Sunteți pe pagina 1din 2

Write the times in words

______________________________ _____________________________ _____________________________

______________________________ _____________________________ _____________________________

______________________________ _____________________________ _____________________________


Write the times in words

______________________________ _____________________________ _____________________________

_______________________________ ____________________________ _______________________________

_______________________________ ____________________________ _______________________________