Sunteți pe pagina 1din 4

- PROPUNERE TEHNICA –

Proceduri de lucru

EXECUTAREA LUCRARILOR DE PLACAJE IN


CONSTRUCTII
Procedura de lucru

1. OBIECT
(1) Procedura contine conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor de placaje de orice tip
interioare si exterioare la cladiri de locuit, social culturale, constructii industriale si agrozootehnice.

2. DOMENIU DE APLICARE

(1) Instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de constructii.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

(1) La intocmirea instructiunii se fac referiri la : C 6/1968 – Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din
faianta majolica si placi ceramice smaltuite.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

(1) Specifice nu sunt.

5. RESPONSABILITATI

(1) Executantul raspunde de:


Procurarea si receptia calitativa a materialelor necesare realizarii lucrarilor.
Executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile si specificatiile documentatiei de executie, ale prescriptiilor
tehnice in vigoare si ale prezentei proceduri.
Asigurarea conditiilor pentru verificarile pe care trebuie sa le efectueze impreuna cu dirigintele de santier.
Efectuarea remedierii tuturor defectelor constatate prin autocontrol, control intern, extern sau exterior.
Responsabilitatea efectuarii inregistrarilor revine responsabilului tehnic cu executia si a sefului punctului de
lucru.Acestia vor notifica in scris si alte responsabilitati, daca sunt necesare, functie de complexitatea si durata
executiei.
Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri, responsabilitatile sunt ale personalului tehnic
de executie : sef de santier, sef punct de lucru, responsabil de lucrare.
(2) Investitorul, prin dirigintele de santier, raspunde de:
Respectarea tuturor restrictiilor din prezenta procedura.
Avizarea eventualelor derogari solicitate de executant.
Calitatea verificarilor efectuate.
Acordul final pentru executia conforma a lucrarii si trecerea la faza urmatoare.

6. MODUL DE LUCRU

6.1. Conditii prealabile

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele :


-asigurarea documentelor de executie ;
-verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare ;
-verificarea conditiilor speciale ;
-instruirea personalului in executarea lucrarilor ;
-dotarea cu scule si dispozitivele necesare realizarii lucrarilor ;
-racorduri de energie, apa si alte utilitati ;
-trasarea lucrarilor

6.2. Descrierea procedurii

Placajele ceramice de diferite tipuri interioare, exterioare aplicate pe suprafete de caramida, beton, beton
celular autoclavizat, se utilizeaza pentru constructii de locuinte, social culturale si constructii agrozootehnice,
constructii provizorii, in functie de specificul local, turistic, climatic si in functie de posibilitatile de aprovizionare
apropiate sau din surse locale.
Receptia se efectueaza pe intreaga constructie sau parti din constructie (tronsoane).
Diversele operatii necesare pentru realizarea placarilor (manipulare, prelucrare, montare, finisare, etc) se
executa cu scule si dispozitive speciale indicate in proiectul tehnologic, in functie de operatia efectuata.
Placile ceramice se vor transporta ambalate in cutii cu mijloace de transport acoperite, curate si uscate. In
mijloacele de transport cutiile se aseaza in stive, luandu-se masuri pentru impiedicarea deplasarii stivelor in
timpul transportului, deteriorarea ambalajului si imprastierea placilor.
Depozitarea se va face la obiect in incaperi uscate, ferite de umezeala si socuri, in stive de maximum 1,5 m
inaltime, pe suprafete plane.
Placajele se vor executa dupa detaliile din proiectul tehnic de executie.
Inainte de incaperea lucrarilor pentru executarea placajelor interioare si exterioare trebuie terminate
urmatoarele lucrari :
- invelitorile cladirii, inclusiv terasele, logiile, balcoanele cu amenajarea scurgerilor, astfel incat sa nu fie
afectate lucrarile de placaj ;
- toate profilele, solbancurile, glafurile ;
- montarea tocurilor si captuselilor la usi si ferestre, in afara pervazurilor care se vor monta dupa placare ;
- tencuirea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheaza ;
- montarea conductelor sanitare, electrice, de incalzire de sub placaj ;
- executarea probelor de scurgere si a probelor de presiune pentru conductelr de alimentare cu apa ;
- montarea diblurilor si dispozitivelor de fixare a obiectelor sanitare ;
- executarea pardoselilor ;
- aplicarea placilor ceramice se fa face numai pe suprafete uscate, pregatite in prealabil ;
- stratul suport va fi riguros controlat in ceea ce priveste respectarea pantelor, scurgerilor, planeitatii si a
aliniamentului in conformitate cu proiectul tehnic ;
- executarea prealabila a tuturor strapungerilor pentru cosuri, ventilatii, conducte, cabluri ;
- indepartarea tuturor urechilor de montaj, mustati, resturi de materiale, moloz, etc. de pe fata stratului
suport
Peretii pe care se aplica placile ceramice nu se vor tencui, iar rosturile zidariei(orizontale si verticale)trebuie
curatate bine pe o adancime de 1 cm pentru ca mortarul de fixare sa adere cat mai bine pe aceste suprafete.
In cazul suprafetelor netede ale peretilor de beton turnat monolit sau beton prefabricat, pentru ca mortarul de
fixare sa adere cat mai bine pe aceste suprafete este necesar sa se creeze o rugozitate a suprafetelor printr-
o usoara spituire a acestora.

7. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI

(1) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta masurile de securitate a muncii
si P.S.I. prevazute in:
- Legislatie specifica sanatatii si securitatii in munca si situatii de urgenta,
- Instructiuni proprii de SSM si SU la lucrari geotehnice de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si
consolidari de teren;
- Instructiuni proprii de SSM si SU pentru executarea lucrarilor de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in
constructii
- Normative de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente
(2) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta masurile de protectia mediului
prevazute in:
- Planurile de gestionare a deseurilor elaborate la nivel de organizatie ;
- Acordul de mediu obtinut de la IPM pentru fiecare proiect ;
- Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrarile care fac obiectul
prezentei instructiuni.

8. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

8.1. Prevederi comune

(1) Inaintea inceperii oricaror lucrari de placaje, suportul acestora in intregime sau succesiv pentru fiecare
portiune ce urmeaza a fi tencuita se verifica de catre conducatorul tehnic al lucrarii si dirigintele de santier, incheindu-
se proces verbal de receptie calitativa.
Inainte de inceperea lucrarilor de placaje se verifica de catre conducatorul tehnic al lucrarii daca au fost executate si
receptionate toate lucrarile destinate a le proteja sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor
(ex.: conducte pentru instalatii, tamplarie, etc.)
(2) Toate materialele vor fi introduse in lucrare dupa ce in prealabil s-a verificat de catre conducatorul tehnic al
lucrarii ca au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.
(3) Pe parcursul executiei lucrarilor se va verifica:
- respectarea tehnologiei de executie;
- utilizarea tipului de placa ceramica indicat in proiect;

8.2. Verificarea aspectului general al placajelor

(1) Verificarea aspectului general al placajelor se face vizual, cercetand suprafata placata, orizontalitatea si
verticalitatea rosturilor. Suprafetele placate trebuie sa fie uniforme (ca prelucrare), sa nu aibe denivelari,
ondulatii, urme vizibile de reparatii locale, etc. De asemenea, se va controla a modului de montare cu
prevederile din proiect sau cu mostrele aprobate.
(2) Muchiile de racordare a plintelor cu peretii sa fie drepte.
(3) Suprafetele placate nu trebuie sa prezinte crapaturi, portiuni nerostuite.
(4) Verificarea planeitatii suprafetelor placate se va face cu un dreptar de 2 m lungime, prin asezarea acestuia in
orice directie pe suprafata placata.
(5) Verificarea verticalitatii si orizontalitatii suprafetelor plane si a muchiilor se face cu dreptarul, bolobocul si firul
cu plumb, abaterile netrebuind sa depaseasca pe cele admisibile.

8.3. Receptia lucrarilor

(1) La recepti se vor verifica urmatoarele :


a) existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa a suportului ;
b) existenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor, confirmarea prin procese verbale a executarii
corecte a masurilor de remedieri prevazute ;
c) respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate ;
d) aderenta la suport (cu aceeasi frecventa ca la litera b);
e) planeitatea suprafetelor si linearitatea muchiilor (bucata cu bucata);
f) dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel ;
g) dimensiunile diferitelor elemente conforme cu proiectul tehnic ;

Aceste verificari se efectueaza inaintea zugravelilor sau vopsirii, de catre dirigintele de santier si executant si
se inscrie in procese verbale de receptie calitativa
Abaterile admisibile sunt date in anexa la Normativul C18-84.
(2) Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari se fac cate una la fiecare incapere si cel putin
cate una la fiecare 100 mp, cu exceptia de la punctul anterior, litera b.
La receptia la terminarea lucrarilor, comisia de receptie efectueaza direct aceleasi verificari, dar cu o frecventa
de minim 1/5 din frecventa precedenta.

9. INREGISTRARI

Inregistrarile cerute de legislatia in vigoare conform normelor :


(1) - Proces verbal de lucrari ascunse
- Proces verbal de receptie calitativa,
- Certificate de calitate pentru materiale si elemente de constructii.

10. ANEXE

Specifice nu sunt.