Sunteți pe pagina 1din 1

Intervalul de aplicare recomandat Intervalul de aplicare recomandat

Grâu Orz
Tratamentul seminţei Tratamentul seminţei
Fungicide Insectofungicide Fungicide Insectofungicide
Redigo Pro 170 FS: 0,5 l/t Yunta Quattro:1,6 l/t Redigo Pro 170 FS: 0,5 l/t Yunta Quattro:1,6 l/t
Adjuvant Peridiam Eco Red: 0,5 l/t Adjuvant Peridiam Eco Red: 0,5 l/t

Combaterea dăunătorilor Combaterea dăunătorilor


Ploșnița cerealelor
Biscaya 240 OD: 0,16-0,2 l/ha Decis Mega: 0,15 l/ha Gândacul bălos
Gândacul bălos
Viermele roșu al Decis 25 WG: 30 g/ha Proteus OD 110: 0,4 l/ha Biscaya 240 OD: 0,16 l/ha
paiului Decis Expert 100 EC: 62,5 ml/ha Decis Expert 100 EC: 62,5 ml/ha

Combaterea buruienilor Combaterea buruienilor


Attribut 70 SG: 0,06-0,1 kg/ha

Sekator Progress: 0,1-0,15 l/ha Sekator Progress: 0,1-0,15 l/ha

Buctril Universal: 1 l/ha


Hussar Activ: 1 l/ha

Combaterea bolilor foliare şi ale spicului


Combaterea bolilor foliare şi ale spicului
Nativo: 0,8 l/ha
Pachetul Falcon Pro Pachet Falcon Pro Nativo Pro: 0,6 l/ha
conține fungicidul

Intervalul de aplicare recomandat


Falcon Pro și erbicidul
Intervalul de aplicare recomandat

Sekator Progress,
pentru o su­­pra­față Pachetul Falcon Pro Pachet Falcon Pro Zantara: 1 l/ha
tratată de 25 ha. Cele Falcon Pro: 0,6 l/ha Prosaro: 0,9 l/ha conține fungicidul Falcon
două produse se aplică Pro și erbicidul Sekator
în amestec. Progress, pentru o su­­
pra­­față tratată de 25 ha.
Cele două produse se
aplică în amestec.


10-13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59
61-69 71-92 10-13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92

Făinare, septorioză Fuzarioză


Complex boli foliare
Complex boli foliare:
septorioză, rugini, făinare,
sfâșierea frunzelor
Intervalul recomandat de utilizare a produsului Intervalul recomandat de utilizare a produsului
Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizării produselor, citiţi cu atenţie recomandările Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizării produselor, citiţi cu atenţie recomandările
cuprinse în acest catalog şi în eticheta produsului. cuprinse în acest catalog şi în eticheta produsului.

10 11