Sunteți pe pagina 1din 6

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi


pentru cerinţele: A1 și A2

 A1 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din


beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcţii:
- civile, industriale, agrozootehnice;
– energetice;
– pentru telecomunicaţii;
– pentru exploatări miniere;
– aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;

CAP. I - LEGISLAŢIE GENERALĂ

a) LEGI
privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completarile
Legea nr. 10/1995
ulterioare
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
Legea nr. 50/1991
şi completările ulterioare

b) HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI


privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a
HG nr. 925/1995 proiectelor, a execuţiei lucrărilor și a construcţiilor - cu modificările și completările
ulterioare;

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările


HG nr. 766/1997
și completările ulterioare;
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificarile si
HG nr. 273/1994
completarile ulterioare;

c) ORDONANŢE ALE GUVERNULUI


privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
OG nr. 20/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) ORDINE
Ordinul MDRAP nr. pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a
2264/2018 experţilor tehnici în construcţii;
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
Ordinul MDRL nr.
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările
839/2009
ulterioare

Pagina 1
CAP. II – REGLEMENTĂRI TEHNICE

http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri
Cod de proiectare seismică. Partea a III-a. Prevederi pentru evaluarea seismică a
P 100-3/2008
clădirilor existente
CR 0 – 2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor
CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor
CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor
CR 2-1-1.1/2013 Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat
CR 6 – 2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie
Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton
NE 012/2-2010
precomprimat-Partea 2: Executarea lucrărilor din beton
NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă
Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe și criterii
ST 009-2011
de performanţă
Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor și
ME 003/2007
stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie
Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru
*C254/2017
cerinţa fundamentală “rezistenţă mecanică și stabilitate”
*Numai pt experţi

STANDARDE EUROPENE adoptate la nivel naţional

SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli


SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 generale și reguli pentru clădiri
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
SR EN 1992-1-1:2004/NB/A91:2009 generale și reguli pentru clădiri. Anexa naţională
SR EN 15129:2010 Dispozitive antiseismice
SR EN 1994-1-1:2004 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel și beton.
SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009 Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel și beton.
SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008
Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa naţională
SR EN 1995-1-1:2004
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi
SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006
- Reguli comune și reguli pentru clădiri
SR EN 1995-1-1:2004/A1:2008
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi
SR EN 1995-1-1:2004/NB:2008
- Reguli comune și reguli pentru clădiri. Anexa naţională
SR EN 1996-1-1:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli
SR EN 1996-1-1:2006/AC:2010 generale pentru construcţii de zidărie armată și nearmată
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli
SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008 generale pentru construcţii de zidărie armată și nearmată. Anexa
naţională

Pagina 2
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente
SR EN 771-1:2011
pentru zidărie de argilă arsă
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente
SR EN 771-4:2011
pentru zidărie de beton celular autoclavizat
Metode de încercare a zidăriei. Partea 1: Determinarea rezistenţei la
SR EN 1052-1:2001 compresiune;

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1:


SR EN 845-1+A1:2008
Agrafe, bride de fixare, etriere suport și console
Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru
SR EN 998-2:2011
zidărie;
SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.
SR EN 1998-1:2004/AC:2010 Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice și reguli pentru
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.
SR EN 1998-1:2004/NA:2008 Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice și reguli pentru clădiri.
Anexa naţională
Eurocod: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea
SR EN 1997-2:2008 terenului;

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.


SR EN 1998-5:2004
Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere și aspecte geotehnice
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.
SR EN 1998-5:2004/NA:2007 Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere și aspecte geotehnice.
Anexa naţională

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.


SR EN 1998-3:2005
Partea 3: Evaluarea și consolidarea construcţiilor
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.
SR EN 1998-3:2005/NA:2010
Partea 3: Evaluarea și consolidarea construcţiilor. Anexa naţională.

A2 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din


metal, lemn şi alte materiale compozite:
- civile, industriale, agrozootehnice;
– energetice;
– pentru telecomunicaţii;
– pentru exploatări miniere;
– aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;

CAP. I - LEGISLAŢIE GENERALĂ

a) LEGI
privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completarile
Legea nr. 10/1995
ulterioare
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
Legea nr. 50/1991
şi completările ulterioare

Pagina 3
b) HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a
HG nr. 925/1995 proiectelor, a execuţiei lucrărilor și a construcţiilor - cu modificările și completările
ulterioare;

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările


HG nr. 766/1997
și completările ulterioare
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificarile si
HG nr. 273/1994
completarile ulterioare;

c) ORDONANŢE ALE GUVERNULUI


privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
OG nr. 20/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) ORDINE
Ordinul MDRAP nr. pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a
2264/2018 experţilor tehnici în construcţii
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
Ordinul MDRL nr.
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările
839/2009
ulterioare

CAP. II – REGLEMENTĂRI TEHNICE

http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri
Cod de proiectare seismică. Partea a III-a. Prevederi pentru evaluarea seismică a
P 100-3/2008
clădirilor existente
CR 0 – 2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor
CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor
CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor
CR 6 – 2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie
NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă
Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe și criterii
ST 009-2011
de performanţă
Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor și
ME 003/2007
stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie
Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru
*C254/2017
cerinţa fundamentală “rezistenţă mecanică și stabilitate”
*Numai pt experţi
STANDARDE EUROPENE adoptate la nivel naţional

SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli


SR EN 1993-1-1:2006/AC:2009 generale și reguli pentru clădiri

Pagina 4
Eurocod 3: Proiectarea structurilor din oţel. Partea 1-1: Reguli
SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008
generale și reguli pentru clădiri. Anexa naţională

SR EN 1993-1-3:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli


generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale și table
SR EN 1993-1-3:2007/AC:2009 formate la rece
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli
SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008 generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale și table
formate la rece. Anexa Naţională;

SR EN 1993-1-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente


SR EN 1993-1-5:2007/AC:2009 structurale din plăci plane solicitate în planul lor
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente
SR EN 1993-1-5:2007/NA:2008
structurale din plăci plane solicitate în planul lor. Anexa Naţională
SR EN 1993-1-8:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea
SR EN 1993-1-8:2006/AC:2010 îmbinărilor
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea
SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008
îmbinărilor. Anexă Naţională
SR EN 1993-1-10:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea
SR EN 1993-1-10:2006/AC:2009 claselor de calitate a oţelului
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea
SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008
claselor de calitate a oţelului. Anexa naţională
Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1:
SR EN 10025-1:2005
Condiţii tehnice generale de livrare
SR EN 10025-2:2004 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 2: Condiţii
SR EN 10025-2:2004/AC:2005 tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii nealiate
Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de
SR EN 10210-1:2006 construcţie nealiate și cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice
de livrare
Executarea structurilor de oţel și structurilor de aluminiu. Partea 2:
SR EN 1090-2+A1:2012
Cerinţe tehnice pentru structurile de oţel
SR EN 15129:2010 Dispozitive antiseismice
Materiale metalice. Încercarea la tracţiune. Partea 1: Metoda de
SR EN ISO 6892-1:2010
încercare la temperatura ambiantă
SR EN 1994-1-1:2004 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel și beton.
SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009 Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel și beton.
SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008
Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa naţională
SR EN 1995-1-1:2004
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi
SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006
- Reguli comune și reguli pentru clădiri
SR EN 1995-1-1:2004/A1:2008
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi
SR EN 1995-1-1:2004/NB:2008
- Reguli comune și reguli pentru clădiri. Anexa naţională
SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.
SR EN 1998-1:2004/AC:2010 Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice și reguli pentru clădiri
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.
SR EN 1998-1:2004/NA:2008 Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice și reguli pentru clădiri.
Anexa naţională;
Pagina 5
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.
SR EN 1998-3:2005
Partea 3: Evaluarea și consolidarea construcţiilor
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.
SR EN 1998-3:2005/NA:2010
Partea 3: Evaluarea și consolidarea construcţiilor. Anexa naţională
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.
SR EN 1998-5:2004
Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere și aspecte geotehnice
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.
SR EN 1998-5:2004/NA:2007 Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere și aspecte geotehnice.
Anexa naţională

NOTĂ: reglementărilor tehnice sus-menţionate li se asociază, pentru fiecare cerinţă în


parte, standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor.

Bibliografia este comună atât pentru candidaţii care susţin examenul în vederea obţinerii
calităţii de verificator de proiecte, cât şi pentru cea de expert tehnic.

În plus, pentru competenţa de expert tehnic, comisia va evalua următoarele cunoştinţe:


- înţelegerea şi abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care
intervin în proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor aferente domeniului solicitat;
- capacitatea de analiză şi sinteză privind cauzele degradărilor posibile şi metodele de
remediere a acestora.

Pagina 6