Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :


___________________________________________________________________________________________
Persoana juridica: SC IULVAL COURIER EXPRESS SRL
Adresa: BRAILA CALEA CALARASILOR NR 56 BL 11 AP 216 tel.0239626643
Numar din registrul comertului J09/528/2006
Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): ALTE ACTIVITATI ANEXE TRANSPORTURILOR
(cod CAEN 5229)
Cod de identificare fiscala:RO 18793340
___________________________________________________________________________________________

Subsemnatul IVAN IULIAN, in calitate de administrator, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor
financiare anuale la 31/12/2015 si confirm ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile
contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte
informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,