Sunteți pe pagina 1din 52

Iarna albă lin soseşte,

Peste case poposeşte …


Gând, frumos şi armonie,
Pentru Anul ce-o să vie ...

 www.hofigal.eu  numărul 20  Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 


SUMAR
Produse HOFIGAL
Sănătatea minţii şi trupului
Remedii naturale vegetale în practica mănăstirească
la poporul român, de-a lungul timpului - partea a II-a  pag.2-3
de succes
Sănătatea sufletului
Originile Sărbătorilor de Iarnă la români  pag.4
HOFIGAL se prezintă
Departamentul Asigurarea
Calităţii & Management Integrat  pag.5-7
Sfaturi de sezon
Imunitatea îmbunătăţită cu ajutorul naturii  pag.8-10
Reţete culinare naturale de sezon
Cancerul şi alimentaţia  pag.11
Sfaturi de sezon
E sezon de... criză!  pag.12-15
Sezonul rece, altfel decât deobicei  pag.16-17
Despre L-Carnitină... cu recunoştinţă!  pag.18-19
Dermatitele şi alopecia  pag.20-23
Din miracolele naturii
Topinamburul - cultura bioenergetică a secolului XXI  pag.24-27
Răspundem cititorilor
Tratamente fitoterapeutice pentru neoplasm
ovarian şi tiroidă cronică acută  pag.28-29
Recenzie
Elemente de psihopedagogie nutriţională  pag.29
Produse HOFIGAL de succes
„Multă sănătate” cu ajutorul produselor “HOFIGAL”!  pag.30-31
Centre medicale
Complexul de Terapie Naturală “Alexandra” - Breaza  pag.32-33
Complexul Medical HOFIMED S.A.  pag.34-35
Parteneriat
Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii –
Poliţia Capitalei: Sărbătorile vin şi pentru infractori!  pag.36
Evenimente
Săptămâna prevenirii criminalităţii  pag.37
HOFIGAL S.A. – o prezenţă remarcabilă
la Bursa şi Forumul de Turism Balnear  pag.37
Despre EURO-ALIMENT, numai de bine  pag.38
Soluţii moderne la problemele clasice
ale posturii de părinte  pag.38
C.T.N. “Alexandra”- Breaza la Târgul de Turism  pag.39
Dialog constructiv la Călăraşi  pag.39
Gala Sănătăţii 2009  pag.39
Simpozionul Internaţional ECOIND – B.EN.A  pag.40

REDIGEST
INVENTIKA 2009 – mediul ideal de promovare
a inteligenţei tehnice româneşti  pag.40
Restituiri cu Ştefan Manea

REDIGEST PLUS

Bucurii de Sărbători  pag.41
Editorial  pag.42-43
În sprijinul specialistului practician
Analiza senzorială a vinurilor medicinale
din gama de oenoterapice Hofigal: vin medicinal
cu anghinare şi vin medicinal cu salvie  pag.44-47
REGLACID
Adrese utile  pag.48

Parteneri
Editorial

Grăsimea
vieţii Dipl. Ing. chim.
ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL

Zilele trecute am fost la Comple- Între timp, s-a demonstrat că al bolilor, indiferent de vârstă, dar
xul de Terapie Naturală „Alexandra” anumite grăsimi, cum ar fi: acizii mai ales la femeile însărcinate, cu
din Breaza. Pe când făceam o şe- graşi omega 3 şi omega 6 acţionează efect şi asupra fătului.
dinţă de presopunctură, una dintre asemănător hormonilor, având un Problema colesterolului şi rolul
asistente anunţă că este însărcinată rol important în menţinerea sănă- grăsimilor nu pot fi ignorate deoa-
şi că aşteaptă un băieţel. Am ascul- tăţii. rece reprezintă cauza principală a
tat discuţia dintre ea şi celelalte fete, Astăzi se poate vorbi clar despre bolilor de inimă. Problema există,
care au şi ele copii, care pe parcursul categoriile de grăsimi: unele care pro- dar se referă la grăsimile nesaturate
sarcinilor s-au îngrăşat, după naşte- voacă boli de inimă şi nu numai, iar cu una, două sau trei duble legături
re au slăbit sau nu, ce probleme au altele care pot să reducă riscurile unor conjugate.
cu copiii, iar ceea ce am auzit m-a astfel de afecţiuni şi chiar să prevină Acizii graşi se împart în două ca-
determinat să scriu acest editorial. sau să trateze o serie de boli cum ar fi: tegorii: esenţiali şi neesenţiali.
Un motiv în plus a fost o emisiune artritele, depresia, diabetul. Ultimile cercetări arată că grăsi-
televizată în care se strângeau bani Unele grăsimi (lipide) suprimă mile polinesaturate din clasa omega
pentru un copil cu deficienţe loco- inflamaţia, altele o dezvoltă şi o în- 3 reduc riscul infarcturilor şi pro-
motorii. treţin, după cum unele lipide măresc tejează împotriva morţii subite. De
Cu acest editorial încerc o mai nivelul de colesterol, altele îl reduc asemenea, pot să apere organismul
bună informare a populaţiei. sau rigidizează membranele celulare împotriva artritelor, diabetului şi a
Unul din cele mai mari mituri sau le permeabilizează. unor boli psihice. Acizii graşi omega
din ultimii 50 de ani este legat de Grăsimile esenţiale sunt strict 3 sunt elemente nutritive vitale care
grăsimi (lipide), care sunt dăună- necesare pentru o sănătate optimă, controlează producţia de energie din
toare – vezi reclama TV: „consumul acestea fiind uleiurile ce conţin acizi fiecare celulă, alături de coenzima
excesiv de sare, zahăr şi grăsimi dă- omega 3 şi omega 6, cu rol deosebit Q10. S-a demonstrat că aceştia sunt
unează grav sănătăţii”. De ani de în păstrarea şi întărirea imunităţii. transformaţi în organism în nenu-
zile se asociază alimentaţia bogată în Rolul acizilor graşi esenţiali la ni- mărate molecule mesagere, esenţiale
grăsimi cu riscul bolilor cardiovas- velul corpului uman – al creierului în mai multe funcţii fiziologice.
culare, ceea ce în parte este adevă- în mod special – poate fi bine înţeles
- continuare în pagina 42 -
rat. prin impactul lor asupra sănătăţii şi

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 1


Sănătatea minţii şi trupului

Remedii naturale vegetale


în practica mănăstirească la poporul
român, de-a lungul timpului - partea a II-a -

Balsamuri şi alifii din Pentru fiecare boală, călugării din mă-


năstiri, precum şi vracii şi doftoroaiele sate-
Începând din secolul al XVI-lea, apar pri-
mele documente scrise în limba română, în
vremuri străvechi lor foloseau anumite plante cunoscute la ace- care se atestă larga utilizare a plantelor medi-
le vremuri: angelica (Angelica archangelica) la cinale pentru prevenirea şi combaterea multor
Din timpuri vechi, locuitorii plaiurilor ro- vătămătură şi boli de inimă, rostopască (Che- boli. Pot fi amintite:
mâneşti au păstrat continuitatea bogatei tra- lidonium majus) la gălbinare, fierea pământu- l„Psaltirea Scheiană“ (1515),
diţii în utilizarea plantelor din flora spontană, lui (Centaurium) la friguri, alior (Euphorbia) la l„Herbarium de la Cluj“ (1587)
care s-au dovedit eficiente în tămăduirea sufe- reumatism şi pecingine, captalan (Petasites) la l„Sanitatis studium“, scrisă de Paul Kyr
rinţelor fizice sau psihice (răniri, fracturi, he- lungoare. În tratamentul altor boli se mai fo- şi publicată la Braşov în anul 1551 (considerată
moragii, otrăviri, muşcături de animale, inso- loseau brusture (Arctium lappa), brustan (Te- drept cea mai veche carte medicală tipărită în
laţii, degerături, boli infecţioase, epidemii). Pe lekia), scrântitoare (Potentilla), coada-calului ţările române).
sub coastele umbrite, pe margini sau adâncuri (Equisetum), coada-şoricelului (Achillea), po- l„Pravila lui Matei Basarab“ (1662), ce
de păduri, în covorul multicolor al pajiştilor şi jarniţă (Hypericum), muşeţel (Matricaria), ză- reliefează rolul specialistului în descoperirea
al poienilor, pe văile umede ale râurilor şi pâ- moşiţă (Hibiscus), boz (Sambucus), busuioc ierburilor cu proprietăţi de vindecare împotri-
râiaşelor efemere, populaţia satelor româneşti (Ocimum basilicum). va otrăvurilor.
a găsit „buruienile de leac“, singurele medi-
camente accesibile şi dăruite gratuit de natură. Domnitorii din acele vremuri se tratau cu În această perioadă sunt înfiinţate primele
Cu acestea locuitorii aşezărilor româneşti îşi leacuri din plante şi încurajau utilizarea plan- farmacii orăşeneşti, susţinute financiar de că-
tămăduiau suferinţele atât în vremi de linişte, telor medicinale prin mijloacele avute la dispo- tre primăriile din Sibiu (1494), Braşov (1512),
cât mai ales, în perioadele de restrişte, când nă- ziţie: Alexandru cel Bun, în Moldova, a acor- Bistriţa (1516), Făgăraş, ce livrau extracte, siro-
vălirile vremelnice ale unor hoarde hrăpăreţe dat privilegii deosebite negustorilor din Lvov puri şi uleiuri eterice din plante, mai ales ape de
îi obligau să-şi părăsească aşezările şi să se as- (1408), iar Mircea cel Bătrân a acordat pri- roze, mentă, tei şi soc.
cundă pe căile tainice ale codrilor prieteni. vilegii negustorilor din Braşov (1413), pentru La sfârşitul secolului al XVI-lea, plante-
a se aduce produse farmaceutice din plante şi le medicinale pentru tratamente erau denu-
Medicina, în primele stadii, a stat sub sem- condimente preluate din alte zone ale Globu-
nul concepţiilor teologice, pe lângă instituţii- mite „specii“ şi se distribuiau de către spiţer,
lui (tămâie, piper, şofran, scorţişoară, cuişoare, în timp ce plantele aromatice erau distribuite
le religioase. Spre mânăstiri veneau suferinzii, nucşoară, ghimbir). Este cunoscută activitatea
atraşi de icoane ,,făcătoare de minuni” şi moaş- de aromatori, cunoscuţi în Iaşi încă din anul
intensă a negustorilor din Târgovişte, Vâlcea şi 1594.
tele sfinţilor. Asistenţa medicală a călugărilor Câmpulung de Muscel, care aduceau medica-
în mânăstiri nu era ştiinţă propriu-zisă, ci ofe- mente naturale şi condimente din Sibiu, Făgă- Cărturarul ardelean Teodor Corbea a
rea îngrijire trupească, dar cu accent pe alina- raş şi Braşov. scris, în intervalul 1691-1700, „Dictiones Lati-
re sufletească bazată pe credinţă. De aici cultul nae cum Valachica Interpretatione“, la cererea
sfinţilor vindecători: Boromeu, Cosma şi Da- Putem exemplifica unele terapii naturale episcopului Mitrofan al Buzăului, în care a dat
mian, Haralambie, Nicolae, Pantelimon, pic- aplicate cu succes, păstrate în memoria popo- denumiri latinizate unor plante medicinale cu-
taţi pe icoane cu simboluri specifice: cutii cu rului timp de multe veacuri: Ştefan cel Mare, noscute în vremea respectivă: abrotanum (Ar-
leacuri, spatule, balanţe. În timpul epidemiilor, rănit la picior în luptele cu turcii, la Cetatea temisia abrotanum) - lemnul Domnului; aco-
populaţia recurgea la mijloace tradiţionale (la Chiliei, a fost tratat de medicii italieni Matteo nitum (Aconitum) - omag, iarba veninoasă;
descântece, amulete, sfinţi protectori); aşa s-a Muriano şi Ieronim da Cesena cu loţiuni şi ca- brionia (Bryonia) - tigvă de pământ; centau-
dezvoltat o ,,medicină casnică”, bazată pe tera- taplasme de muşeţel, isop, tătăneasă şi eucalipt. rium (Centaurium) - iarba antifriguri; cicuta
pia empirică, cu un număr de reţele simple, pe Mai târziu, Alexandru Lăpuşneanu, fiind bol- (Cicuta) - fluier, cucută; mentrastum (Ment-
bază de plante. nav de ochi (în anul 1558), a fost îngrijit de un ha) - izmă sălbatică; serpyllum (Thymus) - iar-
spiţer din Transilvania cu nişte plante (numite ba-cucului, cimbrişor; trychonon (Solanum
În secolele XIV-XV, medicina populară se herborius), printre care mentă, isop, muştar şi
practica în bolniţele existente în Mănăstirile nigrum) - strugurii-câinelui.
scorţişoară.
Tismana, Bistriţa (din Oltenia), Neamţ, Pris- Primul spital din ţară care a folosit, cu
lop (din Moldova), în care se foloseau plante Printre cele mai vechi texte păstrate în ţara predilecţie, plantele medicinale autohtone a
medicinale, recoltate din flora spontană din noastră în domeniul fitoterapiei şi aromate- fost construit în Bucureşti, lângă Mănăstirea
jurul mănăstirilor sau cultivate în grădinile rapiei se numără manuscrisul intitulat „Fo- Colţea, între anii 1695-1708, pe baza planuri-
proprii. Bolile tămăduite de călugării din mă- losirea plantelor de leac“, datat din secolul al lor elaborate de spătarul Mihai Cantacuzino.
năstiri erau cunoscute prin diferite denumiri XVI-lea şi conservat în Arhivele Statului din Spitalul avea 24 de paturi destinate bolnavilor
populare: aprindere (congestie pulmonară), Bucureşti. Aici sunt menţionate unele preocu- săraci care erau trataţi cu diferite plante tămă-
oftică (tuberculoză), rac (cancer), blândă (ur- pări de fitoterapie casnică, utilizând multe spe- duitoare.
ticarie), brâncă (erizipel), buboaie (furuncu- cii medicinale folosite la acea vreme (brustu-
re, ghinţură, iarba tăieturii, patlagină, pătrunjel În timpul domniei lui Grigore al III-
loză), cârtiţe (varice), cufureală (diaree), da- lea Ghica, din Moldova, este fondat Spitalul
lac (antrax), gălbinare (icter), lungoare (febră de câmp, schinel, şopârlaiţă, traista-ciobanului,
urzică), precum şi unele specii aromatice ali- „Sfântul Spiridon“ din Iaşi (1757), în care tra-
tifoidă), vătămătură (hernie), trânji (hemoro- tamentele îmbinau folosirea plantelor de leac
izi), gâlci (amigdalită). mentare (angelica, mărarul, melisa).
cu rugăminţi către cer, de vindecare a sufe-

2 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sănătatea minţii şi trupului

În afara indicaţiilor din Farmacopee, sis- pe lângă prea puţinele succese de necontestat,
temul de preparare a produselor farmaceuti- au fost semnalate tot mai multe scandaluri şi
ce, naturale şi de sinteză a fost reglementat prin cazuri de intoxicatii grave cu medicamente de
apariţia unei “Legi sanitare” în 1874, elaborată sinteză chimică, nu de puţine ori mortale, care
rinţelor şi de iertare a păcatelor. Necesarul de de Anastasie Fătu şi Ioan Felix. s-au datorat efectelor secundare, necunoscute
plante era asigurat de spiţerul Anton Faer- sau ascunse iniţial din interese comerciale.
mann, decedat cu întreaga sa familie în timpul Până în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, plantele medicinale reprezentau arsenalul În lupta cu poluarea medicamentoasă, de-
ciumei din anul 1770. venită un flagel ameninţător, se ridică, peste tot
Un alt lăcaş bisericesc orientat spre folo- principal de luptă al medicinei, fiind utilizate
în toate păturile sociale ale societăţii. Majori- în lume, din ce în ce mai multe personalităţi
sirea plantelor în tămăduirea bolnavilor a fost care cer reevaluarea mijloacelor terapeutice
Mănăstirea Obedeanu, în incinta căreia a luat tatea speciilor vegetale erau colectate de pe cu-
prinsul ţării, deşi unele plante şi produse au tradiţionale şi revenirea la remediile naturale
fiinţă Spitalul din Craiova, în anul 1777. ale fitoterapiei.
început să fie aduse din alte zone naturale ale
La începutul secolului al XIX-lea, arsena- Globului (Asia, Africa, America). Avântul im- În ultimele 3-4 decenii, practica multor
lul plantelor cu proprietăţi medicinale folosi- perios al medicaţiei cu produse de sinteză chi- medici din România s-a orientat tot mai mult
te în ţările române s-a lărgit, prin introducerea mică, incomparabil mai riscante decât produ- spre “redescoperirea” plantelor medicinale şi
unor specii sau produse aduse din străinăta- sele naturale, a împins fitoterapia din România limitarea tendinţei de medicaţie exclusiv alo-
te: scoarţa arborelui de China, anason, revent, în subsolul medicinii, pe o perioadă destul de pată, promovată de marile concernuri farma-
siminichie, şofran, piper negru, scorţişoară, lungă. ceutice. Se apreciază că extinderea culturilor
cuişoare, nucşoară, ienibahar, cassia, camfor, Mai întâi, au fost aduse din străinătate pro- de plante medicinale pe teritoriul românesc va
salep şi sabur. Tot în această perioadă, s-au im- dusele artificiale, realizate de unele firme ca: putea asigura tot necesarul de materii prime şi
portat şi unele preparate din plante aromatice lichiorul Daubitz, siropul Aubergier, siropul produse finite pentru industria farmaceutică,
exotice, prezentate sub formă de balsamuri, ex- sudorific Chable, siropul Grimault, siropul in- farmacii, spitale şi consum casnic. Este anor-
tracte, elixire, tincturi, uleiuri, unguente şi ape dian antiastmatic Giniez, pudra Paterson, ha- mal ca, având un asemenea tezaur de o excep-
aromate (de melisă, fragi, isop, măgheran şi purile Morison, prafurile Seidlitz, Quinquina ţională valoare, ţara noastră să importe, de la
portocale). rouge, hipofosfatul de Grimault, pectoralul La- firme străine, produse naturale la preţuri exa-
În anul 1838 se editează la Iaşi o carte, mult moureaux, citratul de fier Chable. Efectele se- gerat de mari. Este absolut necesar ca, în viito-
folosită de către populaţie, intitulată „Docto- cundare ale acestor produse sintetice au con- rul apropiat, dealurile rămase golaşe şi erodate,
rul şi iconomul casnic“, care cuprindea „reţete vins poporul că trebuie să revină la arsenalul colinele necultivate şi luncile cu soluri bogate
pentru tot soiul de boale omeneşti şi din acelea de bază al fitoterapiei, izvorât dintr-o experi- şi umede să devină, treptat, izvoare de sănătate
pentru cai, vite cornute şi oi“. enţă milenară. În ultimele trei-patru decenii, pentru populaţia ţării. Prin cultivare cu plante
practica medicală din România s-a orientat tot medicinale, pe care le putem numi „aurul po-
Ceva mai târziu, în anul 1846, apare la Bu-
mai mult spre limitarea, treptată, a tendinţei de licolor şi parfumat“, aceste terenuri vor căpă-
cureşti „Practica doctorului de casă“, cu foar-
medicaţie exclusiv alopată, solicitând „redes- ta eficienţă maximă, parfum şi diversitate co-
te multe recomandări de plante pentru tratarea
coperirea“ efectelor certe ale plantelor medici- loristică.
bolilor (rădăcini de păpădie, cicoare şi fuma-
riţă, bune pentru dureri de splină, ficat şi găl- nale, benefice în combaterea diferitelor afecţi-
uni maladive. Iată de ce avem datoria să deschidem larg
binare).
poarta Farmaciei Naturii şi să dăm acces liber
Pentru a organiza colectarea ştiinţifică a Pe la mijlocul secolului al XX-la, farmacis- tuturor căutătorilor de virtuţi vindecătoare în
plantelor medicinale şi aromatice din flora tul Dr. Gh. P. Grintescu prezenta într-o carte plantele autohtone, pe care le pot găsi în boga-
spontană sau de la cultivatori, care erau ne- premiată de Academie (Botanica farmaceuti- ta floră a ţării, presărată, cu atâta dărnicie, pe
cesare prelucrării în laboratoarele farmaceuti- că. Cultura şi recolta plantelor farmaceutice, întinsul spaţiu carpato-danubian.
ce, a luat fiinţă un prim laborator de cercetare publicată în 1945 la Bucureşti) o lista cu 500 de
„Planta Vorel“ din Piatra Neamţ, prin hri- plante de leac ale poporului român, bună par-
sovul dat de voievodul Ioan Sandu Sturdza, te din ele necunoscute în medicină şi farmacie. Farm. Gabriela VLĂSCEANU
domnul Moldovei (1825). Acesta afirma că în popor plantele de leac au o Ing. chim. Ştefan MANEA
reputaţie bine stabilită, cunoştinţele despre ele
Sistemul de valorificare şi distribuţie a pro-
fiind moştenite din tată în fiu şi păstrate în tai- Bibliografie
duselor medicinale prin reţeaua de farmacii a
nă de acei ce le ştiau mânui. Importanţa uno- 1. Vasile Bianu, Dicţionarul sănătăţii, Buzău, Imprimeria Al. Geor-
fost mai bine structurat după anul 1831, ca ur- gescu, 1910;
ra este foarte mare şi rămăşiţele populare ale 2. George Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român,
mare a aplicării prevederilor Regulamentului
cunoştintelor despre ele provin dintr-un teza- Bucureşti, Ed.Corint, 2000;
Organic, introdus în ambele ţări româneşti. 3. Alexandru Busuioceanu, Zamolxis, Bucureşti, Editura Meridia-
ur sacerdotal străvechi şi unic în spaţiul carpa- ne, 1985
4. Pavel Chirilă şi colectiv, Medicina naturistă, Bucureşti, Editura Me-
O mare atenţie s-a acordat şi manuscrise- tic, lucru confirmat de faptul că aceleaşi plante dicală, 1987;
lor apărute în mediul călugăresc. Astfel: sunt cunoscute sub acelaşi nume şi pentru ace- 5. Constantin C. Georgescu, Manual elementar de botanică forestieră,
Ed. Viaţa forestieră, 1939;
lManuscrisul de la Mănăstirea Cernica laşi tratament, din Maramureş până în Oltenia 6. Andrei Oţetea (coord.) Istoria Romîniei, Bucureşti, Editura Acade-
miei RPR, 1960;
conţinea multe reţete de balsamuri, alifii, pra- şi din Apuseni până în Moldova nordică. 7. Alexandru Papadopol-Calimah, Pedaniu Dioscoride şi Luciu Apu-
furi şi droguri. Mii de bătrâni de la ţară povestesc cu mân- leiu, în: Analele Academiei Române, seria I, tomul XI. Ca broşură, Di-
oscoride şi Luciu Apuleiu (Botanica Daco-Getica), Bucuresci, Typogra-
lA circulat mult „Cartea doctoricească“, drie că la cei 70, 80 sau 90 de ani ai lor n-au fia Societăţei Academice Române, 1879;
8. Bela Pater, Plante medicinale sălbatece, Bucureşti, Inst. arte grafice
scrisă în anul 1854, prin osârdia preotului Ni- fost şi nu vor merge cât vor trăi la medic. Există Bucovina, I.ETorouţiu, 1927;
canor Bolniceru, care prezenta 120 de reţete cu o altă categorie, în care se înscriu aproximativ 9. Alexandru Philipide, Originea Romînilor, vol I, Iaşi, Tipografia Via-
ţa Romînească, 1925;
efecte terapeutice. 30% dintre români, care se tratează curent atât 10. Florentina Preda, Geto-dacii în izvoarele antice, Culegere texte,
Bucureşti, Fac. de Istorie, 1978;
Sistematizarea datelor ştiintifice privind după recomandările medicilor cât şi cu “lea- 11. Iuliu Prodan, Flora, Cluj, Cartea Românească S. A., 1923;
alcătuirea reţetelor farmaceutice a făcut obiec- curi băbeşti” pe care le-au aflat, prin viu grai, 12. Ioan I. Rusu, Etnogeneza românilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1981;
tul unei ample lucrări de sinteză, realizată de de la rude în vârstă. Apogeul fitoterapiei popu- 13. Ioan I. Russu, Limba traco-dacilor, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura
ştiinţifică, 1967;
un larg colectiv de specialişti, la îndemnul dr. lare româneşti a fost atins în urmă cu un secol; 14. August Scriban, Dicţionarul limbii române, Iaşi, Institutul de arte
Carol Davila. în anul 1900 se apreciază că se apela la aproxi- grafice Presa Bună, 1939;
15. I. Todor, Mic atlas de plante, Bucureşti, Editura Didactică şi Pe-
Colectivul a fost condus de farmacistul mativ 700 de specii de plante. Astăzi numărul dagogică, 1968;
16. Coloman Váczy, Nomenclatura dacică a plantelor, în revista Acta
Constantin C. Hepites (1802-1890). Aces- acestora a scăzut la jumatate. Mvsei Napocensis, Partea I-a în vol V-1968, pp. 59-73, Partea II-a în
vol. VI-1969, pp. 115-129, Partea III-a în vol. VIII-1971, pp. 109-126
ta a elaborat „Prima Farmacopee Română” Prin dezvoltarea aberantă a chimioterapi- şi Partea IV-a în vol. IX-1972
(1862), care avea 790 de pagini şi era apreciată ei, până la mijlocul secolului XX, farmacopeele 17. Constantin Drăgulescu şi Radu Drăgulescu, Contribuţii la cunoaş-
terea limbii geto-dacice. Denumirile dacice de plante, Edit. Univ. „Lu-
ca fiind una dintre cele mai valoroase lucrări de din întreaga lume au înregistrat peste 100.000 cian Blaga”, Sibiu, 2000
18. www.ecolife.ro
acest gen din Europa. de preparate chimice. În ultimii 40-50 de ani, 19. www.wikipedia, enciclopedia liberă

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 3


Sănătatea sufletului

Tradiţie şi credinţă

Originile Sărbătorilor
de Iarnă la români
L
ungul ciclu care începe la Saturnaliile (17-23 decembrie) erau o
Sfântul Nicolae (Sânnicoară) şi sărbătoare închinată zeului Saturn şi soţi-
se termină la Sf. Ioan, cunoscut ei sale Ops, care personifica rodnicia pă-
ca „sărbătorile de iarnă” este mântului. Cronos-Saturn a fost identificat
încărcat de obiceiuri şi tradiţii. Ele de antici cu Zamolxe. Saturn este compa-
rat de Ovid Densuşianu cu bătrânul nos-
sunt sărbători ale vechii religii solare,
tru Crăciun. La Saturnalii, orice respect faţă
peste care s-au suprapus elemente de de lege şi moralitate dispărea complet. Pe-
cult roman şi care au fost îmbrăcate trecerile de carnaval se ţineau lanţ, iar stă- rată la romani. Se făceau daruri reciproce
în haina creştinismului. pânii serveau la masă pe sclavi. În întregul şi oamenii îşi transmiteau urări. Darurile
pe care le primeau prevesteau
În trecut, străbunii noştri cum va fi anul pentru persoa-
sărbătoreau cu precădere la sol- na respectivă. De aceea, se ofe-
stiţii şi la echinocţii, întrucât re- reau dulciuri, fructe dulci sau
ligia lor era de natură solară. La bani ca să aibă un „trai dulce”. Se
21 decembrie are loc solstiţiul împărţeau ramuri verzi ­de laur
de iarnă, când Soarele are cea sau palmier numite strenae, pe
mai joasă orbită. Din acest mo- care erau prinse daruri (smochi-
ment Soarele începe să crească ne, turtă dulce). De acest obicei
şi din „moş” cum era, începe să este legat la noi obiceiul Sorco-
„întinerească”. Solstiţiul de iar- vei. Însă el nu este un obicei de
nă era deci sărbătoarea Soare- origine romană exclusiv. În ve-
lui divinizat. Ca şi la echinocţii, chime, era larg răspândit pe la
era împământenit obiceiul ur- diverse popoare practica magi-
cării pe munte, cu torţe aprin- că a lovirii cu o creangă înverzită
se, la răsăritul Soarelui. Pe vârful pentru sănătate, belşug, noroc.
muntelui, oamenii se închinau La noi, creanga de mesteacăn
Soarelui aducând rugăciuni era folosită de Sf. Gheorghe.
dumnezeilor neamului nostru. De altfel, obiceiurile noastre
După aceasta se petrecea cu au mai mult un caracter agrar:
foc, în cântece şi jocuri, până pluguşorul, sorcova, capra şi
la apusul Soarelui când oame- toate celelalte colinde cu măşti,
nii coborau către case. Reminis- unde animalul moare simbolic
cenţe ale cultului solar dacic se şi învie, întocmai ca natura.
mai găsesc şi astăzi în tradiţiile Tot soldaţii romani au adus
noastre. Spre exemplu, în Bu- cu ei cultul lui Mithra, care se
covina şi în munţii Apuseni, Ar- sărbătorea exact la 25 decem-
deasca presupune aprinderea brie ca Sol Invictus (Soare in-
de focuri în dimineaţa zilei de vincibil). Cultul lui Mithra ajun-
Bobotează. Flăcăii şi fetele joacă sese să fie recunoscut ca religie
în jurul focului, pentru ca apoi de stat în vremea lui Aurelian.
să sară peste el. „La Apă-bobo- Elemente ale acestuia s-au su-
tează, mai toţi românii aprind prapus însă la daci peste cultul
paie şi frunze şi fac pară mare, şi solar strămoşesc, o dată cu cu-
după ce se miceşte para, sar peste ea” (S. imperiu roman ordinea era răsturnată. Tot cerirea romană.
Fl. Marian) atunci se sacrificau porci, iar capetele lor se Creştinismul a păstrat vechile date ale
După cucerirea romană a unei părţi a puneau pe altarul zeului Saturn. Se crede sărbătorilor creştine, dar în locul zeilor a
teritoriului locuit de daci, peste substra- că aceasta s-a transmis şi la noi prin obice- rânduit treptat sfinţi creştini. Era greu să-i
tul autohton s-a aşezat cel roman legat de iul cu Siva şi Vasilea. faci pe oameni să renunţe la obiceiurile pă-
Sărbătorile de iarnă. Romanii sărbătoreau rinţilor lor. Toţi zeii păgâni au fost înlocuiţi
în acestă perioadă Saturnaliile şi Calende- Calendele lui ianuarie marcau începu- cu sfinţi creştini.
le lui ianuarie. tul anului, fiind sărbătoarea cea mai vene-
Cornelia RoŞoga

4 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL se prezintă

Departamentul Asigurarea
Calităţii & Management Integrat

Î
nfiinţarea unui astfel de departa- caţie (eliberată de Agenţia Naţională a Medi- SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA – este
ment în structura Hofigal camentului) şi certificarea (TÜV Germania) cu PRIMA companie românească în profilul său
reprezintă instrumentul capabil ISO 9001:2008 – „Sisteme de Management de activitate - posesoare a Certificatului
să pună în practică misiunea şi al Calităţii. Cerinţe”; ISO 14001:2005 – „Sis- IFS versiunea a 5–a şi printre cele foar-
teme de Management de mediu. Cerinţe te puţine certificate pe profil strict ali-
obiectivele principale ale companiei, cu ghid de utilizare”; OHSAS 18001:2008 mentar = o dovadă internaţională
prin decizia Directorului General. – „Sisteme de management al sănătăţii şi privind Siguranţa şi Calitatea pro-
securităţii ocupaţionale”; ISO 22000:2005 duselor Hofigal, o dovadă recu-
Produse de calitate, sigure, fabricate în HACCP – „Sisteme de Management al sigu- noscută internaţional pentru
respect pentru mediu şi cu un personal sănă- ranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice or- grija manifestată pentru
tos reprezintă decizia Directorului General şi ganizaţie din lanţul alimentar”; Internatio- om şi mediul înconju-
menirea colectivului din Asigurarea Calităţii nal Food Standard IFS – versiunea 5: 2007. rător.
& Management Integrat.
Dovada privind realitatea celor afirmate - continuare
mai sus o reprezintă POLITICA UNITARĂ, re- HOFIGAL EXPORT IMPORT SA – în pagina 6 -
feritoare la calitate, mediu, siguranţa alimen-
tului, sănătatea şi securitatea ocupaţională,
prima companie românească
indiferent de destinaţia produsului Hofigal: de profil certificată conform
medicamente, suplimente alimentare, cos- cerinţelor „International
metice, substanţe farmaceutice active por-
nind de la sămânţă (materie primă procurată Food Standard” -
şi proprie-culturi vegetale de plante medici- versiunea 5:2007
nale şi aromatice) până la produsul finit sto-
cat în depozitul de profil dedicat.
Rezultatul politicii unitare a companiei îl
reprezintă certificarea: Autorizaţia de fabri-

Calitate –
acces la succes

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 5


HOFIGAL se prezintă

- continuare din pagina 5 -

De ce TÜV Thuringen
ca organism
de certificare? nit; de a demonstra eficacitatea curăţării
Deoarece a fost o reală provocare pentru echipamentului tehnologic; de a demon-
firma noastră să fie subiect de audit cu un or- stra că procedura de curăţenie a incintei
ganism de certificare acreditat internaţional este eficace; Departamentul Controlul Ca-
şi faimos, cu auditori calificaţi. lităţii, prin: Laborator Control Fizico-Chi-
Încă o dovadă a încrederii Directorului mic şi Elaborare Specificaţii Tehnice, Labo-
General în capabilitatea acestui departa- rator Control Interfazic şi Prelevare Probe,
ment si respectul fata de educaţia şi instru- Laborator Microbiologie, asigură controlul
irea acestei echipe o reprezintă şi decizia materiilor prime, materialelor de ambalare
de a desemna Reprezentantul Manage- primară şi secundară, în timpul procesului
mentului Integrat (=RMI) în persoana Di- de producţie al produsului vrac şi interme-
rectorului Calitate & Management Integrat diar cât şi asupra produsului finit; controlul
şi numirea celor patru responsabili de siste- este realizat în conformitate cu specificaţii-
me de management de calitate, mediu, si- le tehnice, respectând metodele de analiză
guranţa alimentului, sănătate şi securitate validate; Departamentul Relaţii cu Autori-
ocupaţională din cadrul departamentului; tăţile îşi desfăşoară activitatea în două di-
departament prin care Directorul General recţii principale: înregistrarea/reînregistra-
a conştientizat că poate să proiecteze, cer- rea produselor noi care înseamnă produse
tifice, implementeze un astfel de sistem în farmaceutice, suplimente alimentare şi
companie. produse cosmetice şi înregistrarea obiec-
Atât pe plan intern cât şi pe plan interna- telor de proprietate industrială (brevete de
şional elementul definitoriu al sistemului in- invenţie, mărci şi indicaţii geografice, mo-
tegrat calitate-securitate-mediu îl reprezintă dele industriale) precum şi apărarea drep-
evaluarea riscului. turilor de proprietate industrială ale firmei;
Prin activitatea Departamentului Asi- activitatea de prevenire şi protecţie are ca
gurarea Calităţii & Management Integrat, scop asigurarea celor mai bune condiţii de
avem rolul de a documenta şi transpune în muncă, prevenirea accidentelor şi a îmbol-
practică cerinţele legale şi cele ale standar- năvirilor profesionale în rândul lucrătorilor,
delor de calitate, mediu, sănătate şi securi- adaptarea la progresul ştiinţei şi tehnicii şi
tate ocupaţională şi siguranţă, de a creş- asigurarea unui nivel de securitate şi sănă-
te gradul de responsabilizare şi încredere a tate în muncă corespunzător, prin găsirea
personalului şi de a crea cadrul documen- unor posibilităţi de diagnosticare a situaţi-
tat: proceduri şi tehnici destinate simpli- ei sistemului de muncă.
ficării, îmbunătăţirii activităţii şi accelerării
integrării noilor angajaţi; Compartimentul
Validări, prin Şef Compartiment Validări şi Management
Specialist Validări, furnizează evidenţa do- integrat
cumentată care să ateste că procesul de
fabricaţie a produselor Hofigal se desfă- Activitatea noastră este concentrată pe
şoară la parametrii prestabiliţi, este efi- furnizarea încrederii că cerinţele referitoare
cient, reproductibil şi capabil să ge- la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocu-
nereze un produs care, în mod paţională, siguranţă sunt îndeplinite.
constant, întruneşte speci- Am conştientizat că Sistemul de Mana-
ficaţiile şi atributele de gement Integrat reprezintă argumentul pu-
calitate prestabilite ternic al organizaţiei noastre şi un cadru be-
pentru produs fi- nefic pentru:
lOrganizarea mai bună a muncii
lCreşterea gradului de implicare şi respon-
sabilizare a întregului personal

6 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL se prezintă

Autori:
Toate standardele ISO (9001, 14001,
18001, 22000, 27000, etc.) Dr.Farm. Carmen
lÎmbunătăţirea calităţii produselor noas- au elemente şi principii comune, inclusiv Popescu
tre procesul ciclic de îmbunătăţire continuă Director Calitate
lDobândirea unui nivel de satisfacţie mai P.D.C.A. = (Plan-Do-Check-Act = Planifică- & Management
Integrat –Reprezentantul
mare din partea clienţilor Elaborează-Verifică-Îmbunătăţeşte).
Managementului Integrat (= RMI);
lÎmbunătăţirea percepţiei clientului
Drd.Farm.Ing.chim. Maria Ciolea
lÎmbunătăţirea productivităţii şi eficienţei Manager Departament Asigurarea
lReducerea costurilor Calităţii & Management Integrat;
lÎmbunătăţirea mijloacelor de comunicare, Drd. Chim. Alina Dune
a satisfacţiei la locul de muncă, a stării de Manager Departament Controlul Calităţii;
spirit ale angajaţilor
Ing.chim. Mihaela Baciu
lAngajarea privind abilitatea de a furniza Şef Compartiment Validări-Responsabil
un produs sigur, recunoscut atât pe piaţa Sistem de Management al Calităţii;
indigenă cât şi internaţională
Ing.chim. Steluţa Alexe
lAvantaje competitive şi oportunităţi spori- Specialist Asigurarea Calităţii &
te pe partea de marketing şi vânzări Management Integrat - Responsabil
lÎmbunătăţirea imaginii şi a relaţiilor publice Sistem de Management de Mediu;

lCucerirea unor pieţe de desfacere Drd. Ing.chim. Carmen Deleanu


Cu alte cuvinte, dezvoltarea economică Specialist Asigurarea Calităţii &
lCâştigarea încrederii părţilor interesate, in-
implică un cost extern, suportat de mediul Management Integrat - Responsabil Sistem
clusiv a autorităţilor de Management al Siguranţei Alimentului;
înconjurător ale cărui dimensiuni (din ce în
lÎndeplinirea unor posibile criterii de licita- ce mai evidente în ultimii ani), dacă nu sunt Ing. chim. Mariana Vătafu
ţie corect considerate şi evaluate, pun sub sem- Specialist Relaţii cu Autorităţile;
lAsigurarea partenerilor şi clienţilor că se nul întrebării viabilitatea pe termen lung a
respectă legislaţia în domeniu acestui proces. Ing.chim. Mihaela Hriţcan
Specialist Relaţii cu Autorităţile
lLimitarea incidentelor ce implică respon-
sabilitatea juridică a organizaţiei
lCondiţiile de acordare a asigurărilor şi a cre-
ditelor pentru a deveni mai avantajoase
lÎmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale sa-
lariaţilor.
Hofigal are siguranţa că îndeplineşte ce-
rinţele legale în vigoare ale autorităţilor şi
alte cerinţe suport.
Fiind certificată ISO 9001, ISO 14001, ISO
18001, ISO 22000, IFS versiunea 5: 2007 Hofi-
gal îşi consolidează reputaţia, brandul şi ima-
ginea.
Suntem departamentul inimă (core
team), prin care Directorul General a conşti-
entizat că poate să proiecteze, implemente-
ze, certifice astfel de Sistem de Calitate.
Managementul integrat eeste o pro- Împletind activitatea Departamentului
vocare culturală, care cere managementu- nostru cu a celorlalte structuri din organiza-
lui să accepte ideea că experienţa şi compe- ţia Hofigal am construit poarta de pătrunde-
tenţa anterioară nu mai sunt suficiente şi că re pe piaţă, asigurând satisfacţia, fidelitatea
noi abilităţi sunt necesare pentru conduce- şi creşterea numărului clienţilor şi implicit
rea eficientă a unei firme tot mai complexe am contribuit la dezvoltarea organi-
etnic şi social. zaţiei pe termen lung.

Calitate –
acces la succes

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 7


Sfaturi de sezon

Imunitatea îmbunătăţită
cu ajutorul naturii
O
dată cu venirea sezonului rece,
organismul uman este supus unui
stres suplimentar (legat de
schimbarea bruscă de temperatură,
umezeală şi vânt) şi de obicei este mult
mai vulnerabil la bacteriile şi viruşii
din mediul înconjurător, acestea fiind
principalele cauze de înbolnăvire ale
aparatului respirator, ele provocând
simple viroze, răceli, gripă, bronşite şi
pneumonii.

Cum putem creşte


puterea de apărare
a organismului
Răceala se caracterizează prin stare ge-
nerală alterată uşor, dureri de gât, febră, tuse,
oboseală.

Gripa este în principal o boală infecţioa-


să contagioasă produsă de un tip de Mixo­
virus ce variază ca tulpină de la un an la altul.
Ea se transmite de la o persoană infectată la
alta prin aerul respirat. Există o perioadă de la-
tenţă între momentul infecţiei şi manifestări-
le propriu – zise, în general cam 3 – 4 zile. De-
butul este de obicei brusc, cu febră 39 – 40,
astenie fizică marcată, cefalee intense, dureri
musculare generalizate. De obicei sunt iritaţii
serioase ale căilor respiratorii superioare, dar
se poate ajunge şi la pneumonii interstiţiale
ce necesită tratament medical specializat.

Pneumonia este o infecţie acută a ţe- nii şi pune diagnosticul. Tratamentul antibi- HOFIGAL vine cu o gamă variată, com-
sutului pulmonar şi în majoritatea cazurilor otic sau antiviral este foarte important, de el plexă şi completă pentru aceste afecţiuni
contaminarea se face prin inhalarea germe- depinzând vindecarea cât mai rapidă. specifice trecerii de la anotimpul călduros la
nilor din aerul respirat, frecvent Streptoco­ Răspândirea afecţiunilor respiratorii de- toamnă şi iarnă.
ccus Pneumoniae, Haemophillus Influenz- pinde foarte mult de imunitatea fiecărei per-
ae, Mycoplasma Pneumonia (virus gripal cu soane în parte şi de patologia adiacentă. Vari-
variaţie anuală de tulpini). Sunt şi factori de anta cea mai uşoară pentru fiecare dintre noi, ECHINACEA, sub formă de capsule
risc ce acţionează alături de factorul bio- pentru a ocoli aceste afecţiuni respiratorii, sau tinctură, cu efect principal de stimulare
logic: fumatul, poluarea, vârsta, patologia este aceea de a creşte cât mai mult puterea a imunităţii prin creşterea activităţii celule-
adiacentă a fiecărui pacient. Debutul este de apărare a organismului, deci imunitatea. lor fagocitare, a producerii de interleukine 1
brusc, cu frisoane şi junghi intercostal, fe- şi 2, de anticorpi, de interferoni naturali pro-
bră crescută şi stare generală alterată. prii. Ea se recomandă în special preventiv în
Tusea apare şi ea însoţită de dureri to- afecţiuni respiratorii, asigură aportul de sub-
racice accentuate de inspir şi dificul- stanţe bioactive necesar funcţiilor fiziologice
tate la respiraţie. Ascultaţia zonei ale sistemului imunitar şi pentru ameliorarea
pulmonare evidenţiază raluri simptomatologiei unor infecţii acute sau re-
uscate şi umede. Radiogra- cidivante ale căilor respiratorii superioare
fia pulmonară eviden- (gripă, guturai, adenoviroze), oreion, herpes;
ţiază localizarea infecţii ale căilor urinare; tonic general în as-
afecţiu- tenia de primăvară ; efecte benefice pentru

8 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

citări intelectuale şi fizice, oboseală cronică,


insomnii, preventiv pentru munca în condiţii
toxice, în consum frecvent de băuturi alcooli-
ce, în cura de dezalcoolizare; obezitate; pen-
accelerarea vindecării şi scurtarea perioadei tru creşterea rezistenţei organismului faţă de
de convalescenţă după boli febrile; afecţiuni unele boli infecto-contagioase şi în perioada
legate de senescenţă. de convalescenţă; în osteoporoză, menopau-
ză; în unele tratamente cu medicaţie antine-
oplazică şi unele antibiotice care pot provo-
ca un deficit de magneziu.

afectează negativ activitatea macrofagelor.


Este un supliment alimentar cu rol de echi-
librare a sistemului imunitar (adjuvant în tra-
tamentul general al unor infecţii bacteriene
sau virale acute şi cronice); diferite forme de
avitaminoze; cardioprotector (protejează va-
sele coronare); anemii; fragilitate capilară, fle-
bite, varice; artroze; adaptogen (stress, creşte
rezistenţa organismului la infecţii, în special
la copii, vârstnici, fumători, alcoolici, în peri-
oade de suprasolicitare fizică şi intelectua-
lă, surmenaj, convalescenţă după boli febri-
HOF IMUN este o asociere între ex- le); hepatoprotector; după traumatisme sau
tractul concentrat de Echinacea, vitamina C postoperator pentru accelerarea procesului
şi gluconatul de zinc şi realizează o însumare de cicatrizare şi de prevenire a complicaţiilor ULEIUL DE CĂTINĂ capsule şi pică-
a efectelor imunostimulatoare ale extractu- septice; tonic general al organismului (toni- turi, cu rol de stimulare a sistemului imuni-
lui de Echinacea şi vitamina C, iar aportul de fică şi regenerează ţesuturile prin refacerea tar, nervos, refacerea rezervelor energetice,
zinc creşte activitatea a peste 300 de enzime structurii colagenu- antioxidant, detoxifiant, tonifiant general,
ce joacă un rol important în scăderea proce- lui şi a fibrelor elasti- antianemic, vitaminizant; imunostimulator;
selor inflamatorii şi întărirea sistemului imu- ce şi fixează calciul în stimulează sinteza proteinelor în ficat, agent
nitar. Este un supliment alimentar cu rol de oase). protector împo-
echilibrare a sistemului imunitar (creşte re- triva cirozei he-
zistenţa organismului la infecţii, în special la EXTRAVIT M patice; îmbună-
copii, vârstnici, fumători, alcoolici), recoman- sub formă de compri- tăţeşte funcţia de
dat în perioade de suprasolicitare fizică şi in- mate masticabile ce detoxifiere a fica­
telectuală, surmenaj; tratamentul general al conţin extract total tului şi asigură
unor infecţii bacteriene sau virale acute şi din fructe de măceş, tro­ficitatea celu-
cronice; boli cronice cardiovasculare asociate bogat în vitamine hi- lei hepatice; trofic
cu hipercolesterolemie, diabet zaharat, insu- drosolubile şi liposo- retinian; protec-
ficienţă renală cronică; afecţiuni ale prostatei lubile, vitamina C, mi- tor şi stimulator
(adenom de prostată, prostatită); boli respi- nerale, flavone, acizi al regenerării mă-
ratorii cronice (astm bronşic, boală pulmona- organic inferiori, za- duvei hematoge-
ră obstructivă cronică; hepatite cronice; după haruri complexe, en- ne; protejează şi
trau­matisme sau postoperator pentru acce- zime, fitosteroli ce ac- stimulează rege-
lerarea procesului de cicatrizare şi de preve- ţionează împreună, nerarea mucoa-
nire a complicaţiilor septice. stimulând suplimentar efectele vitaminei C şi sei tubului diges-
crescând imunitatea organismului. Produsul tiv (protejează
este un supliment alimentar uşor asimilabil mu­­coasa gastrică
şi benefic pentru echilibrarea şi completarea împotriva efec­
dietei noastre zilnice prin asigurarea aportu- te­lor ulcerogene
lui de vitamine şi principii bioactive necesare ale medicamentelor antiinflamatorii steroi-
menţinerii integrităţii şi funcţiilor fiziologice diene şi nesteroidice); protector coronarian
ale organismului. (antiaterosclerotic, reduce
nivelul lipidemiei, scade
POLIVITAMINE NATURALE DE nivelul trigliceridelor din
sânge).
HOFIGAL CU CALCIU ŞI MAGNEZIU
comprimate cu extract din ulei de cătină, cu ORIGAVIR sub for-
rol de refacere a sistemului imunitar, nervos şi mă de picături, cu extract
endocrin. Supliment alimentar bogat în sub- de şovârv şi rădăcină de
stanţe bioactive, indicat în afecţiuni hepa- lemn dulce. Produsul ame-
tice, afecţiuni ale sistemului nervos central, liorează afecţiunile căilor
FLAVOVIT C - comprimate pentru sindroame de malabsorbţie şi malnutriţie; respiratorii prin stimularea
adulţi şi pentru copii - este un complex de rol benefic ca supliment în regimul alimen- funcţiilor biologice de apă-
flavonoide necesare pentru funcţionarea co- tar indicat în unele afecţiuni cardio-vascula- rare locală împotriva in-
rectă a sistemului imunitar, ele reduc vaso- re, tratamente prelungite cu diuretice tiazidi- fecţiilor, cu proprietăţi se-
constricţia la nivelul mucoasei aparatului res- ce şi de ansă; tulburări de creştere cu deficit dative şi expectorante ale
pirator prin inhibarea excesului de histamine. de magneziu şi calciu; pentru formarea nor-
Nivelul scăzut de vitamina C în organism mală a calusului după fracturi; în suprasoli- - continuare în pagina 10 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 9


Sfaturi de sezon

- continuare din pagina 9 -


tusei, fluidifierea secreţiilor bronşice şi farin-
giene, antiseptic al căilor respiratorii, imu-
nostimulator nespecific al organismului.
ORISAN GEL cu aplica-
GEMODERIVATUL DIN MUGURI re locală, util în afectarea apa-
ratului respirator, fiind o asoci-
DE COACĂZ NEGRU are efect antiinfla- ere de ulei de cătină, propolis,
mator, antialergic, imunomodulator, drenor colagen, uleiuri esenţiale. Este
universal, în hiposuprarenalism, în sindroame indicat în decongestionarea
alergice acute şi cronice (rinite şi conjunctivi- mucoasei nazale, oprirea cori-
te, astm şi bronşite alergice, edem Quincke, zei, cu efecte antinflamatoare
urticarie cronică, dermatite alergice, derma- şi cicatrizante.
toze, sensibilizări la medicamente etc.). dezvoltare a dentiţiei, carii dentare de demi-
neralizare, anemie hipocromă, infecţii acute
şi cronice din sfera ORL (rinite, sinuzite, fa- ULEIUL VOLATIL DE
ringite, amigdalite, adenoidite, rinofaringite
recidivante ale copiilor). De asemenea, este
CIMBRU ÎN MIERE DE ALBINE sub
formă de mono­doze, este un antiseptic foar-
imunostimulator nespecific la persoane cu
te bun al căilor respiratorii, antiinflamator şi
istoric de infecţii frecvente ale căilor respira-
stimulator al imunităţii locale. Produs desti-
torii.
nat suplimentării dietei pentru proprietăţile:
antiseptic general (pulmonar, genito-urinar,
GEMODERIVATUL DIN SCOARŢĂ intestinal), antispasmodic eficient în doze
DE SALCIE cu efect puternic antipiretic, cu- mici, balsamic, bronho-dilatator, diuretic, ex-
pectorant, stimulent general, vermifug, sti-
noscut şi sub denumirea de aspirină natura-
lă. Se recomandă în artrite acute, poliartrită mulator al leucocitozei în bolile infecţioase,
reumatoidă şi reumatism articular acut, ar- hipertensiv mediu.
troze ale micilor articulaţii, artralgii, algii din
artroze, sindrom gripal cu febră, transpiraţii
nocturne.
GEMODERIVATUL DIN MLĂDIŢE
DE MĂCEŞ este recomandat în afecţiuni
respiratorii datorită concentraţiei crescute
de vitamina C, cu rol imunostimulator, dre-
nor al secreţiei bronşice, inflamaţii recidivan-
te ale căilor respiratorii superioare la copii (ri-
nofaringite, traheobronşite, otite şi tonsilite),
gripă, anemie postinfecţioasă, scădere pon-
derală, întârzieri de creştere la copii, astenie
ULEIUL VOLATIL DE BUSUIOC ÎN
şi stări de epuizare, hemicranie, cefalee vaso- MIERE DE ALBINE este un foarte bun
motorie, decalcifieri osoase şi demineralizări decongestionant al căilor respiratorii supe-
juvenile, osteoporoză postmenopauză, her- rioare, antiseptic, imunostimulator. Produsul
pes recidivant, diaree cronică, sinovite şi ar- este destinat aportului de substanţe bioacti-
trosinovite, prurit, eczeme, furunculoză reci- ve în regimul alimentar. Are proprietăţi an-
divantă, fragilitate capilară. tiseptice generale puternice (antiseptic pul-
GEMODERIVATUL DIN MUGURI monar, antiseptic genito-urinar, antiseptic
DE MESTEACĂN PUFOS are rol imu- intestinal), antispasmodic mediu, efect bron-
nostimulator, remineralizant, creşte capaci- hodilatator, expectorant , stimulent general
tatea de regenerare a organismului; tonic puternic, stimulent cerebral puternic, antide-
şi stimulent general în stări de astenie psi- presiv, afrodisiac mediu, antigutos, diuretic,
ho-fizică şi epuizare, tulburări dismetaboli- stomahic.
ce, carenţe minerale, rahitism, tulburări de
creştere, osteoporoză, gonartroză, coxar-
troză, parodontopatii, anorexie la copii şi
adulţi, tromboflebite.

GEMODERIVATUL DIN MUGURI Curele pentru creşterea imunităţii se fac


DE BRAD ALB cu efect imunostimulator, pe o perioadă variabilă de 3 luni si 6 luni, în
antiinflamator, antianemic, mineralizant, în funcţie de imunodepresia pacientului şi vari-
demineralizări şi afecţiuni osteo-articulare ază în funcţie de vârstă.
(rahitism, tulburări de creştere ale oaselor,
osteoporoza infantilă şi a adultului), hipocal- Dr. Clara PĂtrugan
cemii uşoare, tulburări neuro-musculare se- Medic de familie cu competenţă
cundare carenţei de calciu, tulburări de în apifitoterapie şi homeopatie

10 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Reţete culinare naturale de sezon

Cancerul şi alimentaţia
Congresul cancerului ţinut recent la cu concluzii de neclintit. A fost primul stu- participă, de asemenea, la prevenirea cance-
Paris a confirmat capacitatea excepţională a diu combinat şi cu prelevări de sânge şi ADN, rului de colon. În sensul acesta, ar fi bine ca
fructelor şi legumelor de a preveni şi vinde- stocate în bănci biologice, pentru cercetarea pâinea cotidiană să fie înlocuită de şase por-
ca tumorile ucigătoare. „Bomba” ultimului indicilor nutriţionali. Concluzia e clară: schim- ţii de grâu încolţit, consumat pe durata unei
congres mondial al cancerului a fost victo- barea regimului alimentar poate reduce frec- zile.”
ria morcovului şi a rubedeniilor lui împotri- venţa cancerului. Iată câteva recomandări re- Unele leguminoase (mai ales soia) pre-
va bolilor oncologice. Fructele şi legumele au zultate din studiu: zintă un alt atu: conţinutul bogat în fi-
triumfat. Un studiu complex, întins pe o du- lConsumaţi cât mai multe fructe şi le- to-estrogeni. Ipoteza avansată: aceşti mi-
rată de 35 de ani şi efectuat pe 500.000 de gume cro-constituenţi sunt capabili să blocheze
subiecţi, a dovedit fără drept de apel că ali- Persoanele care consumă în medie 35 de efectul estrogenilor asupra celulelor mama-
mentaţia bazată pe vegetale reduce drastic grame de fibre vegetale pe zi (fructe şi legu- re. In schimb, o posibilă cauză de apariţie a
apariţia cancerului. Practicanţii terapiilor na- me mâncate pe întinderea unei zile) reduc cancerului de sân poate fi excesul de kilogra-
turale au avut dreptate... riscul îmbolnăvirii de cancer cu 40%. Cifra me acumulate după menopauză. În conclu-
“când Creatorul a lăsat boala a lăsat şi lea- creşte, dacă pe lângă alimentaţia cu vegeta- zie, puneţi linte în toate salatele, mâncaţi cu
curile care o pot vindeca”. le, veţi fi atenţi să vă şi mişcaţi. încredere soia, mâncaţi cereale complete.
lVegetalele: bariera împotriva can- Protejaţi-vă intestinul şi controlaţi-vă greu-
„De necrezut”, a exclamat profesorul fran- cerului de colon tatea.
cez Michel Boiron, preşedintele fondator Includeţi în fiecare din mesele dvs. o le- lOptaţi pentru o alimentaţie variată
al congresului internaţional al cancerului. gumă sau o salata şi un fruct la desert. Care Decat să mănânci un anume aliment,
„Scepticismul nostru este învins. Cifrele studiu- sunt cele mai indicate? Toate fructele conţin mai bine consumi câte puţin din toate... Şi
lui EPIC (European Prospective Investigation combinaţii de substanţe protectoare. Pen- reduceţi consumul de alcool. De fapt, ideea
into Cancer and Nutrition = Investigaţia euro- tru a beneficia de ele, variaţi culorile: după ce generală care s-a desprins la congresul de la
peană prospectivă privind cancerul şi alimen- mâncaţi un măr roşu, gustaţi o pară aurie sau Paris a fost că nu există atât alimente protec-
taţia) sunt de necombătut. Legătura dintre un strugure negru. La fel şi în cazul legume- toare, cât un model alimentar preventiv, in-
cancer şi alimentaţie este edificată.” lor: după o tomată roşie, consumaţi un bro­ spirat din modelul mediteranean.
Deşi nu e nouă, ideea că hrana joacă un ccoli verde sau o ridiche neagră. Princi­piile legume stropite din belşug cu ulei de
rol decisiv în stoparea sau dezvoltarea tumo- active care opresc cancerul sunt cuprinse măsline.
rilor canceroase a fost multă vreme respinsă, chiar în coloranţii din plante. alimentele proaspete şi crude, netre-
minimalizată sau privită cu scepticism de lu- lLeguminoase si cereale complete: cute prin foc.
mea medicală. Cancerul era interpretat ca o Grâu, orz, ovăz, mei, secară, linte, fasole, Favorizaţi deci salatele de legume,
boală în sine, declanşată prin dereglarea ne- soia, seminţe de in şi susan - „E timpul să re- condimentate cu ierburi aromate şi fructe
controlată a unor celule. Un soi de „nebu- descoperim cerealele şi leguminoasele”, ne de toate gusturile şi culorile. Activitatea
nie” organică. Din fericire, studiul EPIC vine îndeamnă studiul EPIC. „Bogăţia lor în fibre fizică reduce riscul cancerului.

Câteva produse Hofigal


obţinute din unele dintre
ierburile aromate şi legumele
menţionate în reţete:
mărar Ulei esenţial de mărar
oţet de fructe Oţet de fructe de pădure
morcov Extract uleios de morcov,
Gama Hof.Viodana

Salată de iarnă cu ţelinăTinctură de ţelină, Vin cu
ţelină, Protein Forţă Salată iute-
varză şi germeni acrişoară de iarnă
castravete amar Momordica

Ingrediente: Ingrediente:
lcâteva frunze de varză roşie, lo gulie rotundă,
l1/2 ridiche de iarnă, lun morcov mare,
lcâteva fire mărar prospăt lo ridiche neagră mică,
l2-3 linguri germeni de lucernă, l1/2 ţelină mică,
l2-3 linguri germeni de floarea soarelui, l2 castraveţi acri,
lsare, lsare,
lulei presat la rece, lmărar.
lsuc de lămâie sau oţet de fructe
Mod de preparare: Legumele se dau pe
Mod de preparare: Varza se taie fidelu- răzătoarea mare, se sărează puţin şi se lasă să
ţă, ridichia decojită se dă pe răzătoarea mare, stea 5-10 min. După aceea se gustă şi se con-
mărarul se toacă. Se adaugă restul ingredien- dimentează. Dacă nu e suficient de iute, mai
telor şi se condimentează. adăugaţi ridiche.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 11


Sfaturi de sezon

E sezon de... criză!


Starea de amorţire, de somnolenţă spirituală
poate fi zguduită de aceste evenimente exte-
rioare cu impact negativ asupra vieţii şi activi-
tăţii fiecărei persoane în parte. Deci are şi cri-
za părţile ei bune, adică să trezească sufletul
omenesc din starea sa de împietrire, de igno-
ranţă şi de nihilism.
Avem nevoie de rugăciune permanentă,
de post, toate lucrate cu smerenie şi cu dra-
goste de Dumnezeu dar şi de aproapele. Ca
mijloace ajutătoare pentru a trata tulburările
fizice şi psihice produse de situaţiile de criză
globală şi personală, se numără şi produse-
le naturale, fitoterapia. Astfel, unele plante au
efect calmant, sedativ neuro-vegetativ, fiind
utile în stările anxioase, cu manifestări vege-
tative, insomnii, tulburări psiho-somatice:

Valeriana (capsule), este destinată


suplimentării dietei prin asigurarea aportu-
lui de nutrienţi şi substanţe bioactive nece-
sar şi adecvat regimului alimentar în princi-
pal pentru proprietăţile şi acţiunea sedativă
în stări de hiperexcitabilitate nervoasă şi an-
xietate, efect antidepresiv, spasmolitic, mio-
relaxant, produce întărirea procesului de in-
hibiţie corticală, hipotensiv. Se recomandă

A sistăm de câteva luni la desfăşu-


rarea unor evenimente cu impact
global: criza economico-financia-
Decadenţa morală, psihică
şi fizică, poate fi combătută şi
pentru restabilirea funcţiilor fiziologice şi stă-
rii de sănătate în tulburări minore ale somnu-
lui (când există dificultatea de a adormi), ner-
prin tratamente fitoterapeutice vozitate, iritabilitate, agitaţie psihomotorie,
ră, evenimente meteo mai rar întîlnite, anxietate, nevroză isterică, migrene, greţuri,
epidemii şi pandemii, conflicte militare Confortul creat în statele industrializate, gastralgii, adjuvant în tratamentul epilepsi-
în desfăşurare iar altele care stau să dezvoltate a făcut ca oamenii să se „slăbăno- ei, calmant în eretismul cardiac, cardiopatie
gească” spiritual şi să devină doar nişte consu- ischemică, extrasistole, pusee de hipertensi-
izbucnească. Mijloacele mass-media îşi matori într-o societate de consum. A avea şi a
fac datoria pe deplin creând o „isterie” une arterială sistemică, dismenoree asociată
poseda cât mai multe lucruri şi cât mai mulţi cu simptome vegetative şi labilitate psihică,
globală în fiecare zi, televiziunea fiind bani este„motorul” care pune lumea în mişca- hipertiroidie cu tulburări neurovegetative,
vârful acestei manifestări de criză, re. Dar nu acesta este scopul vieţii omului pe urticarie cu prurit intens, tuse spastică.
repetând cu obedienţă ordinele venite pământ. Învăţătura de credinţă creştin-orto-
„de sus”. Omul obişnuit începe să fie doxă spune că scopul vieţii omului este MÂN-
TUIREA, salvarea sufletului de la osânda veşni-
Levănţica (tinctură, capsule, ulei
din ce în ce mai derutat şi să nu mai volatil în miere):
că în iad şi moştenirea Împărăţiei Cerurilor, o
poată face faţă avalanşei de răutăţi Împărăţie a Domnului şi Dumnezeului nostru,
care cuprinde treptat-treptat toată tinctura de levănţică este un
Iisus Hristos. Omul de azi este„ancorat” aproa- produs destinat suplimentării dietei cu efec-
societatea umană, de pe toate pe sută la sută în viaţa materială şi din aceas- te pozitive asupra sistemului nervos central
continentele. Deşi exista o criză tă cauză el nu poate să simtă viaţa spirituală şi periferic (sedativă, ameliorarea durerii, an-
vizibilă la exterior, ea are la bază o fără un cutremur interior. Această criză actua- tispastică); antioxidantă; fluidifiantă a secre-
criză care nu se vede, interioară, o lă este poate chiar acel cutremur menit să tre- ţiilor bronşice; asigură aportul de nutrienţi şi
criză moral-spirituală. Cauzele crizei zească pe unii dintre noi la o altfel de trăire,
la o altfel de concepţie despre viaţă şi moar-
din interiorul fiecărei persoane sunt te. Pentru că nu trăim ca să murim ci trăim pe
legate mai puţin de evenimentele pământ ca la final să moştenim Viaţa veşnică.
externe, ea fiind provocată de o Nu aici pe pământ se află Raiul sau Iadul dar
raportare greşită a omului faţă de putem „pregusta”, încă de aici, atât Raiul cât
menirea sa, faţă de dreapta credinţă în şi Iadul. Înconjuraţi de atâtea descoperiri şti-
Dumnezeu. Apariţia foarte frecventă a inţifice, mai ales intelectualii, am devenit
tulburărilor psihice de tipul sindroa- treptat rupţi de lucrarea duhovniceas-
că, lăuntrică. Îndoiala în credinţă este
melor depresive, anxioase, psihotice, a
o formă de „sinucidere” duhovni-
insomniilor etc. în societatea modernă cească, pentru că omul îndoielnic
de azi are drept cauză îndepărtarea nu se poate mântui, adică nu poa-
omului de cele trei virtuţi teologice: te trece din viaţa pământească la
CREDINŢA, NĂDEJDEA şi DRAGOS- Viaţa veşnică, osândindu-se la iad
TEA (Sfântul Apostol Pavel). de bunăvoie şi nesilit de nimeni.

12 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

uleiul volatil de lavandă în tranchilizant în distonii neurovegetative, ne-


miere o monodoză de 2 ml conţine 3 pică- vroze, stări anxioase, insomnii la adulţi şi co-
turi de ulei volatil de lavandă (Lavandula an- pii, hiperemotivitate, insomnia adultului şi
gustifolia - flores) în miere de albine; este un copilului, adjuvant în tratamentul echivalen-
produs destinat suplimentării dietei pentru ţelor epileptice la copii; colici spastice, dischi-
proprietăţile: analgezice, puternic antimigre- nezie biliară, colon iritabil; sedativ şi antispas-
noase, calmante în doze reduse, efect hipo- tic în dureri ale erupţiilor dentare la copii şi
tensor eficient, sedativ, antiseptice generale colici abdominale la nou-născuţi.
(antiseptic intestinal şi respirator), antispas-
tice, efect carminativ, colagog, uşor diuretic,
febrifug, fluidifiant bun al secreţiilor bronşi-
ce, vermifug. Asigurarea aportului de sub-
stanţe bioactive în dieta recomandată pen-
tru: hipertensiune sistemică; efecte benefice
pentru afecţiuni cardiace cu substrat nervos;
migrene; adjuvant în stări de iritabilitate,
spasme, insomnie, melancolie, neurastenie,
ameţeli, isterie; astm bronşic, bronşită, gripă,
spasme bronşice, tuse convulsivă şi spastică;
parazitoze intestinale.

Passiflora (capsule), conţine pulbe-


re de Passiflora. Este un supliment alimentar
substanţe bioactive necesar în insomnie, an- cu proprietăţi sedative, hipnotice, antispasti-
xietate, hiperexcitabilitate nervoasă, cefalee, ce, astringente, diaforetice, vasodilatatoare,
migrene, eretism cardiac, tulburări digestive acţiune hipotensivă moderată. Unele studii Ceai de tei - plic x 1,0 g - conţine
de natură neurovegetativă; afecţiuni respira- arată că spre deosebire de substanţele de sin- pulbere din flori de tei şi este utilizat ca su-
torii acute şi cronice (gripă, laringite, traheo - pliment alimentar pentru conţinutul bogat
bronşite); eficientă în stres. în flavonozide ce derivă de la quercetol şi
kaemferol, mucilagii, taninuri galice şi cate-
uleiul de levănţică – mace- hice (acid protocatehic şi elagic) etc. având
rat este un supliment nutriţional care acţio- acţiune calmantă, expectorantă, sedativă,
nează ca reconfortant, calmant şi revigorant emolientă, spasmolitică, diuretică, uşor an-
după stările de astenie psihică şi iritabilita- tiinflamatoare, antipiretică, diaforetică. Se
te, dă o senzaţie de relaxare profundă, de li- recomandă ca adjuvant fitoterapeutic în in-
nişte interioară, de calm, asigură aportul de fecţii acute şi cronice ale căilor respiratorii su-
substanţe bioactive necesar în dietă pentru perioare (angină, faringită, laringită, bronşite
ameliorarea tulburărilor minore de somn, în acute şi cronice), gripă, uşor efect sudorific
combaterea efectelor nocive ale stresului, în în stări febrile, afecţiuni reumatice. Infuzia se
astenie psihică, nervozitate, anxietate; bene- consumă caldă de 2-3 ori pe zi.
fic ca reconfortant, calmant şi revigorant.
Se pot folosi şi produse combinate:
uleiul volatil obţinut din in- Somn uşor şi Passisclerotin (comprimate)
florescenţele proaspete de la-
vandă (Lavandula officinalis) are acţiune teză cu acţiune sedativă, Passiflora favorizea- Somn uşor conţine pulbere de rădă-
sedativă, antispastică (relaxant muscular), ză inducerea unui somn normal, odihnitor, cină de valeriană (Valeriana officinalis), pulbe-
antiinflamatoare, hipotensivă, antiseptică, ci- iar la trezire nu se constată o stare de som- re din partea aeriană de passiflora (Passiflora
catrizantă, stomahică şi carminativă, aroma- nolenţă sau depresie neurologică şi menta- incarnata), floare de levănţică (Lavandula an-
tizantă, tonică general, calmantă (tulburări lă (nu apar stări de ameţeală, confuzionale, gustifolia), extract de rădăcină de lemn dul-
nervoase, insomnie, agitaţie, dureri precor- de stupoare sau melancolie). Asigură aportul ce pe suport (Glycyrrhiza glabra). Este un
diale, tahicardii), antispastică (spasme de di- de substanţe bioactive cu efecte benefice în supliment alimentar (realizat prin asocierea
ferite etiologii), diuretic, colagog, antiseptic stările de insomnie cu dificultatea inducerii de plante cu acţiune sinergică) cu un conţi-
(infecţii acute ale căilor aeriene superioare, stării de somn, în stări de iritabilitate, eretism nut complex de principii active înzestrate cu
catar traheo-bronşic), aromatizant, stimulea- cardiac (palpitaţii, extrasistole, tahicardie,
ză apetitul. senzaţie de anxietate), nevralgii, sindrom de
vezică urinară iritabilă (senzaţii frecvente de
micţiune imperioasă), dureri şi stări de tensi-
une psihică şi iritabilitate premenstruală, du-
reri lombare.

Tei (gemoderivat, ceaiuri):


Gemoderivat din muguri
de tei - o doză de 1,5 ml conţine ex-
tract glicerohidroalcoolic diluat 1 DH
din muguri proaspeţi de tei argin-
tiu. Are acţiune anxiolitică, anti-
spastică şi uşor hipnotică (tran-
chilizant vegetal prin excelenţă),
coleretică, vasodilatatoare blân-
- continuare în pagina 16 -
dă. Se recomandă ca sedativ şi

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 13


Sfaturi de sezon

- continuare din pagina 15 - linişte, de încordare şi nervozitate; pentru


reducerea iritabilităţii; în stări emotive, tulbu-
proprietăţi sedative asupra sistemului ner- rări neurovegetative din menopauză (palpi-
vos central, acţiune antispastică în tulburări taţii, anxietate), în tulburări minore ale som-
digestive şi moderat hipotensivă; efect revi- nului (când există dificultatea de a adormi); cat, agent protector împotriva cirozei hepa-
gorant (conferă organismului o stare de bine, agitaţie psihomotorie; angină pectorală, mi- tice; îmbunătăţeşte funcţia de detoxifiere a
linişte şi calm care facilitează inducerea som- ocardoscleroză, aritmii, recuperare după in- ficatului şi asigură troficitatea celulei hepati-
nului fiziologic, iar trezirea din somn se face farct miocardic, calmant în eretismul cardiac ce; trofic retinian; protector şi stimulator al re-
fără existenţa unei stări de oboseală, lentoare (palpitaţii, extrasistole, tahicardie), cardiopa- generării măduvei hematogene; protejează
mentală sau mahmureală). Asigură un aport tie ischemică; afecţiuni cardiace cu substrat şi stimulează regenerarea mucoasei tubului
de substanţe bioactive cu efect pozitiv de nervos; hipertensiunea arterială de cauză digestiv (protejează mucoasa gastrică împo-
ameliorare a stărilor de disfuncţie neuropsi- psihogenă (stres); ateroscleroză; hipercoles- triva efectelor ulcerogene ale medicamente-
hică: insomnie, anxietate, iritabilitate nervoa- terolemie; migrene; greţuri; gastralgii; dis- lor antiinflamatorii steroidice şi nesteroidice);
să, cefalee, mialgii, tulburări neurovegetative menoree asociată cu simptome vegetative şi protector coronarian (antiaterosclerotic, re-
şi tulburări de menopauză; colite, gastrite pe labilitate psihică. duce nivelul lipidemiei, scade nivelul triglice-
fond nervos; pentru revigorarea organismu- ridelor din sânge).
lui după perioade prelungite de surmenaj fi- De asemenea sunt foarte utile şi capsu-
zic şi mental însoţite de perturbări în induce- lele cu: Spirulină (simplă sau în combinaţii
rea şi calitatea somnului. diverse: Se-Spirulin, Protein-Forţă, Cătino­
Ulei de peşte ce are un conţinut ri- fort, Spirulină cu extract total de cătină) şi
dicat de acizi graşi esenţiali (Omega-3: EPA Coenzima Q10 în ulei de cătină; acestea acţi-
- acid eicosapentanoic, DHA - acid docosa- onând ca antioxidant, antiinflamator, ener-
hexanoic). Este un supliment alimentar uşor gizant, tonifiant, vitaminizant, trofic pentru
resorbabil, cu un conţinut bogat în acizi graşi tegumente şi mucoase, mineralizant pentru
esenţiali şi vitamine. Peştele şi uleiul de peşte sistemul osos şi muscular, stimulant pentru
sunt o sursă directă de aport al acizilor graşi sistemul imunitar, protector pentru sistemul
Omega-3 cu lanţ lung de carbon, EPA şi DHA. nervos central şi periferic.
Aceşti acizi sunt lipide esenţiale care se gă-
sesc din abundenţă în creier, în proporţie de Se-Spirulin conţine pulbere de algă
cca 60%, şi fac parte integrantă din membra- Spirulina Platensis, drojdie seleniată cores-
nele celulare şi membranele neuronale. punzătoare la 15µg seleniu. Produs desti-
nat suplimentării dietei ca factor de corec-
ţie metabolică pentru susţinerea proceselor
fiziologice ale întregului organism şi resta-
bilirea stării de sănătate (stimulează regene-
rarea structurală şi funcţională, normalizea-
ză schimburile de substanţe la nivel celular)
prin următoarele efecte: antioxidante; de sti-
Passisclerotin conţine extract uscat mulare a producţiei de corticosteroizi, insu-
de roiniţă (Melissa officinalis), extract uscat de lină, hormoni tiroidieni, adrenalină, noradre-
păducel (Crataegus oxyacantha), pulbere de nalină; de creştere a capacităţii de apărare
Passiflora (Passiflora incarnata), extract uscat a organismului faţă de infecţii; rol antitoxic
de talpa gâştii (Leonurus cardiaca), pulbere prin facilitarea eliminării metalelor grele, to-
din rădăcină de valeriană (Valeriana officina- xinelor şi radionuclizilor (care constituie fac-
lis), Coenzima Q10. Este un produs din plante tori de risc de apariţie a neoplaziilor); de
medicinale destinat dietei pentru aportul de prevenire a scăderii numărului de leucoci-
substanţe bioactive cu acţiune neurotonică te după roentgenterapie; de stimulare a he-
şi sedativă asupra sistemului nervos central, matopoezei (de creştere a cantităţii de he-
anxiolitică, antidepresivă, miorelaxantă; pro- Ulei de cătină (Hippophae oleum) moglobină şi a numărului de eritrocite); de
prietăţi funcţionale cardiotonice, coronaro- ale cărui principii active sunt extrase prin- stimulare a funcţiilor macrofagelor, activită-
dilatatoare, de îmbunătăţire a fluxului sangu- tr-un procedeu original şi constituie un con- ţii citotoxice NK şi activităţii fagocitare a po-
in la nivelul inimii; antiaritmică; de creştere a centrat natural alimentar. Este un tonifiant limorfonuclearelor; efecte hipolipemiante şi
vascularizaţiei cerebrale, vasodilatatoare pe- general, antianemic, vitaminizant; imunosti- hipocolesterolemiante; de stimulare a sper-
riferică, efect pozitiv de utilizare a oxigenului mulator; stimulează sinteza proteinelor în fi- matogenezei, de combatere a impotenţei şi
şi de prevenire a acţiunii nocive a radicalilor
superoxidici asupra sistemului cardiovascu-
lar; antiaterosclerotică; hipotensivă (de nor-
malizare a tensiunii arteriale); efect antioxi-
dant, antispastic, detoxifiant şi de încetinire
a procesului de îmbătrânire al organismului.
Este un remediu natural pentru îmbunătăţi-
rea echilibrului psiho-emoţional şi restabili-
rea funcţiilor fiziologice ale sistemului nervos
central în stările de stres care pot avea efec-
te negative la persoanele cu predispoziţie la
unele afecţiuni cardio-vasculare, gastro-in-
testinale (ulcer, colită etc.), renale, metabo-
lice (diabet) etc.; benefic regimului dietetic
pentru întreţinerea unei bune funcţionări a
inimii şi a aparatului circulator. Este recoman-
dat în stări depresive, nevroze, stări de ne-

14 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

asocierea între coenzima


Cătinofort - con- Q10, uleiul de cătină şi leciti-
ţine pulbere din pulpă nă, realizând o combinaţie
de fruct de cătină (Hip- armonioasă cu activitate
frigidităţii; de stimulare a lactaţiei; contro- pophae fructus), pulbe- sinergică între coenzima
lează senzaţia de foame, ajută procesele di- re din biomasă spirulină Q10 (sursă de energie ce-
gestive; hepatoprotectoare (prin stimularea (Spirulina platensis), ulei lulară fără de care celula
sintezei de proteine protejează şi stimulea- volatil de fenicul (Foeni- nu poate să trăiască, cu
ză regenerarea celulei hepatice şi contribu- culi aetheroleum), ulei vo- proprietăţi antioxidan-
ie la normalizarea valorilor transaminazelor latil de levănţică (Lavan- te deosebite, implicată
serice crescute); activitate antivirală (Herpes dulae aetheroleum), ulei în procesele de produ-
Simplex, Citomegalic, virus rujeolos, urlian şi volatil de mentă (Menthae cere şi stocare a energiei
gripal tip A); antialergică prin inhibarea reac- piperita aetheroleum). Este din celulele organismului
ţiilor de hipersensibilitate întârziată; seleniul un supliment alimentar cu pentru desfăşurarea nor-
acţionează sinergic cu vitamina E prezentă în proprietăţi vitaminizante, de remineralizare mală a proceselor biochimi-
biomasa de spirulină, previne deteriorările a organismului, de completare a deficienţe- ce), uleiul de cătină (sursă naturală polivita-
oxidative ale membranelor celulare şi îmbu- lor nutriţionale, de protecţie a celulei hepa- minică, bogată în vitamine A, E, C, P, întreg
nătăţeşte producerea de enzime antioxidan- tice, imunomodulatoare, antiaterosclerotică, complexul B, carotenoizi), de microelemente
te. Prezenţa Seleniului (care este de multe ori antioxidantă, de creştere a rezistenţei la efort bioactive (fosfor, calciu, fier, magneziu, pota-
deficitar în alimentaţia populaţiei) asociat fizic şi intelectual prin aport energetic mărit, siu) şi acizi graşi esenţiali, precum şi leciti-
Spirulinei este utilă pentru completarea die- antianemică. Se recomandă în asigurarea na (substanţă naturală
telor dezechilibrate sau deficitare în conţinu- unui aport nutritiv bogat în substanţe bioac- din grupul colin­
tul de nutrienţi şi fibre. tive util pentru echilibrarea dietei în afecţiuni fosfolipidelor,
hepatice; hipercolesterolemie; hiperlipemie, constituient im-
afecţiuni funcţionale ale sistemului nervos portant al mem-
central; afecţiuni cardio-vasculare; osteopo- branelor celula-
roză; suprasolicitări intelectuale şi fizice; obo- re, implicată în
seală cronică; insomnii; obezitate, preventiv metabolismul li-
pentru munca în condiţii toxice, creşterea re- pidelor la nivelul
zistenţei organismului faţă de unele boli in- ficatului şi un sus-
fecto-contagioase şi în perioada de conva- ţinător important
lescenţă după acestea. neuronal şi cardio-
vascular. Are acţiune antioxidantă,
Spirulină cu extract total de de îmbunătăţire a proprietăţilor re-
ologice ale sângelui, de creştere a con-
cătină conţine biomasă Spirulina platen- tractilităţii miocardului şi a muşchilor striaţi,
sis, extract de cătină concentrat (Hippophae antiaritmică, antiaterosclerotică, de încetini-
Protein-Forţă - conţine biomasă rhamnoides). Este un produs destinat supli- re a procesului de îmbătrânire al organismu-
Spirulină (Spirulina platensis), proteină folia- mentării dietei datorită calităţilor nutriţio- lui. Contribuie la intensificarea funcţiilor ce-
ră din ţelină (Apii graveolentidis folium), ulei nale şi funcţionale care rezultă din asocie- rebrale, este energizant celular; accelerează
volatil de levănţică (Lavandulae aetherole- rea între biomasa de algă Spirulina platensis tranzitul intestinal şi previne senzaţia de ba-
um), ulei de fenicul (Foeniculi aetheroleum). şi extractul de Cătină. Se realizează astfel o lonare; imunomodulator; contribuie la men-
Este un produs destinat suplimentării dietei combinaţie armonioasă între calităţile nutri- ţinerea echilibrului hormonal; antianemic,
pentru a asigura organismului un aport sem- ţionale şi bioenergetice ale Spirulinei şi pro- detoxifiantă, de creştere a rezistenţei la efort;
nificativ de proteine, vitamine, oligoelemen- prietăţile vitaminizante şi reminerali- de ameliorare a funcţiei reproducti-
te, pigmenţi vegetali (ficocianine, caroteno- zante ale extractului ve; vitaminizant. Se recomandă
izi), fitohormoni; energizant, tonic general, de Cătină. Produ- pentru completarea şi normaliza-
stimulent al echilibrului fizic şi psihic. Se re- sul rezultat este un rea dietelor dezechilibrate (diete
comandă pentru asigurarea aportului op- supliment alimen- cu carenţe de proteine, vitamine,
tim de nutrienţi necesar în dietele echilibrate tar ecologic, care microelemente, flavonoizi ori prin
cantitativ şi calitativ care menţin integrita- intervine în regla- aport exagerat de lipide şi glucide)
tea funcţiilor fiziologice ale organismului; rea şi echilibrarea în afecţiuni cardiovasculare (car-
echilibrare a sistemului imunitar (adjuvant principalelor funcţii diopatie ischemică, hipertensiune
în unele infecţii bacteriene sau virale acu- metabolice şi imu- arterială, tulburări de ritm cardiac,
te şi cronice); în corectarea carenţelor de nologice ale organis- cardiomiopatii); pentru suplimen-
pro­teine, vitamine, minerale; mului. tarea nutriţională în suprasolicitări fi-
anemii; adap­togen zice şi activităţi intelectuale intense, pentru
(stres, creşte rezis-
tenţa organismu-
Coenzima Q10 în ulei îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi
memorare; stres; în sportul de performanţă;
lui la infecţii, astenii de cătină forte conţi- profesii în medii toxice; afecţiuni neurologice
psihice şi fizice, în ne coenzimă Q10, ulei de degenerative; afecţiuni digestive şi ale glan-
perioade de supra- cătină (Hippophae oleum), delor anexe (ficat, pancreas); parodontopatii;
solicitare fizică şi in- lecitină; Coenzima Q10 în osteoporoză; hipotiroidie; obezitate; tulbu-
telectuală, surmenaj, ulei de cătină forte plus rări de menopauză; infertilitate; sindromul
convalescenţă după conţine o cantitate dubla oboselii cronice; tonic excelent pentru per-
boli febrile); tonic de coenzimă Q10, ulei de soanele de vârsta a treia, apatice; în curele de
general al organis- cătină (Hippophae oleum), slăbire.
mului, inclusiv stimu- lecitină. Sunt produse desti-
lent al activităţii se- nate suplimentării dietei da- Dr. Emil Cristea
xuale, energizant prin torită calităţilor nutriţionale Medic de familie cu competenţă
echilibrare alimentară. şi funcţionale ce rezultă din în apifitoterapie

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 15


Sfaturi de sezon

Sezonul rece, altfel decât deobicei


Dileme şi necesităţi

P
erioada lunilor de iarnă ne pune
pe fiecare dintre noi în faţa unor
provocări diverse, mai ales în
ceea ce priveste starea de sănătate.
Organismul nostru este, comparativ cu
alte perioade ale anului, mult mai
agresionat de tot felul de bacterii şi
viruşi.

Condiţiile prielnice acestora, oferite de


denaturarea condiţiilor de mediu, de diminu-
area capacităţii noastre de apărare, de obice-
iurile noastre de a consuma alimente bogate
în coloranţi, conservanţi, aditivi, arome arti-
ficiale, de stilul nostru agitat şi alert de viaţă
nesănătoasă, toate acestea converg către o
slăbire a capacităţii imunologice de proteja-
re a organismului şi crearea de situaţii favora-
bile dezvoltării unor maladii virale de sezon.
Acestea pot fi banalele viroze, gripa, gutura-
iul, sau pot evolua spre complicaţii de genul
pneumonii virale, bronho-pneumonii, etc.

Presa din ultimele luni a exploatat la ma-


ximum subiectul referitor la gripa porcină,
insistând pe date statistice, epidemiologi-
ce şi prognosticând chiar o evoluţie către o
posibilă pandemie... Cititorii de ziare din Ro-
mânia au fost „alertaţi” aproape zilnic cu date
privind ultimele cazuri de îmbolnăvire cu vi-
rusul gripei porcine, raportate şi confimate
de organismele medicale specializate din ţă-
rile respective. De asemenea, au fost „liniştiţi”
cu date exacte privitoare la măsurile de secu-
ritate instituite la graniţele acelor state şi au
fost „răsfăţaţi” cu eventualele scenarii privind
răspândirea cazurilor de înbolnăvire şi în ţara
noastră. mânia), graniţele noastre aeriene, terestre şi
În replică, au apărut aprecieri ale specia- maritime sunt, în continuare, vulnerabile la
liştilor virusologi şi epidemiologi, care au in- trecerea unor subiecţi sosiţi din zonele cu
format populaţia privind modalităţile de pro- grad ridicat de risc infecţios.
tecţie şi luptă contra acestui virus, precizând În concluzie, avem unele condiţii de ca-
în acelaşi timp că posibilităţile de tratament zare şi izolare a pacienţilor virtuali (suspecţi
cu antivirale de tipul Tamiflu şi Relenza sunt sau confirmaţi cu gripă porcină), dar mijloa-
limitate cantitativ, doar pentru circa 40.000 cele de luptă sunt total ineficiente şi insufici-
de persoane, total insuficiente în cazul unui ente. Şi pentru ca tabloul să fie complet, mass
scenariu de pandemie care, teoretic, ar cu- - media autohtonă condimentează periodic
prinde un număr estimativ de îmbolnăviri cu conştiinţa românilor cu noi date despre ulti-
mult mai mare! mele îmbolnăviri de pe Planetă, cu grija au-
În timp ce cotidienele de mare tiraj „ara- torităţilor pentru achiziţionarea unor aparate
tă cu degetul” o modalitate de abordare de ventilaţie mecanică, camere termografice,
profund balcanică a acestei situaţii de către măşti, mănuşi, soluţii antiseptice şi altele, to-
unele instituţii (conform principiului că dacă tul pentru a spori siguranţa şi liniştea noas-
virusul nu se vede, acesta nu există în Ro- tră... Frumos, nu ?

16 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

Până atunci, în speranţa unor vre-


muri mult mai bune şi mai apropiate de
cunoaşterea şi acceptarea Eului interior şi
racordarea lui la perceptele Supraconştien-
Frumos este, sublim este, dar posibi- tului nostru Atoateştiutor întru Creaţia Divi-
litatea scăpării de sub control a virusului nă, să încercăm să ne reintegrăm condiţiilor
porcin la un moment dat, în situaţia exis- actuale şi să creionăm câteva mijloace sigu-
tenţei unor mijloace de luptă şi protecţie re şi naturale de îmbunătăţire a imunităţii, de
„cele care sunt”, nu ajută şi nu servesc cau- creştere a capacităţii organismului nostru de
zei nobile de APĂRARE A VIEŢII ŞI PROTEJĂ- apărare contra viruşilor, de stimulare a meca-
RII RASEI UMANE PE PĂMÎNT! nismelor de detoxifiere şi reducere a cantită-
Pe de altă parte, pe internet sau chiar ţii de radicali liberi din organism, cheia luptei
în presa noastră românească, înscriindu-se contra oricărei îmbolnăviri.
pe poziţii diferite, sunt vehiculate tot felul În cele ce urmează, voi puncta câteva
de articole care propun tot felul de scenarii dintre cele mai eficace suplimente alimenta-
privind sorgintea virusului, capacităţii sale re din portofoliul companiei HOFIGAL cu rol
relative de a provoca îmbolnăviri în masă, deosebit în lupta contra viruşilor şi radicalilor
scenarii care fanteziste, care pesimiste, dar liberi.
toate având un numitor comun şi anume Dintre acestea amintim următoare-
acela de negare a eficacităţii vaccinului an- le suplimente alimentare care deţin aces-
tigripal porcin şi mai ales a toxicităţii unora te caracteristici esenţiale pentru sănătatea
dintre componentele de conservare şi sta- noastră: Spirulină capsule (variantele de
bilizare a vacinului. Se doreşte o influenţa- 400 mg. şi 500 mg.), Se-Spirulină, Spiru-
re în masă a opiniei publice vizavi de acest lină cu extract total de cătină, Coenzima
vaccin şi chiar şi contra altor vaccinuri, cum Q10 în ulei de cătină în cele trei variante
ar fi cel contra HPV. (15 mg. , 30 mg. sau 60 mg.) sau L-Carnitin
Complex (care conţine şi coenzima Q10 dar
şi echinacea), Complet antioxidant Hofi-
Nevoia imperioasă gal, Complex detoxifiant natural, Flavo-
de unitate a tuturor vit C (variantele de 200 mg. şi 400 mg. ),
specialiştilor Polivitamine naturale de calciu şi mag-
neziu, Echinacea, Hof.Imun, Hof.Imun
Forte, Evitus, Origavir, sunt numai câte-
Indiferent de situaţie, trebuie să jude- va exemple din portofoliul de produse Ho-
căm la rece, ţinând cont de cât mai multe figal, comercializate în toate farmaciile şi
date. Gândirea medicului alopat, gândirea magazinele de profil din ţară. În cele ce ur-
biologului trebuie să ia în consideraţie şi mează, voi descrie principalele caracteris-
gândirea biochimistului, gândirea home- tici ale unor suplimente alimentare ce pot
opatului, gândirea fitoterapeutului, gân- fi asociate cu succes: câteva Gemoderiva-
direa medicului tradiţionalist chinez, a te, şi anume: Gemoderivatul din Mu-
medicului tradiţio­nalist indian, a infoener- guri de Coacăz Negru, cu efect antii-
geticianului, a specialistului în fizică cuan- flamator şi cortizon-like, Gemoderivatul
tică; toţi trebuie să-şi dea mâna şi să ajun- din Muguri de Brad Alb, cu efecte anti-
gă la o concluzie comună, dreaptă, optimă virale, antibacteriene, imunostimulatoare,
şi favorabilă pentru rasa umană, pentru vi- Gemoderivatul din Mlădiţe de Măce-
itorul ei, pentru siguranţa sănătăţii omeni- şe cu afecte antialergice şi antiinflamatoa-
rii în acest secol şi următoarele, deoarece... re, imunomodulatoare, vasoprotectoare;
acestea există şi ne aşteaptă să le trecem de asemenea pot fi asociate Uleiurile vo-
pragul... sănătoşi şi optimişti. latile de Brad, Pin, Eucalipt, Salvie,
Poate organismul nostru a suferit unele Mentă sau Levănţică, cu rol antibacte-
transformări, au fost necesare unele adaptări rian, antiviral, decongestionant al căilor
din mers la noile condiţii de mediu şi iradie- respiratorii, rol antiseptic şi revigorant,
re artificială, poate vechile sisteme de gân- produse de excepţie care pot creşte
dire trebuiesc înlocuite de altele mai noi, re- confortul şi siguranţa mediului în care
voluţionare . Trebuie să luăm în consideraţie trăim şi ne creştem copii, apărându-i
capacitatea extraordinară de adaptare a or- eficient de boli şi viruşi.
ganismului uman la noile condiţii de mediu, Iată doar câteva dintre produse-
viaţă şi muncă. Poate aceste transformări se le firmei HOFIGAL care vă pot oferi
produc sau s-au produs la nivele specifice ale o soluţie salvatoare în acest ano-
cromozomului, poate imunitatea noastră a timp.
suferit unele modificări, aşa cum şi viruşii su-
feră unele modificări adaptative... De ce să Dr. Sissea Henri
nu luăm în calcul şi aceste posibilităţi ? Poate Teodor- medic
tocmai de aceea pot exista aceste reacţii noi fitoterapeut
la vaccinuri. Poate acestea nu mai corespund C.T.N.”ALEXANDRA” -
în totalitate noilor structuri infra-cromozomi- Breaza, Prahova
ale şi imunologice şi sunt necesare abordări
noi pluridisciplinare şi o regândire a întregii
strategii...

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 17


Sfaturi de sezon

Despre L-Carnitină...
cu recunoştinţă!
Î
n ultimii 20 de ani, Simptomele deficitului de L-car-
cercetările medicale s-au nitină pot fii comune, motiv pentru
întrecut în identificarea care sunt frecvent ignorate:
cauzelor îmbătrânirii şi descope- confuzie;
rirea remediilor care, dacă nu
oboseală;
stopează, măcar să încetinească
acest proces. dureri precordiale;
slăbiciune şi crampe musculare;
În acest context, a devenit impor-
tantă cercetarea, alături de Coenzima obezitate etc.
Q10, a Carnitinei. Imediat a luat am- Nivelul deficitului se corelează cu
ploare utilizarea suplimentelor ali- severitatea simptomelor.
mentare cu Carnitină, dar şi polemicile
vis à vis de eficienţa acestora. Acesta Rolul principal al L-carnitinei în
este, de fapt, motivul pentru care am organism este să ajute la transpor-
ales să fac această prezentare, în acest tul în mitocondrie a acizilor graşi (AG)
număr al revistei. cu lanţ lung. Aici, AG sunt arşi în scop
energetic. Acest proces furnizează
Carnitina nu este un aminoacid energie, în special inimii şi muşchilor,
(AA) în sens strict: are structură chimi- creşte utilizarea grăsimilor, reducând
că similară cu AA, dar nu foloseşte la astfel depunerea lor în ţesuturi (inimă,
sinteza proteică împreună cu ei, ci este ficat, muşchi scheletici). De la această
utilizată de organism ca neurotrans- funcţie derivă toate activităţile pe care
miţător. Suplimentele alimentare pot L-carnitina le dezvoltă în organism:
aduce Carnitina în 3 forme: D-Carni-
scădere în greutate;
tină (Dextro), L-Carnitină (Levo) şi for-
ma mixtă D-L-Carnitină dar, pentru că reducerea nivelului trigliceridelor şi
L-Carnitina este derivatul pe care or- echilibrarea balanţei lipidelor;
ganismul îl produce în mod natural, se
îmbunătăţeşte performanţa mus-
recomandă această formă. Despre ea
culară, atât la nivelul muşchiului in-
vom discuta şi noi.
mii, cât şi la nivelul muşchilor sche-
letici;
Deci, producţia proprie este una
din sursele de L-carnitină. Organis- îmbunătăţeşte performanţele inte-
mul uman sintetizează L-carnitina în lectuale etc.
prezenţa unor nivele adecvate de iod, Toate aceste acţiuni pe care le în-
vitamine B1 şi B6 şi a aminoacizilor lisi- deplineşte L-carnitina sunt similare cu
nă şi metionină. cele ale Coenzimei Q10.

O altă sursă de L-carnitină este ali- Pornind de la această evidenţă,


mentaţia. Carnea, în special cea roşie, firma HOFIGAL S.A. a adus împreu-
este principala sursă alimentară de L- nă, L-carnitina şi Coenzima Q10 - am-
carnitină pentru că aceasta provine bele cosiderate metavitamine mito-
din proteinele animale. Aşa se expli- condriale- în produsul L-CARNITIN
că de ce vegetarienii prezintă întot- COMPLEX. Prin punerea accentului
deauna deficienţe în lipsa suplimente- pe conceptul de cardioprotecţie, care
lor alimentare. Ele reprezintă astfel cea a luat o amploare deosebită în ultima
de-a 3-a sursa de L-carnitină. vreme datorită riscului crescut de boli
18 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l
Sfaturi de sezon

carnitinei cu Coenzima Q10 optimizează în- vascular cerebral este mai rapidă şi şansele
treaga activitate şi funcţiile cardiace. de supravieţuire cresc dacă la terapiile cla-
sice se asociază şi L-CARNITIN COMPLEX.
Toate procesele metabolice care inte- S-au observat de asemenea şi reduceri ale
cardio-vasculare, firma noastră nu s-a oprit
resează celula miocardică se desfăşoară tensiunii arteriale, echilibrări ale frecvenţei
la asocierea celor două şi a mai adăugat
sub cataliză enzimatică. Extractul total de cardiace şi rărirea crizelor anginoase.
extract total de cătină şi extract de zmeur.
cătină este cel care oferă substratul ener-
getic suplimentar acestor procese me- Efectul antiaging este alt punct co-
tabolice, în timp ce extractul de zmeur, mun al componentelor produsului nos-
L-CARNITIN COMPLEX se bucură bogat în taninuri şi antociani, vine să com- tru. L-carnitina întârzie degradarea celulei
de sinergismul celor 4 componente, astfel
pleteze acţiunea de cardioprotecţie a pro- nervoase şi a sistemului nervos prin rolul
că rezultatele sunt mai prompte şi mai am-
dusului. de neurotransmiţător, iar Coenzima Q10 fa-
ple. Produsul se pliază perfect pe nevoile
cilitează oxigenarea celulei
metabolismului cardiac.
nervoase. Este un fapt de-
Inima este un organ care
monstrat că administra-
se contractă şi se relaxea-
rea zilnică de L-carnitină
ză ritmic toată viaţa şi ori-
şi Coenzimă Q10 încetineş-
ce suferinţă a sa are efecte
te evoluţia bolii Alzhei-
negative asupra întregu-
mer sau a demenţei senile
lui organism.
(ameliorează funcţia cog-
nitivă, memoria, atenţia şi
Miocardul, respectiv
limbajul, dar şi abilităţile
muşchiul cardiac, folo-
motorii).
seşte drept combustibil
AG din sângele corona-
Înainte de a preciza
rian. Aceştia asigură 60-
doza zilnică, trebuie men-
70% din energia necesa-
ţionat că potenţialul orga-
ră funcţionării. L-carnitina
nismului de a sintetiza L-
se ocupă de extragerea
carnitină şi Coenzimă Q10
acizilor graşi din ţesuturi
scade odată cu înaintarea
şi transportul acestora la
în vârstă, ceea ce obligă la
celula cardiacă. Această
suplimentarea dietei zilni-
celulă este predominant
ce cu aceşti nutrienţi încă
aerobă şi are în consecin-
de la 30-35 de ani.
ţă nevoie de cantităţi mari
de oxigen. Aici intră în scenă
În condiţii normale, la persoanele să-
Coenzima Q10 care se ocupă de extragerea
Produsul şi-a dovedit eficienţa nu nu- nătoase, este suficientă o doză zilnică de
maximală a oxigenului din aport şi trans-
mai în prevenţie. Recuperarea în urma 2-3 capsule de L-CARNITIN COMPLEX. Per-
portul lui la celulele necesitante, deci şi la
unui infarct miocardic acut sau accident soanele cu patologie cardiacă, neurologi-
celula cardiacă. Aşa se face că asocierea L-
că sau psihiatrică, au o indicaţie de până la
6 capsule zilnic.

De asemenea trebuie ştiut că, datori-


tă masei musculare mai mari, bărbaţii au
un necesar mai mare decât femeile, atât
de L-carnitină, cât şi de Coenzimă Q10. La
fel, o nevoie mai mare au şi persoanele cu
alimentaţie exclusiv vegetariană, ştiut fi-
ind faptul că alimentele de origine vegeta-
lă conţin cantităţi extrem de mici ale celor
două componente.

Pledoaria pe care am făcut-o pen-


tru L-carnitină şi implicit, pentru produ-
sul L-CARNITIN COMPLEX, nu este, nici
mai mult, nici mai puţin, decât o pledoarie
pentru sănătate. Nu putem fi decât recu-
noscători că s-a descoperit, cercetat şi pus
la îndemâna noastră această şansă la o via-
ţă echilibrată.

Dr. Adriana Tatomirescu


http://farmacie-intr-o-planta.blogspot.com/

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 19


Sfaturi de sezon

Dermatitele şi alopecia
| Cum şi cine influenţează viaţa firului de păr
| Remedii naturale pentru stimularea creşterii părului

P odoaba noastră capilară,


părul, reprezintă un lucru
foarte important pentru noi
şi poate influenţa în mare măsură
starea psihică. În mod normal,
firul de păr urmează un ciclu de
viaţă-formare, creştere, stagnare
şi apoi cădere. Acest ciclu de viaţă
al firului de păr este influenţat de
foarte mulţi factori.
Factorii interni ţin de echilibrul hormo-
nal, care la rândul lui reglează şi coordonea-
ză activitatea glandelor sebacee, acestea
din urmă avînd dispoziţie cu predilecţie in
zonele păroase ale corpului şi nu numai; ur-
mează zestrea genetică şi afecţiunile fiecă-
rui individ, vîrsta, deficitul de minerale (fier,
zinc, biotină), deficitul de proteine, excesul
de vitamina A.
Factorii externi ţin de mediul înconjură-
tor, respectiv: radiaţii, poluare, profesie, ex-
punerea la caldură şi substanţe chimice, trac-
ţiune mecanică, infecţii localizate, eczeme,
dermatite seboreice, infecţii fungice, diver-
se alergii şi tratamente medicamentoase, ad-
ministrate pentru diverse afecţiuni, cum ar fi:
afecţiuni tiroidiene, anticoncepţionale, anti-
coagulantele – tip warfarină, chimioterapia
şi nu în ultimul rând, unul din cele mai im-
portante - stresul psihic. capului şi trunchi (faţa anterioară a sternului Astfel, tratamentul
Aceşti factori, interni şi externi, pot duce şi pliuri) şi este dată de Pytosporon ovale – o poate fi local, folosind:
la o pierdere a părului mai mare sau mai ciupercă microscopică. Se pare că este mai
mică, care poate fi reversibilă sau nu. frecventă la bărbaţi, deoarece este influenţa- Produse
Pierderi reversibile se înregistrează în ca- tă de activitatea hormonilor masculini şi este cosmetice:
zul stărilor fiziologice, precum sarcina sau agravată de umiditate, temperatură, trauma-
post chimioterapie, precum şi după rezolva-
rea infecţiilor din cadrul dermatitelor, ecze-
tisme (grataj) şi nu în ultimul rând, de stresul
emoţional. Apare iniţial în adolescenţă, dar
|Săpun moale
melor şi infecţiilor fungice şi după corectarea poate fi întâlnită şi la sugar. Mătreaţa este cu- vegetal - bogat în
echilibrelor minerale şi hormonale. noscută drept cea mai frecventă şi comună minerale, acizi graşi na-
Pierderi ireversibile se înregistrează în formă de dermatită seboreică. turali şi extracte din găl-
boli cutanate primare (lupus cutanat, lichen Leziunile cutanate ale dermatitei sebo- benele, muşeţel, coada
plan, foliculita decalvantă, sclerodermie lini- reice se recunosc prin faptul că au culoare calului, pătlagină, urzi-
ară – morfee) şi boli sistemice (lupus eritema- roz – roşie, cu scuamă grăsoasă, localizate pe că, frunze de nuc şi al-
tos, metastaze cutanate, sarcoidoză). pliurile nazolabiale, sprâncene, pielea capu- tele. Se poate folosi îna-
Dermatita seboreică este unul din facto- lui sau zone intertriginoase. Aceste leziuni se intea soluţiei Chelstop
rii care influenţează ciclul de viaţă al firului de exacerbează la stres. Se poate face biopsie timp de 6 luni. După
păr, aşa cum spuneam mai sus. Este o afec- cutanată din aceste leziuni. acest interval de timp
ţiune cutanată cronică inflamatorie ce afec- Alături de tratamentul alopat se pot folo- s-a observat repigmen-
tează zonele bogate în glande sebacee: faţa si şi remedii naturale pentru stimularea creş- tarea părului la culoa-
(sprâncene, şanţuri nazale, frunte), pielea terii firului de păr. rea iniţială.

20 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

sângelui ameliorând simptomatologia din


diferite stări hemoragice, expectorant, de-
termină reducerea fibroamelor uterine şi a fi-
bro-adenoamelor mamare, stimulează creş-
|Chelstop – loţiune contra căderii păru- terea firelor de păr;
lui ce conţine saponine, flavonoizi, substanţe
revulsive, carotenoizi, substanţe cicatrizante, | Gemoderivat din muguri de
antimicrobiene şi epitelizante. Foarte impor-
tant este modul de folosire. Se foloseşte pe
tei argintiu - are şi acţiune anxiolitică,
antispastică şi uşor hipnotică (tranchilizant
părul uscat (spălat în prealabil cu săpun moa-
vegetal prin excelenţă), coleretică, vasodila-
le vegetal), se frecţionează pielea capului care
tatoare blândă;
apoi se acoperă timp de 30 de minute, reglează secreţia glandelor sebacee, stimu-
până dispare lează celulele reticulo-endoteliale hepatice
efectul revul- (Kupffer), detoxifiantă, antiinflamatorie, ac-
siv şi se usucă celerează catabolismul nucleoproteinelor şi
din nou părul eliminarea acidului uric, ameliorează meta-
apoi se spală bolismul lipidic, uşoară acţiune trombofilică;
numai după
48 de ore;
| Gemoderivat din muguri de
mesteacăn pufos - cu acţiune imuno­
stimulatoare (activează sistemul reticulo-
endotelial şi activitatea limfocitară), drenor
al ţesuturilor infiltrate cu exces de reziduuri
metabolice, stimulează funcţia de detoxifiere
hepatică, antitrombofilică, tonică generală,
|Şampon 5R stimulează remineralizarea şi osteogeneza,
normalizea-
| Gemoderivat din mlădiţe de
– cu extract de ur- ză valorile zmeur – conţine organotropism pentru apa-
zică, muşeţel, care ureei, aci- ratul genital feminin; echilibrează secreţia hor-
împiedică formarea dului uric monală ovariană; echilibrează funcţiile axei
mătreţii şi stimulea- şi coles- hipotalamo-hipofizo-gonadice; reglează meta-
ză creşterea părului, terolului ; bolismul proteic şi reechilibrează valorile prote-
au extracte de brus- inelor serice; acţiune antispastică uterină;
ture şi mesteacăn ce
au efect antiseptic şi
analgezic, iar coenzi-
ma Q10 care are acţi-
une de revitalizare şi regenerare.
Se poate alterna Săpunul moale vege-
tal cu Şamponul 5R.

Ca şi tratament general:
Gemoterapie
| Gemoderivat din muguri de
nuc, cu acţiune antiinflamatorie, antisepti-
că, antidiabetică, cicatrizantă, drenor univer-
sal (limfatic, intestinal, splenic, pancreatic),
imunomodulatoare;

| Gemoderivat din muguri


de coacăz negru - stimulează cortico-
suprarenala pentru secreţia unor hormoni cu
proprietăţi antiinflamatorii şi antialergice (ac-
ţiune cortizon-like), activează catabolismul
ureei, acidului uric şi colesterolului, stimulea- | Gemoderivat din muguri de
ză metabolismul protidic (normalizează valo- castan sălbatic - cu acţiune fleboto-
rile albuminelor alfa2, beta şi gamaglobuline- nică (îmbunătăţeşte fluxul sanguin venos),
lor din serul sanguin), stimulează eozinofilia, vasoprotectoare venoasă şi capilară, de-
reduce VSH-ul, creşte rezistenţa la frig a per- congestivă venoasă, antiinflamatorie, antie-
soanelor sensibile; dematoasă. Determină ameliorarea funcţii-
lor circulatorii alterate în zonele de dilataţie
| Gemoderivat din muguri de | Gemoderivat din mlădiţe de vasculară şi îmbunătăţeşte fluxul sanguin în
zonele congestionate;
ulm - cu acţiune dermatoprotectoare, tuia - influenţează factorii de coagulare ai
- continuare în pagina 22 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 21


Sfaturi de sezon

- continuare din pagina 21 -


Tincturi
| Trei fraţi pătaţi - contribu-
ie prin componentele sale bioactive la
suplimentarea regimului alimentar in-
| Tinctură de sunătoare - desti-
nată suplimentării dietei pentru efectul tonic
dicat în boli alergice (astm bronşic aler- asupra sistemului nervos central (antidepre-
gic, urticarie); siv), pentru ameliorarea tulburărilor funcţi-
onale digestive de origine hepatică, favori-
| Tinctură de brusture - destina- zarea secreţiei biliare şi calmarea durerilor
abdominale de origine digestivă;
tă suplimentării dietei pentru proprietăţile:
diuretic-depurativă, sudorifică, antiseborei-
că, de stimulare a funcţiilor hepato-biliare,
hipocolesterolemiantă, hipoglicemiantă, to-
| Tinctură de soc - produs destinat
suplimentării dietei pentru a favoriza capaci-
nic vasculară, stimulatoare a mecanismelor tatea de eliminare pe cale urinară, digestivă
de apărare ale organismului în bolile infecţi- şi sudorifică a diverselor substanţe din orga-
oase, secretolitică şi expectorantă; nism (deşeuri metabolice, toxine) antipon-
derală (completarea măsurilor dietetice pen-
| Tinctură de urzică - destinată su- tru a favoriza pierderea în greutate).
plimentării dietei pentru efectele: diuretice,
depurative, antialergice, antianemice, remi-
neralizante, hemostatice, antiinflamatoare,
Comprimate
antioxidante, imunomodulatoare, stimula-
toare a secreţie gastrice, intestinale şi pan- | Coenzima Q10 în ulei de cătină
creatice, galactagogă; forte - produs destinat suplimentării die-
tei cu efecte benefice datorate proprietăţilor
| Tinctură de salvie - produs care
antioxidante; efect de încetinire a procesului
de îmbătrânire al organismului; de îmbună-
ajută digestia şi ameliorează tulburările dis- tăţire a proprietăţilor reologice ale sângelui;
peptice (balonare epigastrică, digestie len- de creştere a contractilităţii miocardului şi a
tă, meteorism, eructaţii, flatulenţă), efecte muşchilor striaţi; antiaritmică; antiateroscle-
benefice în capacitatea antisudorifică, tonic rotică; imunomodulatorie; contribuie la
general, antiinflamatorie a căilor respirato- men­ţinerea echilibrului hormonal; de ame-
rii, reglează fluxul menstrual, adaptează or- liorare a funcţiei reproductive; energizantă
ganismul la schimbările endocrine din me- celulară; vitaminizantă; antianemică; antiin-
nopauză; flamatorie; detoxifiantă; de creştere a rezis-
tenţei la efort;
| Tinctură de cimbru - desti-
nată suplimentării dietei pentru pro-
prietăţile: antispastică, antiseptică, ex-
pectorantă, coleretică, stomahică,
carminativă, antiinflamatorie, anti-
oxidantă, diuretică, antalgică, anti-
helmintică;

| Tinctură de echina­
cea - produs destinat supli-
mentării dietei pentru efec-
tele: de imunostimulare
nespecifică; antiinflama-
torie, antivirală (her-
pes simplex şi virus
gripal), antiseptică,
antitumorală, an-
tioxidantă, cica-
trizant-reepi-
telzantă; | Hof Imun este destinat suplimentă-
rii dietei pentru acţiunea de stimulare a sis-
temului imun, normalizare a activităţii pros-
tatei (împiedică apariţia hipertrofiei benigne
de prostată); antiinflamatorie generală (la
nivelul aparatului uro-genital şi a mucoasei
căilor respiratorii); potenţează eficacita-
tea tratamentului antimicrobian în
infecţii bacteriene; accelerea-
ză procesul de vindecare a
plăgilor şi arsurilor asi-

22 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

latoare; de creştere a rezistenţei la efort fizic a capacităţii de apărare a organismului faţă


şi intelectual prin aport energetic mărit; de de infecţii; rol antitoxic prin facilitarea elimi-
remineralizare a organismului (calciul este nării metalelor grele, toxinelor şi radionuclizi-
esenţial pentru transmiterea impulsului ner- lor (care constituie factori de risc de apariţie
gurând o bună cicatrizare a ţesuturilor leza- vos, contracţia musculară, funcţia cardiacă şi a neoplaziilor); de prevenire a scăderii nu-
te; scade sinteza şi depunerile de colesterol permeabilitatea capilarelor şi membranelor mărului de leucocite după röentgenterapie;
în vase şi ţesuturi; stimulează funcţiile hipo- celulare; magneziul joacă un rol vital în dife- de stimulare a hematopoezei (de creştere a
fizei şi corticosuprarenalelor şi dezvoltarea rite activităţi enzimatice, în transmiterea im- cantităţii de hemoglobină şi a numărului de
normală a gonadelor; încetineşte procesele pulsului nervos şi excitabilitatea musculară); eritrocite); de stimulare a funcţiilor macrofa-
de degenerare tisulară datorită acţiunii no- gelor, activităţii citotoxice NK şi activităţii fa-
cive a radicalilor liberi superoxidici şi reduce gocitare a polimorfonuclearelor; efecte hi-
procesul de îmbătrânire precoce şi riscul apa- polipemiante şi hipocolesterolemiante; de
riţiei de neoplazii; stimulare a spermatogenezei, de combate-
| Hof Imun forte este destinat su-
re a impotenţei şi frigidităţii; de stimulare a
lactaţiei; controlează senzaţia de foame, aju-
plimentării dietei cu nutrienţi şi substanţe
tă procesele digestive; hepatoprotectoare
bioactive cu proprietăţi de stimulare a sis-
(prin stimularea sintezei de proteine prote-
temului imun, tonic general al organismului,
jează şi stimulează regenerarea celulei he-
antiinflamatoare (inhibă biosinteza prosta-
patice şi contribuie la normalizarea valorilor
glandinelor), antivirală (herpes, virusuri res-
transaminazelor serice crescute); activitate
piratorii, gripă, etc.) antiseptică, mucolitică
antivirală (Herpes Simplex, Citomegalic, vi-
(fluidifiantă a secreţiilor bronşice şi faringie-
rus rujeolos, urlian şi gripal tip A); antialergică
ne), antioxidantă, acţiune antineoplazică, an-
prin inhibarea reacţiilor de hipersensibilitate
tileucemică (datorită acidului elagic), vaso-
întârziată; seleniul acţionează sinergic cu vi-
protectoare şi cardioprotectoare (favorizează
tamina E prezentă în biomasa de spirulină,
schimbarea raportului între ”colesterolul bun
previne deteriorările oxidative ale membra-
şi rău” - LDL/HDL), contribuie la cicatrizarea
nelor celulare şi îmbunătăţeşte producerea
plăgilor, acţiune vitaminizantă (vit. C, E, P,
provitamina A) şi remineralizantă (realizează
| Complet antioxidant, produs de enzime antioxidante;
destinat suplimentării dietei pentru propri-
echilibrul potasic), antiulceroasă;
etăţile hepatoprotectoare, de stimulare a
sintezei de proteine. Protejează şi induce re-
generarea celulei hepatice, contribuie la nor-
malizarea valorilor transaminazelor serice
crescute, induce creşterea fluxului biliar, îm-
bunătăţeşte digestia grăsimilor, are un efect
uşor laxativ, un efect depurativ eficient în
procesele de eliminare a substanţelor dăună-
toare (alcool, medicamente cu efecte secun-
dare hepatotoxice, metale grele, pesticide,
anestezice, toxine din ciuperci otrăvitoare);
efect imunostimulator şi de neutralizare a
unor substanţe alergogene; efect antidepre-
siv; acţiune detoxifiantă a sistemului nervos
central şi neurovegetativ;
| Spirulina cu extract total de
cătină este un produs destinat suplimen-
| Polivitamine Naturale de Ho- tării dietei datorită calităţilor nutriţionale şi
funcţionale care rezultă din asocierea între
figal cu Calciu si Magneziu este un biomasa de algă Spirulina platensis şi extrac-
produs destinat suplimentării dietei, necesar tul de Cătină. Se realizează astfel o combina-
pentru asigurarea aportului de nutrienţi şi ţie armonioasă între calităţile nutriţionale şi
substanţe bioactive pentru susţinerea func- bioenergetice ale Spirulinei şi proprietăţile
ţiilor metabolice ale organismului şi menţi- vitaminizante şi remineralizante ale extrac-
nerea stării de sănătate. Are efecte pozitive tului de Cătină. Produsul rezultat este un su-
datorită proprietăţilor şi acţiunilor: vitamini- pliment alimentar ecologic care intervine în
zantă, antianemică; hepatoprotectoare, an- reglarea şi echilibrarea principalelor funcţii
tiaterosclerotică, antioxidantă; imunomodu- metabolice şi imunologice ale organismului.

Aceste remedii vor fi particularizate in


cure de câte 3 luni pentru fiecare pacient.

| Se-Spirulin este destinat suplimen- Să ne îngrijim deci cu


tării dietei ca factor de corecţie metabolică
pentru susţinerea proceselor fiziologice ale ajutorul naturii!
întregului organism şi restabilirea stării de să-
nătate (stimulează regenerarea structurală
şi funcţională, normalizează schimburile de Dr. Alice Hogea
substanţe la nivel celular) prin următoarele – medic de familie cu competenţă
efecte: antioxidante; de stimulare a produc- în apifitoterapie
ţiei de corticosteroizi, insulină, hormoni tiroi- Farmacia Mellisa-Drobeta Turnu Severin
dieni, adrenalină, noradrenalină; de creştere

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 23


Din miracolele naturii

TOPINAMBURUL CARACTERIZAREA BIOLOGICĂ


Topinamburul, sau “para pământului”
(Helianthus tuberosus) face parte din familia
Asterraceae.
Este considerat o plantă perenă. Este hi-
brid şi primele plante provin din America de
Nord. În părţile supraterestre el seamănă cu
floarea soarelui. Formele sălbatice de topi-
nambur au răspândire diferită a tuberculilor
în sol, pe când sorturile de cultură au o den-
sitate mai mare. Culoarea tuberculilor, func-
ţie de sort, este albă, roşu-violet sau cafeniu
deschis.
Sorturile cu cea mai mare perspectivă
sunt cele care, în momentul recoltării, au şi
cea mai mare cantitate de inulină. De aceea,
este important să avem minim două sorturi
cu maturizare timpurie, pentru aproviziona-
rea fabricilor de prelucrare în perioada de

cultura bioenergetică
toamnă şi pentru a face provizii pentru păs-
trare iarna, în vederea prelucrării următoare.

a secolului XXI COMPOZIŢIA CHIMICĂ


Valoarea topinamburului în calitate de
cultură furajeră, de legumă tehnică şi medi-

P atria topinamburului este


America de Nord, unde şi în
prezent, lângă marile lacuri,
pinamburul este cunoscut în Italia sub de-
numirea de “anghinare” sau “anghinare de
soare”. La mijlocul anilor ’50, direcţia cea mai
cală se bazează în primul rând pe compozi-
ţia chimică a plantei. Topinamburul conţine o
cantitate destul de mare de substanţă uscată
importantă de utilizare a topinamburului a (până la 20%), din care până la 80% un poli-
sorturile de topinambur sălbatic ocupă mer de fructoză - inulina.
fost industria alimentară. Renaşterea intere-
zone largi. Omul a folosit această sului pentru topinambur este legată de apa- Inulina este un polizaharid, care prin hi-
plantă cu peste 2000 de ani înainte de riţia noilor aspecte ale utilizării lui în afară de droliză conduce la un zahăr inofensiv pentru
Hristos, dar în primul mileniu înainte industria alimentară şi anume cea biotehno- diabetici – fructoza. Topinamburul conţine
de Hristos se ştie sigur că topinambu- logică şi terapeutică. celuloză şi un număr mare de elemente mi-
În numeroase ţări ale lumii (Franţa, Ger- nerale, printre care (exprimate în mg%) sub-
rul a intrat în agricultura indiană. stanţă uscată: fier; magneziu; calciu; mangan;
mania, Austria, Irlanda, Italia, Spania, Nor-
vegia, SUA, Canada, Brazilia, Coreea de Sud, potasiu; sodiu. Topinamburul acumulează
Europenii au cunoscut pentru prima
Ungaria, Iugoslavia, Australia), în special în activ siliciul din pământ (în tuberculi, conţi-
oară topinamburul în anul 1586 prin înfiin-
ultimul deceniu, s-a desfăşurat cercetarea to- nutul în acest element este până la 8%, expri-
ţarea unei colonii în Virginia. Prima cunoş-
pinamburului în diferite direcţii de utilizare. mat în substanţă uscată).
tinţă în masă a europenilor cu această cultu-
În Germania, Polonia, Ungaria, se cultivă în Din punct de vedere al conţinutului în
ră s-a produs în condiţii tragice şi este legată
scopuri furajere pentru crescătoriile de porci. fier, siliciu şi zinc el depăşeşte cartoful, mor-
de colonizarea litoralului Canadei. Din cau-
Topinamburul are pieţe importante în Ţările covul şi sfecla.
za secetei puternice, în anul 1612 a început
Scandinave, Anglia, Japonia, China şi în ţări- În compoziţia tuberculilor de topinam-
foametea şi chiar tuberculii de topinambur,
le Asiei Mici. bur intră şi proteinele, pectina, aminoacizii,
asemănători cu cartofii, le-au scăpat viaţa
acizii organici şi graşi. Substanţele pectini-
colonizatorilor. În Europa, în Franţa, planta a
ce din topinambur se găsesc în cantitate de
fost adusă de marinarii francezi din expediţia
11% din masa substanţei usacte.
LESCARBEAU în anul 1605.
Din punct de vedere al conţinutului în vi-
Denumirea de TOPINAMBUR şi-a căpă-
taminele B1, B2 şi C, topinamburul este mai
tat-o în aceeaşi vreme de la tribul indian “TO-
bogat decât cartoful, morcovul şi sfecla, de
PINAMBA”. Datorită proprietăţilor sale gas-
mai mult de 3 ori.
tronomice şi terapeutice, această plantă s-a
Deosebirea dintre topinambur şi cele-
răspândit repede în întreaga Europă. Cea mai
lalte legume constă în conţinutul mare în
răspândită denumire a acestei legume în Ru-
proteine al tuberculilor lui (până la 3,2% din
sia se datorează asemănării tuberculilor cu
substanţa uscată), ce constau din 8 aminoa-
perele – para pământului.
cizi indispensabili, care sunt sintetizaţi numai
În regiunile de la Marea Baltică, topinam-
de plante şi nu sunt sintetizaţi de organismul
burul a fost adus din Germania, iar în Kazah­
omului: arginina, valina, histidina, izoleucina,
stan el a fost adus din China, dar nu ca legu-
leucina, lizina, triptofanul, fenilalanina.
mă, ci ca plantă medicinală, sub denumirea
Tulpina şi frunzele conţin mai mult de 4%
de “Cartofi chinezeşti”. Din cauza asemănării
triptofan şi leucină (exprimat în substanţă us-
cu floarea soarelui, care a fost de asemenea
cată). Într-un kilogram de masă verde se gă-
adusă în Europa din America de Nord, to-
sesc 60-130 mg de caroten.

24 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Din miracolele naturii

în societate s-a împământenit teoria nutriţi- În 1989, în Japonia a fost oficializa-


ei raţionale, care se bazează pe trei principii tă o nouă direcţie ştiinţifică ce se bazează
de bază: pe îmbinarea medicinei cu biotehnologia
1. echilibrarea consumului energetic şi substanţelor nutritive, aşa numita “hrană
Dintre elementele alcalino-pământoa- funcţională”. Spre deosebire de conceptul
al aportului energiei prin hrană;
se, un loc important îl ocupă calciul, mag- cunoscut al hranei raţionale, sub denumi-
neziul. 2. împlinirea nevoilor omului cu canti- rea de “hrană funcţională”, cercetătorii japo-
Acizii organici prezenţi în frunzele de to- tatea corespunzătoare de substanţă nutri- nezi au definit utilizarea produselor natu-
pinambur nu sunt numai acizii tricarboxilici tivă de bază (proteine, grăsimi, carbon hi- rale care, în timpul utilizării sistematice, au
din ciclul lui Krebs, ci şi acizii polihidroxilici, draţi); demonstrat o acţiune pozitivă de regulari-
care sunt acizii proveniţi din oxidarea prima- 3. respectarea regimului alimentar. zare asupra sistemelor complexe şi ale or-
ră a zaharurilor. Printre acizii di- şi tricarboxi- S-a arătat că simpla “asigurare a pâinii” ganelor macroorganismului sau a funcţiilor
lici, în rădăcinile şi frunzele de topinambur se şi goana după calorii nu este suficientă pen- lui, îmbunătăţind sănătatea fizică şi psihică
găsesc acidul malic şi fumaric şi de aseme- tru sănătate. Omul civilizat de azi este un a omului. La noul concept au aderat nume-
nea, în cantităţi mult mai mici, acidul citric şi gras malnutrit, deoarece el nu foloseşte nu- roşi cercetători din diferite ţări.
succinic. mai calorii “goale” din făină albă şi zahăr, ci în A fost stabilită legătura între diferitele in-
Compoziţia bogată în substanţe biolo- general el se hrăneşte cu produse denatura- grediente nutritive şi anumite boli:
gic active a topinamburului face ca această te, nehrănitoare şi de aceea toţi, de la tineri excedent de sodiu  hipertensiune
plantă să aibă o perspectivă largă în indus- până la bătrâni, suferă de deficitul celor mai
tria alimentară, în hrana dietetică şi ca mate- necesare substanţe hrănitoare. deficit de calciu  osteoporoză
rie primă pentru prepararea medicamente- În acelaşi timp, omul de azi “de pe stradă” grăsime şi colesterol  ateroscleroză
lor puternic active. a devenit mai cunoscător şi-şi dă seama de excedent de zahăr şi grăsimi naturale 
importanţa hranei sale. obezitate
În Europa de Vest şi în America, există re-
UTILIZAREA CA HRANĂ ţele de magazine care se aprovizionează de fier  anemie feriprivă
la propria reţea de fabrici de alimente şi de hidraţi de carbon uşor fermentiscibili 
FUNCŢIONALĂ carii dentare
crescătorii ecologice, unde se folosesc mate-
Lumea actuală este lumea stresului, a riale naturale, ecologice, de producere şi pre- deficit al fibrelor alimentare  îmbolnă-
agresiunii, a agitaţiei, a epuizării sistemului lucrare a produselor. virea intestinului şi a sistemului cardiovas-
nervos, a alienării şi narcomaniei. Hrana ac- Astăzi, aceia care nu se supun puterii cular
tuală constă din produse nutritive “sterile” medicamentelor, se pot întoarce la vindecă- Astăzi este cunoscută eficacitatea profi-
(rafinate, modificate genetic), aparent atră- torii cu leacuri naturale, la specialiştii în par- lactică şi terapeutică a hranei funcţionale în
gătoare datorită adaosurilor “inofensive” de tea sănătoasă a vieţii, ca să rezolve problema cazul celor mai variate boli şi sindroame:
coloranţi, corectori de gust şi conservanţi. schimbării hranei şi a însănătoşirii lor şi a ce- disbacterioze
Nu de mult, fiecare om făcea eforturi să- lor apropiaţi.
şi procure o cantitate suficientă de calorii, uti- Nenumărate cercetări ştiinţifice din ul- infecţii intestinale acute
lizând multă grăsime şi dulciuri iar carnea era timii ani au arătat că produsele alimenta- boli cronice inflamatoare ale intestinului
privită ca produsul cel mai valoros care dă- re sunt pentru organism nu numai izvor de subţire şi gros
dea energie, cu deviza că “ceea ce este gus- energie ci şi reglează diferitele funcţii şi re- constipaţie
tos, nu poate să dăuneze”. În ultimul timp, acţii. - continuare în pagina 26 -

Produs Hofigal cu TOPINAMBUR ară, litiaze biliare şi renale, sindrom postcolecistectomie,­


indigestii acute, alergodermii de cauze alimentare, carenţe în aportul ali-

REDIGEST-PLUS
mentar al enzimelor de bază. Adjuvant în distrofii, intoxicaţii medicamen-
toase, gută, obezitate (încetineşte absorbţia intestinală şi scade rata de utili-
zare a caloriilor din sursele de hrană); pentru reglarea tranzitului intestinal la
Comprimate acoperite persoane imobilizate timp îndelungat; poate fi administrat diabeticilor (su-
puşi tratamentului antidiabetic de lungă durată).
Compoziţie: un comprimat acoperit conţine concentrat hidrolizat din Asocierea concentratului hidrolizat din cuticulă de pipotă de pasăre
cuticulă de pipotă de pui, extract uscat din fructe de armurariu (Cardui ma- (substituient polienzimatic) cu inulină (polizaharid cu funcţie prebiotică im-
rianae fructus), extract uscat din fructe de zmeur (Rubii idaei fructus), extract portantă), realizează un supliment alimentar recomandat
uscat din tuberculi de topinambur (Helianthi tubero- pentru crearea condiţiilor de echilibrare enzimatică a
sus bulbus). aparatului digestiv, benefic în stimularea şi menţine-
Acţiune: îmbunătăţeşte procesul de diges- rea proceselor metabolice ale organismului în para-
tie, contribuie la reglarea procesului de absorbţie metri fiziologici.
a substanţelor nutritive şi repartizarea acestora în Contraindicaţii: nu sunt semnalate până acum la
organism; reglează tranzitul intestinal; stimulează dozele şi ritmul de administrare recomandate.
dezvoltarea microorganismelor specifice florei utile Precauţii: La apariţia unor efecte nedorite se în-
pentru înhibarea germenilor patogeni la nivelul in- trerupe administrarea produsului şi se recomandă
testinului gros; hepatoprotector şi eficace în regla- consultarea medicului sau a farmacistului.
rea funcţiilor hepatice; acţiune antiinflamatorie şi Mod de administrare: Produsul este un supli-
antiseptică la nivelul tubului digestiv şi a organelor ment alimentar şi nu înlocuieşte un regim alimentar
anexe; reglează motilitatea tubului digestiv şi a cole- variat şi echilibrat.
cistului; previne formarea calculilor biliari şi renoure- Adulţi: Doza de atac: 2 comprimate de 3 ori pe zi,
terali având efect litolitic; contribuie la reglarea meta- cu jumătate de oră înaintea meselor sau la 2 ore după mese.
bolismului lipidelor şi reducerea riscului de ateroscleroză; Doza de întreţinere: 2 comprimate de 2 ori pe zi (înaintea mesele de
hipocolesterolemiant şi hipoglicemiant; detoxifiant (favorizează elimina- prânz şi seară, sau la 2 ore după mese).
rea toxinelor şi a metalelor grele din organism); acţiune de îmbunătăţire Pentru afecţiunile cronice: doză de întreţinere în cure de câte 3 săptă-
a absorbţiei calciului. mâni cu pauze de 3-5 zile; se recomandă utilizarea permanentă în boli di-
Recomandări: supliment alimentar care asigură enzimele şi substanţele gestive cronice.
bioactive necesare pentru completarea şi normalizarea dietelor dezechilibra- Copii 1-3 ani: jumătate de comprimat de 3 ori pe zi.
te în: hepatită cronică, ulcer gastric şi duodenal, gastrită, duodenită, colopatii Copii 3-12 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi.
cronice şi funcţionale, dismicrobism intestinal, pancreatită, dischinezie bili- Produsul NU conţine lactoză.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 25


Din miracolele naturii

- continuare din pagina 15 - ACŢIUNEA DE CURĂŢARE


gastrită, gastroduodenită, ulcer gastric şi A ORGANISMULUI
duodenal
“În cazul tuturor bolilor suntem obli-
boli alergice normalizarea presiunii sângelui. Asupra com-
gaţi să ţinem seama de prezenţa următori-
diabet zaharat poziţiei microflorei intestinale influenţează:
lor factori, individuali sau împreună:
vârsta, hrana, echilibrul mediului exterior şi
hipercolesterolemie 1. Pătrunderea în organism a substan-
apa de băut, precum şi anotimpul, diferitele
ţelor străine sau chiar a otrăvurilor.
stres boli, stresul, terapia antibacteriană, etc.
2. Absenţa substanţelor importante
neoplasm Deosebit de bogată este microflora din
pentru viaţă.”
Lista are limitele ei. Mecanismul acţiuni- Are Vaerland părţile inferioare ale tractului gastrointesti-
lor complexe nu este totdeauna clar până la nal: pe scurt, în intestinul unui om adult se
Citatul descrie pe scurt toate sistemele
sfârşit şi astăzi se efectuează mii de cercetări găseşte mai mult de 1 kg microorganis-
de însănătoşire: organismul trebuie la înce-
ştiinţifice pentru a adânci cunoştinţele pe me. Reprezentanţii microflorei normale sunt
put să fie curăţat şi apoi să i se dea hidraţi de
această temă. Un interes deosebit, din punct prezenţi în organismul omului sub formă de
carbon diferiţi şi proteine, vitamine şi microe-
de vedere al hranei funcţionale, îl prezintă microcolonii, cuprinse în straturi microbiene.
lemente. Dar, nu astăzi calciul şi peste o lună
cultura topinamburului. Straturile microbiene acoperă ca o mănuşă
siliciul şi vitaminele, ci toate în acelaşi timp.
pielea, glandele secretoare şi cavităţile des-
Organele de prelucrare a hranei fac faţă
chise faţă de mediul înconjurător al omului
în mod constant atacurilor hranei incomple-
sănătos şi astfel reglează interacţiunea între
te şi rafinate, a hrănirii neregulate, stresului,
organism şi mediul înconjurător.
intoxicaţiei, a mediului exterior ostil. Ca ur-
Compoziţia chimică a topinamburului
mare a acestui atac apar gastritele şi duode-
Produs Hofigal nitele cronice, colecistitele şi pancreatitele,
are o influenţă benefică asupra tuturor ve-
cu TOPINAMBUR rigilor şi mecanismelor dezvoltării bolilor
enterocolitele, constipaţiile, diareea, afecţiu-
sistemului gastro-intestinal, ceea ce a găsit
nile ficatului.

FIAMARANT
confirmare în rezultatele al cercetărilor inde-
Un rol foarte mare în apariţia acestor boli
pendente, efectuate în anii diferiţi şi în diferi-
îl joacă distrugerea microflorei normale a in-
te clinici şi institute.
testinului. Sistemul microbian ecologic al in-

1
Prezentarea produsului: Cutie cu testinului este considerat ca un organ de sine inulina îndeplineşte funcţia de absor-
40 comprimate oblong care conţin pul- stătător, şi joacă un rol important nu numai bant natural, care leagă şi scoate din or-
bere de Amaranthus caudatus herba, pul- în funcţia de apărare, a stimulării imunităţii, a ganism o mare cantitate de substanţe toxice
bere de frunze de topinambur, extract funcţiei enzimatice a organismului ci şi în re- şi balast, ce intră odată cu hrana sau se for-
total de Amaranthus caudatus, pulbe- glarea concentraţiei colesterolului în sânge, în mează în intestin în timpul digestiei hranei.
re de frunze de ţelină, excipienţi pentru
comprimare.

Recomandări: Supliment alimentar


Produs Hofigal
obţinut prin asocierea acestor plante ce cu TOPINAMBUR
acţionează sinergic şi conferă organismu-

PASSIFLORA
lui, pe lângă efectele specifice, o stare de
tonifiere, energizare, revitalizare şi fortifi-
ere. De asemenea, produsul FIAMARANT Comprimate
este recomandat în inapetenţă, digestii
lente, pentru refacerea florei intestinale Compoziţia: 1 comprimat conţine pulbe-
şi a echilibrului gastro – intestinal. re de passiflora (Passiflorae herba), pulbere de
tuberculi de topinambur (Helianthi tuberosus
tuber), extract de passiflora pe suport de topi-
Mod de utilizare: nambur şi excipienţi.
Adulţi: 2 - 4 comprimate de 3 ori pe zi. Acţiune: supliment alimentar cu proprietăţi
Copii: 1 – 2 comprimate pe zi, func- sedative, hipnotice, antispastice, astringente, di-
ţie de vârstă. aforetice, vasodilatatoare, hipotensiv moderat.
Unele studii arată că, spre deosebire de sub- rie, erupţii cutanate, prurit şi tumefacţie cutana-
Prezentare: ambalaj cu 40 compri- stanţele de sinteză cu acţiune sedativă, pasiflora tă, vasculite de natură alergică.
mate blisterizate. favorizează inducerea unui somn natural, odih- Precauţii: capacitatea de conducere de au-
nitor, iar la trezire nu se constată o stare de som- tovehicule este limitată (pot sa apară în unele ca-
nolenţa sau depresie neurologică şi mentală (nu zuri stări de somnolenţă în perioada administră-
apar stări de ameţeală, confuzionale, de stupoa- rii).
re sau melancolie). La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe
Recomandări: asigură aportul de substan- administrarea produsului şi se recomandă consul-
ţe bioactive cu efecte benefice în stările de in- tarea medicului sau a farmacistului.
somnie cu dificultatea inducerii stării de somn, Mod de administrare: produsul este un su-
în stări de iritabilitate, eretism cardiac (palpita- pliment alimentar şi nu înlocuieşte un regim ali-
ţii, extrasistole, tahicardie, senzaţie de anxietate), mentar variat şi echilibrat.
nevralgii, sindrom de vezică urinară iritabilă (sen- Adulţi: câte 2 comprimate de 2-3 ori pe zi în
zaţii frecvente de micţiune imperioasă), dureri şi timpul meselor.
stări de tensiune psihică şi iritabilitate premen- Copii peste 12 ani şi adolescenţi: câte 1 com-
struală, dureri lombare. primat de 2-3 ori pe zi, în timpul meselor.
Contraindicaţii: în perioada de sarcină şi Nu sunt restricţii privind durata de adminis-
alăptare, la persoane cu alergie dovedită la pas- trare, deoarece nu se semnalează apariţia de-
siflora. pendenţei. Produsul NU conţine lactoză.
Reacţii adverse: rareori pot să apară simp- Forma de prezentare: cutie pliantă conţi-
tome ca dificultăţi în respiraţie sau senzaţie de nând 40 comprimate (4 blistere, 10 comprima-
apăsare în gât şi piept, dureri toracice sau urtica- te/blister).

26 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Din miracolele naturii

Introducerea topinamburului în raţia co- De trei mii de ani omul cunoaşte topi-
piilor cu patologie funcţională a stomacului namburul şi din timpuri străvechi a fost atras
normalizează nu numai funcţiile motrice de de puterea unică a plantei care îi permite să
evacuare a tractului gastro-intestinal ci favo- supravieţuiască în condiţii extreme ale me-
2 aceeaşi inulină stimulează motilitatea
tractului gastro-intestinal (motricitatea
şi peristaltismul).
rizează şi o acţiune optimă a sistemului anti-
oxidant şi imunitar.
diului înconjurător şi să dea recolte mari în
comparaţie cu celelalte plante cu tuberculi.
Ficatul este în linia a doua a frontului de Posibilităţile unice ale plantei au fost folosite

3 inulina şi lanţurile scurte de fructoză


(fragmente de inulină) au acţiune de sti-
mulare a secreţiei biliare, care devine mai pu-
luptă împotriva bacteriilor. Ficatul este la-
boratorul central de chimie al organismului
nostru, depozitul de provizii şi de carburanţi,
de către om în tratarea bolilor, în practica me-
dicinei populare. Se cunosc reţete de leacuri
populare folosite în diferite boli, precum şi în
ternică în sensul uşurării eliminării bilei din are rolul de a neutraliza otrăvurile şi mai are remedierea unor defecte cosmetice. (Kocinev
ficat şi vezicii biliare în duoden, ceea ce pro- încă 500 de funcţii diferite. Fără ficat, omul N.K., Kaliniceva M.B., Moscova, Ares, 2002).
duce îmbunătăţirea golirii intestinului. poate supravieţui câteva ore. Omul nu se

4
hrăneşte cu toate produsele pe care le mă-
în compoziţia chimică complexă a to-
nâncă ci numai cu acea parte din ele pe care
INDUSTRIA ALIMENTARĂ
pinamburului se găsesc acizii organici
polihidroxilaţi care neutralizează influenţa el o digeră şi asimilează şi din această cau- În ultimii ani în industria alimentară au
nocivă a radicalilor liberi şi a produselor me- ză, resturile de hrană nedigerată pot into- fost introduse produse din topinambur –
tabolice neoxidate suficient. Prin aceasta, în xica ficatul. Topinamburul, cu puterea pro- praf, sirop, piure şi pastă – pentru creşterea
interiorul intestinului, se formează o recţie fi- prietăţilor lui minunate, exercită o influenţă valorii biologice a produselor de panificaţie şi
ziologică alcalină, necesară pentru digestia complexă asupra funcţionalităţii ficatului. a dulciurilor. Sunt cunoscute tehnologiile de
normală enzimatică a hranei. Îmbunătăţind utilizarea glucozei, el favori- obţinere a piureului de topinambur, a pastei,
zează sinteza glicogenului (favorizează cel a făinii, a concentratelor, siropurilor, prafuri-
5 topinamburul stimulează creşterea imu-
nităţii faţă de infecţiile bacteriene şi vi-
rale ale organelor digestive şi de asemenea,
mai înalt nivel al metabolismului energetic
care, la rândul lui, stimulează procesele de
lor, care se adaugă în pâine, fursecuri, che-
curi, gogoşi, macaroane, tăiţei. Tuberculii de
sinteză a proteinelor, colesterolului, acizilor topinambur se folosesc pentru obţinerea fă-
faţă de intrarea paraziţilor (giardia, oxiuri).
biliari şi altele). Topinamburul, spre deose- inei cu calorii puţine (1,24 cal/g), cu conţinut
Crează condiţiile optime de viaţă pentru mi-
bire de multe preparate terapeutice active, scăzut în grăsimi (mai mic de 1%), care se fo-
croflora normală a intestinului (bifidobacteri-
nu numai că este eficient contra majorităţii loseşte pentru obţinerea masei de bază pen-
ile şi E. coli). Se explică efectul pozitiv al topi-
bolilor ficatului, dar este şi unul din cele mai tru pastă sau produsele de panificaţie.
namburului în disbacterioză.
eficiente şi de viitor mijloace de luptă împo-

6 se descrie capacitatea unică a topinam-


burului de a creşte eficienţa tratamen-
tului specific antiparazitar (oxiuri, giardia), ce
triva hepatitei acute şi cronice de natură vi-
rală, alcoolică, toxică, autoimună, a cirozei şi
a steatozei.
Farm. GABRIELA VLĂSCEANU
Biolog GEORGETA NEGRU

produce chiar moartea în masă a paraziţilor,


fără utilizarea medicamentelor.

7 topinamburul, având acţiune antisclero-


tică şi îmbunătăţind proprietăţile perete-
lui vascular şi parametrii reologici ai sângelui,
COMPRILAX
Comprimate oblong
În curând, un nou produs
Hofigal cu TOPINAMBUR
întăreşte irigarea cu sânge a tuturor părţilor
tractului gastro-intestinal şi chiar şi a pancre- Comprilax - produs natural fitoterapic util pentru reglarea tranzitului intestinal alterat - de lungă du-
asului, care secretă o cantitate mare de fer- rată, pentru protejarea mucoasei intestinale şi reechilibrarea funcţiilor intestinale.
menţi digestivi şi hormoni. Efectele vasculare Compoziţie: un comprimat oblong conţine: pulbere din frunze de sena (Cassia angustifolia), pul-
bere din frunze de aloe (Aloe vera), extract din prune uscate (Prunus domestica) şi/sau extract de do-
arătate stimulează procesele de regenerare
vleac (Cucurbita pepo), pulbere topinambur (Helianthus tuberosus), ulei volatil de rozmarin (Rosmarini
ale ţesuturilor afectate de boală şi ca urma- aetheroleum), ulei volatil de cimbru (Thymi aetheroleum) şi excipienţi (carbonat de calciu, oxid de mag-
re, joacă un rol important în acţiunea terape- neziu, polivinilpirolidona K30, talc, aerosil).
utică a topinamburului în bolile inflamatorii Acţiune: de reechilibrare a tranzitului intestinal şi laxativă complexă – prin mărirea volumului şi
cronice, precum: bolile gastro-duodenale, consistenţei scaunului, prin creşterea de fluide şi electroliţi intestinali, de stimulare a peristaltismului in-
enterită, colită, pancreatită şi chiar şi în ca- testinal şi a sistemului hepato-biliar, de normalizare a florei intestinale prin dezvoltarea selectivă a florei
zul ulcerului gastric şi duodenal. Observaţiile utile la nivelul colonului şi favorizarea eliminării toxinelor din organism.
clinice evidenţiază faptul că sindromul dure- Recomandări: asigură un aport bogat de nutrienţi şi substanţe bioactive necesar pentru echili-
ros, greaţa, voma, arsurile de stomac, gustul brarea dietei în tranzitul intestinal alterat, de lungă durată, generat de lipsa unei diete echilibrate (bo-
gată în fibre vegetale, fermenţi, săruri minerale, apă etc), consum insuficient de lichide şi administrare
amar în gură, balonarea stomacului, stricarea
a anumitor medicamente cu efect constipant, ceea ce duce la tulburări ale motilităţii intestinale şi la
scaunului (diaree şi constipaţie), prin trata- instalarea constipaţiei cronice (eliminare de scaune puţin abundente şi rare); în constipaţii ocazionale
mentul cu medicamentele obişnuite în com- determinate de stres, stări emoţionale, inhibiţii de natură psihică, dietele de slăbire (de obicei, foarte
binaţie cu topinamburul, dispar cu 5-7 zile sărace în fibre alimentare); ameliorează spasmul sfincterian anal, în fisuri anale dureroase, hemoroizi,
mai devreme decât prin tratamentul stan- etc; ajută la eliminarea toxinelor acumulate, cu consecinţe grave locale (asupra intestinului gros) şi ge-
dard (fără el). nerale asupra organismului.
Mai mult decât atât, în multe cazuri ne- Contraindicaţii: nu au fost semnalate până acum la dozele şi ritmul de administrare recomanda-
complicate de boli gastro-intestinale, doar te.
includerea în “hrana de vindecare” a topi- Precauţii: în sarcină, copii până la vârsta de 12 ani, colită ulceroasă, boala Crohn, stenoză intestina-
lă, sângerări rectale de cauză necunoscută.
namburului asigură însănătoşirea sau o re-
Mod de administrare:
misie durabilă. Foarte important este faptul Adulţi: 2-4 comprimate, în 2 reprize, din care una seara la culcare, cu 1-2 pahare de apă sau ceai,
că topinamburul este un minunat mijloc pro- timp de 14 zile sau în etape de 5 - 6 zile, până la restabilirea tranzitului normal.
filactic al acutizării bolilor cronice ale tractu- Copii peste 12 ani: jumătate din doza adultului, în 2 reprize, din care una seara la culcare, cu un pa-
lui gastro-intestinal în anotimpurile critice har de apă sau ceai, timp de 10 zile sau în etape de 5 - 6 zile până la restabilirea tranzitului normal.
tradiţionale ale anului (toamna şi primăvara), Nu creează dependenţă, nu irită colonul şi nu produce dezechilibre hidroelectrolitice. Prudenţă
în situaţii de stres, în cazul îmbolnăvirii altor la administrarea de durată şi concomitent cu glicozizi cardiotonici, antiaritmice, corticosteroizi şi diu-
organe sau al infecţiilor virale, în cazul recidi- retice.
velor bolii ulceroase, pancreatitei sau gastri- Produsul este un supliment alimentar şi nu înlocuieşte un regim alimentar variat şi echilibrat.
Produsul NU conţine lactoză.
tei, care se activează foarte des.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 27


Răspundem cititorilor

Tratamente fitoterapeutice
pentru neoplasm ovarian,
tiroidă cronică acută
În 2007, am fost operată de neoplasm Coenzima Q10 în ulei de cătină for- Obiectivele acestui tratament sunt ur-
ovarian. Am urmat tratament citos- te - 2 capsule pe zi (1+0+1), administrate la mătoarele:
 Aportul optim de minerale, vitamine,
tatic. În urma tratamentului, exame- 30 de minute după mesele principale, dimi-
neaţa şi seara, zilnic, timp de 3 luni. aminoacizi graşi esenţiali pentru întreţine-
nul tomografic a ieşit bun. Vă rog să rea, menţinerea liniilor metabolice, enzimati-
îmi recomandaţi un tratament natural Hof Imun - 4 capsule pe zi (1+2+1) sau ce ale organismului (Spirulină, Ulei de cătină,
pentru a ţine boala pe loc. (2+0+2), administrate după mesele principa- Redigest, Ulei de peşte).
(O.F., 53 de ani, Oradea) le, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni.  Creşterea capacităţii de apărare a or-
ganismului contra infecţiilor şi combaterea
Pentru afecţiunile dumneavoastră vă re- Depurin - 3 capsule pe zi (1+1+1), admi- predispoziţiei neoplazice (Hof Imun, Ulei de
cătină, Coenzima Q10 în ulei de cătină forte,
comand următoarea asociere de produse nistrate după mesele principale, zilnic, timp
Hofigal: de 3 luni. Depurin).
 Combaterea fenomenelor inflamato-
Spirulină - capsule de 500 mg, 6 capsule Ulei de peşte Omega 3:6 - 6 capsu- rii (Hof Imun, Ulei de peşte, Coenzima Q10 în
pe zi (2+2+2), administrate cu 30 de minu- le pe zi (2+2+2), administrate după mesele ulei de cătină forte, Gemoderivat din muguri
te înainte de mesele principale, zilnic, timp principale, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni. de coacăz negru).
de 3 luni.  Reechilibrarea endocrină şi hormo-
Flavovit C - 500 mg, 3 comprimate pe zi (1 nală (Spirulină, Hof Imun, Gemoderivate din:
Ulei de cătină - 6 capsule pe zi + 1 + 1), administrate după mesele principa- mlădiţe de rozmarin, muguri de nuc, muguri
(2+2+2), administrate cu 30 de minute le, 20 zile pe lună, timp de 3 luni. de coacăz negru).
înainte de mesele principale, 20 de zile  Asigurarea şi creşterea capacităţilor
pe lună. Apoi, faceţi o pauză de 10 zile, Gemoderivat din mlădiţe de roz- de detoxifiere şi drenare a organismului (Spi-
după care continuaţi cu 4 capsule pe marin - o monodoză pe zi, diluată în 50 ml rulină, Coenzima Q10 în ulei de cătină forte,
Depurin, Flavovit, Gemoderivate din: mlădiţe
zi (1+2+1) sau (2+0+2), 20 de zile pe de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici, cu
lună, timp de 2 luni (următoarele 2 15 minute înainte de masa de dimineaţă, zil- de rozmarin, muguri de nuc).
Iuni). nic, timp de 3 luni. Pentru amănunte suplimentare, pentru
reevaluare, vă rog să mă sunaţi peste trei luni
Gemoderivat din muguri de coa- la telefon 0730087673. Vă doresc mult succes
căz negru - o monodoză pe zi, diluată în şi Multă Sănătate!
50 ml de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri
mici, cu 15 minute înainte de masa de prânz,
zilnic, timp de 3 luni . Am fost diagnosticată cu tiroidită cro-
nică autoimună, hipotiroidism, nodul
Gemoderivat din muguri de nuc de 2cm/5mm pe lobul stâng, climax
- o monodoză pe zi, diluată în 50 ml de apă precoce de la 37 de ani. Menţionez că
plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici, cu 15 mi-
nute înainte de masa de seară, zilnic, timp de nu tolerez Echinacea şi Septilin. În pre-
3 luni. zent, urmez o cură naturală cu drăgai-
că şi propolis (tincturi aplicate sub for-
mă de cataplasme, alternate cu varză
crudă, plus suplimente nutritive Fields
of Green1 Ginko Siloba şi Omega 3.
Am 1,60 m şi 66 kg. Vă rog să îmi reco-
mandaţi un tratament natural.
(M.B, 43 de ani, Constanţa)

Pentru afecţiunile dumneavoastră vă re-


comand următoarele produse Hofigal, admi-
nistrate simultan, după cum urmează:

Se-Spirulin (Spirulină+Seleniu) 6 cap-


sule pe zi (2+2+2), administrate cu 30 de mi-
nute înainte de mesele principale, zil-
nic, timp de 3 luni.

28 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Răspundem cititorilor

Ulei de cătină - 6 capsule pe zi


(2+2+2), administrate cu 30 de minute îna-
inte de mesele principale, 20 de zile pe lună,
apoi, după o pauză de 10 zilei, continuaţi cu
4 capsule pe zi (1+2+1) sau (2+0+2), înainte
de mese cu 30 de minute, 20 de zile pe lună, de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri
următoarele 2 luni. mici, cu 15 minute înainte de masa de
prânz, zilnic, timp de 3 luni.
Coenzima Q în ulei de cătină
forte - 2 capsu!e pe10 zi (1+0+1), administra- Gemoderivat din mlădiţe de
te după mesele principale, zilnic, timp de 3
luni.
zmeur - o monodoză pe zi, diluată în 50 ml
de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici,
Redigest - 6 capsule/zi (2+2+2), admi- cu 15 minute înainte de masa de seară, zilnic,
timp de 3 luni.
nistrate cu 30 de minute înainte de mesele
principale, zilnic, timp de 2 luni, apoi 4 cap-
sule pe zi (0+2+2), ultima lună. Ulei de peşte - 3 capsule pe zi
(1+1+1), administrate după mesele principa-
Complet Antioxidant - 3 compri- le, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni.
mate pe zi (1+1+1), administrate după me-
sele principale, 20 de zile pe lună, timp de 3 Obiectivele acestui tratament sunt ur-
luni. mătoarele:  Îmbunătăţirea circu-
 Detoxifierea organismului, creşterea laţiei sangvine în periferie şi
Flavovit C - 500 mg, 3 comprimate pe capacităţii de luptă contra infecţiilor şi dimi- la nivel central (Spirulină, Co-
zi (1+1+1), administrate după mesele prind- nuarea formării de radicali liberi (Se-Spirulin, enzima Q10 forte, Complet anti-
pale, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni. Coenzima Q10 în ulei de cătină forte, Ulei de oxidant Hofigal, Gemoderivat din
cătină, Complet Antioxidant, Ulei de peşte). mlădiţe de rozmarin, Flavovit C).
Gemoderivat din mlădiţe de  Reechilibrarea endocrină, stimularea
rozmarin - o monodoză pe zi, diluată în 50 axului hipotalamohipofizar (Se-Spirulină, Ulei După 3 luni de tratament, vă
ml de apă plată şi băută în 5 înghiţituri mici, de cătină, gemoderivate din: mlădiţe de roz- rugăm să ne contactaţi telefonic la
cu 15 minute înainte de masa de dimineaţă, marin, muguri de nuc, mlădiţe de zmeur). 0730087673. Până atunci, mult suc-
zilnic, timp de 3 luni.  Stimularea funcţiei de drenaj limfa- ces şi multă sănătate!
tic, intestinal, splenic, pancreatic (gemode-
Gemoderivat din muguri de rivate din mlădiţe de rozmarin, muguri de Dr. TEODOR SISSEA
nuc - o monodoză pe zi, diluată în 50 ml nuc, Spirulină). Medic fitoterapeut - CTN „Alexandra” - Breza

Sub semnătura doamnei Dr. Psiholog Maria Dorina Paşca, cadru didactic
la Facultatea de Farmacie din Târgu Mureş, semnalăm apariţia cărţii

Elemente de psihopedagogie nutriţională


Prin conţinutul său cartea îşi propune să tativă, fără a se implica. Cunoaşterea dar şi
demonstreze că “prin structura sa interdis- identificarea unor elemente de psihopeda-
ciplinară, psihopedagogia nutriţională este gogie nutriţională, vin în sprijinul celor ce
acea dimensiune care implică actul compor- doresc a se implica, demonstrând că se poate
tamental-educaţional privind fenomenul interveni atunci cand se doreşte acest lucru,
nutriţional, prin prisma formării şi dezvol- având, ca în cazul de faţă, instrumente via-
tării umane şi raportarea la comunitate în bile de lucru.
configuraţia unei atitudini pozitive despre Ca şi precedentele cărţi şi cea de faţă
conceptul şi importanţa unei vieţi sănătoa- rămâne o carte deschisă, accesibilă atât
se, ca efect al echilibrului dintre “a mânca studenţilor cât şi specialiştilor nutriţionişti,
pentru a trăi şi a trăi pentru a mânca”, dând având calitatea de a permite cunoaşterea şi a
girul valorii si evoluţiei constante. identifica un comportament atitudinal legat
În cuvântul de deschidere al cărţii au- de actul de nutriţie, cât şi de a se îmbogăţi cu
toarea precizează că “nevoia de a înţelege ra- propriile experienţe a celor care folosind-o,
portarea omului la hrană determină existen- simt nevoia de a-şi aduce, prin practică,
ţa unui comportament adecvat cât şi a unei o minimă contribuţie. În ideea în care şi a
atitudini în concordanţă cu modalităţile ce mânca este o artă, avem certitudinea că acest
determină dezvoltarea şi evoluţia umană, demers psihopedagogic constituie un înce- este valid, viabil şi constructiv în contextul
sub acest aspect structural. put în conştientizarea implicării factorilor în care noi, ca fiinţe umane, ne raportăm la
Cartea se doreşte a fi un prim pas într- ce fac din actul nutriţional atât un element comunitate şi nu numai, având certitudinea
un domeniu cunoscut, dar destul de greu personalizat, cât şi conceptual ce poate sus- împlinirii şi reuşitei.
accesibil celor care privesc totul din expec- ţine într-o primă fază, că enunţul anterior Deci, ,,poftă bună” la... citit!

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 29


Produse HOFIGAL de succes

„Multă sănătate”
cu ajutorul produselor “HOFIGAL”!
După ”lungul Post al Crăciunului”, atât de ruri de bismut, pe bază de carbonaţi de cal- lde stimulare a enzimelor implicate în sinte-
necesar pentru purificarea noastră trupeas- ciu şi magneziu, bicarbonat de sodiu, de ca- za ARN din ribozomi,
că, pentru reculegere şi relaxare, la capătul olin şi apoi, pe oxidul de aluminiu. Efectul de lde refacere a structurii AND,
unui an plin de evenimente deosebite, am neutralizare a hiperaciditatii sau reducerea lde regenerare a hepatocitele prin susţine-
ajuns în pragul minunatelor sărbători creşti- secreţiei acide nu erau urmate de vindecarea rea mitozei
neşti, care ne adună în jurul meselor cu fami- inflamaţiilor, existând cazuri de trecere a gas- laccelerează ”stingerea” proceselor inflama-
liile şi prietenii. Servirea mesei însă, a depăşit tritei hiperacide în hipo-acidă, cu consecinţe torii
de mult nivelul semnificaţiei strict fiziologice, şi mai nocive asupra evoluţiei simptomatice. lreduce procesele de fibrozare / cirozare a
de a ”potoli senzaţia de foame prin aportul Pansamentele digestive menţionate implică hepatocitelor .
alimentar de hrană” şi s-a încărcat cu noi sen- şi riscul absorbţiei metalelor toxice (bismutul
suri psiho-sociologice, legate de manifesta- şi în present, aluminiul) cu consecinţe negati- Există însă pe piaţa medicamentelor pro-
rea bucuriei revederii în cadrul familiei, între ve asupra mineralizării ţesutului osos (apari- duse care conţin numai compusul silimarină
prieteni, cu simpatizanţi, etc. Astfel, instinctul ţia osteoporozei) şi afectiunilor neuro-dege- de sinteză, ce nu are calitătile terapeutice ale
alimentar al omului, mult mai slab în compa- nerative de tipul maladiei Altzheimer etc. complexului natural silimarinic. Trebuie lua-
raţie cu al altor fiinţe, intră în concurenţă cu Cercetările de fiziologie au relevant încă de tă în considerare solubilitatea mică în apă a
alţi factori, precum resursele economice, am- la începutul secolului XX existenţa unor “hor- complexului silimarinic, care determină o ex-
bianţa fizică şi umană, care condiţionează şi moni digestivi” în secreţia mucoasei duodena- tracţie limitată (cca 10% din conţinut în cea-
ele dispoziţia sau ”cheful de masă” şi într-o le, iar mai târziu, în secreţia mucoasei gastrice. iul din seminţele de armurariu). Asocierea
anumită măsură, chiar şi apetitul. După prima jumătate a secolului XX s-au des- celor două componente a permis obţinerea
Efectele binefăcătoare ale postului sau coperit şi alţi“entero-hormoni”, care participă la unor rezultate deosebite în:
”repausului alimentar” sunt cunoscute astăzi reglajul complex al aparatului digestiv, un veri- ltratamentul dispepsiilor,
de medicină, confirmându-se sfaturile de să- tabil sistem neuro-endocrin digestiv, supranu- ldiabacterioze,
nătate transmise de la începuturile creştinis- mit de unii fiziologi “creierul abdominal”. ldiaree şi constipaţie,
mului, în scrierile religioase, acestea constitu- Extrem de util în dispepsie este un pre- ldischinezie biliară,
ind un adevărat tezaur de ”medicina sacră” parat opo-fitoterapic care s-a obţinut plecân- lgastro-duodenită,
(de altfel, o parte din Sfinţii Apostoli au fost şi du-se de la tratamentul popular cu pipotă lhepatite diverse
medici de mare succes). de pasăre, practicat în Ardeal, experimentat lpancreatite,
Postul relaxează o parte din aparatul di- cu un surprinzător succes (manifestat prin llitiază biliară şi renală,
gestiv, din sistemul endocrin, circulator, per- dispariţia arsurilor şi durerilor gastrice, stopa- lindigestiile comune (manifestate faţă de
miţând eliminarea rezervelor excedentare rea diareei şi reglarea scaunului). grăsimi prin: greaţă, senzaţii de vomă, de
adipoase, a retenţiilor hidrosaline, a toxicelor Analiza chimică a cuticulei de pipotă a apăsare şi greutate în zona ficatului, mi-
exogene acumulate în “depozitele organis- relevat un conţinut înalt de proteine, de 42,4- grene după masă, aspect modificat al lim-
mului”, dar şi a reziduurilor metabolice. Aceste 42,8% şi prezenţa aminoacizilor liberi (unde bii - limba albă, ”încărcată, păstoasă”).
modificări benefice permit o redresare a siste- predomină acidul glutamic, acidul aspartic, Preparatul se ia înainte de mese în cazul
mului imunitar (crescând numărul de leuco- glicina, fenilalanina, tirozina şi leucina). So- afecţiunilor mucoasei digestive şi după mese
cite şi stimulând sinteza de anticorpi), cresc luţia tehnologică aplicată la procesarea cuti- în afecţiuni hepatice, pancreatice şi renale.
nivelul sanguin al zincului, se îmbunătăţeşte culei a crescut înzecit conţinutul de tirozină
activitatea cerebrală, acuitatea vizuală, scade liberă, amplificând proprietăţile farmacologi-
glicemia, se reduc valorile tensiunii arteriale ce. Cercetarea fiziologiei păsărilor a dezvălu-
şi ale VSH, creşte energia şi rezistenţa la efort, it o activitate enzimatică intensă, atât de tip
la stres şi infecţii, efectele fiind oarecum com- digestiv cât şi prin implicare în controlul stre-
parabile cu acelea create de folosirea depura- sului oxidativ celular, în controlul schimbări-
tivelor (drenoarelo”): brusture, urzică etc. lor ionice, etc. Studii paralele asupra diverse-
În timpul postului alimentar secreţiile di- lor extracte naturale benefice în afecţiunile
gestive sunt mult diminuate, începând cu se- digestive, au condus la selectarea extractului
creţia salivară, secreţia gastrică; eliminarea din seminţe de armurariu, bogat în silimari-
bilei la început creşte apoi scade, creşte to- nă, care a fost asociat în formula REDIGEST.
nusul colecistului, se îmbunătăţeşte capaci-
tatea de eliminare a sedimentelor şi depune-
rilor litiazice.
După Post urmează o perioadă de adap-
tare, de regulă de 2-3 zile, în care se recoman-
REDIGEST - PLUS
dă o alimentaţie uşoară, consumând zarza- Trebuiesc respectate toate principiile
vaturi şi fructe (mere), fulgi de ovăz, supă unui stil de viaţă sănătos: organismul trebu-
(alimentaţie uşoară, cu o masticaţie prelun- ie la început să fie curăţat şi apoi să i se dea
gită). hidraţi de carbon diferiţi şi proteine, vitami-
Cea mai frecventă dereglare digestivă în- ne şi microelemente, în acelaşi timp. Organe-
tâlnită după Post este dispepsia, depăşin- le de prelucrare a hranei fac faţă în mod con-
du-se incidenţa de 25% a acestui sindrom la stant atacurilor hranei incomplete şi rafinate,
populaţia adultă. Medicaţia folosită în tulbu- a hrănirii neregulate, stresului, intoxicaţiei, a
rările dispeptice, până aproape de sfârşitul mediului exterior ostil. Ca urmare a acestui
secolului trecut, era dominată de spasmoli- Silimarina este un complex de flavano- atac apar gastritele şi duodenitele cronice,
ticele de tip atropinic şi papaverinic ca şi de lignani cu proprietăţi complexe: colecistitele şi pancreatitele, enterocolitele,
“pansamentele” digestive pe bază de să- lantioxidante, eliminând radicalii liberi, constipaţiile, diareea, afecţiunile ficatului.

30 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Produse HOFIGAL de succes

sus bulbus). Extractele uscate asigură prepa- pentru completarea şi normalizarea dietelor
ratului un aport mare în proteine (constau în dezechilibrate în:
8 aminoacizi indispensabili, care sunt sinteti- lhepatită cronică,
zaţi numai de plante şi nu sunt sintetizaţi de lulcer gastric şi duodenal, gastrită, duodenită,
Un rol foarte mare în apariţia acestor boli organismul omului: arginina, valina, histidi- lcolopatii cronice şi funcţionale,
îl joacă distrugerea microflorei normale a in- na, izoleucina, leucina, lizina, triptofanul, fe- ldismicrobism intestinal,
testinului. Sistemul microbian ecologic al in- nilalanina). Acizii organici decelaţi în compo- lsindrom postcolecistectomie,
testinului este considerat ca un organ de sine ziţia chimică nu sunt numai acizii tricarboxilici lindigestii acute,
stătător, ce joacă un rol important nu numai din ciclul Krebs, ci şi acizii polihidroxilici (acizi lalergodermii de cauze alimentare,
în funcţia de apărare, a stimulării imunităţii, proveniţi din oxidarea primară a zaharurilor). lcarenţe în aportul alimentar al enzimelor
a funcţiei enzimatice a organismului ci şi în Asocierea concentratului hidrolizat din cuti- de bază.
regularizarea concentraţiei colesterolului în culă de pipotă de pasăre (substituient poli- Este un bun adjuvant în intoxicaţii medi-
sânge, a normalizării presiunii sângelui. Asu- enzimatic) cu inulină (polizaharid -polimer de camentoase, obezitate (încetineşte absorb-
pra compoziţiei microflorei intestinale influ- fructoză- cu funcţie prebiotică importantă) ţia intestinală şi scade rata de utilizare a ca-
enţează: vârsta, hrana, echilibrul mediului realizează un supliment alimentar recoman- loriilor din sursele de hrană), pentru reglarea
exterior şi apa de băut, precum şi anotimpul, dat pentru creerea condiţiilor de echilibrare tranzitului intestinal la persoane imobilizate
diferitele boli, stresul, terapia antibacteriană. enzimatică a aparatului digestiv, benefice în timp îndelungat; poate fi administrat diabe-
Deosebit de bogată este microflora din stimularea şi menţinerea proceselor metabo- ticilor (supuşi tratamentului antidiabetic de
părţile inferioare ale tractului gastrointes- lice ale organismului în parametri fiziologici. lungă durată).
tinal. În organismul sănătos 90% din toate Inulina este un polizaharid natural unic,
bacteriile din intestinul gros sunt bifido-bac- care conţine fructoză în proporţie de 95% şi
terii. Un alt grup important, benefic pentru reprezintă un hidrocarbonat de rezervă. În
noi, este acela al lacto-bacteriilor. În procesul prezent se cunosc trei forme de inulină:
vieţii aceste bacterii sintetizează acizii orga- 1. α-inulină (pulbere albă amorfă)
nici, care împiedică înmulţirea bacteriilor de 2. β-inulină (cristale incolore)
putrefacţie în intestin, împiedică dezvoltarea 3. γ-inulină
microorganismelor patogene, apărând orga- Ele se deosebesc prin masa molecula-
nismul de infecţia intestinală (la adulţi, dar în ră, gradul de polimerizare, temperatura de
special la copii de vârstă mică). dizolvare, modalitatea de obţinere şi altele.
Scăderea cantităţii de bifidobacterii şi Forma α se formează prin îngheţarea solu-
chiar dispariţia lor este unul din mecanisme- ţiei de inulină; forma β prin precipitarea cu
le patogene ale disfuncţiei intestinului sub- alcool, forma γ se obţine după aplicarea tu-
ţire la copii şi adulţi. Ea conduce la distruge- turor procedeelor legate de acţiunea diferite-
rea metabolismului mineralelor, a procesului
de absorbţie intestinală, a metabolismului
lor temperaturi. Toate formele se transformă
una într-alta.
REGLACID
proteic şi lipidic, la formarea disfuncţiilor di- Inulina are acţiune benefică din momen- Cu acţiune antiseptică, antiinflamatorie la
gestive cronice. Microflora este prima barie- tul intrării în organismul uman prin stomac nivelul tractului gastro-intestinal, de amelio-
ră nespecifică, după trecerea căreia se iniţia- (nu se absoarbe) şi până la tractul gastro-in- rare a unor afecţiuni gastro-intestinale uşoa-
ză închiderea tuturor celorlalte (nespecifice, testinal; se scindează cu ajutorul acidului clor- re şi de previne a apariţia unor complicaţii şi
specifice şi biochimice) mecanisme de apă- hidric şi a enzimelor în molecule de fructoză şi a evoluţiei către forme severe, se remarcă şi
rare a macroorganismului. Distrugerea com- lanţuri scurte de fructoză, care intră în circula- recomandăm produsul REGLACID. Reglând
poziţiei normale, cantitative şi calitative a mi- ţia sanguină. Partea de inulină rămasă nescin- aciditatea gastrică, îmbunătăţeşte digestia,
croflorei intestinale, ce apare sub influenţa dată se îndreaptă repede spre intestin, legând protejează mucoasa gastro-intestinală şi sti-
diferitelor cauze, se manifestă sub forma dis- o mare cantitate de substanţe ce nu sunt ne- mulează regenerarea ei, manifestând şi efect
bacteriozei intestinale (care nu este o boală, cesare organismului, ca: metalele grele, radio­ depurativ, uşor laxativ şi diuretic.
ci un complex de simptome care întotdeau- nuclizii, cristalele de colesterol, acizii graşi, di- Se prezintă sub formă de capsulă sau com-
na este secundar şi produs de boala princi- feriţi compuşi chimici toxici, ce pătrund în primat, ce conţine pulberi din fructe de cătină
pală). Mulţi ani, mijloacele de bază pentru organism odată cu hrana sau iau naştere în (Hippophaë rhamnoides L.), cuticulă din pipotă
tratarea disbacteriozei au fost preparatele timpul activităţii florei intestinale patogene. de pasăre, floare de muşeţel (Matricaria cha-
tradiţionale biologice: Bifidobacteriile, Lacto- În afară de aceasta, inulina stimulează momilla L.), sunătoare (Hypericum perforatum
bacteriile şi altele. Dar în ultimul timp, alături în mod deosebit capacitatea de contracta- L.), amarant (Amaranthus caudatus L.), uleiuri
de aceste preparate, au început să fie folosi- re a pereţilor intestinali, care accelerează cu- volatile de cimbru (Thymi aetheroleum), levăn-
te produse cu proprietăţi bifidogene (prebi- răţarea organismului de toxine, de alimente- ţică (Lavandulae aetheroleum) şi excipienţi.
otice). Prebioticele sunt substanţe bioactive le neprelucrate şi de substanţele dăunătoare. Este recomandat ca adjuvant în trata-
care stimulează creşterea şi activitatea mi- Lanţurile scurte de fructoză ce se absorb în mentul bolilor de stomac şi intestinale, al
croflorei normale, fiind substratul energetic intestin şi în sânge continuă să exercite func- refluxului esofagian, al unor stări toxice şi
pentru bifidobacterii. Proprietăţi deosebite ţia antitoxică şi depurativă prin legarea, neu- alergice, al dismicrobismului intestinal şi in-
prebiotice are topinamburul. Nicolaeva K. tralizarea şi uşurarea eliminării din organism a digestiilor acute. Combate hiperaciditatea
(2001) clasifica topinamburul în grupa pro- produşilor toxici ai metabolismului şi a com- gastrică, tulburările funcţionale şi metaboli-
duselor “solare”. El acţionează asupra bifido- puşilor chimici ce intră din mediul exterior. ce, consecinţe ale suferinţei cronice a tractu-
şi lacto-bacteriilor, stimulându-se creşterea, Inulina este un bun mijloc de tratament lui digestiv. Nu au fost semnalate până acum
restabilind repede echilibrul microbiologic. al disbacteriozelor intestinale de diferite pro- contraindicaţii şi reacţii adverse.
Proprietăţile sus-menţionate justifică in- venienţe, deoarece favorizează înmulţirea în Se administrează 1-2 capsule de 3 ori pe
cluderea topnamburului în produsul Hofigal tractul digestiv al microorganismelor saprofite zi, sau 2 comprimate de 2 ori pe zi, cu 10-15
REDIGEST PLUS. Preparatul se caracterizea- (bifido- şi lacto-bacteriile). Folosirea inulinei ca minute înainte de masă, în funcţie de stadiul
ză printr-o compoziţie complexă: concen- adaos de hrană stimulează sinteza vitaminelor şi natura afecţiunii digestive (la recomanda-
trat hidrolizat din cuticulă de pipotă de pui, şi activează mecanismele imune de apărare. rea medicului care evaluează doza şi ritmul
extract uscat din fructe de armurariu (Cardui Compoziţia bogată în substanţe biologic de administrare).
marianae fructus), extract uscat din fructe de active a preparatului Redigest Plus îl reco-
zmeur (Rubii idaei fructus), extract uscat din mandă ca un supliment alimentar ce asigu- Dipl. Ing. chim. Ştefan Manea
tuberculi de topinambur (Helianthi tubero- Farm. Gabriela Vlăsceanu
ră enzimele şi substanţele bioactive necesare

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 31


Centre medicale

Complexul de Terapie
Naturală “Alexandra” - Breaza
- ofertă de servicii medicale complementare şi terapii balneare pentru relaxare sau recuperare -
Aflată în plină zonă subcarpati- sate. La acestei minuni ale naturii se adau- recuperare neuro-motorie şi functiona-
că, staţiunea balneoclimaterică gă în mod fericit principiile medicinei inte- lă, sau perioade de convalescenţă şi re-
Breaza excelează prin calita- grate, complementare, fitomedicina (prin cuperare după intervenţii chirurgicale pe
tea aerului, bogat în radiaţii puterea vindecătoare a plantelor) şi eficaci- coloană, care de asemenea necesită tra-
ultraviolete şi cu o concen- tatea procedurilor de tip balneologic (re- tamente de recuperare balneofiziotera-
traţie ideală de ozon şi ioni flexoterapie, masaj, împachetări cu spirulină, peutică etc.).
negativi, cu efecte terape- hidroterapie, aromaterapie, saună, duş sub- În scopul recuperării fizice şi a îmbună-
utice benefice în diverse acval, magnetoterapie, electroterapie, dieto- tăţirii stării de sănătate, în cadrul Comple-
afecţiuni cronice compen- terapie), astfel că la C.T.N. „Alexandra” pot xului de Terapie Naturală “Alexandra” din
fi tratate afecţiuni cronice ale căilor res- Breaza vă oferim, la alegere, următoarele
piratorii, insomnii, nevroze, forme uşoare pachete de servicii:
de depresie, tulburări neurastenice pro- lPrograme de relaxare, recuperarea şi re-
duse de stres prelungit, disfuncţii endo- facerea vigorii organismului , creşterea re-
crine şi metabolice (hipotiroidie, hiperco- zistenţei la efort fizic şi îmbunătăţirea ar-
lesterolemie, dislipidemii, diabet zaharat, moniei şi sănătăţii fizice şi psihice.
obezitate), boli cardio-vasculare cronice lEvaluarea stării de sănătate şi stabilirea
compensate, forme medii, necomplicate conduitei adecvate, personalizate (tra-
(hipertensiune arterială std. 1, boală is- tament fitoterapeutic şi proceduri de tip
chemică coronariană formă nedureroa- balnear), atât persoanelor sănătoase cât
să, arteriopatii, sechele post accidente is- şi celor cu afecţiuni cronice compensate,
chemice tranzitorii cu păstrarea funcţiilor prin:
neuro-motorii integre), afecţiuni digesti- - consult specialitatea medicină generală
ve cronice, hepato-biliare cronice (gastri- - consult specialitatea balneologie-reu-
te, gastro-duodenite cronice, neacutizate, matologie
dischinezii biliare alitiazice, hepatite cro- - consult specialitatea fitoterapie
nice cu virus B sau cu virus C, fără compli- - E.K.G., glicemie, măsurarea tensiunii ar-
caţii evolutive, colite cronice, colon irita- teriale
bil), mai ales afecţiuni de tip reumatologic lTratamente complete, combinând for-
care necesită tratament şi recuperare bal- ţa vindecătoare a plantelor cu efectul be-
neofizioterapeutică (boală artrozică ver- nefic al procedurilor de tip balnear şi prin
tebroperiferică, spondiloză cervicodor- asocierea individualizată, a următoarelor
solombară, discopatii toraco-lombare, procedee:
coxartroză, gonartroză, artroză scapu- - DIETOTERAPIE (o alimentaţie corespunză-
lohumerală, periartrită scapulo-hu- toare necesităţilor calorice specifice omu-
n -
Dana şi Marius Sta
| 26.06. 200
plexul ”Alexandra” un
9 - “Am
loc
găs
cu
it în
totu
Co
l şi
m-
cu
merală, spondildiscartroză, seche-
le post-traumatisme articulare,
osoase, aflate după perioa-
lui sănătos sau bolnav).
- FITOTERAPIE (administrarea de suplimen-
te alimentare produse de Hofigal SA şi
aic i s-a u îmb ina t în mo d
totul special; fru mu -
da de imobilizare în apa- recomandate de Asociaţia de Medicină
uri i cu
fericit frumuseţea nat oam eni
rat gipsat, pentru Anti-aging)
asc ă! Un gru p de
seţea omene
gătiţi profe-
buni şi frumoşi, bine pre
at cu voi a Do mnului un
sional, au cre dureri şi
e de
loc în care poţi uita lesn cred că
În loc ul ace sta
de necazuri. erea cu
lua dur
s-a născut expresia “a tot ce fa-
mu lţu mim pen tru
mâna”. Vă con tinua
că veţ i
ceţi şi suntem convinşi pen tru
la fel. Vă mu lţu mim
şi pe viitor şi dăr u-
lita tea
profesionalismul, amabi înt oar ce
voa stră . Mă voi
irea dumnea i loc uri
a reîn tâln
mereu cu bucuria de
nostru.”
şi oameni dragi sufletului

web: www.alexandra-hofigal.ro
e-mail: ctn_alexandra@yahoo.com

32 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Centre medicale

- AEROTERAPIE (climat ideal pentru refacere


fizică şi psihică).
- PROCEDURI DE TIP BALNEAR, efectuate
în cadrul Bazei de tratament din incin-
ta Complexului, astfel că oferta noastră
cuprinde:
* Hidroterapie
* Electroterapie
* Kinetoterapie
* Masoterapie (5 tehnici de masaj terape-
utic)
* Reflexoterapie
| Monica Zaval - 02.05.
“Un mic colţ de Rai, und
lent este prea puţin spus!
2009 -
e exce-
Vă mulţumesc
* Împachetări cu spirulină (metodă unicat din Suflet! Voi reveni înt
otdeauna cu Ofertă promoţională: în perioada
în România) cea mai mare bucurie!”. 1 ianuarie - 15 martie şi 15 Noiembrie - 31

În cadrul cabinetelor de specialitate,


în regim de ambulator, oferim următoarele
| Suzette Slăvescu, Silvia
- 11.07.2009 - “Rămânem
amintiri deosebit de plăcut
Novac
cu
Decembrie se practică o reducere de 10%
la sejur complet pentru pensionari şi salariaţi.
După această perioadă beneficiază de aceas-
servicii pentru pacienţii din afara Complexu- e, din toate tă reducere de 10% la sejur complet doar
punctele de vedere privin
lui, la cerere (cu sau fără bilet de trimitere de d îngrijirea pensionarii. Precizăm că această ofertă rămâ-
acordată nouă pacienţilo
la medicul de familie), sau prin programa- r, habitat, ne valabilă pe toată perioada anului 2009,
servicii. Dorim să reveni
re telefonică (la 0244-34.29.75 sau 0244- m în aceeaşi pentru a veni în întâmpinarea clienţilor noş-
atmosferă care ne-a impres
34.32.96): ionat, cât de tri fideli. De asemenea, pentru instituţii, sin-
curând.”
lConsultaţii de specialitate: balneologie, dicate, patronate, confederaţii, oferim pre-
reumatologie, fitoterapie, gemotera- ţuri promoţionale în cazul unor contracte
pie, homeopatie, TERMOGRAFIE şi con- lTermografie generală – o metodă non- ferme, pentru salariaţii acestora şi membrii
siliere fitoterapeutică. invazivă, ideală pentru depistarea pre- lor de familie, pe toată perioada anului.
lProceduri şi tratamente reumatologi- coce (în stadiu preclinic) a nodulilor ma- Veniţi să beneficiaţi de minunile tera-
ce: infiltraţii intra-articulare şi ţesuturi mari, tiroidieni, a chisturilor ovariene, piilor balneare şi de avantajele medicinei
moi. diagnosticarea în stadiu incipient a unor complementare, oferite cu profesionalism
lProceduri de cosmetică şi estetică cor- afecţiuni ale tractului digestiv, ale apara- şi dăruire sufletească de specialiştii Com-
porală : tratament facial complet, trata- tului cardio-vascular sau ale sistemului paniei Hofigal în cadrul Complexului de
ment de hrănire şi hidratare a pielii prin osteo-articular. Terapie Naturala “Alexandra” din locali-
metode naturale tatea Breaza, judeţul Prahova!!!
Cum se face programarea – telefonic la
Precizări utile: recepţia Complexului, zilnic între orele 9.30 Un rezumat care să cuprindă esenţa
–19.30, de luni şi până sâmbătă inclusiv, la Complexului de Terapie Naturală
lProcedurile de tip balneologic, pentru telefon 0244-34.29.75 sau 0244-34.32.96, „Alexandra” din Breaza ar fi... Cei
persoanele cazate în Complex, dar şi sau la mobil 0730.087.673. Profitaţi de ofer- ce vin odată, revin mereu, în
pentru cei din ambulator, sunt recoman- ta specială din perioada 15 Noiembrie – 15 mica familie Alexandra!”.
date individual de către medicul specia- Martie ale fiecărui an, când se practică o re-
list în Balneologie, Reumatologie şi Re- ducere de 10% atât pentru pensionari, cât
cuperare Medicală, în urma consultului şi pentru salariaţi. Director,
medical efectuat la sosirea acestora pen- Capacitate cazare: 27 locuri, în came- Dr. Sissea
tru tratament, recuperare şi relaxare. re de 1, 2 şi 3 paturi, cu grup sanitar propriu, Teodor
lÎmpachetările cu spirulină proaspătă TV, minibar, telefon; Complexul dispune de Henri
(cultivată în bazine special amenajate) internet în sala de conferinţe, sală de gim-
– sunt recomandate în scop detoxifiant, nastică şi parcare proprie. Pe parcursul se-
regenerativ, dar şi pentru relaxarea mus- jurului pot fi vizitate diverse obiective turis-
culaturii, menţinerea elasticităţii pie- tice: Muzeul Nicolae Grigorescu, Castelul
lii, combaterea apariţiei ridurilor şi mai Iulia Hasdeu, Curtea domnească şi
ales pentru îmbunătăţirea metabolismu- Mânăstirea de la Brebu, pre-
lui celular, revigorarea organismului, îm- cum şi împrejurimile lo-
bunătăţirea performanţelor sportive, calităţii Breaza.
creşterea rezistenţei la stres.

lin -
Camelia Georgeta Că
| 20.06.2009 - “Mulţ
xandra” pentru pro fesi ona
um
lism
esc
ul
“Ale-
şi os- Cine vine la noi,
pri mit , pen tru
pitalitatea cu care m-aţi
Spiritul binefăcător al Spi
tru posibilitatea de a face
rulinei, pen-
cun oştinţă cu revine mereu!
rte bin e pre găt ită şi care
o “echipă “ foa sabilitate
pon
slujeşte cu dragoste şi res zi. Tot-
e a celo r suf erin
actul de refacer înc rede-
uri e şi
deauna voi reveni cu buc !”.
xan dra ”-B rea za
re la C.T.N.”Ale

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 33


Centre medicale

În acest sens, se utilizează tratamentul


cu Gerovital H3 conform metodei originale
“Ana Aslan”, recomandări dietetice, recoman-
dări legate de stilul de viaţă, tratamente an-
ti-aging precum şi tratamente alopate cores-
punzătoare bolilor deja existente.
Este un centru medical care îşi propune să
contribuie la ameliorarea sănătăţii prin îmbi- Afecţiuni vasculare:
narea medicinei clasice cu metode naturale de hipertensiune arterială arteriopatie MIJLOACE DE DIAGNOSTIC
tratament. obliterantă a membrelor inferioare
Colectivul nostru vă oferă următoarele arteriopatie diabetică arterita taba- Electroscanograma (DDFAO)
servicii medicale: gică tromboflebita venoasă superficială
varice. Electroscanograma sau tomografia de
impedanţă este o metodă neinvazivă de in-
Consultaţii Afecţiuni hematologice : vestigare a sănătăţii , care permite aprecie-
Medicină generală Medicină internă anemie trombocitopenie. rea gradului de funcţionare a fiecărui organ
Geriatrie Homeopatie şi funcţie internă prin evaluarea nivelului de
Afecţiuni dermatologice : conductivitate bioelectrică a corpului uman.
alergii de diverse cauze acnee Aparatul se bazează pe culegerea unor
Investigaţii micoze cutanate dermatita seborei- semnale electrice cu ajutorul a 6 electrozi (doi
Termografie Electroscanogramă că herpes, zona zoster furunculoză plasaţi pe frunte, doi la mâini şi doi la picioa-
(DDFAO) Electrocardiogramă (ECG) ulcer varicos. re), obţinând 22 de valori la o măsurătoare şi
Glicemie Colesterol Trigliceride se fac 4 măsurători pentru fiecare pacient.
Afecţiuni reumatismale :
artroza (goartroza, coxartroza, spondiloza
Tratamente etc.) artrita gutoasă poliartrita reuma-
Medicină clasică Fitoterapie tradiţi- toidă osteoporoza.
onală Gemoterapie Aromaterapie
Apiterapie Homeopatie Afecţiuni urinare :
Dietoterapie Infiltraţii cu Gerovital cistita prostatita litiaza urianară
Ozonoterapie Terapie florală Bach adenom de prostată.

Afecţiuni metabolice: Electroscanograma (măsurători fizice)


Tratamente şi proceduri auxiliare: obezitate hipercolesterolemie gută.
Programul le transformă în imagini şi lis-
Reflexoterapie Masaj te de valori. Valorile rezultate sunt compara-
Afecţiuni ginecologice:
mastoza fibrochistică sindrom pre- te cu cele obţinute la persoane sănătoase de
menstrual dismenoree ovar polichistic aceeaşi vârstă, sex, constituţie fizică; între -20
Ce putem trata? anexita fibrom uterin infecţie vagi- şi +20 parametrii măsuraţi sunt normali, tot
ce iese din aceste limite se consideră pato-
nală tulburări de menopauză.
Folosind produse naturale, remedii ho- logic, semnificând fie o boală acută , fie una
meopate şi suplimente de minerale şi vita- Afecţiuni neurologice: cronică (sau risc de boală).
mine , pot fi tratate cu succes sau ameliorate  astenie psiho-fizică sindrom an-
numeroase afecţiuni: xios  sindrom depresiv migrenă
Afecţiuni bronho-pulmonare  insomnie distonie neuro-vege-
acute şi cronice; tativă  accident ischemic tranzitor
 neuropatie diabetică.
Afecţiuni ORL:
otita sinuzita, rinita faringo- Afecţiuni oculare:
amigdalitele candidoza orală laringita. cataracta incipientă retinopatie dia-
betică.
Afecţiuni digestive :
boala de reflux gastro-esofagian Ameliorări se pot obţine în boli precum
sindrom dispeptic gastrita ulcer cancer, diabet, psoriazis, boli autoimune Electroscanograma neurovegetativă
gastric ulcer duodenal sindrom de co-
lon iritabil colita asociată antibioticelor lTratamentele naturale au în vedere or-
boala intestinală inflamatorie tulburări ganismul uman în totalitatea sa, acţionând
de tranzit intestinal (constipaţie, diaree) prin stimularea mecanismelor proprii de vin-
hemoroizi fisuri anale. decare, într-un mod blând şi firesc.

Afecţiuni hepato-biliare şi pancreatice: lÎn plus HOFIMED oferă şi un program


steatoza hepatică  hepatita vi- anti-aging care îşi propune :
rală  hepatita alcoolică  hepatita 1. diminuarea ritmului de îmbătrânire;
medicamentoasă  ciroza hepatică, 2. ameliorarea performanţelor psiho-
dischinezia biliară  litiază biliară motorii ale persoanelor aflate la vârste îna-
pancreatită cronică. intate. Elecroscanograma organelor

34 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Centre medicale

PRINCIPII DE TRATAMENT pun să trateze boala din rădăcină , complet şi


fără reacţii adverse (eventuale agravări sunt
1. Fitoterapia clasică minore, temporare şi reprezintă “crize de cu-
răţare“ ale organismului).
Fitoterapia înseamnă tratamente pe bază
de plante; se ocupă de prevenirea şi combate- 5. Dietoterapia
rea bolilor cu ajutorul preparatelor farmaceu-
tice obţinute din produse vegetale (macerate, Este o metodă de tratament care se ba-
infuzii, decocturi, tincturi, extracte, pulberi zează pe folosirea alimentelor în scop tera-
peutic, pornind de la îndemnul lui Hipocrat:
2. Gemoterapia “alimentele să vă fie medicamente, iar medi-
camentele sa fie alimente”. În funcţie de par-
Gemoterapia este o metodă de trata- ticularităţile metabolice ale fiecărei persoane,
ment care foloseşte soluţii în prima diluţie sunt recomandate anumite regimuri alimen-
decimală (1DH) de macerate hidro-glicero- tare care pot influenţa favorabil cursul bolii.
Elecroscanograma vertebrală alcoolice din extracte vegetale proaspete, re-
prezentate de ţesuturi vegetale embrionare, 6. Apiterapia
Electroscanograma este una din puţine- acestea fiind: mugurii, ramurile tinere, bobo-
le sisteme de investigaţii medicale care poa- cii, rădăcinile tinere, scoarţa internă a rădăci- Propolisul, mierea, polenul, lăptişorul de
te înregistra activitatea biofizică a organismu- nilor, scoarţa ramurilor tinere, limfa, seminţe- matcă, veninul, păstura, ceara sunt produ-
lui şi în acest fel , poate vizualiza capacitatea le, amenţii sau alte ţesuturi vegetale aflate în se ale stupului, cunoscute şi folosite de mult
de reglare homeostatică în relaţie cu reacţii- faza de creştere. timp, pentru tratarea diverselor afecţiuni. Re-
le biochimice (gradul de stres, funcţionarea mediile apicole sunt indicate: în imunitate
sistemului neuro-vegetativ, pH-ul extra şi in- 3. Aromaterapia scăzută, în anemii, afecţiuni reumatice.
tracelular, importanţa consumului de oxigen,
încărcarea cu radicali liberi, gradul de funcţio- Constă în utilizarea uleiurilor volatile 7. Ozonoterapia
nare a sistemelor redox etc.). În final, aparatul (esenţiale) pentru tratarea diverselor afecţi-
uni. Uleiurile volatile reprezintă amestecuri Ozonul este un gaz instabil obţinut
face o ierarhizare a riscurilor de boală existen-
complexe de diverşi compuşi chimici (alco- din oxigen, caracterizat print-un puternic
te sau probabile, pe baza căreia pacientul pri-
oli, fenoli, eteri, esteri, cetone, aldehide, hi- efect antibacterian, antiviral, antiinflamator,
meşte o schemă de tratament adecvată, cu
drocarburi nesaturate), cu proprietăţi extrem analge­zic, vasodilatator sau vasoconstrictor
produse naturale (şi alopate, atunci când e ca-
de variate, având acţiune calmantă, relaxan- în funcţie de doze, imunomodulator, trofic
zul), sau este îndrumat pentru o aprofundare
tă, anxiolitică, analgezică, anti-infecţioasă, tisular, miorelaxant etc. Se poate administra
a diagnosticului într-o clinică de specialitate.
imunostimulatoare, antispastică, cicatrizan- sub formă de infiltraţii locale, insuflaţii, auto-
tă, expectorantă, mucolitică, antialergică, es- hemoterapie locală şi sistemică, apă ozoni-
trogenică, anti-litiazică, anticoagulantă, va- zată, ulei ozonizat. Se foloseşte cu succes în
soconstrictoare etc. afecţiuni circulatorii, reumatismale, neurolo-
Uleiurile volatile naturale trebuiesc dife- gice, infecţioase, dermatologice etc.
renţiate de uleiurile comerciale pentru uz am-
biental (folosite pentru aromatizarea încăpe- 8. T ratamente cu Gerovital /
rilor), care sunt obţinute prin sinteză chimică. Aslavital
4. Homeopatia Tratamentul cu Gerovital este deja bine
cunoscut pentru efectele sale spectaculoase
Analiza riscurilor Este o ramură a medicinei holistice care într-o gama largă de afecţiuni, bucurându-se
se bazează pe principiul similitudinii şi care de o binemeritată reputaţie mondială. Efec-
Termografia respectă unul din principiile fundamentale tuat sub supravegherea unui specialist ex-
Termografia este o metodă de diagnostic ale medicinei: primum non nocere, adică îna- perimentat tratamentul, combinat cu com-
funcţional bazată pe măsurarea temperaturii inte de toate să nu faci rău. Similitudinea se primate şi infiltraţii locale, duce la obţinerea
de la suprafaţa corpului (obţinându-se astfel referă la faptul că totalitatea simptomelor de unor rezultate remarcabile în ameliorarea fe-
o hartă de temperaturi în funcţie de intensi- boală prezente la un pacient pot fi vindeca- nomenelor dureroase, combaterea contrac-
tatea radiaţiilor infraroşii produse de organis- te de o anumită substanţă, care luată în doze turilor antalgice, ameliorarea fenomenelor
mul uman) cu ajutorul căreia se poate stabili mari produce simptome similare la o per- ischemice periferice, ameliorarea troficităţii
un diagnostic rapid, neinvaziv, al unei game soană sănătoasă. Remediul homeopat este tegumentare (riduri) etc.
întinse de afecţiuni. Sensibilitatea aparatului întotdeauna administrat sub o formă dilua-
este de 0,01 – 0,05 grade Celsius. tă, ceea ce face ca acesta să fie complet lip- Dr. Chicu Natalia
Putem obţine cu ajutorul termografiei: sit de toxicitate. Homeopatia reprezintă unul Medic specialist medicină internă
Diagnosticul primar al unui număr mare din puţinele sisteme terapeutice care îşi pro- Competenţă fitoterapie
de afecţiuni cu caracter inflamator şi func-
ţional,
Diagnosticul diferenţial al afecţiunilor in-
flamatorii şi degenerative- distrofice,
Diagnosticul diferenţial al sindromului al-
gic (dureros),
Diagnosticul unor afecţiuni de urgenţă,
Diagnosticul primar al unor forme ascun-
se de boală, nemanifestate clinic,
Monitorizarea tratamentului (monitorizând
evoluţia procesului patologic în organism),
Sceening-diagnostic.
Termografia se poate face oricui, indife-
rent de vârstă, chiar şi la femei însărcinate.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 35


Parteneriat

Serviciul de analiză şi prevenire a criminalităţii


– Poliţia Capitalei

Sărbătorile vin şi pentru infractori!


I
ată-ne ajunşi aproape de finalul
anului 2009, an greu, plin de griji
şi îndatoriri, dar şi cu unele
satisfacţii. Astăzi, la unii dintre noi,
salariul este înlocuit cu şomajul,
programul de lucru este substituit de
deplasări pentru a găsi un nou serviciu
şi totuşi, criza economică nu ne lasă
nici măcar de sărbători.

Pe fondul acestei imagini reale, nefa-


vorabile, unele persoane ştiu să profite de
încărcătura grijilor noastre şi mai ales, de
cetăţenilor neputincioşi. Degeaba strigăte, Dragi cititori, pentru a nu fi victima
lipsa de atenţie.
degeaba plânsete... hoţul a fugit! unor situaţii nedorite, Serviciul de Ana-
Mirosul de brad şi cozonaci se simte
din ce în ce mai mult, iar noi suntem ne- liză şi Prevenire a Criminalităţii din ca-
În final ne adresăm şi celor care au ten- drul Direcţiei Generale de Poliţie a Mu-
voiţi să mergem la cumpărături sau să ple-
dinţa să nu respecte normele legale şi le nicipiului Bucureşti, vă recomandă :
căm la ţară pentru a procura bucatele ne-
amintim că potrivit Codului Penal, art 208
lipsite, specifice sărbătorilor de iarnă.
Stăm la cozi pentru diverse cumpără-
turi, ne grăbim şi uităm să mai închidem
şi 209 „luarea unui bun mobil din pose-
sia altuia, fără consimţământul acestu-
1 nu vă lăsaţi atraşi în locuri dos-
nice de către indivizi care oferă
spre vânzare diverse produse, de
ia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, obicei mai ieftine decât în magazi-
portofelul din geantă sau îl punem un-
se pedepseşte cu închisoare de la 1 la ne;
deva la vedere că de... mai trebuie să mai
12 ani”.
2
cumpărăm şi altceva dintr-un raion apro- nu lăsaţi să intre în locuinţa
piat... lângă noi stau oameni ce par a fi dră- dumneavostră persoane străi-
Şi totuşi... nu lăsaţi infractorul să sărbă-
guţi, amabili şi care nu dau nici un motiv să ne care pretind că vor să vă prezin-
torească lipsa dumneavoastră de atenţie!
credem că ne pot pune în pericol. Surpriză te diverse produse;
însă.... când să achităm, au dispărut banii.
3
Inspector de poliţie dacă vă părăsiţi locuinţa pe
„Portofelul... vai banii!!!!....ce mă fac! nu toti Violeta Dumitru
erau ai mei!... ce ma fac? ” , „geanta, unde timpul nopţii, lăsaţi o lumină
aprinsă sau un aparat de radio în
mi-e geanta?... era aici în căruciorul de Inspector de poliţie
fucţiune pentru a deruta un even-
cumpărături” se aud voci care atrag atenţia Mariana Oprea
tual musafir nepoftit;

4 nu lăsaţi bilete în uşă şi asigu-


raţi-vă locuinţa cu diverse siste-
me (încuietori, sisteme de alarmă);

5nuautoturismul
lăsaţi obiecte la vedere în
dumneavoastră;

6parcaţi
iluminate;
maşina în locuri bine

7nucumpărături;
lăsaţi geanta în coşul de

8 în timpul colindului, nu lăsaţi


copiii să meargă în afara zone-
lor de domiciliu sau însoţiţi-i dacă
sunt preşcolari;

9 copiii nu trebuie să intre în case


necunoscute şi nu trebuie să
etaleze obiecte de valoare (telefoa-
ne, diverse obiecte de aur etc);

10nuapelvăunicsfiiţidesăurgenţă!
sunaţi la 112,

36 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Evenimente

Săptămâna prevenirii criminalităţii


Anul acesta, în perioada 21-27 septem- teneri al Serviciului de Analiză şi Prevenire a
brie, Poliţia Română a organizat cea de a IV-a Criminalităţii.
ediţie a Săptămânii Criminalităţii, eveniment Seminarul „Tendinţe ale delincvenţei ju-
de relaţii publice, având ca scop creşterea venile”, la care au participat profesori uni-
gradului de siguranţă în comunitate. versitari şi reprezentanţi ai unor institute de
Şi de data aceasta, Poliţia Capitalei a avut cercetare, a încheiat prima zi a Săptămânii
în centrul atenţiei problematica copilului şi a prevenirii criminalităţii.
familiei, organizând întreaga activitate sub Punctul maxim al evenimentului naţi-
semnul „Copilăriei în siguranţă” onal a fost lansarea, în cadrul conferinţei de
Astfel, în prima zi - Ziua parteneriatului presă, a primului număr al revistei Preveni-
public privat - au fost premiaţi cei mai buni rea criminalităţii, apariţie anuală ce vine să
colaboratori care s-au implicat în organiza- informeze întreaga societate cu privire la ten- le bucureştene, egalitatea de şanse şi siguran-
rea şi desfăşurarea campaniilor sociale, iniţi- dinţele prevenirii criminalităţii, prevenirea în ţa rutieră a copilului au fost temele principale
ate de Poliţia Capitalei. Într-un cadru oficial, lume şi ţară, primele discuţii ale familiei cu realizate pentru toţi cei interesaţi de siguran-
preşedintele Hofigal, domnul Ştefan Manea copilul aflat în etapa adolescenţei. ţa copiilor lor, punând astfel în lumină preo-
a fost premiat de către conducerea Poliţiei Prevenirea criminalităţii stradale, infor- cuparea atentă a Poliţiei Capitalei pentru pre-
Capitalei, ca fiind unul din cei mai buni par- marea tuturor consilierilor educativ din şcoli- venirea criminalităţii.

HOFIGAL S.A. – o prezenţă remarcabilă


la Bursa şi Forumul de Turism Balnear
În perioada 30 sept.-2 oct. 2009 s-a des-
făşurat la Călimăneşti Căciulata cea de a V-a
ediţie a Bursei şi Forumului de Turism Balne-
ar, manifestare organizată de către Organiza-
ţia Patronală a Turismului Balnear din Româ-
nia.
Manifestarea a fost onorată de prezenţa
Ministrului Turismului, care a vizitat standuri-
le expoziţionale şi a avut convorbiri pe teme
privind turismul balnear cu cei prezenţi. Din
partea Asociaţiei Europene a Staţiunilor Bal-
neare, ESPA, a fost prezentă dna Sigrun Lang,
preşedinta asociaţiei.
Au fost prezente de asemenea, impor-
tante personalităţi ale comunităţii de afa-
ceri din turismul românesc (SC Turism Felix,
Transilvania Travel, SC Olăneşti, SC Călimă-
neşti-Căciulata, Accent Travel, SC Govora, SC
Pucioasa) şi străine (Germania, Spania, Un-
garia), reprezentanţi ai autorităţilor centrale
şi locale (Ministerul Turismului, Primăria Că-
limaneşti-Căciulata, Primăria Olaneşti, Aso-
ciaţia Oraşelor Staţiuni Turistice ), specialişti,
agenţi de turism.
Ediţia din acest an a înregistrat un număr tori de echipamente şi produse adecvate do- în tratamentele balneare. Printre vorbitori
mai mare de expozanţi şi vizitatori decât pre- meniului (BTL, Metecus, Hofigal, TEKA, Histria menţionăm : dna dr. Sigrun Lang, preşe-
cedenta, printre aceştia numărându-se foar- International) . dinta ESPA, dl. dr. Siegried Scholz – Germa-
te mulţi fideli susţinători ai turismului bal- În cadrul Forumului organizat pe du- nia, dna Ema Gonzales – Spania, dna prof.
near, fapt ce denotă interesul expres pentru rata manifestării, au fost prezentate refe- univ. Gabriela Tigu, dna Gabriela Berechet-
acest tip de turism. Pe lângă societăţi de tu- rate pe teme de interes deosebit, cum ar Centrul de Învăţământ Turistic, dl. Jamil
rism balnear, au expus oferta lor şi distribui- fi: tendinţe europene în turismul de sănă- Abduladah – Franţa, dna Anca Daniela Ra-
tate, elemente de strategie de turism bal- iciu –Director Marketing Hofigal, dna Cori-
near, modalităţi de promovare a unei sta- na Martin – ANAT, dna Mariana Rotariu –
ţiuni balneare, rolul autorităţilor locale în Universitatea Iaşi, dna Gabriela Bostănescu
dezvoltarea turismului balnear, importan- – Ministerul Turismului.
ţa colaborării cu agenţiile de turism pentru Prezenţa a numeroşi agenţi de turism a
valorificarea şi promovarea ofertelor bal- facilitat multor deţinători de baze de cazare
neare, pregătirea personalului medical şi şi tratament încheierea de contracte pentru
rolul sectorului medical în reusita funcţio- perioada următoare, ca şi pentru sărbătorile
nării unei societăţi de turism balnear, surse de sfârşit de an, precum şi pentru utilizarea
de finanţare pentru reducerea cheltuielilor produselor naturale în tratamentele comple-
cu utilităţile, valoarea produselor naturale xelor balneoclimaterice.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 37


Evenimente

Despre EURO-ALIMENT, numai de bine


A patra ediţie a simpozionului internaţi- Lucrările simpozionului au mai dezbătut
onal EURO-ALIMENT, organizat de Faculta- subiecte precum: cât de corect ne hrănim, ce
tea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor de la posibilităţi există de a introduce în alimenta-
Universitatea Dunărea de Jos, s-a desfăşurat ţie surse noi de hrană (ex. hrişcă, sorg), cum
în zilele de 9 şi 10 octombrie la Galaţi. Sim- trebuie să administrăm resursele naturale
pozionul, a cărui tematică a fost „Provocări pentru a nu le epuiza (ex. macroul din Marea
pentru ştiinţa alimentelor şi industria ali- Neagră) şi cum putem eficientiza creşterea în
mentară în era recesiunii”, a reunit specia- sisteme antropice a diverse soiuri de peşti.
lişti de renume din România, Moldova, Italia, Referitor la metodele de prelucrare a ali-
Bulgaria, Anglia, Franţa şi Ungaria. mentelor, s-a pus accentul pe tehnologii noi,
Lucrările, comunicări orale sau postere, neconvenţionale, cum sunt cele care utilizea-
au fost prezentate în cadrul a opt secţiuni: ză microundele, impulsurile de lumină, elec-
1. Nutriţie şi sănătate, troplasmoliza şi pe cele care combină tehno-
2. Prelucrarea alimentelor, logiile convenţionale cu tehnologiile noi.
3. Biotehnologie aplicată în industria Numeroşi specialişti au prezentat condi-
alimentară, ţiile de aplicare a standardelor de siguranţă
Participare ştiinţifică Hofigal la 4. Siguranţa şi calitatea produselor alimentare, şi calitate ale produselor şi suplimentelor ali-
EURO ALIMENT 2009 5. Alimente funcţionale, mentare, precum şi numeroase metode de
6. Tendinţele pieţii şi aşteptările analiză ale alimentelor, capabile să răspundă
1. Raportul studiului de caz privind efec-
tele vinului cu anghinare în patologii cu afec- consumatorilor europeni, noilor cerinţe din domeniu referitoare la ra-
tare hepato-biliară, gastro-intestinală şi car- 7. Resurse acvatice, piditate în obţinerea rezultatului, acurateţe şi
dio-vasculară 8. Metode de analiză a alimentelor. simplitate de realizare.
Autori: Ing.chim. Ştefan MANEA, Farm. Ga- Cele mai multe lucrări au fost prezentate Un eveniment deosebit în cadrul simpo-
briela VLĂSCEANU, Ing. Petru ALEXE, Dr. Adriana în cadrul secţiunii Alimente funcţionale, ceea zionului l-a constituit prezentarea cărţii „Mi-
TATOMIRESCU ce a reprezentat o dovadă a faptului că speci- croîncapsularea pentru sisteme alimentare”
aliştii sunt preocupaţi de a oferi consumato- (Ed. Academica, Galaţi) având ca autori un
2. Raport statistic al studiului de caz pri- rilor produse care, pe lângă calităţile nutriţio- grup de specialişti de la Facultatea de Ştiinţa
vind efectele vinului cu salvie asupra simpto-
nale, să aducă beneficii pentru sănătate. De şi Ingineria Alimentelor şi Facultatea de Ştiin-
matologiei din pre şi post menopauză şi în di-
abetul de tip II remarcat că cele mai multe dintre produsele ţe de la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.
Autori: Farm. Gabriela VLĂSCEANU, Ing.chim. alimentare propuse la această categorie au Cartea descrie complexitatea şi varietatea
Ştefan MANEA, Ing. Petru ALEXE, Dr. Iulia HOBEA- făcut parte din grupa produselor probiotice, unor soluţii de protejare a compuşilor de ti-
NU BURGHIU adică a produselor ce conţin culturi viabile de pul aromelor, enzimelor, nutrienţilor, culturi-
bacterii lactice, implicate în menţinerea echi- lor starter sau substanţelor antimicrobiene,
3. Suplimente alimentare Hofigal cu Spi- librului microbian la nivel gastro-intestinal şi prin înglobarea acestora în materiale protec-
rulina platensis capabile să împiedice dezvoltarea bacteriilor toare şi de eliberare a lor în condiţii contro-
Autori: Chim. Alina DUNE, Farm. Carmen PO- patogene şi toxicogene. late.
PESCU, stud.farm. Candice POPESCU, Farm. Bog-
Un interes deosebit au suscitat lucrările În concluzie, simpozionul a reuşit să fie un
dan POPESCU
care au prezentat posibilitatea de obţinere cadru de dezbatere atât a strategiilor pentru
4. The Romanian Company SC Hofigal Ex- de suplimente alimentare din insecte şi efi- viitorul apropiat, cât şi pentru cel depărtat.
port Import SA to IFS 5th version Certificate cienţa enoterapiei, realizată deja în ţară cu
Autori: Farm. Carmen POPESCU, Ing. Mihae- vinuri medicinale din gama de oenoterapi- Prof. Anca Nicolau
la HRIŢCAN ce Hofigal, dintre care exemplificăm vinul cu Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor,
salvie sau cu anghinare. Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi

Soluţii moderne la problemele clasice ale posturii de părinte


Pe 24 Octombrie 2009, interval orar 10.00- reşti; asist. univ. dr. Gabriela Ion, medic primar
15.00, mămicile şi tăticii din Bucureşti au par- pediatrie, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Co-
ticipat alături de micuţii lor la cea de-a doua pii “Grigore Alexandrescu” din Bucureşti; asist.
ediţie a Conferinţei „Bebe Sănătos”, care a avut univ. dr. Ciprian Pop-Began Clinica Obstetri-
loc la Institutul Naţional de Statistică, Bd. Li- că-Ginecologie, Spitalul Universitar de Urgen-
bertăţii nr. 16, sector 5. ţă “Elias” din Bucureşti; dr. Ioana Roşca, medic
Desfăşurată sub tematica „Soluţii moder- specialist neonatologie, Clinic de Obstetrică-
ne la problemele clasice ale posturii de pă- Ginecologie “Prof. dr. Panait Sârbu” din Bucu-
rinte”, la a doua ediţie, „Bebe Sănătos” a ofe- reşti; dr. Ella Bradin medic pediatru şi home-
rit părinţilor un suport real pentru a se adapta Speakeri: Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, opat, Laboratoires Boiron; Dana Voicu, Home
cu uşurinţă la noutăţile din domeniul medical. medic primar obstetrică-ginecologie, Directo- Care Brand Director, Zepter International; dr.
Cei mai buni ginecologi, neonatologi, pedi- rul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecolo- Luiza Duţulescu Brand Manager Nestlé Nutri-
atri, nutriţionişti, psihologi şi avocaţi din Ro- gie “Prof. dr. Panait Sârbu” din Bucureşti; prof. tion; Drd. chim. Anca Daniela Raiciu, Director
mânia au oferit soluţii legate de: alegerea celei univ. dr. Dan Mircea Enescu, medic primar chi- Marketing Hofigal Export-Import SA; dr. Bog-
mai bune metode de naştere, prevenirea şi tra- rurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, dan Dorobăţ, medic primar radiologie inter-
tamentul eficient al bolilor copilăriei, drepturi- Managerul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru venţională, Centrul Medical Hemodinamic; av.
le legale ale mamei şi ale femeii însărcinate şi Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti; Gabriel Manu, Cabinetul individual de avoca-
multe alte teme interesante printre care şi creş- conf. univ. dr. Silvia Stoicescu, medic primar tură “Gabriel Manu” Bucureşti; lector univ. drd.
terea imunităţii cu ajutorul produselor natura- pediatru, Şeful Secţiei Nou-Născuţi din cadrul Simona Maria Vlădica psiholog; Magda Şer-
le - temă prezentată de Compania Hofigal. Spitalului Clinic “Gheorghe Polizu” din Bucu- ban, redactor coordonator SănătateaTV.

38 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Evenimente

C.T.N. “ALEXANDRA”- BREAZA la Târgul de Turism


- Romexpo, octombrie 2009 -
Prin amabilitatea d-nei Rodica Pencea, secretar general al Organi-
zaţiei Patronale a Turismului Balnear din România, Complexul de Te-
rapie Naturală “Alexandra” din Breaza, Prahova, în calitate de vechi
membru al O.P.T.B.R., a fost invitat să participe la Târgul Internaţional
de Turism, desfăşurat pe perioada 15-18 octombrie la Pavilionul cen-
tral din cadrul ROMEXPO- BUCUREŞTI. O manifestare de excepţie, care
a reunit majoritatea producătorilor şi ofertanţilor de servicii turistice
din ţară şi străinătate.
Această ediţie a prilejuit atât participanţilor cât şi organizatorilor,
să cunoască mai bine care este pulsul acestui segment de activitate şi
modalitatea de implementare, percepţie şi posibilităţile de dezvoltare
a fenomenului de turism în general în lume, dar şi de turism balnear,
în particular, în România.
Şi la ediţia din acest a Târgului C.T.N. ”Alexandra” a adus un plus de
prospeţime şi profesionalism, punctând o orientare modernă. Stan-
dul nostru, beneficiind de suport publicitar modern (materiale audio-
video, pliante, reviste, afişe publicitare) a constituit un punct de atrac-
ţie şi instruire deoarece, concomitent cu acţiunile publicitare implicite, La„Alexandra”, fitomedicina, prin puterea vindecătoare a plantelor
a oferit şi consiliere gratuită pentru produse HOFIGAL, precum şi pro- (reprezentate exclusiv de produse fitoterapeutice ale companiei HO-
movarea de noi suplimente din portofoliul HOFIGAL. FIGAL ), este asociată în mod magistral cu eficacitatea procedurilor de
Practic, Oferta C.T.N.”Alexandra” îmbină în mod fericit utilul cu plă- tip balnear (reflexoterapie, masaj, împachetări cu spirulina, hidrotera-
cutul, petrecerea concediului de odihnă, a sfârşitului de săptămână, pie, aromaterapie, sauna, duş subacval, electroterapie, magnetotera-
refacerea capacităţii fizice, psihice, echilibrarea organismului, dar şi pie, dietoterapie), oferite în cadrul Bazei proprii de Tratament.
cure complete de 7-14-18-21zile de tratament pentru ameliorarea
afecţiunilor cronice compensate, folosind metode şi principii specifice Dr. Sissea Henri Teodor
medicinei integrate. Director executiv C.T.N.”ALEXANDRA”

Gala Sănătăţii 2009


Dialog constructiv la Călăraşi Aflată la cea de-a doua ediţie, Gala
Şcoala generala Nr. 5 lăraşi a fost, mai degrabă, diverse întrebări şi chiar di- Sănătăţii 2009 şi-a respectat şi în acest
“Nicolae Titulescu “ din mu- un dialog constructiv. Un leme despre medicina na- an promisiunea de a recompensa şi în-
nicipiul Călăraşi, a fost pe dialog ce a cuprins teme turală, despre proprietăţile curaja eforturile celor care contribuie
28 octombrie gazda gene- axate, în special, pe starea şi puterea terapeutică a di- la evoluţia sistemului de sănătate din
roasă a unei conferinţe-di- de sănătate actuală a po- verselor plante din flora au- România. Gala Sănătăţii, cel mai impor-
alog, realizată de o dele- pulaţiei, pe rolul şi benefici- tohtonă sau internaţiona- tant eveniment dedicat premierii perfor-
gaţie a Companiei Hofigal, ile fitoterapiei în tratamen- lă. S-a vorbit, de asemenea, manţelor din sănătatea românească, şi-a
cu specialişti din domeniul tul şi combaterea diferitelor despre regimul alimentar desemnat câştigătorii. Gala a avut loc în
medico-sanitar. Din delega­ maladii. În mod deosebit sănătos şi, evident, despre Bucureşti la Hotel Hilton. De asemenea,
ţie au făcut parte Ing. Chim. din partea medicilor şi far- calitatea şi potenţialul cu- Sănătatea Media Group, organizatorul
Ştefan Manea, Director ge- maciştilor au fost formula- rativ al produselor aflate în evenimentului, a acordat premii spe-
neral, Drd. Chim. Daniela te pentru Dl Ştefan Manea portofoliul Hofigal. ciale persoanelor care, prin activitatea
Raiciu, director Marketing, desfăşurată, contribuie la dezvoltarea
Dr. Natalia Chicu, Director şi îmbunătăţirea sistemului medical ro-
Executiv al Centrului Me- mânesc, dar şi celor care militează pen-
dical HofiMed. Pe lângă tru adoptarea unui stil de viaţă sănătos.
cei aproape 20 de medici, Conceptul inovator al Galei Sănătă-
la acest eveniment au mai ţii încurajează recunoaşterea şi aprecie-
participat farmacişti, ca- rea tuturor celor care sprijină, într-un fel
dre didactice, un numeros sau altul, „sănătatea” românească: medici
public format din părinţi şi care au obţinut rezultate remarcabile pe
elevi. Find un component parcursul ultimului an, manageri de top
al seriilor - deja consacrate din industria medicală, profesori, soci-
- de întâlniri frecvente ale etăţi medicale, asociaţii de pacienţi, jur-
directorului general Hofi- nalişti, companii farmaceutice şi asociaţii
gal, a specialiştilor şi ca- ale studenţilor la medicină. Ca în fiecare
drelor de conducere din an, compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT
această instiuţie, cu cadre S.A., câştigătorul de anul trecut al pre-
medicale dar şi cu publicul miului Sănătatea TV, a fost printre invita-
larg, evenimentul de la Că- ţii de marcă ai acestei gale.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 39


Evenimente

Simpozionul Internaţional ECOIND – B.EN.A. „SIMI 2009”


Academia Română din Bucureşti a găz- uman datorat Organismelor Modificate Ge- Mulţumim copiilor de la Şcoala Metropo-
duit în zilele de 28-30 octombrie 2009 Sim- netic - OMG” (Autori: Moldoveanu Anca, Vlăs- litană A.R.C. (Academia Română pentru Copii)
pozionul Internaţional “Mediul şi Industria” ceanu Gabriela) îndrumaţi de Institutor Anne Marie Dumitru,
SIMI 2009. Organizat de ECOIND în colabora- Institutor Ramona Giurgea, Director educaţio-
re cu B.EN.A. (Asociaţia Balcanică de Mediu) nal Irina Negoiţă, care ne-au oferit un moment
simpozionul a reunit specialişti din ţară şi artistic deosebit prin sceneta “Salvaţi pădu-
străinătate care au dezbătut problematici din rea”, în fapt… o poveste a pădurilor de pretutin-
numeroase domenii interdisciplinare, toate deni, spusă de copaci şi povestită de copii oame-
cu impact asupra mediului înconjurător. nilor mari... o poveste şi un adevăr în acelaşi timp
Prezentându-se ca de fiecare dată la un despre părinţi şi viitorul copiilor lor…
nivel ştiinţific înalt, compania Hofigal s-a do-
vedit un partener activ în calitate de co-orga-
nizator, prin:
Susţinerea unei conferinţe plenare
intitulate: “Suplimente alimentare naturale cu
efect fitoterapeutic şi adaptogen pentru pro-
tejarea organismului uman împotriva factori-
lor de stres (mediu, alimentaţie, suprasolicitare
psihică şi fizică)”(Autori: Manea Ştefan, Tamaş Lansarea unui pliant: “OMG urile –
Viorica, Ionescu Florian, Ivopol Gabriel) argumente pro şi contra” (Autori: Vlăsceanu
Organizarea unui workshop pe Gabriela, Alexe Steluţa, Constantinescu Mi-
tema: “Percepţia publică asupra impactului haela).

INVENTIKA 2009 – mediul ideal de promovare


a inteligenţei tehnice româneşti
Cea de-a 13-a ediţie a Salonului Inter- nal ROMEXPO, în aceeaşi perioadă cu Salo- ventatorilor, pentru a putea să îşi facă cu-
naţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi nul Cercetării si Târgul Tehnic Internaţional noscute invenţiile şi să realizeze contactele
Tehnologii Noi „INVENTIKA-2009” şi-a des- Bucureşti-TIB 2009. utile în vederea încheierii de parteneriate.
chis portile în perioada 28-31 octombrie Punând faţă în faţă inventatorii şi cerce- Compania HOFIGAL EXPORT-IM­PORT
2009. tătorii cu reprezentanţii unor mari firme pro- S.A. a fost prezentă cu cele mai noi produse:
Aflat sub patronajul Ministerului Edu- ducătoare şi comerciale, INVENTIKA-2009 a ORIGAVIR, TUTUN-STOP, HELMINON, HEPAS-
caţiei, Cercetării şi Inovării şi al Salonului In- devenit mediul ideal de promovare a inteli- TIM şi s-a evidenţiat prin prezenţa Departa-
ternaţional al Invenţiilor, Tehnicilor, Produ- genţei tehnice româneşti în competiţia inter- mentului Cercetare-Dezvoltare (chim.farm.
selor Noi de la Geneva – ELVEŢIA şi având naţională. Inventatorii au beneficiat de spri- Viorica Tamaş, farm. Lili Ivopol, biolog Ga-
statutul de eveniment oficial al Organiza- jinul profesional şi competent al Oficiului de briel Ivopol, ing. chim. Carabela Viorica, ing.
ţiei Mondiale pentru Proprietate Intelec- Stat pentru Invenţii şi Mărci-OSIM Bucureşti, chim. Gabriela Alexandru) şi a Departamen-
tuală – OMPI, Salonul INVENTIKA-2009 a jurizarea invenţiilor prezentate fiind făcută tului Marketing (chim. Anca Daniela Raiciu,
beneficiat de susţinerea Camerei de Co- de un juriu Internaţional, care a decis câştigă- ing.chim. Cornelia Manoliu, specialist PR Ani-
merţ si Industrie a României şi a Camerei torii premiilor oferite. ta Petre, Dr. Emil Cristea, Dr. Sorin Mărginea-
de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bu- Pe perioada salonului, au fost organiza- nu), care au prezentat produsele companiei
cureşti şi s-a desfăşurat în perioada 28-31 te conferinţe, work-shopuri, mese rotunde şi au oferit informaţii importante consuma-
Octombrie 2009, în Complexul Expoziţio- şi prezentări, gândite să vină în sprijinul in- torului final.

40 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Restituiri cu Ştefan Manea

Bucurii de Sărbători
l dar şi multe necazuri…
Stimate d-le Manea, s-a dovedit de-a lun- Este adevărat şi aş dori să amintesc de la cei care aşteaptă de la noi o veste, un te-
gul timpului, că în preajma vacanţelor, a săr- faptul că şi în acest context conduita preven- lefon, o urare de sănătate, un cadou cât de
bătorilor, oamenii lasă frâu liber exceselor. La tivă, grija faţă de consecinţele lipsei de mode- mic, o floare de recunoştinţă
baza acestor motivaţii stau tradiţiile, nevoia raţie şi cumpătare reprezintă un sfetnic bun. nu vă sfiiţi să fiţi emoţionaţi şi nici să plân-
de compensaţie a frustrărilor anterioare sau Oamenii moderni şi cu deosebire cei din geţi (spălaţi-vă sufletul pentru câteva mi-
pur şi simplu spiritul de descătuşare a mo- România fac din sărbători un fel de gigant al nute şi veţi fi mai aproape de ceea ce se cere
notoniei, restricţiilor cotidiene şi alinierea la petrecerilor, indiferent de consecinţe. Sigur pentru condiţia de făptură echilibrată)
spiritul colectiv, că este plăcut să petreci. Să te distrezi alături
gregar. de cei dragi, în jurul unor bucate alese, a aceasta ar fi un fel de post spiritual, de o
unor băuturi deosebite. Dar… cine stabileşte valoare imensă pentru liniştea şi forţa in-
oare limita dintre uz şi abuz? Şi ce se întâm- terioară
plă atunci când oamenii uită sau nu doresc Abia după aceea pregătiţi-vă pentru ospe-
să-şi amintească de faptul că: ţe, chiolhanuri, mese festive, distracţii. Vă vor
prii toate, cu mult mai bine!
lficatul lor dă semne severe (sau Mai ales dacă sunt şi cumpănite cu mă-
discrete) de oboseală sură...
lvezica biliară a devenit leneşă
sau capricioasă Fără îndoială, sărbătorile care fac tre-
lstomacul este iritabil şi din cerea dintre Ani ar trebui să ne fericească,
ce în ce mai sensibil la alimen- să ne înalţe, să ne echilibreze şi să ne aducă
te reci, dulci, grase, acide şi mulţumire, bucurii și mai ales speranțe. Stă
mai ales la băuturile alcoolice în puterea fiecărui om, fiecărui cuplu, fie-
cărei familii sau grup de prieteni, ca aceste
linima este oscilatorie, iar
prilejuri să însemne un popas de încântare şi
tensiunea arterială o ia razna
echilibru pe care oricare dintre noi îl merită
când nu te-aştepţi
cu prisosinţă.
lbalonările, regurgitările sau De aceea, urez tuturor celor care ne ci-
constipaţia apar foarte frecvent tesc, ne cunosc şi cred în ceea ce facem, să
lmigrenele după mesele copioase aibă parte de Sărbătorile pe care şi le doresc.
au devenit un simptom firesc, nelipsit Anul care vine să fie idealul imaginaţi-
lde fiecare dată, după mesele de sărbători, ei proprii, anul în care să-ți măsori binele
se constată o creştere cu câteva kilograme care poți să-l faci familiei, prietenilor și
a greutăţii corporale (care rămâne acolo, oricui. A face bine înseamnă a-ți curăța
neclintită, multă vreme!) psihicul și spiritul. „Binele făcut este cără-
Toate aceste neajunsuri ne pot deter- mida liniștii tale” se spunea în antichitate.
Fiecare din aceste motive rămân valabi- mina să gândim înţelept aceste adevărate
le în spaţiu, în timp, indiferent de structura praguri de sănătate – boală, din cauza că- La Mulţi Ani !
umană. Distracţia, plăcerea cadourilor oferi- rora viaţa noastră se complică din ce în ce
te sau primite, dar şi puzderia de „sfinţi” (Ni- mai mult.
culae, Ştefan, Ion, Vasile), alături de Crăciun
şi Noaptea Noului An sunt fireşti şi chiar ne- În afara acestor situaţii care ţin de dome-
cesare. După postul pe care l-au ţinut (cine niul organic al corpului nostru, este bine să
l-a ţinut), oamenii reacţionează firesc. dăm atenţie factorului emoţional şi spiritual
Mai mult decât atât, ar fi şi de neînţeles să care înnobilează trăirile Marilor Sărbători.
fie altfel, deoarece alternanţa dintre restricţii Reamintirea unor evenimente din trecu-
şi eliberarea de ele face parte din farmecul tul nostru (evident cele pozitive), joacă un rol
vieţii. Din păcate însă, tot mai puţini oameni fundamental în modelarea optimă a sufletu-
respectă aceste simple reguli naturale şi fi- lui. De aceea este de dorit:
reşti când este vorba de tradiţiile sănătoase să ne întoarcem puţin (cât putem şi ne lasă
şi aducătoare de energii pozitive. Unii trans- sufletul) la o parte emoţională a trecutului
formă binefacerile acestei perioade de post nostru, la anii copilăriei
în nefaste excese. Totul este educație și cu- la prima noastră iubire curată şi pură
noaşterea „relelor” excesului. (dacă a existat)
Nu este „nimic nou sub soare” dacă ne la albumul cu fotografii de unde copilul
amintim de cumplita aglomeraţie din preaj- din noi râde fericit; mama şi tata ne privesc
ma sărbătorilor de iarnă, asociată cu febra cum creştem, se bucură de notele şcolare
cumpărăturilor, cu desfătările culinare exage- sau de căsătoria noastră
rate şi imprudente, care lasă urme dramatice la amintirea cuiva drag, care ne-a ajutat cu
în dinamica sănătăţii oricăruia dintre noi. ceva, cândva

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 41


Editorial

- continuare din pagina 1 - dezvoltare normală. De asemenea,


copii privaţi de acizii omega 3 pot
Acizii graşi esenţiali ce intră în
avea abilităţi mai reduse în ceea ce
procesul de formare a membrane- dietele occidentale moderne în care
priveşte atenţia şi vor da dovadă de
lor celulare asigură permeabilitatea acizii omega 6 sunt de 10 până la de
un comportament impulsiv, prezen-
acestora faţă de substanţele necesa- 20 mai mult cantitativ. Aceasta face
tând şi un risc mai mare de depresie.
re, restabilind mobilitatea şi funcţio- să aibă loc schimbări şi modificări
Adolescenţii şi adulţii cu deficit de
nalitatea receptorilor de membrană ale proceselor biochimice esenţiale
omega 3 au înclinaţii spre ostilitate şi
şi a canalelor ionice. care ar putea să conducă la efecte în
violenţă. La persoanele vârstnice de-
ficitul la nivelul creierului duce la un regiunile responsabile de buna dis-
În ultimul timp se demonstrează poziţie.
risc mai mare de accidente vasculare
că aşa cum aport de calciu şi Vita-
cerebrale, probleme de memorie sau
mina C trebuie în permanenţă şi cei Ştiinţa modernă abia acum înce-
demenţă. Indivizii (de orice vârstă)
mai mulţi acizi polinesaturaţi tre- pe să înţeleagă necesitatea echilibru-
care nu au o cantitate anume de acizi
buiesc consumaţi regulat, ca o com- lui omega 3 şi omega 6.
graşi omega 3 pot să prezinte un risc
ponentă a dietei noastre, pentru a fi
considerabil în ceea ce priveşte de-
sănătoşi.

Multă vreme nutriţioniştii au


presia, tulburarea bipolară sau alte
probleme psihice.  Poate acum se va înţelege
marea greşeală de a vorbi
despre lipide sau grăsimi în general.
crezut că grăsimile polinesaturate
sunt produse de organismul nostru.
Studiile care au urmat au încadrat
grupul grăsimilor polinesaturate
Că există un echilibru în natură,
nimeni nu se mai îndoieşte; „Natura
 Poate acum se va înţelege
de ce biserica dă „DEZLE-
GĂRI” la peşte atât de frecvent în
în categoria elementelor nutritive nu minte niciodată” – Mihai Emi- posturi.
esenţiale (EFA) şi necesare pentru nescu.
supravieţuire, care NU sunt produse
de organism.
Acestea se împart în două cate-
Un exemplu al acestei expresii ar
fi legătura biochimică strânsă din-
tre cele două grupuri de acizi graşi
 Poate aşa vor înţelege cei ce
vorbesc de diete că sunt pe
lângă subiect, mai ales când este vor-
gorii principale: acizi graşi omega 3 esenţiali omega 3 şi omega 6, care ba de cele disociate.
şi omega 6. nu sunt sintetizaţi de organismul

Studii recente arată că deficitul


de omega 3 poate sta la baza a nu-
uman. Aceştia sunt sintetizaţi însă
de plante. Obţinem acizi graşi ome-
ga 6 din uleiul de seminţe de floarea
 Poate aşa vor înţelege mă-
micile ce răspundere au faţă
de copii, de ele însele şi ce răspunde-
meroase probleme de sănătate atât soarelui, de porumb, măsline, şo- re au copiii faţă de părinţi şi bunici.
la adulţi şi la copii, cât mai ales la fran, rapiţă etc.
femeile care au născut (depresiile
postnatale). Acizii graşi omega 3 sunt mai
greu de obţinut şi se găsesc în prin-
 Poate aşa vor înţelege cei cu
reclamele despre sănătate
de la televiziune (Ministerul Sănă-
Consecinţele deficitului de ome- cipal în alge sau peşte, dar şi în nuci, tăţii a cheltuit atâţia bani pentru ele
ga 3 asupra sănătăţii creierului sunt semniţe de in sau alte plante. că plătea pensiile pe cel puţin un tri-
profunde şi se manifestă în întreg mestru).
ciclul vieţii umane. Acestea sunt re- Ajunşi în organism, acizii ome-
simţite în mod special de femei în ga 3 şi omega 6 urmează căi para- Căile către sănătate sunt reduse
timpul sarcinii, deoarece naşterea lele, aflându-se într-o competiţie la două:
prematură şi complicaţiile neurolo- permanentă unii cu alţii în ceea ce 1) Prima cale conduce la în-
gice ale fătului pot fi cauzate de defi- priveşte conversia lor chimică în corporarea acizilor graşi omega 3
citul de omega 3. diferite structuri şi molecule din şi omega 6 în membranele celulare.
interiorul şi exteriorul celulelor. În lipsa lor, celulele ajung să încor-
Copiii hrăniţi cu biberonul sau Aceşti acizi ar trebui să se găsească poreze grăsimi saturate sau parţial
născuţi de mame cu deficit de ome- în proporţii egale (1:1). Acest lucru nesaturate (1-3 legături duble). Ra-
ga 3 vor avea probleme pentru o este într-o contradicţie izbitoare cu poartele ştiinţifice arată că benefici-
42 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l
Editorial

Studiile moderne asociază de- Iată că lumea îşi propune o nouă


ficitul de acizi graşi omega 3 cu paradigmă a sănătăţii.
rata crescută a bolilor de inimă. Există o relaţie directă între com-
ile aduse sănătăţii de o dietă bogată De asemenea, sunt cercetări care poziţia hranei şi compoziţia organis-
în omega 3 sunt nenumărate şi plecă arată clar că deficitul de omega 3 mului nostru.
de la o integritate şi o permeabilitate duce la depresie şi tulburări bipo- SUNTEM CEEA CE
ideală a membranelor celulare până lare. Sunt demonstrate reacţiile la MÂNCĂM.
la o evoluţie superioară a omului în stres şi violenţă atunci când defici-
ceea ce priveşte abilităţile cognitive tul de omega 3 este prezent mereu Doresc să mai adaug că pe piaţă
şi vizuale, precum şi scăderea riscu- în alimentaţie. există o serie de contrafaceri, fie că
lui de apariţie a bolilor cardiovascu- sunt gelule sau capsule etc. De reţi-
lare şi nu numai. Deficitul de atenţie este şi el legat nut: omega 3 în stomac, unde este
2) Cea de a doua cale duce la de lipsa de omega 3, ceea ce ne indi- o aciditate ridicată, se poate trans-
evidenţierea rolului acizilor graşi că faptul că un copil care nu poate fi forma prin adiţie de acid clorhidric
esenţiali în molecule intermediare şi atent, nu trebuie bătut ci „trebuie în omega 6. Consecinţele le ştim
în substanţe similare hormonilor, alimentat” cu omega 3. acum...de aceea HOFIGAL face ca
numite eicosanoizi (molecule celu- aceste capsule cu ulei de peşte să
lare semnalizatoare) şi conduce la Dovezile actuale ne arată că şi fie enterosolubile.
prostaglandine. schizofrenia poate fi tratată prin ule-
iuri cu omega 3. Memoria şi învăţa- ATENŢIE!!: la formele de
Se ştie că prostaglandinele medi- rea nu pot fi despărţite de omega 3; prezentare pentru copii, “atrac-
ază procesele antiinflamatoare – un sunt ţări în care, în sesiunile de exa- tive” atât ca forme cât şi prin
mecanism care luptă împotriva in- mene, studenţii consumă permanent culori puternice, chiar îndulci-
fecţiilor, vindecă rănile de la nivelul 3-5g/zi ulei de peşte sau alte uleiuri te pentru a putea fi mai uşor
ţesuturilor, îndeplinind şi alte func- cu omega 3. acceptate. Fiţi atenţi la ce
ţii în cadrul sistemului imunitar, dar cumpăraţi, citiţi completă-
mai ales al sistemului cardiovascular rile, etichetele, E-urile!
şi chiar la nivelul creierului (astfel
poate am răspuns şi domnului Dr.
N.B. care avea nedumeriri la pros­
pectul Ulei de peşte – Hofigal).

Mai adaug că acizii graşi omega


6 produc eicosanoizi - puternic in-
flamatori, faţă de acizii omega 3 care
sunt antiinflamatori. Iată justifica-
rea şi necesitatea raportului acizilor
graşi omega 3 şi omega 6 de 1:1.

De aceea se recomandă să păs-


trezi în hrană raportul 1:1 al acizilor
graşi omega 3 şi omega 6. Aşadar, ai
„creier gras – minte sănătoasă”. Acest
mod de abordare este acum recu-
noscut de oamenii de ştiinţă, care îl
denumesc „Deficitul mileniului”.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 43


În sprijinul specialistului practician

Analiza senzorială a vinurilor medicinale


din gama de oenoterapice Hofigal:
vin medicinal cu anghinare şi
vin medicinal cu salvie
Produsele alimentare posedă un ansamblu de proprietăţi senzo- Impresia senzorială este rezultatul unor etape fiziologice şi psihologi-
riale, specifice şi variabile ca număr şi intensitate, ce constituie pen- ce: a recepţiona (a percepe), a deveni conştient (a recunoaşte), a com-
tru masa de consumatori unul dintre criteriile importante în decizia de para (a ordona), a păstra (a reţine), a reda (a descrie), a aprecia (a eva-
cumpărare. Astfel se explică participarea acestor proprietăţi cu 60% lua).
(medie) în coeficientul de calitate generală al produselor şi suplimen- Excitaţia unui organ de simţ poate să se răsfrângă asupra sensi-
telor alimentare. bilităţii unui alt organ de simţ prin inducţie. Creşterea sensibilităţii în
Prin analiza senzoria- acest caz poartă numele de sensibilizare. Astfel, experientele arată de
lă a produselor alimenta- exemplu, că unele sunete măresc sensibilitatea organului vederii faţă
re se înţelege examinarea de diferite lumini şi culori, iar altele, măresc sensibilitatea gustativă. Un
făcută cu ajutorul orga- factor sensibilizant al gustului este temperatura; intervalul de tempera-
nelor de simţ (văz, miros, tură optimă pentru perceperea senzaţiilor gustative este cuprins între
gust, pipăit) în urma unui 20o şi 30o C. Consecinţă a celor arătate mai sus, la examinarea senzorială
control al capacităţii reale a suplimentelor şi produselor alimentare este necesar să se creeze con-
de apreciere a analistului diţii care să mărească sensibilitatea receptorilor organelor de simţ.
şi al preciziei raţionamen- • În cazul studiului nostru, din punct de vedere al condiţiilor
tului acestuia, urmată de de mediu, degustările s-au realizat toate: la ora 14:00, la o temperatu-
o apreciere a impresiilor ră de 20.4oC şi o umiditate relativă de 55%.
senzoriale înregistrate şi • Din punct de vedere al categoriilor de încercări (aprecie-
de prelucrarea statistică a rea, compararea, selecţia), în acest studiu analiza senzorială s-a realizat
datelor obţinute. prin apreciere – examinare senzorială prin care degustătorul, analistul,
descoperă diferite nuanţe ale însuşirilor senzoriale prin utilizarea unei
Prezentul studiu prezintă o analiză a proprietăţilor senzoriale scări de punctaj. Încadrarea pe clase de calitate se face mai precis, de-
a două produse enoterapice şi sperăm să fie un material util pentru oarece prin această încercare nu numai că se stabilesc diferenţele, ci
specialiştii din domeniu, dat fiind că interesul deosebit pentru analiza sunt chiar măsurate. Desigur, la acest tip de teste trebuie să participe
senzorială a alimentelor şi suplimentelor alimentare care se află la in- degustători experimentaţi, pentru că pot fi şi antrenaţi.
tersecţia unor domenii foarte diverse şi de actualitate. Remarcăm con- • Studiul nostru s-a desfăşurat conform protocolului de la tes-
stituirea unor laboratoare moderne de analiză senzorială, care oferă tele de cotare, care constau în adoptarea unui sistem de notare (sim-
astfel de condiţii încât degustătorii îşi exercită activitatea în sensul de bolizare) a percepţiilor senzoriale. Ele nu sunt altceva decât transpozi-
„instrumente de măsură”. Simţurile participante la analiza senzorială ţia scăderii hedonice utilizate în psihologie. Cele mai utilizate semne în
conduc la înregistrarea cantitativă şi la interpretarea cerebrală a im- metodele preferenţiale sunt:
presiilor, precum şi la compararea lor cu alte impresii analoage. Acest
proces, în special fiziologic, poate fi redat destul de obiectiv şi repro- +; -; 0; =;
ductibil în stadiul actual al metodelor de examinare senzorială, cu 0; 1; 2; 3;
condiţia ca senzaţia înregistrată de simţul degustătorului să nu fie um- 0; 5; 10; 15; 20.
brită şi modificată de altă apreciere psihică, provocată de o solicitare
concomitentă.
Studiul a fost efectual în luna noiembrie 2009 în cadrul Laborato- În practică rezultate bune a dat cotarea numerică de la 1 la 9, fără
rului de Analiză sensorială al Departamentului de Bioinginerie în In- 0 sau 10 , divizată în trei categorii: 1 la 3 = inferior, 4 la 6 = mijlociu şi 7
dustria alimentară din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimente- la 9 = superior.
lor, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi.
Analiza senzorială are la bază capacitatea organelor de simţ de a
analiza senzaţiile percepute, senzaţii ce încep în organele de simţ şi se
termină în scoarţa emisferelor cerebrale; întregul sistem care participă
la analiza senzaţiilor este denumit analizor. Părţile receptoare iniţiale
ale organelor de simt percep un anumit fel de energie pe care o trans-
formă într-o anumită excitaţie nervoasă; această excitaţie este trans-
misă în părţile centrale ale emisferelor cerebrale, unde se transformă
în senzaţie. Simţurile participante la analiza senzorială conduc la înre-
gistrarea cantitativă şi la interpretarea cerebrală a impresiilor, precum
şi la compararea lor cu alte impresii analoage. Acest proces, în speci-
Proprietăţile senzoriale constituie primul „buletin de analiză” la al fiziologic, poate fi redat destul de obiectiv şi reproductibil în stadiul
îndemâna consumatorului, cu date reale în legatură cu prospeţimea actual al metodelor de examinare senzorială.
produselor şi calitatea acestora. Principalele proprietăţi senzoriale ale
produselor alimentare sunt: Aspectul exterior (starea suprafeţei, luciul Simţul văzului. Senzaţiile vizuale apar sub acţiunea radiaţiilor
etc.); Aspectul interior (în secţiune, pentru produsele solide); Consis- electromagnetice cuprinse între 390 si 760 mm. Dincolo de aceste li-
tenţa; Limpiditatea; Culoarea; Aroma; Buchetul; Gustul; Suculenţa etc. mite undele electromagnetice nu sunt vizibile; ele au însă alte efec-

44 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


În sprijinul specialistului practician

Simţul gustului. Pentru ca receptorii gustativi să fie stimulaţi este


necesar ca substanţele să aibă o anumită structură chimică şi însuşi-
re de a se dizolva în apa. S-a stabilit că există 5 gusturi fundamentale:
dulce; acru; amar; sărat; delicios (UMAMI). Gusturile particulare ale dife-
te: chimice, calorice etc. În tabel sunt reprezentate culorile care cores- ritelor produse se obţin prin combinarea în proporţii diferite a aces-
pund diferitelor lungimi de undă. tor gusturi fundamentale. Caracteristic mecanismului de recepţie este
faptul că cele 5 gusturi fundamentale au receptori diferiţi şi căi diferite
de transport al mesajelor spre creier. În sprijinul acestei ipoteze vine
faptul că diferite regiuni ale limbii au o sensibilitate specifică pentru
fiecare din aceste gusturi.

Simţul mirosului. În analiza senzorială a produselor alimentare


simţul mirosului intervine în al doilea rând. Este mai complex decât
simţul vizual, fiind rezultatul acţiunii unui număr destul de mare de
substanţe volatile. Senzaţiile odorifice iau naştere sub acţiunea chimi-
că a vaporilor unor substanţe volatile. Prezentăm schema mecanismu- Repartiţia mugurilor gustului pe limbă, după Jellinek
lui după Laffort.
Mecanismul de producere a senzaţiilor gustative constă în aceea
că substanţa solubilă pătrunde în papile, modificându-se într-una din
cele 4 direcţii, punând în libertate ionii care actionează asupra celule-
lor alungite ale terminaţiilor gustative; astfel acest proces are un carac-
ter pur chimic. Figura redă sensibilitatea pe limbă a 4 din cele 5 gusturi
de bază. Urmărind graficul, observăm că pe masură ce ne îndepărtam
de vârf sensibilitatea pentru gustul dulce scade; în acelaşi timp, sen-
sibilitatea pentru gustul amar creşte foarte mult către margini şi apoi
foarte rapid de la margini către bază; sensibilitatea pentru gustul acru
prezintă valoare maximă la margini, scăzând uşor către vârf şi bază;
sensibilitatea pentru gustul sărat creşte uşor în intervalul vârf-margin,
după care scade uşor.
Schema mecanismului primar al stimulării olfactive

Pentru perceperea integrală a senzaţiei, substanţele volatile trebu-
ie să se dizolve într-un mucus apos existent în cavitatea nazală şi apoi
să difuzeze prin el la terminaţiile nervoase. S-a constatat că excitantii
olfactivi aparţin diferitor funcţii chimice, însă nu s-a stabilit cu precizie
legătura dintre structura chimică şi proprietăţile mirositoare ale pro-
duselor; grupele funcţionale prezente în moleculă, numite omosfere,
determină mirosul specific. Aceste grupe sunt:

Graficul sensibilităţii gusturilor în diferite zone ale limbii

Pluritatea gustului la alimente este o consecinţă directă a specifi-


cităţii compoziţiei chimice, iar pentru alimentele prelucrate industrial,
este o consecinţă a compoziţiei ingredientelor cuprinse în reţeta de
Una dintre cele mai răspândite clasificări ale mirosurilor aparţine fabricaţie. Astfel,
lui Henning (1924); acesta a ajuns la concluzia că există şase mirosuri lgustul acru îl au alimentele în care sunt mai mulţi ioni liberi de
de bază: balsamic, picant, eteric, răşinos, de ars şi putred. hidrogen (H+) decât de hidroxil (OH-), ca urmare a prezenţei în compo-
ziţia chimică a acizilor organici şi a sărurilor acide;
lgustul sărat apare în prezenţa clorurii de sodiu (celelalte săruri
– sulfatul de sodiu, bromura de sodiu şi iodura de sodiu au un gust
acru sau amărui).
lgustul amar este provocat de substanţele care au în molecula
lor grupele – NO2; -S-S;
lgustul dulce al alimentelor se datorează unor substanţe cu
structură chimică variată, cum sunt de exemplu zaharurile simple, unii
polialcooli, aminoacizi etc.
lgustul UMAMI - e datorat glutamatului monosodic şi ribo-
nucleotidelor (inozin monofosfat, guanozin monofosfat, adenozin
monofosfat, xantozin monofosfat)
Prisma lui Henning
- continuare în pagina 46 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 45


În sprijinul specialistului practician

- continuare din pagina 45 -Simţul cutanat (tactil). Senzaţiile cutanate apar în urma contac-
tului pielii cu un obiect. Acestea sunt de trei feluri: senzaţii tactile (de
atingere sau presiune); senzaţii termice (de cald, de rece); senzaţii dure- Concomitent cu notarea atributelor s-a folosit şi scara de 5 grade
roase. Cu ajutorul simţului tactil pot fi evidenţiate o serie de caracte- (foaret puternic, puternic, mediu, slab, foarte slab); analiza rezultatelor a
ristici importante ale produselor alimentare: prospeţimea, frăgezimea arătat o poziţionare a punctajelor medii ale atributelor în palierul 50-
(prin masticare), elasticitatea, gradul de tare, etc. Rezultate mult mai 100 puncte, iar gradul de apreciere a fost: 4 (puternic).
precise se obţin cu ajutorul metodelor fizice de laborator. Pentru de-
terminarea fermităţii şi a elasticităţii produselor alimentare se foloseş- Pentru vinul medicinal cu anghinare, respectiv pentru vinul me-
te penetrometrul universal, iar pentru consistenţă – consistometrul. dicinal cu salvie, reprezentarea rezultatelor finale ale analizei senzori-
ale pentru gust este redată în graficele următoare:
Simţul auzului. Senzaţiile auditive apar sub acţiunea vibraţiilor
aerului provocate de diferite corpuri în momentul în care se acţionea-
ză asupra lor. În literatura de specialitate auzul este mai puţin evident
în ceea ce priveşte participarea lui la analiza senzorială a produselor
alimentare. Se menţionează folosirea lui la aprecierea intensităţii zgo-
motului produs la înlăturarea dopului sticlelor de vin spumant şi spu-
mos. Auzul poate participa şi la identificarea unor forme de fermen-
tare şi refermentare care se petrec în anumite condiţii în produsele
enoterapice, în special după obţinerea şi ambalarea lor.

Practic, în studiul nostru, degustătorii au parcurs următoarele eta-


pe: (1) au analizat vinul simplu, folosit ulterior la macerarea plantelor
medicinale; (2) s-au familiarizat cu plantele (anghinare şi salvie); (3) au
identificat compuşi de aromă în vinurile medicinale aromate, în trei
şedinţe.
Protocolul de degustare s-a bazat pe fişa de degustare, care a in-
clus următoarele atribute:
lpentru vinul simplu: aspect (limpiditate, culoare), miros (inten-
sitate, calitate), gust (intensitate, calitate, persistenţă), apreciere glo-
bală.
lpentru vinurile medicinale: gust [amar, dulce, acru, aftertaste],
miros [(1)-Coacăze, (2)-Acetaldehidă, (3)-Miere, (4)-Struguri, (5)-Lă-
mâie, (6)-Gem de mere, (7)-Căpşuni, (8)-Gem de caise, (9)-Smochine,
(10)-Dude, (11)-Cireşe, (12)-Pepene, (13)-Caise, (14)-Ananas, (15)-Pru-
ne, (16)-Banane, (17)-Miros pătrunzător (Foxiness), (18)-Trandafir, (19)-
Piper, (20)-Ceai, (21)-Prune uscate, (22)-Smochine, (23)-Struguri uscaţi,
(24)-Anason, (25)-Vanilie, (26)-Alune, (27)-Miez de nucă, (28)-Rachiu
de prune, (29)-Nuci, (30)-Ceară de albine, (31)-Cuişoare, (32)-Migda-
le, (33)-Iarbă, (34)-Răşină, (35)-Acid acetic, (36)- Ciocolată, (36)-Pământ,
(38)-Caramel, (39)-Rugină, (40)-Fân, (41)-Fenol, (42)-Cafea, (43)-Toast,
(44)-Acetonă, (45)-Fum, (46)-Drojdie, (47)-Prăjit, (48)-Butoi, (49)-Medi-
camente, (50)-Muşeţel, (51)-Mentă].

* observaţii:
ls-a utilizat scara de 5 puncte;
lla vinul medicinal cu anghinare 3 mirosuri (Ceai de pelin, Alcool,
Pătrunjel uscat), au fost identificate suplimentar de către degustători.
lla vinul medicinal cu salvie 1 miros (Ciocolată amăruie), a fost
identificat suplimentar de către 1 degustător.

Rezultatul final al analizei senzoriale pentru vinul simplu este re-


prezentat în graficul următor:

Pentru vinul medicinal cu anghinare, reprezentarea rezultatelor


finale ale analizei senzoriale pentru miros este redată în graficul urmă-
tor, cu menţiunea că următoarele mirosuri, de: Miere, Gem de mere,
Căpşuni, Gem de caise, Pepene, Caise, Ananas, Banane, Anason, Vani-
lie, Alune, Miez de nucă, Ciocolată, Rugină, Cafea, Toast, Fum, au fost

46 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


În sprijinul specialistului practician

mător, cu menţiunea că următoarele mirosuri, de: Acetaldehidă, Gem


de mere, Căpşuni, Gem de caise, Cireşe, Pepene, Caise, Ananas, Bana-
ne, Anason, Alune, Ceară de albine, Ciocolată, Pământ, Rugină, Toast,
Fum şi Drojdie au fost eliminate din analiză deoarece au fost identifica-
eliminate din analiză deoarece au fost identificate de mai puţin de ju- te de mai puţin de jumătate dintre degustători. Suplimentar atribute-
mătate dintre degustători. Suplimentar atributelor listate în fişa de de- lor listate în fişa de degustare, a fost identificată de către 1 degustător
gustare, au fost identificate de către degustători alte 3 mirosuri (Ceai încă un miros (Ciocolată amăruie), aşa cum menţionam şi la „absenţe”.
de pelin, Alcool, Pătrunjel uscat).

1. (1)-Coacăze, 12. (21)-Prune uscate, 23. (35)-Acid acetic,


2. (3)-Miere, 13. (22)-Smochine, 24. (38)-Caramel,
3. (4)-Struguri, 14. (23)-Struguri uscaţi, 25. (40)-Fân,
1. (1)-Coacăze, 13. (21)-Prune uscate, 25. (38)-Caramel,
4. (5)-Lămâie, 15. (25)-Vanilie, 26. (42)-Cafea,
2. (2)-Acetaldehidă 14. (22)-Smochine, 26. (40)-Fân,
5. (9)-Smochine, 16. (27)-Miez de nucă, 27. (44)-Acetonă,
3. (4)-Struguri, 15. (23)-Struguri uscaţi, 27. (41)-Fenol,
6. (10)-Dude, 17. (28)-Rachiu de prune, 28. (47)-Prăjit,
4. (5)-Lămâie, 16. (28)-Rachiu de prune, 28. (44)-Acetonă,
7. (15)-Prune, 18. (29)-Nuci, 29. (48)-Butoi,
5. (9)-Smochine, 17. (29)-Nuci, 29. (46)-Drojdie,
8. (17)-Miros pătrunzător 19. (31)-Cuişoare, 30. (49)-Medicamente,
6. (10)-Dude, 18. (30)-Ceară de albine, 30. (47)-Prăjit,
9. (18)-Trandafir, 20. (32)-Migdale, 31. (50)-Muşeţel,
7. (11)-Cireşe, 19. (31)-Cuişoare, 31. (48)-Butoi,
10. (19)-Piper, 21. (33)-Iarbă, 32. (51)-Mentă.
8. (15)-Prune, 20. (32)-Migdale, 32. (49)-Medicamente,
11. (20)-Ceai, 22. (34)-Răşină,
9. (17)-Miros pătrunzător, 21. (33)-Iarbă, 33. (50)-Muşeţel,
10. (18)-Trandafir, 22. (34)-Răşină, 34. (51)-Mentă.
11. (19)-Piper, 23. (35)-Acid acetic, Concomitent cu notarea atributelor s-a folosit scara de 5 grade
12. (20)-Ceai, 24. (36)-Pământ, (foarte puternic, puternic, mediu, slab, foarte slab) şi pentru cele două
vinuri medicinale; analiza rezultatelor a arătat o poziţionare a punc-
tajelor medii ale atributelor în palierul 50-100 puncte, iar gradul de
Similar, pentru vinul medicinal cu salvie, reprezentarea rezultate- apreciere a fost: 5 (foarte puternic) la vinul medicinal cu anghinare şi
lor finale ale analizei senzoriale pentru miros este redată în graficul ur- 4 (puternic) la vinul medicinal cu salvie.

Conf.dr.ing. Gabriela IORDĂCHESCU,


Laborator Analiză senzorială şi comportamen-
tul consumatorului,
Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Depar-
tamentul Bioinginerie în Industria Alimentară,
www.sensorial.ugal.ro
https://www.iseki-food.net/drupal/node/2

Dr. Farm. Gabriela Vlăsceanu


Manager Cercetare-Dezvoltare
Hofigal Export Import SA Bucureşti

BIBLIOGRAFIE:
1. Carpenter R., Lyon D., Hasdell T., (2000) Guidlines
for Sensory Analysis in Food Product Development and
Quality Control, Aspen Publication, Gaithersburg, Ma-
ryland, USA
2. Diaconescu I., (1998), Merceologie alimentară, edi-
tura Eficient, Bucureşti
3. Macici M., (1996), Vinurile româneşti, Editura Alcor
Edimpex SRL, Bucuresti.
4. Meligaard M., Civille G., Carr T.B., (2007), Sensory
Evaluation Techniques, CRC Press, New York
5. Nollet.L., (2007), Handbook of Meat Poultry and Sea-
food Quality, Blackwell Publishing, Iowa USA
6. Pomohaci N., Sarghi C., Stoian V., Cotea V., Gheor-
ghita M., Nămoloşanu, (2000) Oenologie-prelucrarea
strugurilor si producerea vinurilor volumul 1, Editura
Ceres, Bucuresti.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 47


Adrese utile

Farmacii ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA care vând produse la preţ de producător şi unde există medic
de consiliere cu competenţe în apifitoterapie
CLEOFARM 1 Colentina Şos. Colentina nr. 76, sector 2 021 – 240.28.53 Fax:021 – 241.15.41 0730.087.692
CLEOFARM 2 Crângaşi Calea Crângaşi nr. 87, sector 6 021-220.02.87; fax: 02 1-220.0 1.93 0730.087.686
FARMACON Colţea Str. Colţei nr. 7, sector 3 021-314.15.45; fax: 021 -31 5.93.11 0730.087.685
HYM Malcoci Str. Malcoci nr. 2B, sector 5 021-424.22.69/ 021-424.22.70 0730.087.687
021-334.51.35/021-334.00.26;
HOFIGAL sediu Intrarea Serelor nr. 2, sector 4 0730.087.673
fax: 02 1-334.59.05
HOF NATURAL PLANT Giurgiu Str. Tineretului, bl. 206, parter, Giurgiu 0246-221.246 0730.087.698
Str. Grigore Cantacuzino, nr. 185, bl. 150 A,
SPIRU- SĂNĂTATEA Ploieşti 0244-51.90.24; fax: 0244-40.75.44 -
Ploieşti, Prahova
SPIRU- SĂNĂTATEA Breaza Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0244-34.32.22; fax: 0244-34.30.94 -
Centre de Diagnostic şi Tratament ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA
COMPLEX Medical “HofiMed” Sos. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, sector 2 021-240.73.40/ 031-808.89.98 0730.087.694
COMPLEX Terapie Naturală 0244-34.29.75/0244-3432.96;
Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0730.087.673
“Alexandra” fax: 0244-34.30.94
Farmacii, magazine de produse naturale şi policlinici cu care compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA colaborează
SC PENA PLANT SRL 1
Şos. Colentina nr. 2 Magazin B ucur Obor, et. 1 021.380.77.22 0723.425.810
Bucureşti
ATHENA * Şos. Ştefan cel Mare, nr.17, sector 2 021-210.63.30 -
TERAFARM-Tei (RICHTER 18)* Bd. Lacul Tei nr. 65, s2 021-221.18.94; fax: 021 -212.18.93 0730.087.693
VICTORIA (RICHTER 23)* Bd. N.Titulescunr.3,s1 021-311.70.43; fax: 021-312.45.30 0730.087.684
TINOS FARM Bucureşti Bd. Al. Obregia nr.20 Aleea Barajul Sadului nr. 3 021.460.37.48 021.340.02.00 0730.087.700
Str. Dunării, BI.1612, Sc.16, parter,
BELLADONA Alexandria* 0247 324.347 -
Alexandria, jud. Teleorman
LIDA NATURAL Constanţa Constanţa, str. Cişmelei 19, bl. 3, sc.B, ap. 23 0341-805.257 0721.750.903
FARMACON Constanţa* Constanţa, str. Mihai Viteazu nr. 51 0241-515.427 0745.855.536
EMIN & SUN Constanţa Constanţa, str. Daliei nr. 6, str. Baba Novac nr. 1 0241-617.046 0745.049.234
MELISSA Bd.T.VIadimirescu138,
0352-407.849 0788.220.648
Drobeta Turnu Severin* DrobetaTr. Severin, jud. Mehedinţi
POLICLINICA Comunei Gostinari* Com. Gostinari, jud. Giurgiu - 0731.260.104
FARMA PLANT Craiova Str. Unirii nr. 38-40 0251-310.020 -
ROKNET Deva Str.Oituz nr.26 0254 222.353 0744540812
VIAFARM PLURISERV Deva Str. Dorobanţi bl. 34, parter 354 104.626 -
Farmacia ALDEDRA
Str. Louis Pasteur nr. 60/5-6 Cluj, jud. Cluj 0264.520.090 0742.242.422
Cluj Napoca*
SC PLANTFARMA 1 Călăraşi B-dul Republicii nr. 42, Călăraşi 0242.318.349 0729.851.519
0728.926.801,
SC PLANTFARMA 2 Călăraşi* Str. Ştirbei Vodă, Bl. M16 P – Piaţa Big, Călăraşi 0242.331.120
0764.447.419
SC PLANTFARMA 3 Călăraşi Comuna Dragalina, Călăraşi 0242.345.454 0728.926.802
VICTORIA Câmpulung Muscel Câmpulung Muscel, Str. Dumitru Alimănăşteanu nr. 1 0248.533.262 0745.115.609
BIOPLANT * Piaţa Trandafirilor nr. 51 - Târgu Mureş, jud. Mureş 0265.216.621 -
BIOPLANT 2 * Bd. 1 Decembrie 1918 nr.197 - Târgu Mureş, jud. Mureş 0265.241.076 -
APICOLA Bd. General Magheru, bl.M9-11 - Oradea, jud. Bihor 0259.418.516 -
PRONATURA DIN EDEN Bd. General Magheru nr.17 - Oradea, jud. Bihor 0259.411.552 -
* locaţii unde există medic de consiliere

Revista HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate este editată de Fundaţia HERON / ISSN: 1842 - 3310
Redacţie: e-mail: heron_mike2005@yahoo.com / heron_flg2005@yahoo.com Tel: 0721.820.776, 0721.405.788

Foto produse: Adrian Ionescu A mai colaborat din partea HOFIGAL: Ecolog Cristina Durnac dtp: Dan Crăciun Tiraj: 30.000 de exemplare

48 Decembrie 2009 / Ianuarie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Vin Sărbătorile de Iarnă...!
Noul An să vă lumineze inima, mintea, sufletul şi
spiritul pentru a înţelege viaţa şi bunul ei cel mai de
preţ, sănătatea!
Dragi cititori ai Revistei Hofigal, vă doresc să
petreceţi alături de toţi cei dragi binecuvântate zile,
în care să priviţi viaţa ca pe un adevărat miracol... şi
împreună, să ţinem flacăra speranţei aprinsă!

Aşa să vă fie anul întreg!

Din suflet pentru suflet, vă închin la ceas de


sărbătoare următoarele poezii, scrise de doi oameni
deosebiţi, valoroşi, care au cu ce se mândri şi a căror
amprentă va susţine mândria poporului român, doi
oameni dragi mie: poetul Adrian Păunescu şi poetul
ambasador Petre Gigea Gorun.
La mulţi ani!
Ştefan Manea

Să fii şi tu
un Moş Crăciun
Să nu uităm de cei săraci,
Acum, când pregătim fantasme,
Colinde, brazi şi cozonaci
Şi sacul Moşului din basme.
N-ajunge-un singur Moş Crăciun
Pentru copiii care-aşteaptă
Adrian Păunescu la inaugurarea Să vină el, cel sfânt şi bun,
Complexului “Alexandra” - Breaza În lumea pururea nedreaptă.
Un Moş Crăciun s-ar cuveni
Să bată-n fiece fereastră, Ce laşi în urmă?
Să dea acestor trişti copii
Întreagă datoria noastră. Din cei ce ne sînt dragi, avem şi morţi
Dar haideţi să ne hotărâm Şi ne-amintim de ei din când în când
Ca, la această sărbătoare, Imaginea ce le-o păstrăm în gând
Să vină, de pe-acest tărâm, O pierdem undeva, la negre porţi.
Un Moş Crăciun la fiecare.
Ei s-au supus unei eterne sorţi
Şi eu, şi tu, şi el, şi ea,
Cu viscolirile celeste, S-au dus pe drumul veşnic, regretând
La noapte, ne vom transforma Că toţi cei ce se nasc, se duc pe rând
În Moş Crăciunii din poveste. Om dacă eşti, e soarta ce-o suporţi.
Şi să avem în minţi, mereu, Când viaţa în timp la oameni li se curmă
Că, peste orişice păcate,
Urmaşii sunt cuprinşi de înduioşare
Un Moş e însuşi Dumnezeu,
Ce ne învaţă – acestea toate. Se tot îngroaşă nesfârşita turmă,

Hei, omule, cu suflet bun, E totul în continuă mişcare.


Frumos e rostul ce-ţi revine, Dar, omule, de pleci, ce laşi în urmă?
Să fii şi tu un Moş Crăciun, Că doar prin asta eşti nimic sau mare!
Al celor mai săraci ca tine.
Adrian Păunescu Petre Gigea-Gorun
Volumul: Cartea cărţilor de poezie Volumul: De-ai mei strămoşi cu drag mi-aduc aminte