Sunteți pe pagina 1din 3

Întrebări pentru examene

Capitolul 2 Genomul uman – noțiuni introductive

1. Mărimea blocului haplotip din vecinătatea unei mutații a unei boli este dependentă de doi
dintre următorii factori. Care dintre ei?
a. Marker de fază.
b. Marker de asociere.
c. Frecvența de recombinare în regiunea respectivă.
d. Numărul de generații de la producerea mutației bolii.
e. Marker de repulsie.

2. Câți cromozomi are în mod normal celula somatică umană?


a. 22.
b. 23.
c. 44.
d. 45.
e. 46.

3. La om, ADN se asociază cu câteva clase de proteine și formează complexe compactate


numite:
a. Histone.
b. Cromatină.
c. Nuclei.
d. Genoame.
e. Dublu helix.

4. Care dintre următoarele perechi de baze nucleotidice se observă în molecula ADN?


a. Purine-Purine, Pirimidine-Pirimidine.
b. Adenină-Citozină, Guanină-Timină.
c. Adenină-Guanină, Citozină-Timină.
d. Guanină-Citozină, Adenină-Timină.
e. Dezoxiriboza-Riboza.

5. Care dintre următoarele structuri sunt formate din elemente ADN repetitive?
a. Centromere.
b. Elementele Alu.
c. Elementele LINE.
d. Telomere.
e. Toate variantele enumerate.

6. O celulă somatică umană petrece majoritatea timpul în această fază:


a. Meioză.
b. Mitoză.
c. Interfază.
d. Zigot.
e. Profază.

7. Brațele unui cromozom sunt notate:


a. 1 și 2.
b. Scurt și lung.
c. p și q.
d. Specific pentru fiecare cromozom.
e. a și b.

8. O caracteristică importantă și distinctă a meiozei este:


a. Recombinarea.
b. Condensarea cromozomilor.
c. Deplasarea cromozomilor în placa metafazică.
d. Formarea fusului de diviziune.

9. Mitoza și meioza produc următoarele complemente cromozomiale, respectiv:


a. n, 2n.
b. 2n, n.
c. Haploid, diploid.
d. 2n, 2n.
e. n, n.

10. Eșecul separării cromozomilor omologi în timpul meiozei este numit:


a. Disjuncție.
b. Segregare greșită.
c. Nondisjuncție.
d. Eșec.
e. Nonsegregare.

11. Când este inițiată și finalizată meioza la bărbat?


a. La naștere, în momentul ejaculării.
b. La pubertate, în momentul ejaculării.
c. La naștere, la pubertate.
d. La pubertate, se desfășoară continuu.
e. La naștere, se desfășoară continuu.

12. Când este inițiată și finalizată meioza la femeie?


a. La naștere, la ovulație.
b. La naștere, se desfășoară continuu.
c. La pubertate, la fecundație.
d. Prenatal, la ovulație.
e. Prenatal, la fecundație.

Răspunsuri la întrebări pentru examene


Capitolul 2 Genomul uman – noțiuni introductive

1. c. şi d. 2. e. 3. b. 4. d. 5. e. 6. c. 7. c. 8. a. 9. b. 10. c. 11. d. 12. e.