esecari deca din age-rsee succse.Hle Le vor invafa coal ra fac ‘Mai departs sprefinalul muti ale, da acasta ya fh Incununall de succes, vel face 0 descoperieexre ar poten fio mam sorpricd chiar gi penta tine, Vet descopen ‘qwsval guesesulu ny exten separator independent we SECHETUE LETT [PRIA MEA rune cu anOREW CARNEGIE 17 cto om, ci eet o fort att de abstract, net majoritatea Damenilornu otecunos niciodat efor&care ar pistes & ‘ssmitl zai potrvit alt sine". Dern de menkonat este apt acest altsne" ares exerisinfuents crise face cmosout, excepting stueile de urgenta exter tn cave oamend sunt forfati ce necnzucie si ca ndedape ‘lesulertes8-ischimbe obicciurie ss se gindeased lo tun mod dea iesL.din cicalate Viafa va inviiat cA un om nueste niiodaiaatat de prope de succes ca atunci cind a depp cous 2 chip roiepio si numeascl ee, pent cin allel de ccna, ‘e2e fonat st gandeasca. Daca ehndeste la rece sc tena line, deseopent cf aya-numtul eee nu este, de cbse, nimi altceva Secu semaal carl face #4 xe mariner un nex plan sou eu mn as scop: Cele mai mule ‘specu sunt cate de mite aunommpuco Dect sr aren ‘raul 8 fad un pas mies deparic, onmcatl gar deseo pedesoares, Lali cir sur cauzate ce i iro ‘Gicresnegana ps de rredeeinpropie fer pot fee. ‘paeleobsaci ncaa sues Css tren compos ‘ones din rer, mut pes mil curl care tas Ya ‘8 Satpal bine corr acm arte pri dacs tveriat economic serert Cosma mare bees stereos ede hes # fos daircrecre in ie Indsk Ge sperartae ls rcosts ‘at ist copest de decind economic acta inden dean fuesbotl va Ingest v8 cpl ure? Ya cies ‘al mi mare daar? Oe il hil pune poet RU Darby, un clutor ce sr Frat de pales on on ev e ear dines pono vs race prime. Doty Fa int len rescuer th ory, Clacton ae lati ecu oochi de expr sis Senger 8 Dury afetinun do ire onl Nu reoda dec tse lacus delenit Da Ova rane oe Svar, darsloes'goundonese vi cd rales nmery cepa de ur ioe se ire cones de presea po ‘arma fest, Darby srt dss experience perl doo conte de sigur Sa ye sbndora cvorsa ne sume en err de srl pe ore ea? (cared Tew Fet fom Cal putt cil al ule Spe overlie cares rug planet ri inca sso ai ‘are escaniroat) Unnon inceput Discursul domnuiui Cameie mi-a schimbat intteaga ‘via ma invoflato metiveie pulesaic, ce ve chur ‘it neincetal In luda faptalu: cdma aveam decito wags ‘loca cee reores dl pin coaceptal de celal sine” ‘Fe parcursul murcn de cerceare acazelor esecuhu st succor am avul pevdogil ce analiza peste 25 O00 de Datbai si femel care au fost catalogatdrept rata” si peste 50D da perioune considerate ye auczes"/Ca aul ‘uu inure, am avut i prim moet de revelae megs font cu acl els sine pe cue mentions domnal Carnegie, Revell a fost aa cur i spusese ch ave $2 fi, movaliss] « dous puncte de coitus! din vata men, cevetlinente reprevarte, care mau fafa sma pcene la ocale de alos din difcelt os csre ni md mal con frantasernniledata én aun ‘AS B vrat sh pot descris acest dascoperine firs a {oosipronumele pesscnal In ln est pes, funda aceast eo consecinf a tnorexperiene pereoral de care ‘nu powte fi detagtd. Peru a vaover| magia de agsaan- iu, va trebu sf revin la primul din cele dont moments de compli din viaia mes 9st + prez act seve Tasiepas ca pas, 8 SecneTUL Liver Apa ‘Cercetarea necesard acum datelor pe baza ctrora au fst organize cele sapterprezece principale realzri sexe trezec de cauze principale ale eseculsia necestat 2 ireg de mans,