Sunteți pe pagina 1din 2

“A P R O B”

Decanul
facultăţii Sănătate Publică
dr. şt. med., conferenţiar universitar
_____________ A. Cazacu-Stratu

Lista deprinderilor practice


către examenul la igiena copiilor şi adolescenţilor,
specialitatea sănătate publică, a V

1. Somatometria. Determinarea taliei corpului.


2. Somatometria. Determinarea diametrului capului, perimetrul cutiei toracice, a capului.
3. Fiziometria. Metodica de cercetare şi apreciere a indicilor fiziometriei.
1. Somatoscopia. Cercetarea şi aprecierea trunchiului, a coloanei vertebrale.
2. Somatoscopia. Cercetarea şi aprecierea sistemului muscular, conţinutului adipos.
3. Somatoscopia. Cercetarea şi aprecierea ţinutei.
4. Somatoscopia. Cercetarea şi aprecierea cutiei toracice.
5. Somatoscopia. Cercetarea şi aprecierea formei membrelor inferioare, boltei plantare.
6. Somatoscopia. Cercetarea şi aprecierea nivelului de dezvoltare a caracterelor sexuale
secundare.
7. Stabilirea grupelor de vârstă şi dirijarea copiilor în ele cu scopul elaborării standardelor.
11. Prelucrarea statistică a datelor iniţiale a indicilor dezvoltării fizice.
12. Aprecierea igienică a organizaţiei ocupaţiilor obligatorii în instituţiile preşcolare (durata,
numărul pe zi şi pe săptămână etc.).
13. Aprecierea regimului zilei în grupele de grădiniţă – mică, medie, mare şi pregătitoare
(somnul, alimentaţia, odihna la aer liber).
14. Aprecierea igienică a orarului.
15. Aprecierea igienică a lecţiei.
16. Aprecierea igienică a lecţiei de muncă.
17. Metodica cercetării ocupaţiei elevului în timpul lecţiilor (durata activităţilor, a odihnei etc.).
18. Metodica cercetării şi studierii regimului zilei.
19. Metodica studierii capacităţii de muncă intelectuală a elevului (testele psihofiziologice).
20. Metodica studierii şi aprecierii cantităţii şi calităţii lucrului efectuat de elevi.
21. Metodica studierii stării de funcţionare a organismului.
22. Metodica efectuării controlului sanitar curent al instituţiilor preşcolare.
23. Metodica efectuării contorului sanitar curent al şcolilor.
24. Metodica efectuării expertizei sanitare a jucăriilor.
25. Metodica studierii şi aprecierii lecţiei de educaţie fizică.
26. Metodele studierii şi aprecierii igienice a atelierelor şcolare.
27. Determinaţi suprafaţa, cubatura, CL a camerei de grupă din proiect.
28. Determinaţi şi apreciaţi indicii iluminatului natural în cabinetul catedrei.
29. Determinaţi şi apreciaţi indicii microclimei în cabinetul catedrei.
30. Determinaţi şi apreciaţi caracterele manualului.
31. Apreciaţi zaţul manualului.
32. Apreciaţi planul general a instituţiei preşcolare conform proiectului.
33. Apreciaţi planul general al şcolii conform proiectului.
34. Determinaţi suprafaţa, cubatura, CL a laboratorului conform proiectului.
35. Determinaţi şi apreciaţi puterea specifică a iluminatului în clasă conform proiectului.
36. Apreciaţi amenajarea cu mobilă a atelierului şi amplasarea lui conform proiectului.
37. Apreciaţi amenajarea cu mobilă şi amplasarea ei în sala de clasă conform proiectului.
38. Apreciaţi amenajarea grupelor sanitare a elevilor claselor inferioare cu utilaj sanitar conform
proiectului.
39. Efectuaţi marcarea băncilor şcolare şi stabiliţi grupa de înălţime a elevilor.
40. Apreciaţi iluminatul artificial al încăperii.
41. Determinaţi şi apreciaţi puterea specifică a iluminatului artificial şi nivelul mediu al
iluminatului artificial (conform calculului) în laboratorul catedrei.
42. Metodele de apreciere a nivelului dezvoltării fizice a copiilor.
43. Metodica aprecierii nivelului dezvoltării fizice a colectivelor de copii.
44. Efectuaţi expertiza jucării.
45. Metodele de studiere a alimentaţiei colectivelor de copii.
46. Metodica studierii şi aprecierii igienice a blocului alimentar.
47. Efectuaţi (în formă de eschiz) amplasarea băncilor în clasă.
48. Efectuaţi (în formă de eschiză)amplasarea utilajului în atelierul de prelucrare a metalului.
49. Efectuaţi (desenaţi eschizul clasei) amplasarea utilajului în atelierul de prelucrare a lemnului.
50. Determinaţi şi apreciaţi conform proiectului suprafaţa la un elev în clasă, cabinetul de
geografie, matematică, limbi materne, laboratorul de fizică.
51. Problemele de situaţie conform fiecărei teme de laborator.

Lista a fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei de igienă din 28 august 2018, proces-
verbal nr. 1.

Şef Catedra de igienă


dr. șt. med., conferențiar universitar S. Cebanu