Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliu Metode psihometrice 2017

Sarcina: construcţia unui instrument de evaluare psihologică a unei trăsături, evaluarea


fidelităţii şi validităţii – de construct, concurente şi discriminative -, etalonare.

Punctul de plecare: un construct – ţintă; construirea unui instrument cu 12 – 20 itemi de


tip Likert.
- validarea instrumentului construit presupune:
- alegerea unui construct apropiat psihologic şi a unuia distanţat psihologic;
identificarea (din literatura de specialitate) a instrumentelor care le evaluează
- aplicarea instrumentelor pe subiecţi a căror categorie psihologică (nivel) de
apartenenţă în privinţa conceptului este cunoscut (ex: optimist / pesimist)

Portofoliul va cuprinde:
1. Prezentarea celor trei concepte alese: definire şi caracteristici (pe scurt)
2. Scala de evaluare a constructului – ţintă: listă itemi; itemi inversaţi (dacă este cazul)
3. Scalele de evaluare a celorlalte constructe, instrumentul originar, itemi inversaţi (dacă
este cazul).
4. Evaluarea fidelităţii instrumentului construit (tabelele relevante din output-urile din
SPSS şi scurte comentarii):
a) prin corelaţiile inter-item: media lor, respectiv matricea corelaţiilor inter-item
b) prin metoda split-half: coeficientul split half corectat (din outputul din SPSS)

5. Evaluarea validităţii de construct convergente şi divergente: corelaţia Pearson între


scorul total la scala de măsură a constructului ţintă şi scorul total la scala de măsură a
constructului apropiat psihologic, respectiv a celui distanţat (tabelele relevante din output-urile
din SPSS şi scurte comentarii)

6. Evaluarea validităţii concurente: prin metoda regresiei logistice binare: măsura în


care instrumentul prezice categoria de apartenenţă a subiecţilor: variabila dependentă va fi
această categorie (grup), cea independentă – scorul total la instrumentul construit
- se vor include tabelele relevante din relevante din output-urile din SPSS şi scurte
comentarii, ca şi ecuaţia de regresie logistică, dacă modelul este semnificativ

7. Evaluarea validităţii discriminative:


a) prin metoda grupurilor cunoscute (tabelele relevante din output-urile din SPSS şi
scurte comentarii): testul t pentru eşantioane independente care să compare cele 2 grupuri în
privinţa scorului total la scală.
b) analiza ROC asupra scorului total la instrument, în relaţie cu variabila care se referă la
apartenenţa subiecţilor la cele 2 grupuri
- se vor include tabelele relevante din relevante din output-urile din SPSS şi scurte
comentarii vizând aria de sub curbă şi punctul optim de tăiere al scorului total în scop
diagnostic

8. Etalonare:
a) în cvartile: tabelul relevant din output-ul din SPSS şi lista de clase (etalonul)
b) calculul notei Sten a fiecărui subiect – ca variabilă în baza de date.

Preferabil ar fi ca portofoliul să fie trimis în format electronic la


andrei.holman@gmail.com şi să conţină 2 fişiere: un document în care să se regăsească toate
cerinţele (fără 8b), şi baza de date.