Sunteți pe pagina 1din 3

Lex

www.program-legislativ.ro

HOTARARE GUVERN 756/2017

Vigoare

Emitent: Guvern Domenii: Inventarieri

M.O. 818/2017

Hotarare privind modificarea anexei nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

M.Of.Nr.818 din 17 octombrie 2017

HOTARARE Nr. 756 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere prevederile art. 2 1 si 2 2 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba modificarea descrierii tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea Operei Nationale Bucuresti, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1. Art. 2. - Se aproba modificarea descrierii tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea Centrului National de Arta „Tinerimea Romana“, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 2. Art. 3. - Ministerul Culturii si Identitatii Nationale isi va actualiza in mod corespunzator datele din evidentele cantitativ- valorice si, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarile corespunzatoare in anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemneaza:

p. Ministrul culturii si identitatii nationale, Alexandru Pugna, secretar de stat p. Ministrul finantelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat

Bucuresti, 11 octombrie 2017. Nr. 756.

ANEXA Nr. 1

Lex

www.program-legislativ.ro

DATELE DE IDENTIFICARE privind modificarea descrierii tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea Operei Nationale Bucuresti

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

 

2. Ordonator secundar de credite

   

3. Ordonator tertiar de credite

 

4221314

Opera Nationala Bucuresti

4. Regii autonome si companii/ societati nationale aflate

   

sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si, dupa caz, societati comerciale cu capital majoritar de stat care au in administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr.

Cod de

Denumire

Date de identificare

Anul

dobandirii/

Valoarea de

inventar

MFP

clasificatie

   

darii in

Descriere tehnica

Adresa

folosinta

(lei)

     

Constructie din 1957 compusa din corp central 5 nivele, corp AB 4 nivele si corp CD 3 nivele, lifturi personal si utilitare. S construita la sol 6.899 mp Subsol: 4.317,61 mp + 439,37 mp = 4.756,98 mp Parter: 4.983,01 mp + 276.10 mp = 5.259,11 mp

Etaj 1: 1.734,27 mp + 249,19 mp = 1.983,46 mp Etaj 2: 1.773,71 mp + 336,50 mp = 2.110,21 mp Etaj 3: 3.837,17 mp + 486,56 mp = 4.323,73 mp Etaj 4: 828,54 mp + 147,63 mp = 976,17 mp Etaj 5:

615,06 mp + 148,17 mp = 763,23 mp Suprafata teren = 33.617 mp CF 228148

Tara:

   

Romania;

judet:

34408

8.24.05

Cladirea

Operei

Nationale

Bucuresti

municipiul

Bucuresti;

sector 5;

bd. Mihail

1953

153.987.088

Kogalniceanu

nr. 70-72

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE privind modificarea descrierii tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea Centrului National de Arta „Tinerimea Romana“

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

2. Ordonator secundar de credite

     

3. Ordonator tertiar de credite

 

4265906

Centrul National de Arta „Tinerimea Romana“

4. Regii autonome si companii/societati nationale aflate

   

sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata cu modificari si completari, prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si, dupa caz, societati comerciale cu capital majoritar de stat care au in

administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Lex

www.program-legislativ.ro

     

Date de identificare

 

Anul

Valoarea

Nr.

Cod de

dobandirii/

de

Denumire

     

MFP

clasificatie

Descriere tehnica

Adresa

Vecinatati

darii in

inventar

folosinta

(lei)

   

Sediul

Corp C1 - Regim de inaltime S + P + 7E, Sc = 425 mp

Corp C2 - Regim de inaltime P, Sc = 25 mp Teren = 600 mp CF nr. 230840

Tara: Romania;

Teatrul

   

35257

8.29.08

Centrului

de Cultura

judet:

municipiul

Bulandra, Hotel

Dambovita,

1927

9.702.700

„Tinerimea

Bucuresti, str.

Universitatea

Romana“ -

Gutemberg nr.

Cuza, Camin

Bucuresti

19

Splai