Sunteți pe pagina 1din 2

Score

Perfect
Ed Sheeran

# 12 qdÓ .= 63 Œ ‰
œ œ œ ˙. œ. œ œ œ ˙. œ ‰ œœœ
G Em

Violin & 8

# Cœ Œ. œ œ œ ˙. Œ. œ œ
œ ‰ œ œ œ ˙.
4

œ œ œ.
D G

Vln. & J
# j j j œ
& œ œ œ œ . œ ‰ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ . œ . œ œ œ œ œ
7 Em C D

Vln.

# Gœ . œ . œ . œ
œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
10 Em C D

Vln. & .
# Gœ . œ . œ . œ j
œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ
14 Em C D

Vln. & .
# œ œ œ œ G j Em œ œ œ j
J J œ. œ jœ œ œ œ ˙. J
18

& ˙.
Em C D C

Vln.
œ J œ

# Gœ . œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ G
œ œ œ œj œœœ œœ J J œ . œ œ œ œ œJ œ œJ
21 D Em C D

Vln. &
œ . œ . œ œ œœ
# j . .
œ ˙. œ .
& œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ.
24 Em C G D G C D

Vln.

28
# Gœ œJ ˙ . œ œ œ Em
œ œ ˙.
J œ œ œ Cœ œJ œ œJ œJ œ œ œ œ
Vln. &

œ . œ . œ . œ œ œ Gœ œ ˙ œ œ œ œEm œJ œ œJ œJ œ œ œ œ œ
# J .
‰≈ J≈
31 D

Vln. &
4 4

©
2 Perfect

C.
œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œD . œ . œj œ œ œ œ œ œ Gœ . œ . œ . œj œ œ œ
34
# œ. œ. œ.
Vln. &
4

œœ . œœ . œœ . œj œ œ œ Cœœ .. œœ .. œ .
# Em œ . œ œ œ œ . œj œ œ œ Gœ . œ . œ œ œ œ œ
. . . œ. œ. œ. œ. œ J
37 D

Vln. &

œœ . œœ . œœ . œ œ œ œCœ .. œœ .. œ . œ ˙. œœ . œœ . œ œœ œ
# Em . . . œ . . jC
œ
œ Jœ J
41

˙˙ ..
D Em

Vln. & J

# Gœ . œ j Dœ œ œ j Em œ œœ j G
œ J œ œ œ . œ œ œ j œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jC
œ
& œ. œ œ œ J œ œ ˙.
45 D

Vln.
˙. œ

# œ œ œ œ
& œj œ œ œ œ œ œ œ J œ J œœ .. œ œ œ œœ œJ œœ œJ œœ .. œœ .. œœ .. œœ œ œ
48 Em C
G D Em C

Vln.

# Gœ . j
œœ . œœ .
51

ww ..
D G

Vln. & œ. . . œ œ
w.