Sunteți pe pagina 1din 1

$*(1ĥ,$3(1758$*(1'$',*,7$/ą$520Ç1,(, PO SEAP 2 F3

6,67(08/(/(&7521,&'($&+,=,ĥ,,38%/,&(²S.E.A.P.

CERERE DE RECUPERARE

OPERATORUL ECONOMIC S.C. EYES OPTIC S.R.L.

Cod unic de inregistrare (CIF) 18044271 Nr si data inregistrare la ONRC J39/844/14.10.2005

SEDIUL SOCIAL Localitate Focsani Judet Vrancea Sector

Strada Unirea Principatelor Nr. 16 Bl. 16 Sc. Et. 1 Ap. 7

Tel. Fax Cod postal 620091 ĥDUD Romania

Banca - Cont IBAN -

reprezentata prin CHITROCEANU in calitate de: reprezentant legal X conform imputernicirii


FELICIA
domnul/doamna mandatar nr.

solicit prin prezenta eliberarea Certificatului Digital EYES2018


pentru contul utilizatorului

adresa de persoana de CHITROCEANU FELICIA


email website contact

exista

modificari ale datelor si informatiilor declarate anterior in S.E.A.P. cu ocazia inregistrarii.

nu exista X

Suntem de acord cu prelungirea valabilitatii angajamentului de confidentialitate si de protectie a informatiilor asumat cu ocazia
inregistrarii in S.E.A.P.
Declar pe proprie raspundere ca datele completate mai sus sunt conforme cu realitatea.

Nume si Prenume CHITROCEANU FELICIA


Data 20.04.2018 20:02 reprezentant legal X
mandatar

Semnatura Stampila

Notiunea de Informatii desemneaza toate informatiile si datele de orice natura la care are acces in SEAP, ca detinator al unui certificat
digital care atesta inregistrarea in SEAP. Notiunea de Informatii nu cuprinde informatiile si datele care au caracter public sau care devin
publice prin orice alte mijloace care exclud culpa operatorului economic.
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre AADR, potrivit notificarii nr. 9794, in conformitate cu Legea nr. 677/2001,
in scopul implementarii si operarii sistemelor informatice si de comunicatii ce furnizeaza servicii destinate guvernarii prin mijloace
electronice. Va puteti exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie in conditiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa,
semnata si datata, trimisa pe adresa AADR.

Editia 1 ²Revizia 7