Sunteți pe pagina 1din 22

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Depoziteaza usor si simplu cu SMART SEAL NEOFLAM”


14.06.2018 - 08.08.2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI PERIOADA DE DESFASURARE

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Depoziteaza usor si simplu cu SMART


SEAL NEOFLAM” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este SC Mega Image SRL
(denumita in continuare "Organizatorul" sau " Mega Image"), cu sediul in Bucuresti, Bd.
Timisoara, nr. 26, etaj 2, Sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti
sub nr.J40/27872/1994, Cod Unic de Inregistrare RO6719278, Tel. 0212246677,
avandnotificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 2043.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial
(denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii
Campaniei.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A


CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei


Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata,
republicata in Monitorul Oficial nr.603 din 31.08.2007.

2.2. Perioada de desfasurare a Campaniei este 14.06.2018-08.08.2018


inclusiv,dupa cum urmeaza:
1) 14.06.2018-08.08.2018 (inclusiv) - distribuire cupoane abtibild (puncte bonus) si
taloane colectoare, achizitionare de produse participante la pret redus;
2) 14.06.2018-08.08.2018 (inclusiv) - achizitionare produse participante la pret redus;

Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi
mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual
conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul
derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe www.mega-image.ro.
Astfel de modificari vor intra in vigoare la data autentificarii actului aditional prin care
Regulamentul este modificat.

2.3. Campania este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile


prezentului Regulament si este accesibila oricarui client Mega Image,Shop&Go, Gusturi
romanesti, online pe www.mega-image.ro si pe https://www.emag.ro/supermarket/d ,
persoana fizica, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in
continuare „Participanti”).
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica care a implinit varsta de
18 ani, pana la data de 14.06.2018 si are domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei
(denumita in continuare „client”) care face cumparaturi de minim 20 de lei, in perioada
14.06.2018-08.08.2018, in oricare din magazinele participante: Mega Image, Shop&Go,
Gusturi romanesti din anexa 1 sau online pe www.mega-image.ro si pe
https://www.emag.ro/supermarket/d, conform conditiilor de la punctul 4.5.
3.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala,
expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Campania se desfasoara in cadrul magazinelor Mega Image operate sub


brandurile „Mega Image”, “Shop&GO,” Gusturi Romanesti”, online pe www.mega-
image.ro si pe https://www.emag.ro/supermarket/d, conform listei din anexa 1, dupa
cum urmeaza:
1) In magazinele Mega Image – distribuire de puncte bonus abtibild, taloane
colectoare si utilizarea punctelor prin achizitionare la pret redus sau pret intreg a
produselor din gama Neoflam;
2) In Magazinele Shop& Go, Gusturi Romanesti, online pe www.mega-image.ro si pe
https://www.emag.ro/supermarket/d – distribuire de puncte bonus abtibild, taloane
colectoare. In aceste magazine nu se pot utiliza punctele bonus acumulate.

4.2. Un Participant la campanie va acumula cat mai multe puncte bonus pentru a putea
beneficia de posibilitatea de a achizitiona produsele din colectia de cutii pentru
depozitare Neoflam la pret redus, disponibila in magazine, conform listei de preturi din
sectiunea 5.
4.3 Talonul colector pentru acumularea de puncte bonus este disponibil gratuit in
magazine, in cadrul brosurii de prezentare, in limita stocului disponibil.
4.4 Mecanismul promotiei consta in acordarea de reduceri de maximum 70%, in functie
de produsul ales la cumpararea produselor din colectia Neoflam, conform listei de pret
de la punctul 5.1. Reducerea mentionata se aplica tuturor clientilor care prezinta un
talon valid, cu 10 puncte bonus completate, in conformitate cu cerintele de la punctul
5.4
4.5 Clientii care fac cumparaturi de minim 20 de lei pe un bon fiscal in perioada
14.06.2018 - 08.08.2018 din magazinele Mega Image, Shop&Go, Gusturi Romanesti,
online pe www.mega-image.ro si pe https://www.emag.ro/supermarket/d au posibilitatea
de a participa la aceasta promotie prin acumularea de puncte bonus. Pentru fiecare 20
de lei cheltuiti, aferenti unui singur bon fiscal, clientul are dreptul de a primi 1 punct
bonus Neoflam. Se va lua in considerare partea intreaga de 20 de lei din valoarea
cumparaturilor, dupa modelul :
i. Valoare bon < 20 de lei = nu se acorda nici un punct bonus

ii. Valoare bon 20 – 39,99 lei = 1 punct bonus

iii. Valoare bon 40 – 59,99 lei = 2 puncte bonus

iv. Valoare bon 60 – 79,99 lei = 3 puncte bonus

v. Valoare bon 80– 99,99lei = 4 puncte bonus

vi. Etc.

Punctele bonus se vor acorda la casa de marcat, dupa achitarea cumparaturilor. Casa
de marcat va tipari automat pe bonul fiscal numarul de puncte bonus ce va fi acordat
clientului. Clientul va primi exact numarul de puncte bonus, conform datelor inscrise pe
bonul fiscal, aferente contravalorii cumparaturilor efectuate in magazinul participant.
4.6. Punctele bonus se colecteaza din 14.06.2018 pana in data de 08.08.2018.
Materialele (punctele bonus si talonele colectoare) se vor acorda numai in limita stocului
disponibil, Organizatorul depunand toate diligentele pentru asigurarea distribuirii
acestora in mod continuu, pe toata perioada desfasurarii campaniei promotionale,
conform prezentului regulament.
4.7 Punctele bonus se primesc pe loc, in momentul achitarii valorii cumparaturilor. Orice
reclamatie ulterioara nu va putea fi luata in considerare. Refuzul unui client de a primi
punctele bonus corespunzatoare valorii cumparaturilor inseamna ca respectivul client
nu doreste sa intre in posesia punctelor bonus. Organizatorul ia la cunostinta de refuzul
clientului de a primi punctele bonus prin intermediul personalului de la casa de marcat.
Odata cu acest refuz, clientul nu poate reveni asupra deciziei sale. In acest caz,
Organizatorul nu va lua in considerare solicitarile ulterioare ale clientului.
4.8 Punctele bonus pot fi utiilizate numai in magazinele operate sub brandul Mega
Image. Punctele nu pot fi folosite in magazinele Shop&Go, Gusturi Romanesti sau
online pe www.mega-image.ro si pe https://www.emag.ro/supermarket/d.
4.9. Punctele nu se acorda comenzilor plasate pe www.mega-image.ro si pe
https://www.emag.ro/supermarket/d care sunt anulate unilateral de catre client sau de
catre vanzator, fie din cauze tehnice sau de orice alta natura. Pentru comenzile online,
punctele se vor oferi numai comenzilor care sunt plasate de catre client incepand din
data de 14.06.2018 si care sunt livrate de catre vanzator si receptionate de client cel
tarziu in data de 08.08.2018 (care va fi si data limita de emitere a bonului fiscal). Este
prevazut in mod expres ca plasarea unei comenzi in ultima zi de campanie nu va putea
da dreptul clientului de a primi punctele din campanie in cazul in care livrarea are loc
dupa data incetarii campaniei.
SECTIUNEA 5: PRODUSELE PARTICIPANTE IN CAMPANIE si MODALITATEA DE
ACORDARE A REDUCERII

5.1 Produsele participante ce pot fi achizitionate in aceasta campanie sunt urmatoarele:

COD PRET PRET PROMO in LEI


COD
SAP DENUMIRE PRODUS INTREG LEI cu 10 puncte bonus
MEGA
(TVA inclus) (TVA inclus)

7434955 CUTIE DEPOZITARE PATRATA ROZ 0.6L 33.49 9.99


50238

50249 7435031 CUTIE DEPOZITARE PATRATA ROZ 1.4L 43.49 12.99

50253 7435010 CUTIE DEPOZITARE PATRATA ROZ 2.1L 49.99 14.99

50256 7435045 CUTIE DEPOZITARE DREPTUNGHIULARA VERDE 0.84L 39.99 11.99

50259 7435014 CUTIE DEPOZITARE DREPTUNGHIULARA VERDE 1.8L 49.99 14.99

50265 7434998 CUTIE DEPOZITARE DREPTUNGHIULARA VERDE 2.8L 53.49 15.99

Preturile sunt exprimate in lei si contin TVA.

5.2.Produsele participante se vor gasi in incinta magazinelor participante Mega Image si


vor fi disponibile la vanzare la pret intreg, pentru clientii neparticipanti la promotie si la
pret redus, valabil numai in cadrul si pe durata promotiei, pe baza punctelor bonus
acumulate. Magazinele Shop& Go, Gusturi Romanesti si online pe www.mega-image.ro
si pe https://www.emag.ro/supermarket/d, nu vor avea produsele participante la
promotie disponibile la vanzare.
5.3 Se considera un talon valid un talon completat cu 10 puncte bonus abtibild originale,
lipite in spatiile special delimitate. Taloanele care sunt modificate, corectate, lipite,
deformate, fotocopiate, deteriorate sau care nu au punctele bonus abtibild
corespunzatoare, nu sunt considerate valide si vor fi refuzate. Nu sunt considerate
valide taloanele incomplete, cu mai putin de 10 puncte bonus abtibild lipite si nu vor fi
acceptate in promotia Organizatorului. Fiecare talon colector valid, completat cu 10
puncte bonus, ii ofera posibilitatea clientului posibilitatea de a achizitiona 1 produs
participant la pret redus.
5.4 Pentru a beneficia de reducerea la produsele participante in promotie, clientul
trebuie sa prezinte un talon valid, cu 10 puncte bonus abtibild. Clientul isi va alege de la
raft produsul participant dorit si se va prezenta cu acesta la casa de marcat alaturi de
talonul completat cu 10 puncte bonus abtibild.
- in schimbul unui talon valid completat, participantul va primi reducerea de pret la
achizitionarea unui produs ales, conform listei de la punctul 5.1. Talonul valid completat
va fi predat personalului de la casa de marcat si va ramane la casa de marcat.
- reducerea va fi marcata pe bonul fiscal, dupa SUBTOTAL printr-o linie distincta numita
„DISCOUNT”
- reducerea nu se cumuleaza, respectiv se poate utiliza un singur talon cu 10 puncte
bonus abtibild per produs participant.
- in cazul in care pe acelasi bon fiscal se achizitioneaza doua produse participante si se
prezinta un singur talon valid, clientul va transmite verbal personalului de la casa de
marcat produsul la care doreste sa utilizeze talonul cu puncte bonus.
5.5 Reducerea de pret se poate primi la un produs din colectia Neoflam, in schimbul
talonului completat pana la data de 08.08.2018. Dupa aceasta data taloanele
completate si punctele bonus devin invalide.
5.6 Produsele Neoflam aflate in promotie se vor regasi in toate magazinele Mega Image
participante, in limita stocului disponibil. Oferta promotionala este valabila numai in
limita stocului disponibil. In cazul in care un produs aflat in promotie, solicitat de client
nu este disponibil in acel moment intr-unul din magazinele Mega Image participante,
organizatorul il va indruma pe client spre unul dintre magazinele participante in care
produsul solicitat se afla pe stoc. In situatia in care stocul produselor aflate in promotie
s-a epuizat, clientul participant la promotie nu-si va putea utiliza punctele bonus
acumulate.
Organizatorul va depune toate diligentele pentru ca produsele participante la Campanie
sa fie disponibile in magazine.
5.9. Nu se acorda contravaloarea in bani pentru talonul valid, completat cu 10 puncte
bonus. Un talon completat cu 10 puncte bonus poate fi utilizat o singura data.

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Imposibilitatea clientului de a intra in posesia produselor la pret redus din diverse
motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.
6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de
catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu
produsele achizitionate la pret redus.

SECTIUNEA 7. MINORII

7.1. Persoanele care nu au implinit 18 ani pana la data inceperii campaniei nu au


dreptul sa participe la Campanie.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu
poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea
Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile
asumate prin Regulament.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea
privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi
impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Cod civil. Organizatorul, daca
invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta
acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea
vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale
amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor
judecatoresti romane competente.
9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la
urmatoarea adresa: Bdul Timisoara nr.26, etaj 2, sector 6, Bucuresti, in atentia
Departamentului Marketing, in termen de maxim 2 zile de la producerea incidentului. In
cazul depasirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o
contestatie/reclamatie in legatura cu derularea Campaniei.
9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de
frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea
afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
9.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat
castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a
respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL

10.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se


conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie
a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant,
la cerere, in cadrul magazinelor participante si va fi afisata pe website-ul https://www.mega-
image.ro/campanii-si-promotii-in-magazine/campanie-neoflam

Mega Image SRL

Prin reprezentant

Adrian Nicolaescu – VP Marketing


ANEXA 1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Depoziteaza usor si simplu cu SMART SEAL NEOFLAM”


14.06.2018 - 08.08.2018

Cod SAP Mag MAGAZIN


R005 MI LIZEANU
R006 MI MILITARI
R007 MI MIHAI BRAVU
R001 MI TITULESCU
R002 MI PANTELIMON
R003 MI 13 SEPTEMBRIE
R004 MI DRUMUL TABEREI
R008 MI TITAN
R009 MI COLENTINA
R010 MI TINERETULUI
R011 MI ION MIHALACHE
R012 MI IANCULUI
R013 MI CONSTANTA 1
R014 MI PLOIESTI
R015 MI HALA TRAIAN
R016 MI EMINESCU
R018 MI PIPERA
R019 MI BERCENI
R020 MI GIULESTI
R021 MI OBREGIA
R022 MI BRANCOVEANU
R017 MI CAROL
R024 MI VALEA OLTULUI
R023 MI IANCU DE HUNEDOARA
R025 MI LIZIERA
R047 MI TOMIS MALL
R048 MI OBOR
R049 MI EMIL RACOVITA
R050 MI LUGOJANA
R042 MI TEIUL DOAMNEI
R052 MI AL.LAPUSNEANU
R051 MI LACUL TEI
R044 MI MUNCII
R046 MI APUSULUI
R045 MI 1DECEMBRIE
R043 MI PIATA VITAN
R041 MI PROGRESULUI
R057 MI OTOPENI
R053 MI ION ROATA
R059 MI FERDINAND
R060 MI CRANGASI
R062 MI UVERTURII
R064 MI T.PALLADY
R063 MI B.MANTA
R061 MI MALCOCI
R068 MI C.BUCURESTI
R072 MI PIATA AMZEI
R027 MI MOSILOR
R028 MI IZVORUL CRISULUI
R030 MI ION MINCU
R031 MI RM SARAT
R032 MI GIURGIULUI
R033 MI UNIRII
R034 MI TUNARI
R035 MI CAMIL RESSU
R036 MI NORILOR
R037 MI MINIS
R038 MI OLTENITEI
R039 MI GRIVITEI
R040 MI RAHOVA
R056 MI PIATA RESITA
R073 MI SEBASTIAN
R066 MI GAESTI
R067 MI CORBEANCA
R026 MI DAMBOVITA
R074 MI DELEA NOUA
R070 MI MUNTENIA
R077 MI GLORIA
R069 MI BOLINTIN VALE
R071 MI POPESTI LEORDENI
R081 MI JOLIE VILLE
R080 MI CHARLES DE GAULLE
R084 MI AFUMATI
R083 MI BUSTENI
R058 MI PETRE ISPIRESCU
R089 MI CEAHLAU
R082 MI CHIAJNA
R087 MI GROZOVICI
R078 MI CHITILA
R098 MI TARTASESTI
R100 MI PANTELIMON-MORARILOR
R093 MI NITU VASILE
R092 MI VOILA
R091 MI ROATA DE JOS
R088 MI DOMENII
R095 MI DOMNESTI
R096 MI PIATA IANCULUI
R086 MI POD BANEASA
R101 MI GLUCOZA
R094 MI MIHAILESTI
R108 MI STEFAN CEL MARE
R115 MI GRIVITEI214
R116 MI COLENTINA OBOR
R117 MI BUCURESTI MALL
R118 MI PLAZA ROMANIA
R124 MI VLAD TEPES
R090 MI COMARNIC
R128 MI EXPOZITIEI
R131 MI COMPOZITORILOR
R127 MI MAIOR CORAVU
R129 MI MOGHIOROS
R142 MI COMPLEX NORD PLOIESTI
R132 MI ROMANCIERILOR
R133 MI MAICA DOMNULUI
R187 MI DOAMNA GHICA
R148 MI BRAN
R143 MI CIRESICA
R154 MI PIATA VICTORIEI
R076 MI BREAZA
R155 MI MONACO TOWER
R156 MI DOJA
R103 MI CERNAUTI
R122 MI BUCURESTII NOI
R149 MI CANTACUZINO
R727 MI SFANTU GHEORGHE
R130 MI CORBEANCA 2
R144 MI COMPOZ-SIBIU
R151 MI GHERMANESTI
R167 MI STEFAN CEL MARE METROU
R164 MI TITAN MALL
R152 MI FAVORIT

R207 MI PRECIZIEI
R210 MI FAINARI
R209 MI OLTENITEI PARC
R139 MI LUNCA CERNEI
R145 MI PIATA GEMENII
R221 MI PISCULUI
R147 MI MANECIU
R102 MI ANDRONACHE
R136 MI OTOPENI TUNARI
R165 MI CITY MALL
R214 MI PIATA FLOREASCA
R220 MI BALADA
R230 MI STRADA PASCANI
R232 MI MOSILOR 2
R168 MI MOGOSOAIA
R085 MI CARAMFIL
R216 MI VOLUNTARI
R140 MI UNIRII 2
R231 MI ZIZIN
R226 MI BIRUINTEI
R313 MI TUNARI 2
R314 MI VALEA ARGESULUI
R238 MI BACILA
R315 MI RAUL DOAMNEI
R310 MI CAMPIA LIBERTATII
R146 MI PIATA SUDULUI
R243 MI IMPARATUL TRAIAN
R153 MI BALOTESTI
R203 MI REGINA MARIA
R199 MI VATRA LUMINOASA
R227 MI HUEDIN
R283 MI ROSETTI
R317 MI DRUMUL TABEREI 2
R318 MI PUCHENI
R241 MI INDUSTRIILOR
R245 MI CHITILA 2
R312 MI MARGELELOR
R332 MI CARTIER LATIN
R331 MI CALEA VACARESTI
R319 MI TUDOR VLADIMIRESCU
R237 MI BIRUINTEI 2
R336 MI BASARABIEI
R343 MI AEROGARII
R322 MI SISESTI
R333 MI CIOROGARLA
R335 MI CREVEDIA
R239 MI DOROBANTI 2
R347 MI SINAIA
R244 MI BRAGADIRU
R353 MI GHEORGHE DUCA
R356 MI GIURGIULUI 2
R346 MI AVRIG
R344 MI GEORGE VALSAN
R320 MI PALEOLOGU
R235 MI DRISTOR
R428 MI MIRCEA CEL BATRAN
R405 MI DINICU GOLESCU

R342 MI ACADEMIEI

R409 GR MENDELEEV

R357 MI ELISABETA
R354 MI TITULESCU 2
R351 MI BASARABIA 2
R350 MI BREZOIANU
R348 MI DOMENII 2
R352 MI OBOR 2
R321 MI DOMNISORI
R355 MI APAHIDA
R323 MI FERENTARI
R345 MI MARASESTI 2
R349 MI TURNU MAGURELE
R426 MI BRANESTI 2
R410 MI MAGHERU
R435 MI LACUL MORII
R438 MI ARON COTRUS
R419 MI VIDRA
R498 MI PIATRA MORII
R464 MI ION CIOPLEANU
R439 MI ATOMISTILOR
R543 MI DOAMNA GHICA 2
R530 MI GHICA PLAZA
R514 MI MIHAI BRAVU 2
R233 MI BARBU VACARESCU
R511 MI MIZIL
R531 MI GEORGE ENESCU
R553 MI PIATA CHIBRIT
R528 MI RADU BELLER
R546 MI PIATA COTROCENI
R240 MI BANEASA
R556 MI DOINEI
R547 MI FIERBINTI
R551 MI AMURGULUI
R512 MI BRAGADIRU 2
R607 MI CITY GATE
R542 MI MAMAIA
R558 MI PANTELIMON 2
R544 MI SEBASTIAN 2
R527 MI BUHUSI
R559 MI GIURGIULUI 3
R562 MI SALAJ
R561 MI VETERANILOR
R548 MI MARGEANULUI
R479 MI DECEBAL
R554 MI GIULESTI 2
R604 MI LIVIU REBREANU
R603 MI VALEA BUZAULUI
R550 MI ZIZIN 2
R549 MI GHITA SERBAN
R606 MI MATEI AMBROZIE
R563 MI GIURGIULUI 4
R540 MI IZVORUL RECE
R557 MI NERVA TRAIAN
R605 MI PLATINIA
R564 MI BUDESTI
R612 MI DACIA
R614 MI FRUMUSANI
R596 MI REZERVELOR
R575 MI MIHAI VITEAZUL
R588 MI GHIMPATI
R611 MI EREMIA GRIGORESCU
R628 MI SEMA PARK
R644 MI PIATA BERCENI
R641 MI REZERVELOR 2
R667 MI BRANCOVEANU MICRO 4
R597 MI IULIU MANIU
R636 MI LUNII
R635 MI SELECT
R650 MI FLORESTI FLORILOR
R662 MI DAMBOVITEI
R645 MI PACII
R722 MI COOPERATIVEI
R717 MI REZERVELOR 3
R688 MI BARAOLT
R733 MI RASARITULUI
R541 MI I.C. BRATIANU 2
R029 MI MARASESTI
R513 MI COBALCESCU
R613 MI COMUNA BERCENI
R669 MI TITULESCU CJ
R683 MI GRIGORE IONESCU
R668 MI ORIZONT

R610 MI EMIL ZOLA


R340 PRELUNGIREA GHENCEA DRIVE
R079 SG PANTELIMON 328
R104 SG CUZA VODA
R105 SG COSBUC
R107 SG COMPOZITORILOR
R111 SG PANTELIMON309
R112 SG TUGULEA
R110 SG STEFAN CEL MARE 15
R065 SG DIHAM
R114 SG WITTING2
R120 SG TITULESCU121
R126 SG GHIRLANDEI
R123 SG MIHALACHE121
R169 SG BASARABIA
R125 SG MIHAI BRAVU 140
R170 SG GURA IALOMITEI
R171 SG TURDA100
R177 SG CALEA VACARESTI
R172 SG DUMBRAVA NOUA
R173 SG COVASNA32
SG PANTELIMON 89
R174 (EX.RITMULUI)
R184 SG SECUILOR 8
R181 SG MIHAI BRAVU 35
R192 SG CENTURII7
R191 SG IULIU MANIU188
R176 SG MOINESTI 5
R186 SG DECEBAL 18
R183 SG ION MIHALACHE60
R189 SG BUCURESTI TARGOVISTE
R202 SG LAMOTESTI 5
R188 SG VOLUNTARI 93
R175 SG BABA NOVAC 13
R194 SG IULIU MANIU 97
R196 SG CARAMFIL48
R190 SG DR TABEREI 18
R166 SG SINCAI 16
R182 SG UNIRII 23
R195 SG ION MIHALACHE 109
R204 SG SALAJ 132
R185 SG UIOARA 3
R205 SG MAIOR BACILA 7
R135 SG EMIL RACOVITA 35-39
R193 SG EMINESCU 100
R141 SG IANCULUI 13
R162 SG CHILIA VECHE 7
R206 SG MIHAI BRAVU 311
R212 SG APUSULUI 29
R180 SG MIRCEA VODA 46
R197 SG TURDA 117
R201 SG MARASESTI 2
R159 SG ZIZIN 10
R211 SG FABRICII 25
R219 SG GHENCEA 24
R208 SG SNAGOV1
R223 SG ALEEA SALAJ 10
R218 SG IONESCU GHEORGHE 7
R217 SG VACARESTI 201
R179 SG CRANGASI 40
R255 SG GRIVITEI 40
R246 SG DECEBAL12
R228 SG PACHE PROTOPOPESCU43
R224 SG CAMIL RESSU 64
R215 SG IULIU MANIU 158
R178 SG PANTELIMON256
R158 SG JIULUI 144
R213 SG GROZAVESTI METROU
R252 SG GENERAL DUMITRACHE 2
R251 SG CALEA BUCURESTI 24
R248 SG CALEA BUCURESTI 104
R250 SG HARMANULUI 67
R249 SG JEPILOR 2
R247 SG JUPITER 1
R254 SG CALEA GRIVITEI 236
R279 SG MOLDOVENI 5
R274 SG THEODOR PALLADY 13
R257 SG OLTENITEI 162
R286 SG CRANGASI 25
R278 SG GIURGIULUI 118
R288 SG EREMIA GRIGORESCU 1
R280 SG CODRII COSMINULUI 40
R277 SG MARGEANULUI 14
R259 SG MATEI BASARAB 70
R267 SG IULIU MANIU 67
R261 SG PANTELIMON 146
R269 SG OBREGIA 7
R253 SG ARMAND CALINESCU 26
R311 SG VALEA LUNGA 7
R281 SG NICOLAE BALCESCU 27
R284 SG BUCURESTI PLOIESTI 30
R285 SG CALEA FERENTARI 83
R282 SG SPLAIUL UNIRII 8
R309 SG ION MIHALACHE 45
R289 SG PACHE PROTOPOPESCU 92
R276 SG PRELUNGIREA GHENCEA 28
R290 SG MIHAI BRAVU 132
R299 SG OBREGIA 16
R287 SG NICOLAE BALCESCU 1
R265 SG NATIUNILE UNITE 8
R304 SG IULIU MANIU 73
R264 SG AGATHA BARSESCU 15
R300 SG FLORIN CIUNGAN 6
R316 SG MARGEANULUI 25
R325 SG VASILE GOLDIS 2
R327 SG SERBAN VODA 43
R271 SG CRANGASI 10
R326 SG INTRAREA SECTORULUI 1
R329 SG PAJUREI 13
R305 SG RITIVOIU 11
R330 SG IZVORUL RECE 7
R334 SG 1 DECEMBRIE 25
R307 SG REZERVELOR 72
R328 SG FOISORULUI 10
R275 SG DR TABEREI 68
R260 SG NICOLAE CARAMFIL 30
R298 SG DIONISIE LUPU 64
R293 SG NATIUNILE UNITE 3
R266 SG NERVA TRAIAN 11
R302 SG GEORGE CALBOREANU 1
R301 SG ION IRICEANU 2
R292 SG BASARABIA 90
R338 SG HATMANUL ARBORE 15
R337 SG ION CAMPINEANU 26
R291 SG PORUMBACU 48
R273 SG BUHUSI 2
R339 SG FOISORULUI 2
R294 SG CAMIL RESSU 76
R295 SG NICOLAE GRIGORESCU 20
R262 SG GALATA 46
R296 SG 1 DECEMBRIE 28
R297 SG CHISINAU 8
R370 SG CERNICA
R369 SG ZIDARULUI 4
R368 SG ILEANA COSANZEANA 25
R303 SG CAMELIEI 2A
R263 SG JL CALDERON 57
R358 SG COMPLEX STEJARII
R375 SG IULIU MANIU 109
R377 SG CALEA CALARASI 174
R360 SG CALEA CRANGASI 24B
R371 SG AGHIRES 1
R363 SG CHITILA 178
R367 SG GRIGORE MOISIL 53
R379 SG SALAJ 1-3
R372 SG KOGALNICEANU 1
R376 SG FICUSULUI 5
R373 SG BUCURESTII NOI 53
R361 SG PETRE IONEL 12A
R365 SG MANTULEASA 22
R389 SG CALEA RAHOVEI 297
R306 SG NICOLAE ROSU 30A
R382 SG GHIMPATI
R381 SG AEROGARII 2-8
R378 SG LUCIAN BLAGA 4
R384 SG CAMPIA LIBERTATII 37A
R387 SG BUCURESTI PLOIESTI 7A
R390 SG CONSTRUCTORILOR 26
R385 SG PETRE ISPIRESCU 115
R366 SG 13 SEPTEMBRIE 162
R388 SG POPESTI VEST 4
R308 SG BUCURESTI TARGOVISTE 197
R391 SG FERDINAND 118
R386 SG CAMIL RESSU 20
R364 SG STEFANESTII DE JOS
R380 SG EROILOR SANITARI 1-3
R270 SG LALELELOR 8
R374 SG GARA OBOR 14
R394 SG SUCEVEI 16
R395 SG ION PILLAT 4
R396 SG UNIRII 108
R412 SG PARALUTELOR 7A
R397 SG DOROBANTI 59
R413 SG PERIS
R393 SG SERBAN VODA 176
R414 SG VIRTUTII 9
R411 SG AUREL VLAICU 107
R359 SG CAROL 65
R416 SG DRUMUL TABEREI 90
R383 SG TIMISOARA 17
R425 SG PRIMAVERII 23
R415 SG TOMIS 328A
R392 SG UNIRII 70
R427 SG SOARELUI 1
R424 SG MAMAIA 268
R418 SG MURGUTA 2
R421 SG IOSIF HOSDOS 1A
R422 SG ELISABETA 25
R401 SG PANTELIMON 350
R398 GR ION MIHALACHE 104
R403 SG BUCURESTI TARGOVISTE 298
R400 SG BUCURESTI TARGOVISTE 43
R399 SG LACUL URSULUI 10
R408 SG 13SEPTEMBRIE 107
R138 MI MOGHIOROS GR
R420 SG PACHE PROTOPOPESCU 30
R429 SG JIULUI 61
R430 SG STEFAN CEL MARE 4
R433 SG ION MINULESCU 49
R432 SG MANGALIA 185
R436 SG PANTELIMON 357
R434 SG FLORUTA ION 65
R437 SG INVINGATORILOR 24
R431 SG ION MIHALACHE 323 A
R450 SG CALEA PLEVNEI 141
R455 SG EROULUI 94
R465 SG BARCA 14
R456 SG VASILE LASCAR 178
R446 SG COLENTINA 27
R458 SG ALEXANDRIEI 12
R444 SG VIITORULUI 135
R447 SG RAHOVEI 321
R457 SG AMURGULUI 27
R466 SG UVERTURII 89
R460 SG PANTELIMON 283
R443 SG SEBASTIAN 23
R445 SG BUCURESTII NOI 185
R468 SG CAROL 23
R467 SG POPESTI VEST 15
R441 SG NICOLAE PASCU 1
R454 SG STELIAN MIHALE 19
R490 SG BALTARETULUI 17
R489 SG MARULUI 12
R442 SG TIMONIERULUI 10
R501 SG EDGAR QUINET 8
R459 SG REPUBLICII 20
R488 SG I.C. BRATIANU 10
R440 SG CORALULUI 2
R494 SG DRUMUL TABEREI 44
R448 SG BUDILA 9
R504 SG ALEXANDRIEI 102
R503 SG CALEA GIULESTI 113
R520 SG MARIA ROSETTI 38
R516 SG DACIA 22
R493 SG STRADUINTEI 1
R499 SG UNIRII 191
R492 SG DIMITRIE CANTEMIR 2
R491 SG Covaci 14
R463 SG FERDINAND 58
R522 SG HUMULESTI 9
R500 SG ROPOTULUI 45
R496 SG DOROBANTI 111
R461 SG TEIUL DOAMNEI 15
R495 SG CALEA DUDESTI 188
R517 SG PRINCIPALA 105
R519 SG DOINEI 80
R525 SG 23AUGUST 9
R506 SG BANEASA PARC
R521 SG LINIA ICOANEI 1
R518 SG TUDOR ARGHEZI 28
R502 SG OBREGIA 2
R471 SG FUNDENI 61
R515 SG CALEA GRIVITEI 168
R524 SG BASARABIA 55
R453 SG LAMINORULUI 49
R470 SG OLTENITEI 252
R452 SG OCTAVIAN GOGA 24
R451 SG TULCEI 10
R497 SG GRUIU 151
R505 SG POPA NAN 119
R480 SG CUPOLEI 5
R449 SG PRELUNGIREA GHENCEA 45
R487 SG APEDUCTULUI 26
R568 SG CORNUL CAPREI 53
R507 SG MAMAIA 70
R583 SG PRINCIPALA 343
R571 SG PRUNULUI 35
R477 SG SOVEJA 55
R579 SG IULIU MANIU 59
R536 SG STIRBEI VODA 170
R582 SG IANCULUI 57
R537 SG SMARALDULUI 1
R481 SG LACRAMIOAREI 21
R484 SG OLTENITEI 140
R567 SG ION IRICEANU 20
R574 SG MIHAI BRAVU 327
R486 SG BASARABIEI 57
R474 SG CAMIL RESSU 12
SG PRELUNGIREA FERENTARI
R577 115
R573 SG CIRESAR 12
R476 SG TIMISOARA 35
R566 SG SOLSTITIULUI 2
R570 SG VALEA IALOMITEI 4
R581 SG TINERETULUI 24
R475 SG SMARDAN 18
R578 SG COTROCENI 15
R584 SG HOTARELE 7
R587 SG COLENTINA 2
R472 SG PADUREA NEAGRA 4
R482 SG NICOLAE GRIGORESCU 20 BIS
R483 SG GHEORGHE SORESCU 1
R510 SG MIHAI VITEAZUL 134
R590 SG AVIATOR SERBANESCU 26
R539 SG FRIGULUI 18
R538 SG MONOLITULUI 23
R509 SG DOCTOR FELIX 101
R591 SG ANA IPATESCU 111
R580 SG SISESTI 50
R593 SG TUDOR VLADIMIRESCU 9
R594 SG VICTOR DUMITRESCU 15
R523 SG MOIECIU DE JOS 330
R485 SG PALLADY 9
R534 SG MAICA DOMNULUI 2
R572 SG OLTENITEI 11 A
R526 SG COLENTINA 23
R602 SG BRANCOVEANU 10
R599 SG FABRICA DE CHIBRITURI 13
R598 SG ALEXANDRIEI 251
R600 SG ITALIANA 18
R533 SG STIRBEI VODA 150
R601 SG CALEA BUCURESTI 28
R616 SG BIHARIA 67
R617 SG CALEA RAHOVEI 305
R618 SG OLTET 36
R621 SG ZORILOR 1
R619 SG CALEA BUCURESTI 598
R620 SG NERVA TRAIAN 23
R623 SG RAMNICU SARAT 20
R633 SG MIHAI BRAVU 122
R622 SG MOROIENI 22
R629 SG THEODOR SPERANTIA 57
R586 SG ION CREANGA 2
R589 SG MIHAI VITEAZUL 1
R627 SG AL.I.CUZA 49
R478 SG IULIU MANIU 170
R663 SG 1 MAI 258
R657 SG CALEA FLORESTI 81
R640 SG PACII 18
R653 SG GHITA SERBAN 92
R634 SG REVOLUTIEI 6
R661 SG CAROL I 21
R585 SG BORHANCIULUI 8
R665 SG DOBROGEI 1
R714 SG INDUSTRIILOR 56
R672 SG OLTENITEI 115
R615 SG TINERETULUI 19
R684 SG MEHEDINTI 74
R648 SG PLAZA FOOD COURT
R631 SG LOUIS PASTEUR 60
R675 SG CALEA MOSILOR 266
R673 SG PANTELIMON 287
R682 SG SMARANDA BRAESCU 42
R685 SG MARGEANULUI 40
R659 SG SOSEAUA BUCURESTI 47
R687 SG CETATII 17
R674 SG MIHAI BRAVU 12
R721 SG ALEXANDRIEI 32
R720 SG VERGULUI 65
R728 SG PIPERA 31-33
R715 SG APUSULUI 29 BIS
R740 SG Pestere Scarisoara 1A
R719 SG Pietii 104
R756 SG Ion Tuculescu 19A
R745 SG Banatului
R731 SG FERDINAND 162
R625 SG PAJISTEI 30
R569 SG TRANDAFIRILOR 8
R748 SG VATRA LUMINOASA 68
R750 SG VERGULUI 39

*www.mega-image.ro

*www.emag/ro/Supermarket
ACT ADITIONAL NR. 1 /02.08.2018
la Regulamentul campaniei “Depoziteaza usor si simplu cu SMART SEAL NEOFLAM”
14.06.2018 - 08.08.2018

S.C. MEGA IMAGE SRL., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 26, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti,
sub nr. J40/27872/1994, cod unic de înregistrare RO 6719278, având cont bancar: RO69 INGB 0001 0081 9110 8910 deschis la ING Bank
N.V.Amsterdam Sucursala Bucureşti,, reprezentata de dl.Vasileios Stavrou , Director General, in calitate de Beneficiar a hotarat incheierea
prezentului Act aditional in urmatoarele conditii:--------------------------------------------------------

Art. Unic. Se modifica ARTICOLUL SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A
CAMPANIEI, prin modificarea sectiunii de mai jos:

2.2. Perioada de desfasurare a Campaniei este 14.06.2018-22.08.2018


inclusiv,dupa cum urmeaza:
1) 14.06.2018-22.08.2018 (inclusiv) - distribuire cupoane abtibild (puncte bonus) si taloane
colectoare, achizitionare de produse participante la pret redus;
2) 14.06.2018-22.08.2018 (inclusiv) - achizitionare produse participante la pret redus;
Modificarile intra in vigoare de la data de 02.08.2018.-------------------------------------------------------------------------

S-ar putea să vă placă și