Sunteți pe pagina 1din 2

Integrarea Europeană este obiectivul strategic ireversibil al politicii externe şi interne al Republicii

Moldova.

Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) reprezintă baza juridică a relaţiilor dintre Republica Moldova
şi Uniunea Europeană. Acordul a fost semnat la 28 noiembrie 1994 şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1998
pentru o durată iniţială de 10 ani. Acest aranjament asigură baza colaborării cu UE în domeniul politic,
comercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific şi are ca obiective susţinerea Moldovei pentru:

a) consolidarea democraţiei şi statului de drept cu respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor prin


asigurarea cadrului corespunzător al dialogului politic;

b) dezvoltarea durabilă a economiei şi finalizarea procesului de tranziţie spre economia de piaţă prin
promovarea schimburilor comerciale, investiţiilor şi relaţiilor economice armonioase.

Relaţiile Moldovei cu Uniunea Europeană sunt instituţionalizate prin intermediul celor trei structuri
responsabile pentru intensificarea dialogului politic şi monitorizarea implementării APC: Consiliul de
Cooperare RM-UE, Comitetul de Cooperare RM-UE şi Subcomitete de Cooperare RM-UE şi Comitetul de
Cooperare Parlamentară RM-UE.

Republica Moldova a semnat la 22 februarie 2005 la Bruxelles Planul de Acţiuni RM-UE în cadrul Politicii
Europene de Vecinătate (PEV). Planul de Acţiuni RM-UE este un document care include obiective
strategice şi acţiuni concrete pentru atingerea acestor obiective. Implementarea Planului de Acţiuni va
avansa semnificativ armonizarea legislaţiei Moldovei, a normelor şi standardelor sale cu cele ale UE.
Îndeplinirea obiectivelor şi acţiunilor incluse în Planul de Acţiuni va crea condiţii pentru avansarea la un
alt grad al relaţiilor cu UE.

Politica de integrare europeană a Moldovei se bazează pe doi piloni principali: (i) realizarea Planului de
Acţiuni Moldova-UE şi (ii) valorificarea posibilităţilor ce derivă din participarea Moldovei la iniţiativele
regionale din Europa de Sud-Est – Pactul de Stabilitate, Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est
(SEECP) şi viitorul acord CEFTA modificat. Acestea sunt două direcţii prioritare ale proceselor de
integrare europeană a Moldovei, care deseori se suprapun şi se complementează.

Există un consens politic în ceea ce priveşte realizarea celor două obiective prioritare ale Republicii
Moldova: integrarea europeană şi reintegrarea ţării.

La 24 martie 2005 a fost adoptată Declaraţia Parlamentului RM privind parteneriatul politic pentru
realizarea obiectivelor integrării europene, care prevede consensul larg al celor patru fracţiuni
parlamentare în ceea ce priveşte promovarea consecventă şi ireversibilă a cursului strategic spre
integrarea europeană. Drept urmare a acestei Declaraţii, Parlamentul RM a adoptat un şir de măsuri
legislative importante pentru consolidarea democraţiei şi statului de drept în Republica Moldova, care
au fost elaborate cu participarea societăţii civile şi a opoziţiei.

Republica Moldova întreprinde eforturi pentru lansarea pe parcursul anului 2007 a discuţiilor asupra
avansării acestui cadru juridic pentru obţinerea de către ţara noastră a unui statut diferit de acel a unui
stat vecin.

La 4 mai 2006, Republica Moldova a fost acceptată în calitate de membru cu drepturi depline în cadrul
Procesului de Cooperare în Europa Sud Est (SEECP), ceea ce confirmă încă o data apartenenţa Republicii
Moldova la spaţiul Sud-Est European şi deschide noi perspective cadrului de relaţii între RM şi UE.

Pentru consolidarea poziţiei Republicii Moldova în vederea avansării pe calea integrării europene, se
impune în primul rând implementarea deplină şi în termenii stabiliţi a Planului de Acţiuni RM-UE.

În plan instituţional a fost stabilit mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării Planului de


Acţiuni, prin crearea celor patru Comisii Interministeriale, activitatea cărora este coordonată de patru
ministere-cadru. Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene îi revine rolul de monitorizare şi
coordonare generală.

În cadrul procesului de implementare a Planului de Acţiuni atribuim o importanţă deosebită procesul de


coordonare a reformelor în conformitate cu standardele şi experienţa statelor membre ale Uniunii
Europene. În special, în calitate de priorităţi au fost identificate următoarele domenii:

1.Aprofundarea procesului de reformare a sistemului naţional al justiţiei, prin elaborarea unei strategii
complexe de reformare pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi a unui program de finanţare.

2.Elaborarea unei strategii de informare şi comunicare în domeniul integrării europene.

3.Instituirea unui dialog durabil cu societatea civilă în procesul de realizare a reformelor.

4.Asigurarea libertăţii de exprimare şi a mass-media.

5.Stabilirea relaţiilor de cooperare bilaterale cu statele membre ale UE în vederea implementării


reformelor în domeniul afacerilor interne.

6.Îmbunătăţirea managementului frontierelor cu sprijinul Misiunii UE de Asistenţă la frontiera Moldo-


Ucraineană (EUBAM), inclusiv pe segmentul transnistrean.

7.Semnarea acordurilor de facilitare a regimului de vize şi readmisiei cu UE

8.Obţinerea Preferinţelor Comerciale Autonome prin semnarea unui acord în acest sens cu între
Republica Moldova şi Comunitatea Europeană.

9.Iniţierea negocierilor asupra unui nou acord între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană, care
va oferi o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană.

S-ar putea să vă placă și