Sunteți pe pagina 1din 1

INSTIINTARE

Dl/Dna.......................................................................................................
Va facem cunoscut faptul ca fiul/fiica dumneavoastra ................................. ,
eleva in clasa ......................, in data de ..........................................., 201.., in
urma........................................................................................................
Din ancheta efectuata, s-au constatat: cauzele care au dus la acest incident si
elevul vinovat de distrugere (conform procesului verbal de constatare), realizat
de profesorul de serviciu.
Conform regulamentului elevilor, articolul 12, fiica/fiul dumneavoastra trebuie
sa ..........................................................................................................................
In caz contrar suntem nevoiti sa anuntam organele de politie.

Director, Diriginte,
Prof.

Am luat la cunostinta Parinte


Nume si prenume Semnatura