Sunteți pe pagina 1din 1

Recapitularea cunoștințelor din clasa a II-a

1. Numerele naturale 0-1000


1. Scrie cu cifre : 6 sute patruzeci și 2 unități, o sută 4 zeci și 9 unități, cinci sute o zece și cinci unitați,
nouă sute.
2. Ordonează crescător numerele :
a) 2, 5, 14, 67, 28, 3,13, 45, 51,70;
b) 121, 211, 111, 212, 122, 112, 222.
3. Ordonează descrescător numerele :
a) 70, 700, 4, 135, 531, 1000, 789.
b) 253, 190, 400, 820, 721, 22, 334.
4. Scrie toate numerele , formate din trei cifre diferite, pe care le poți forma cu ajutorul cifrelor :
a) 1,0, 9; b) 5,7,2 ; c) 8,4,9; d) 3, 0, 6.
5. Care este suma cifrelor numărului 53? Găsește toate numerele, formate din zeci și unități, care au
aceeași sumă a cifrelor?
6. Descompune în zeci și unități / sute, zeci și unități numerele : 57, 824, 70, 920, 601, 18.
7. Ce reprezintă cifra 7 din fiecare număr: 672, 147, 756, 707, 417, 970, 771,827,277.
8. Într-o înșiruire de șapte numere pare consecutive, numărul din mijloc este 402. Care este cel mai mic
număr?
9. Care sunt numerele care au cifre identice , cuprinse între 20 și 90.
10. Găsește toate numerele pare cuprinse între 100 și 115, apoi toate numerele impare cuprinse între 12 și
26.
11. Scrie vecinii numerelor 59, 130, 70, 81, 999, 20, 155.
12. Care sunt numerele naturale , formate din zeci și unități, care au cifra zecilor cu 3 mai mare decât cifra
unitaților?
13. Scrie toate numerele de forma 1aa , a9a , 1ab , a9b.
14. Rotunjește la zeci numerele 52, 178, 36, 485, 333, 15, 83.
15. Rotunjește la sute numerele: 144, 783, 921, 229, 867, 975.
16. Scrie cel mai mare număr natural format din trei cifre , apoi cel mai mic număr natural format din trei
cifre diferite.
17. Care sunt numerele naturale cuprinse între 142 și 200 care au cifra zecilor egală cu cifra unitaților.
18. Găsește vecinii numerelor 199,300, 641, 520, 990, 100, 480, 510.
19. Scrie toate numerele pare cuprinse între 130 și 170.
20. Scrie toate numerele impare cuprinse între 660 și 680.
21. Scrie în ordine descrescătoare numerele cuprinse între 500 și 489.
22. Compară numerele :
209 și 290 407 și 427 458 și 458 375 și 357 456 și 654
119 și 191 818 și 881 919 și 819 521 și 560 271 și 217
23. Rotunjește la ordinul zecilor : 421, 142, 511, 709, 608, 536, 727, 401, 673.
24. Rotunjește la ordinul sutelor : 192, 809, 675, 999, 215, 367, 721, 892, 410.
25. Scrie patru numere consecutive, știind că unul dintre ele este 399.

S-ar putea să vă placă și