Sunteți pe pagina 1din 5

- PROPUNERE TEHNICA –

Proceduri de lucru

EXECUTAREA DE COMPARTIMENTARI DIN


PANOURI TIP RIGIPS
Procedura de lucru

1. OBIECT
(1) Procedura contine conditiile tehnice – descrierea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor si utilajelor - pentru
executarea si receptionarea lucrarilor de compartimentari interioare din panouri tip rigips la cladiri de locuit,
social culturale si industriale.

2. DOMENIU DE APLICARE

(1) Procedura se aplica la lucrarile de compartimentari interioare executate la cladiri civile, industriale.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

(1) Agrementul tehnic al producatorului panourilor tip rigips


(2) Fise tehnice
(3) Legea 10/1995privind calitatea in constructii (prin care se stabileste aptitudinea produselor, procedeelor si
echipamentelor pentru a fi utilizate la realizarea constructiilor.
(4) Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit – C 107/1-05.
(5) Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cele de
locuit – C 107/2-05.
(6) Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie – C 107/3-05.
(7) STAS 6156-86 – Protectia impotrva zgomotului in constructii civile si industriale. Limite admisibile si
parametrii de izolare fonica.
(8) Normativul de siguranta la foc a constructiilor – P-118/99.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

Specifice nu sunt.

5. RESPONSABILITATI

(1) Executantul raspunde de:


Procurarea si receptia calitativa a materialelor necesare realizarii lucrarilor.
Executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile si specificatiile documentatiei de executie, ale prescriptiilor
tehnice in vigoare si ale prezentei proceduri.
Asigurarea conditiilor pentru verificarile pe care trebuie sa le efectueze impreuna cu dirigintele de santier.
Efectuarea remedierii tuturor defectelor constatate prin autocontrol, control intern, extern sau exterior.
(2) Investitorul, prin dirigintele de santier, raspunde de:
Respectarea tuturor restrictiilor din prezenta procedura.
Avizarea eventualelor derogari solicitate de executant.
Calitatea verificarilor efectuate.
Acordul final pentru executia conforma a lucrarii si trecerea la faza urmatoare.

5.1. Seful de santier

-asigura documentatia tehnica de executie, caiete de sarcini, normative tehnice in vigoare si agremente tehnice
ale materialelor;
-asigura buna desfasurare a lucrarilor, a conditiilor necesare desfasurarii lor, a avizarii, a verificarii si aprobarii
executiei lucrarilor;
-raspunde de calitatea lucrarilor si are obligatia de a introduce in lucrare numai materiale care corespund din
punct de vedere calitativ, insotite de documente care atesta calitatea lor;
-ia masuriorganizatorice de prevenirie a folosirii materialelor/produselor ce nu sunt insotite de acte doveditoare
de asigurare a calitatii;
-instruieste periodic personalul tehnic din subordine;
-asigura personal calificat pentru executia lucrarilor .

5.2. Responsabil tehnic cu executia

-admite executia lucrarilor numai pe baza proiectelor avizate si a agrementelor tehnice pentru materialele folosite,
avizate de un laborator autorizat;
-verifica si avizeaza procedurile tehnice de executie, fisele si proiectele tehnologice de executie;
-intocmeste si tine evidenta la zi intr-un registru de evidenta a executiei lucrarilor de finisaje interioare pe care le
urmareste tehnic si de care raspunde;
-pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii HGR 925/1995;
-opreste executia lucrarilor descriese in prezenta procedura in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de la prevederile proiectului de executie.

5.3. CQ santier
-verifica materialele inainte de a fi introduse in opera si documentele care atesta calitatea lor;
verifica asigurarea conditiilor de lucru specificate in procedura, caiete de sarcini si agrementele tehnice pentru
materiale;
-participa la verificarea calitatii lucrarilor pe faze de executie si semneaza procesele verbale ce atesta executia
lucrarilor;
-verifica completarea si corectitudinea inregistrarilor de calitate emise pe faze de executie
-participa la inspectiile efectuate de organele ISCLPUAT si a organelor teritoriale;
-in cazul aparitiei de neconformitati opreste executia lucrarii, deschide raport de neconformitate, anuntand seful de
santier si sefii ierarhici;
-in baza dispozitiilor de santier emise de proiectant si avizate de beneficiar, urmareste remedierea
neconformitatilor.

6. MODUL DE LUCRU

6.1. Generalitati

Folosirea peretilor tip rigips pentru compartimentari interioare, in comparatie cu sistemele conventionale, este
mai avantajos din punct de vedere al costurilor, precum si al rapiditatii de executie (fiind mult mai mare).
Spatiul liber din interiorul peretilor este ideal pentru amplasarea rationala a diferitelor tipuri de instalatii, iar
suprafata instantaneu uscata a peretelui poate fi vopsita, tapetata sau lambrisata imediat.
Sistemele rigips suporta orice comparatii si din punct de vedere al izolatiei fonice si a rezistentei la foc, iar
greutatea peretelui este de numai 25-50 kg/mp.
Cel mai folosit sistem este cel cu montanti si structuri de sustinere de metal. In functie de cerintele fizice si
constructive ale constructiei se pot realiza pereti simpli sau dubli.
Calitatile fizice si statice ale peretilor rezulta din conlucrarea structurii de sustinere cu panourile rigips si cu
straturile izolante din interiorul peretelui.
In cazul unei modificari a functiunii cladirii sau a reorganizarii spatiilor, peretii din panouri tip rigips se pot
modifica fara mari eforturi.
Pentru realizarea lucrarilor sunt necesare echipe mici de 3-4 lucratori calificati, echipati corespunzator cu 2
masini de gaurit cu percutie, 2 surubelnite mecanice, o masina de taiat cu disc pentru taiat profile din tabla,
spacuri de finisat, chsca, vase pentru preparare chit.

6.2. Pereti de montaj cu structuri de sustinere din metal.

Pentru compartimentarea interioara a unei constructii cu panouri tip rigips sunt necesare urmatoarele faze de
executie :

6.2.1. Panotarea

Panourile de constructie tip rigips, format mare au grosimea de 12,5 mm, respectiv de 15 mm. Forma muchiei
poate fi :AK – aplatizata sau VARIO – aplatizata semicirculara.

6.2.2. Trasarea peretelui

Se deseneaza traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara si dreptarul ( se au in vedere eventualele goluri pentru
usi), apoi se traseaza urma peretelui pe peretii adiacenti si pe planseu cu nivela si dreptarul.

6.2.3. Montarea profilelor de racordare

(1) Profilele de racordare UW se prevad pe o singura fata cu benzi de etansare pentru racorduri rigips si se
fixeaza pe pardoseala cu elemente de prindere universale la distanta de 80 cm unele de altele.
(2) Pe peretii adiacenti se realizeaza racordul prin profile CW. Pentru a realiza o izolare fonica buna, profilele de
racordare trebuie presate cat mai strans de elementele de constructie respective. Profilele montant CW trebuie
introduse cel putin 2 cm in profilul de racordare de jos, iar apoi in cel de sus. Profilele montant CW se dispun la
un interval de 60 cm. Ele trebuie sa fie orientate cu latura deschisa inspre directia de montaj in asa fel incat
fixarea panourilor sa inceapa de la muchia stabila.

6.2.4. Panotarea primei fete a peretelui


Panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime intreaga de panou (120 cm). Panourile rigips se fixeaza de
profilele montant cu o surubelnita electrica, folosind suruburi rapide dispuse la distante de 25 cm. In cazul unei
panotari duble, distanta intre suruburile primului rand de panotaj este de 75 cm. Din cauza necesitatii de
alternare a rosturilor, al doilea rand se monteaza incepand cu o jumatate de latime de panou 60 cm.

6.2.5. Izolarea spatiului liber

Izolarea spatiului liber este din vata minerala de diverse densitati (functie de grosimea peretelui si izolarea
fonica sau rezistenta la foc prevazute prin proiect). Aceasta se monteaza dupa panotarea primei fete a
peretelui si montarea instalatiilor sanitare si electrice.

6.2.6. Panotarea celei de-a doua fata a peretelui

Prin panotarea celei de-a doua fete, peretele de montaj rigips capata stabilitatea sa finala. Se incepe cu o
jumatate de latime de panou – 60 cm, in asa fel inat rosturile celor doua fete ale peretelui sa fie decalate cu
latimeaunui camp dintre montanti. Peretele de montaj rigips este pregatit pentru trasarea rosturilor, racordarilor
si a capetelor de suruburi.

6.2.7. Realizarea tocurilor de usi

(1) Tocurile la usi pot fi introduse in peretii de montaj rigips si trebuie luati in considerare urmatorii factori :
-inaltimea maxima a peretelui (280 cm) ;
-deschiderea usii ;
-greutatea maxima a foii de usa (25 kg).
(2) Tocurile de usi se realizeaza din profile de perete UW/CW, grosimea tablei 0,6 mm. Profilele pentru montantii
usii se racordeaza de profilele de racordare cu pardoselile prin nituri cu cap ascuns si trebuie prinse de
pardoseala in stanga si in dreapta golului usii cu cate doua dibluri.
(3) Pentru buiandrugul usii se monteaza in partea superioara a golului un profil UW. Alaturarea panourilor din care
se realieaza peretele trebuie sa se faca intotdeauna deasupra buiandrugului si in nici un caz in dreptul profilelor
verticale ale tocului.
In profilul buiandrugului se monteaza doua profile montanti care rezolva problema rosturilor decalate ale celor
doua fete ale peretelui. In cazul unor inaltimi mai mari de 280 cm la perete, a unor inaltimi la usi mai mari de 90
cm si a unei greutati de usa mai mare de 25 kg, trebuie folosite profile de rigidizare UA care vor inlocui profilele
de perete UW. Aceste profile au grosimea de tabla de 2 mm si pot fi fixate la rosu de planseul interior si de cel
superior prin dibluri amplasate in zone speciale de colt. Profilele UA de rigidizare sunt prevazute cu unul sau
doua randuri de goluri alungite, care impreuna cu golurile prevazute in colturile de racordare, permit
compensarea unor mici diferente ale inaltimii incaperii provenite din incovoiere (limitata) a planseului superior.
Fixarea panourilor de profile UA se face cu suruburi rapide rigips tip 221.
(4) Pentru montarea unor tocuri de lemn sunt valabile toate conditiile prevazute pentru profile de perete CW.
Profilele montanti CW pentru usi trebuie montate cu partea deschisa spre toc si sa fie prevazute cu un
montant de lemn. In acest mod se poate monta tocul obisnuit de lemn.

6.3. Racorduri/instalatii

(1) Din punct de vedere fonic, cea mai buna racordare cu pardoseala se obtine atunci cand sapa de pardoseala se
opreste in peretele de compartimentare. In acest fel se elimina orice posibilitate depropagare a sunetului.
In cazul unei sape flotante continue de ciment trebuie prevazut un rost in zona legaturii sapei cu peretele.
Pentru ca profilul de racordare sa poata fi pozitionat in axul peretelui, acest rost trebuie realizat in afara acestui
ax.
Racordul cu planseul la rosu ce urmeaza a fi tencuit se face fara fasii de protectie. Panourile trebuie acoperite
cu un strat autocolant de vopsitorie, iar partea vizibila a lui va fi inlaturata dupa tencuiala. Suplimentar poate fi
prevazut un rost chituit cu chit permanent elastic si posibil de a fi vopsit.
(2) Instalatiile se monteaza in golul peretilor de montaj rigips dupa ce s-a executat panotarea unei fete a structurii
de sustinere. In baghetele profilelor montantii CW sunt stantate zone de forma H, care pot fi rupte in vederea
trecerii instalatiilor. Cu ajutorul clestilor pot fi realizate goluri rotunde suplimentare, care pot fi prevazute cu
garnituri din material plastic pentru protejarea instalatiilor electrice.
Dozele se monteaza in golurile interioare ale peretelui si capata stabilitate prin conlucrarea marginii dozei cu
aripile metalice aplatizate din interior. Se monteaza intai doza in peretele de montaj rigips si apoi intrerupatorul
in priza.

6.5. Prelucrarea rosturilor


Prelucrarea rosturilor reprezinta lucrarea finala a tehnologiei de montaj a peretilor din panouri tip rigips pentru
compartimentari interioare. Aceasta lucrare are un rol important si influenteaza in mare masura calitatea
estetica a lucrului finit. Cu sistemul de rosturi VARIO conceput de rigips, rosturile pot fi prelucrate cu un singur
tip de pasta, dupa dorinta si necesitati, cu sau fara banda de protectie. Rosturile se umplu cu pasta VARIO si
dupa 30 minute se indeparteaza surplusul de pasta si se efectueaza chituirea plana cu pasta VARIO sau pasta
de finisare VARIO. Dupa aceasta chituire este necesara o finisare prin slefuire.

6.6. Calitatea materialelor


(1) Calitatea constanta a placilor destinate realizarii peretilor despartitori este asigurata si garantata de producator
prin respectarea tehnologiei proprii si prin autocontrol de calitate, in conformitate cu norma interna de produs si
pentru fiecare lot de produs elibereaza declaratia de conformitate.
(2) Declaratia de conformitate trebuie sa fie intocmita de furnizor conform prevederilor legislatiei romane in vigoare
(SR EN 17050 :2005) si trebuie sa fie insotita de Agrementul tehnic si fisele tehnice care cuprind conditii de
identificare si instructiuni de punere in opera.

7. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI


(1) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta masurile de securitate a muncii
si P.S.I. prevazute in:
- Legislatie specifica sanatatii si securitatii in munca si situatii de urgenta,
- Instructiuni proprii de SSM si SU pentru executarea lucrarilor de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in
constructii
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora – C 300/94
(2) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta masurile de protectia mediului
prevazute in:
- Planurile de gestionare a deseurilor elaborate la nivel de organizatie ;
- Acordul de mediu obtinut de la IPM pentru fiecare proiect ;
- Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrarile care fac obiectul
prezentei instructiuni.

8. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR


8.1. Controlul calitatii
(1) Toate materialele vor fi introduse in lucrare dupa ce in prealabil s-a verificat de catre conducatorul tehnic al
lucrarii ca au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor
respective.
(2) Pe parcursul executiei lucrarilor se va verifica:
- respectarea tehnologiei de executie;
- utilizarea tipului placii, respectiv codul profilelor metalice indicate in proiect;
-dimensiunile – grosime, lungime, latime;

8.3. Receptia lucrarilor


(1) La receptia lucrarii se va verifica :
-liniaritate muchiilor;
-orizontalitatea si verticalitatea placilor;
-grosimea rosturilor de imbinare;
-modul de aplicare al benzilor de imbinare
Aceste verificari se efectueaza inaintea zugravelilor sau vopsirii, de catre dirigintele de santier si executant si
se inscriu in procese verbale de receptie calitativa
Abaterile admisibile sunt date in Agrementul tehnic si fisele tehnice ale produsului.

9. INREGISTRARI

(1) - Registru pentru receptia calitativa a materialelor, prefabricatelor si elementelor de constructii - instalatii
inainte de introducerea acestora in lucrare,
- Proces verbal de receptie calitativa,
- Certificate de calitate pentru materiale si elemente de constructii.

10. ANEXE

Specifice nu sunt.