Sunteți pe pagina 1din 7

COD: PO - 05

Aprovizionare EDITIA: 2

1. SCOP
Procedura are ca scop asigurarea ca produsele aprovizionate sunt in conformitate cu conditiile
specificate prin proiect, prin specificatii de materiale, standarde etc.

2. DOMENIU
Procedura se aplica pentru produsele/serviciile aprovizionate de S.C. COMPLIS S.A.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
Pentru scopurile prezentei proceduri se aplica definitiile din SR EN ISO 9000: 2008 " Sisteme de
management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular", SR EN ISO 14001: 2005 “Sisteme
de management de mediu. Cerinte si ghid de utilizare” si OHSAS 18001: 2008 “Sisteme de
management al sanatatii si securitatii ocupationale”.
SSM - sanatate si securitate in munca
RM – reprezentantul managementului
SMI – sistemul de management integrat: calitate, mediu, sanatate si securitate in munca

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
 SR EN ISO 9001: 2008 “Sisteme de management al calitatii. Cerinte”
 SR EN ISO 14001: 2005 “Sisteme de management de mediu. Cerinte si ghid de utilizare”
 OHSAS 18001: 2008 “Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale”.
 Legea 10/95 – Calitatea constructiilor.

5. RESPONSABILITATI

5.1. Directorul general:


 Coordoneaza intocmirea necesarelor de materiale de catre compartimente
 Verifica necesarele si comanda de aprovizionare inainte de lansarea ei.
5.2. Seful aprovizionarii:
 Raspunde de evaluarea si selectarea furnizorilor si de receptia produselor aprovizionate;
 Tine corect evidenta documentelor de atestare a calitatii produsului aprovizionat, raspunde
de pastrarea si circulatia lor.
 Raspunde de corespondenta dintre caracteristicile materialelor comandate si cele efectiv
aprovizionate.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

Compartimentul productie – tehnic oferatre intocmeste necesarul de materiale pentru fiecare


lucrare si etapa, astfel incat sa corespunda din punct de vedere tehnic cu cele din proiect.
Responsabilul cu aprovizionarea le centralizeaza si le separa pe furnizori.
Alegerea furnizorilor se face pe baza unor considerente evidentiate in « FISA DE SELECTIE »
care tine seama de :
 livrarea produselor la caracteristicile si termenele solicitate, in conditiile respectarii
cerintelor legale ;
 existenta unui sistem de calitate si/sau de mediu si/sau de SSM certificat in cadrul firmei ;
 marimea si stabilitatea pretului ;
 dotarea furnizorului cu echipamente performante de control al produselor, etc.
Atunci cand conducerea firmei considerea ca e cazul, se pot face si audituri ale funizorului sau
vizite in spatiile sale de productie.
PO-05 EDITIA 2 REVIZIA 0 Pagina. 1
COD: PO - 05
Aprovizionare EDITIA: 2

Responsabilul cu aprovizionarea intocmeste contractele si comenzile avand grija ca acestea sa


contina specificatii complete, clare si foarte exacte.
Produsul aprovizionat va fi descris prin :
 identificarea precisa a tipului si clasei produsului ;
 standardul (sau norma interna) de referinta ;
 caracteristici tehnice si dimensionale ;
 stabilirea modului de efectuare a receptiei ;
 certificate de incercare sau analiza ce trebuie predate la livrare ;
 cerinte privind respectarea legislatiei de mediu/SSM ;
 cerinte privind SMC/SMM/SSM ;
 fise de securitate pentru produsele chimice sau periculoase ;
 cerinte privind ambalajul ;
 cantitatea, pretul, termenul de livrare, modul de transport ;
 alte clauze, documente, carti tehnice, avize si aprobari etc.
Inainte de lansare, comanda de aprovizionare este verificata de catre seful sectiei a si Directorul
general.
Se vor stabili clauze pentru garantia produselor aprovizionate si stipulate modalitati de rezolvare a
eventualelor litigii si reclamatii referitoare la aceste produse, in contracte cu furnizorii.
Receptia produselor aprovizionate se face de catre o comisie de receptie numita prin decizie de
catre Directorul general. Rezultatul receptiei se inregistreaza in notele de recepetie

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

- Fisa de selectie a furnizorilor (F-05-01) ;


- Fisa de acceptare a furnizorilor (F-05-.02) ;
- Lista furnizorilor acceptati (LFA-0)

Aprobat Elaborat,
Ing. STAICU GABRIELA Sing.CATALINA MARIANA

Data 15.03.2009

PO-05 EDITIA 2 REVIZIA 0 Pagina. 2


COD: PO - 05
Aprovizionare EDITIA: 2

FISA de SELECTIE a FURNIZORILOR


I
D
E Numele…………………………………………………………………………………………….
N
T Adresa……………………………………………………………………………………………..
I
F Tel. ……………………Fax……………………….Cod fiscal……………………………………
I
C PRODUSUL(ele)….………………………………………………………………………………
A …………………………………………………………………………………………………….
R ……………………………………………………………………………………………………...
E
CRITERIILE DE SELECTIE Limite Punctaj
de punctaj acordat
E - Existenta unui sistem de calitate si/sau de mediu si/sau SSM
V certificat in cadrul firmei…………………………………………0-30……..……..
A - Certificarea calitatii produselor
L prin documente/respectarea cerintelor legale..……………………0-20……………
U - Disponibilitate la livrare…………………………………………0-10……………
A - Serviabilitate……………………………………………………..0-10……………
R - Referinte la alti clienti……………………………………………0-10…………..
E - Bonitate…………………………………………………………..0-10…………..
A - Capacitatea de a respecta termenele……………………………...0-10…………..
Suma criteriilor de selectie…………………………………………0-100…………
S punctelor acordate = punctaj selectie furnizor (PsF) = …………………………..

DE Psf 80≤‫ ٱ‬----- furnizor selectat.


CI
ZI Psf 50≤80>‫ ٱ‬furnizor selectat conditionat pentru care se impune o discutie inainte de
A comanda.
de
SE Psf 50>‫ ٱ‬---- furnizor respins (neselectat).
LE
C
T DATA : Numele si Semnatura
……………….. …………………………….

Cod formular :F-051-01

PO-05 EDITIA 2 REVIZIA 0 Pagina. 3


COD: PO - 05
Aprovizionare EDITIA: 2

FISA de ACCEPTARE a FURNIZORILOR

I
D Numele……………………………………………………………………………………………..
E
N Adresa………………………………………………………………………………………………
T
I Tel. ……………………Fax……………………….Cod fiscal……………………………………
F
I PRODUSUL….……………………………………Caracteristici tehnice………………………..
C ……………………………………………………………………………………………………..
A ……………………………………………………………………………………………………...
R ……………………………………………………………………………………………………...
E
E CRITERIILE DE SELECTIE Limite Punctaj
V de punctaj acordat
A - Marimea PRETULUI…..………………………………………0-50……..………
L - Stabilitatea PRETULUI……………………………………...…0-5…....…………
U - Rabat……………………………………………………………0-5..…..…………
A - Livrarea la termenul necesar……………………………………0-20….…………
R - Conformitatea cu conditiile specificate…………………………0-20..…………..
E Suma criteriilor de selectie………………………………………..0-100………..…
A Rezulta punctajul de acceptare al furnizorului (Paf)
Paf =

DE Comparand Paf obtinut intre mai multi furnizori care au fost selectati initial, se va lua decizia de
CI alegere a furnizorului care va primi comanda de aprovizionare – deci DECIZIA de
ZI ACCEPTARE : DA/NU
A
de Semnaturi : Numele Semnatura Data
SE
LE  Intocmire fisa …………………… ..…………….. ……….
C  Verificare sef comp. …………………… ………………. ……….
TA aprovizionare
RE  Aprobare Director ………………. ………………. ……….

Cod formular ;F-05-02

PO-05 EDITIA 2 REVIZIA 0 Pagina. 4


COD: PO - 05
Aprovizionare EDITIA: 2

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL

LISTA FURNIZORILOR ACCEPTATI

Nr. Furnizor (denumire, adresa) Produse Data Nivel de Observatii


crt. furnizate ultimei clasificare
evaluari (acceptabil,
preferat)

Valabila la data.............................. Pag. 1 din................


Cod formular:LFA- 0

PO-05 EDITIA 2 REVIZIA 0 Pagina. 5


COD: PO - 05
Aprovizionare EDITIA: 2

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR/MODIFICARILOR

Denumire document : Procedura operationala - ‘APROVIZIONARE‘’


Cod : PO-05

Semnatura pt.
Nr Editia Descrierea Nr. Paginii Data modificarii aprobarea
Crt Revizia modificarii si Paragraful modificarii
sectiunea
1. Editia 1/0 editare in 1.09.2006
conformitate cu
SR EN ISO 9001:
2001, SR EN ISO
14001:2005 si
OHSAS 18001 :2004
2. Editia 2/0 editare in 15.03.2009
conformitate cu
SR EN ISO 9001:
2008, SR EN ISO
14001:2005 si
OHSAS 18001 :2008

Formular cod: F-4.2.3-02, rev. 0

PO-05 EDITIA 2 REVIZIA 0 Pagina. 6


COD: PO - 05
Aprovizionare EDITIA: 2

LISTA DE DIFUZARE

Denumire document: Procedura operationala " APROVIZIONARE ".


Cod/Editie/Revizie: PO-05/ Ed2 / Rev. 0

Nr Destinatarul Editia Data Data Semnatura


Crt documentului Revizia Difuzarii Retragerii destinatarului

1. Andrei Andra Ed.2/0 1.04.2009

2. Tudor Cosmin Ed 2/0 1.04.2009

3. Bogdan Liliana Ed 2/0 1.04.2009

Formular cod: F-4.2.3-01, rev. 0

PO-05 EDITIA 2 REVIZIA 0 Pagina. 7

S-ar putea să vă placă și