Sunteți pe pagina 1din 1

Drepturile Guvernului față de cetățean.

- De a primi un feed-back
- De a presta servicii publice
- De a implica

Drepturile cetățeanului față de guvern.


- De a solicita furnizarea serviciilor publice
- De a primi acel serviciul de calitate
- De a utiliza sau nu serviciile publice
- De a avea acces liber la informație
- De a primi rezolvarea problemei la cel mai scurt timp
- De a fi asigurat fa

Drepturile mediului de afaceri față de guvern.

Obligativitățile Guvernului față de cetățeni.


- De a furniza servicii publice de bună calitate
- De asigura transparență (de a informa cetățeanul)
- De a respecta metodologia (regulile de joc)
- De a asigura confidențialitate asupra datelor cu caracter personal
- De a eficientiza costurile
- De a elimina corupția
- De a asigura cetățeanul prin securitate

Obligativitățile Cetățenilor față de guvern.

Obligativitățile mediului de afaceri față de guvern.