Sunteți pe pagina 1din 11

45

A
EL
AL
R
PA
A
R

TIROIDITA
U
IT
ED

HASHIMOTO
Redactare: Ioan Es. Pop
Tehnoredactare & DTP copertă: Mihail Vlad
Pregătire de tipar: Marius Badea
Editura Paralela 45

45
Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
WENTZ, IZABELLA
Tiroidita Hashimoto : cum să schimbăm stilul de viaţă ca să depistăm și

A
să tratăm cauzele / Izabella Wentz - doctor în farmacie, membră a Asociaţiei
Americane a farmaciștilor, dr. Marta Nowosadzka ; trad. din lb. engleză de

EL
Ianina Marinescu. - Ed. a 2-a. - Pitești : Paralela 45, 2018
Index
ISBN 978-973-47-2732-2
I. Nowosadzka, Marta
II. Marinescu, Ianina (trad.)
616.441
AL
R
PA

Avertisment
A

Informaţiile medicale din această carte reprezintă doar o resursă educativă și nu trebuie folo-
site sau luate drept bază pentru vreun diagnostic ori în scopul unor tratamente. Aceste infor-
R

maţii nu trebuie utilizate ca substitut al unui diagnostic medical și al tratamentului recoman-


dat de un medic.
Schimbările stilului de viaţă discutate în cartea de faţă nu trebuie folosite ca înlocuitor pentru
U

tratamentul medical convenţional.


Mai mult, niciuna dintre afirmaţiile din această carte nu a fost evaluată de Food and Drug
Administration (Autoritatea Naţională SUA de Reglementare în Domeniul Alimentelor și
IT

Medicamentelor).
Vă rugăm să consultaţi medicul înainte de a lua vreo decizie cu privire la starea dumneavoas-
tră de sănătate sau pentru a obţine îndrumări privitoare la o anumită afecţiune de care suferiţi.
ED

Hashimoto’s Thyroiditis: Lifestyle Interventions for Finding and Treating the Root Cause
Izabella Wentz, PharmD, FASCP with Marta Nowosadzka, MD

Copyright © 2013 Izabella Wentz, PharmD

Copyright © Editura Paralela 45, 2018


Prezenta lucrare folosește denumiri ce constituie mărci înregistrate, iar conținutul este
protejat de legislația privind dreptul de proprietate intelectuală.
www. edituraparalela45.ro
DR. FARM. IZABELLA WENTZ
DR. MARTA NOWOSADZKA

45
TIROIDITA

A
EL
HASHIMOTO R
AL
Cum să schimbăm stilul de viaţă
ca să depistăm şi să tratăm cauzele
PA

Ediția a II-a
A
R

Traducere din limba engleză de


U

Ianina Marinescu
IT
ED

Editura Paralela 45
Cuprins

45
A
EL
Mulţumiri ..................................................................................................9

1. Introducere ...........................................................................................11

Partea I. Să înţelegem tiroidita Hashimoto


AL
R
2. Cunoștinţe elementare despre glanda tiroidă ......................................25
PA

3. Normalizarea nivelurilor de hormoni tiroidieni ..................................39


4. Ce este o boală autoimună? .................................................................49
A

Partea a II-a. Depistarea cauzei originare


R

5. Cum să depistaţi cauza originară ........................................................61


6. Digestie și carenţe................................................................................66
U

7. Controversa în privinţa iodului ............................................................92


IT

8. Inflamaţii ...........................................................................................106
9. Infecţii ................................................................................................111
ED

10. Dezechilibrul imunitar ....................................................................121


11. Palierul digestiv................................................................................138
12. Fosfataza alcalină .............................................................................167
13. Glandele suprarenale........................................................................173
14. Declanșatori .....................................................................................215
15. Intoleranţe ........................................................................................229
16. Toxine...............................................................................................242
Partea a III-a. Cum să ne vindecăm

17. Cum să vă faceţi bine .......................................................................273


18. Alimentaţie ..................................................................................... 280
19. Suplimente alimentare .................................................................... 304

45
20. Analize .............................................................................................315

Anexă: Cronologia mea .........................................................................321

A
Despre autoare .......................................................................................325

EL
Index ......................................................................................................327

AL
R
PA
A
R
U
IT
ED
1. Introducere

45
„Tu trebuie să fii schimbarea
pe care vrei s-o vezi în lume.“

A
Gandhi

EL
AL
De unde interesul pentru tiroidita Hashimoto?

Cel mai simplu răspuns la această întrebare este acela că am fost diagnos-
R
ticată cu tiroidită Hashimoto la 27 de ani, în urma unei consultații de rutină.
Ca farmacist, am fost instruită cu privire la fiziopatologia diferitelor
PA

afecțiuni, precum și la tratamente. Profesorii noștri au subliniat de fiecare


dată importanța schimbărilor de stil de viață în vederea reducerii nevoii de
medicamente și a prevenirii evoluției bolii.
Celor care sufereau de hipertensiune arterială li se spunea să aibă o
A

alimentație săracă în sare, cei cu un nivel ridicat de colesterol trebuiau să


micșoreze consumul de grăsimi, iar cei cu diabet de tip 2 puteau practic să
R

oprească din evoluție boala și să se însănătoșească consumând alimente cu


indice glicemic scăzut și dând jos kilogramele în plus.
U

În cazurile de afecțiuni cronice ușoare, am fost învățați să recomandăm


IT

mai întâi schimbări ale stilului de viață, urmate de terapii medicamentoa-


se numai dacă schimbările respective rămâneau fără efect sau dacă pacien-
tul nu era dispus să le facă.
ED

În cazurile severe și dacă avantajele medicației depășeau riscu rile,


pacienții erau trecuți pe medicamente, alături de schimbări ale stilului de
viață.
Am mai învățat și că pacienții trebuie monitorizați pe măsura pro-
greselor pe care le fac către scopul lor, pentru a vedea dacă medicația se
mai justifică sau nu.
11
Astfel, am fost derutată, căci nu existau schimbări de stil de viață pentru
tiroidita Hashimoto, după cum nu existau nici pentru orice altă boală autoi-
mună. Singura schimbare recomandată de endocrinologi era una farmacolo-
gică, respectiv să începi să iei suplimente cu hormoni cum ar fi Synthroid®,
unul dintre cele mai prescrise medicamente în Statele Unite.

45
Deși eram pregătită să iau Synthroid® odată cu scăderea secreției de hor-
moni tiroidieni pe măsură ce m-aș fi apropiat de 90 de ani, nu am considerat
că acest medicament este potrivit pentru o boală autoimună. Suplimentul cu
hormoni nu oprea distrugerea glandei tiroide de către anticorpi. Nu făceam

A
decât să vin cu niște hormoni în plus atunci când tiroida era prea afectată

EL
ca să-i mai secrete chiar ea. Era ca și cum ai fi turnat apă într-o găleată gă-
urită fără să astupi găurile care făceau ca apa să se scurgă din ea.
Mai mult decât atât, aveam doar 27 de ani! Abia mă căsătorisem, găsisem

nu era drept!
AL
jobul visurilor mele, mă mutasem într-o casă lângă plajă în Los Angeles...

Eu cred cu tărie în cauză și efect și nu avea niciun sens pentru mine ca


R
această boală să fi apărut de nicăieri. Cireașa de pe tort, de vreun an mai sufe-
ream și de tulburări digestive majore, de oboseală cronică, iar părul îmi cădea
PA

la greu. Nu mi se părea normal să nu fac nimic în timp ce o parte din corpul


meu era distrusă. Nu avea niciun sens. Cei care mă cunosc pot să confirme
că pot fi foarte încăpățânată atunci când mi se pare că am fost trasă pe sfoară.
Te poți gândi că lumea e nedreaptă și te poți gândi la multiplele moti-
A

ve care să justifice lipsa de schimbări ale stilului de viață, însă concentra-


rea pe problemă nu pare să ducă vreodată la soluție.
R

Și atunci mi-am spus că, dacă aș reuși să fac legături între toate simp-
tomele mele, poate că aș fi în stare să depistez și tratez cauza originară a
U

bolii mele, sperând că povestea mea îi va inspira și pe alții să facă la fel.


IT

Uneori trebuie să fim noi înșine schimbarea pe care o dorim înfăptu-


ită, în speranța că instituțiile medicale vor lua aminte și vor susține cer-
cetări ulterioare.
ED

Avertisment: Deși această carte se bazează pe cercetări și pe rezultate,


multe dintre afirmații provin din propriile mele observații și din propria
mea experiență. Mai mult decât atât, fiecare om este unic, iar schimbările
care au avut efect pentru mine s-ar putea să nu aibă efect pentru altcineva.
Chiar dacă, mai presus de orice, m-am străduit să nu fac rău nimănui și
chiar dacă nimic din ceea ce recomand nu este toxic, asigurați-vă că, dacă luați
12
2. Cunoștințe elementare
despre glanda tiroidă

45
A
„Cunoașterea îți va da ocazia să faci ceva diferit.“
Claire Fagin

EL
Deci ce naiba e tiroida?

AL
Glanda tiroidă este un organ de forma unui fluture, care se găsește la
nivelul gâtului, sub mărul lui Adam.
R
Tiroida secretă hormoni tiroidieni care inf luențează funcționarea a
aproape fiecărui sistem organic din corpul uman.
PA

Hormonii tiroidieni sunt responsabili pentru rolul foarte important de


stimulare a metabolismului alimentelor pe care le consumăm, de extrage-
re a vitaminelor și de generare de energie din mâncare. De asemenea, sunt
esențiali pentru secreția altor hormoni, precum și pentru creșterea și dez-
A

voltarea sistemului nervos.


Tiroida a fost supranumită „termostatul“ organismului, pentru că
R

menține temperatura corpului. Funcționarea ei influențează indirect fieca-


re reacție din organismul uman, dat fiind că e nevoie de temperatura potri-
U

vită pentru ca aceste reacții să aibă loc în mod adecvat.


IT

Secreția de hormoni tiroidieni


ED

Glanda tiroidă are numeroase cavități mici și înguste numite foliculi,


plini cu o materie transparentă cunoscută drept tiroglobulină (numită une-
ori și coloid), secretată de un strat de celule epiteliale tiroidiene numi-
te tirocite. Această materie transparentă conține tirozină, un aminoacid
care reprezintă substanța inițială folosită în sinteza hormonilor tiroidieni.
25
Tiroglobulina are funcția de rezervor pentru substanțele necesare secreției
tiroidiene, fiind și depozitară a iodului.
Iodura absorbită din mâncare circulă prin sânge și este preluată de că-
tre glanda tiroidă, unde trebuie transformată, printr-un proces de oxidare,
într-o formă utilizabilă de către organism. Enzima TiroidPerOxidaza (TPO)

45
transformă iodura în iod activ, reacție în urma căreia rezultă peroxid de hi-
drogen. Iodul reactiv este acum pregătit să se lege de alte molecule și se leagă
de aminoacidul tirozină din tiroglobulină, printr-un proces numit „iodare“.
În timpul iodării, fiecare moleculă de tirozină se combină cu una sau

A
două molecule de iod, rezultând fie monoiodotirozina (T1), fie diiodoti-

EL
rozina (T2). Apoi, moleculele se leagă pentru a forma fie triiodotironina
(T3, tiroglobulină cu trei molecule de iod), fie tiroxina (T4, tiroglobulină
cu patru molecule de iod).
T1 + T2 = T3 sau T2 + T2 = T4.
AL
Din cele patru molecule iodate, numai T3 și T4 sunt biologic active în
organism. Totuși, tiroxina (T4) este cunoscută ca prohormon și e cu 300%
R
mai puțin activă biologic decât T3. Triiodotironina (T3) este principalul
hormon tiroidian activ biologic. Aceste molecule sunt păstrate în foliculii
PA

tiroidieni până când este nevoie de ele.


20% din T3 provine din secreția tiroidiană, iar restul de 80% rezultă
din convertirea de T4 în T3 printr-un proces de deiodurare (prin care este
eliminată o moleculă de iod) în organe periferice precum ficatul sau rini-
A

chii. Pentru transformarea de T4 în T3 este nevoie de zinc.


R

Un nivel scăzut de T3 și T4 semnalează nevoia unei secreții de TSH


(hormon de stimulare tiroidiană), iar niveluri ridicate de T3 și T4 circu-
U

lante opresc secreția de TSH. La persoanele cu o funcționare normală a


glandei tiroide, nivelul de TSH poate să fluctueze în perioadele în care se
IT

consumă mai mulți hormoni tiroidieni, adică în momentele de stres, boa-


lă, lipsă de somn, sarcină sau temperaturi scăzute.
ED

Tulburări ale hormonilor tiroidieni

Tulburările hormonilor tiroidieni pot fi datorate unei secreții inadec-


vate de hormoni tiroidieni (hipotiroidie) sau unei secreții supraabundente
de hormoni tiroidieni (hipertiroidie).
26
Hipotiroidia

Printre simptomele comune ale hipotiroidiei sau deficienței de hormoni


tiroidieni se numără și un metabolism mai lent, care duce la creștere în gre-
utate, momente de uitare, senzație de frig sau intoleranță la frig, depre-

45
sie, oboseală, piele uscată, constipație, pierderea ambiției, căderea părului,
crampe musculare, articulații înțepenite și dureroase, pierderea treimii ex-
terioare a sprâncenelor, cicluri menstruale neregulate, infertilitate, senzație
de slăbiciune.

A
EL
Carența de iod versus tiroidita Hashimoto

Atunci când există o carență la nivelul elementelor esențiale pen-

AL
tru secreția hormonilor tiroidieni (iod, seleniu, zinc, tirozină), este aler-
tat TSH, pentru a semnaliza o secreție suplimentară de TPO în vederea
transformării iodurii depozitate într-o formă utilizabilă (ceea ce duce și
R
la secreția de peroxid de hidrogen). Dacă nu există niciun fel de iodu-
ră disponibilă, va avea loc o mărire a glandei tiroide, în încercarea or-
PA

ganismului de a spori secreția de hormoni tiroidieni, compensând prin


creșterea dimensiunilor celulelor tiroidiene. Această mărire este cunos-
cută drept gușă.
Carența de iod poate să ducă la hipotiroidie și gușă, fiind cauza prin-
A

cipală a apariției cazurilor de hipotiroidie în multe țări subdez voltate. În


Statele Unite și în numeroase țări europene care adaugă iod la sare sau la
R

alte produse alimentare, nu carența de iod, ci tiroidita Hashimoto este ca-


uza principală a hipotiroidiei. De fapt, tiroidita Hashimoto e responsabilă
U

pentru 90% dintre cazurile de hipotiroidie din SUA.


IT

Alte cauze ale hipotiroidiei sunt tiroidita silențioasă (sau nedureroasă)


și tiroidita postpartum, ambele asociate cu secreția de anticorpi, dar ele trec
de la sine odată cu dispariția anticorpilor și revenirea la normal a funcției
ED

tiroidiene. În multe cazuri, totuși, aceste afecțiuni pot fi urmate, după ani
întregi, de tiroidita Hashimoto. Tiroidita silențioasă a fost asociată cu aler-
gii de sezon, infecții virale și masaj viguros al gâtului. În cazul tiroiditei
postpartum, declanșatorul este sarcina. Poate că aceste două afecțiuni sunt
exemple ale unui început de răspuns autoimun care dispare odată ce facto-
rii declanșatori sunt îndepărtați.
27
Aveţi o glandă tiroidă mărită?
Verificaţi-vă gâtul!
Puteţi să vă examinaţi glanda tiroidă ţinând în mână o oglin-
dă şi un pahar cu apă. Glanda tiroidă se găseşte la baza gâtului, sub

45
mărul lui Adam.

1. Ţineţi în mână oglinda şi uitaţi-vă în zona gâtului situată sub mă-


rul lui Adam, imediat deasupra claviculei. (A nu se confunda mă-

A
rul lui Adam cu glanda tiroidă – aceasta se găseşte mult mai jos.)

EL
2. Privind în oglindă, lăsaţi capul pe spate şi luaţi o gură de apă din
pahar.
3. În timp ce înghiţiţi, priviţi-vă gâtul, fiind atent/ă la umflăturile

AL
sau protuberanţele ce apar în timpul înghiţirii.
4. Dacă observaţi vreo umflătură sau vreo protuberanţă, s-ar putea să
aveţi o glandă tiroidă mărită sau un nodul tiroidian.
R
PA
A
R
U
IT
ED

Figura 1. Ilustrație cu glanda tiroidă

Preluat din The Merk Manual of Medical Information – ediția a doua,


p. 948, editor Mark H. Beers. Copyright © 2003 Merk & Co., Inc.,
Whitehouse Station, New Jersey. Disponibil pe http://merk.com/
mmhe/sec13/ch163/ch163a.html. Accesat la 29 martie 2013.

28