Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2018.04.26 03:02:00 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 141243975 din 25.04.2018


Aţi depus o declaraţie tip D300 cu numărul de înregistrare INTERNT-141243975-2018 din data de
25.04.2018 pentru perioada de raportare 3 2018 pentru CIF: 35759438

Nu există erori de validare.