Sunteți pe pagina 1din 2

http://ro.wikipedia.

org/wiki/Fi%C8%99ier:043_-
_Stefan_cel_Mare,_Bogdan_cel_Orb,_Petru_Rares.jpg

Această operă de artă bi-dimensională, redată în


această imagine, este domeniu public în întreaga
lume, datorită fie morţii autorului, fie datei
publicării acesteia. Ca atare, această reproducere
este, de asemenea, parte a domeniului public.
(Cele de mai sus se aplică reproducerilor create în
Statele Unite ale Americii, Germania şi multe alte
ţări. Vedeţi şi articolul dedicat procesului
Bridgeman Art Library v. Corel Corp.).

http://en.wikipedia.org/wiki/Bridgeman_Art_Libra
ry_v._Corel_Corp.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Domeniu_public
Domeniul public pentru opere intelectuale
Domeniul public conţine operele intelectuale sau cunoştinţele în care nici o persoană sau
organizaţie nu are un interes personal (drept de autor sau patent de invenţie).
În scopul încurajării creaţiei intelectuale, statul poate acorda un monopol limitat în timp în ceea
ce priveşte multiplicarea unei opere (în cazul dreptului de autor) sau aplicarea unei invenţii (în
cazul patentelor). La expirarea acestui monopol, respectivele creaţii trec automat în domeniul
public şi pot fi folosite în mod liber de oricine, deseori în scopul dezvoltării ulterioare a
domeniului.

În acest sens, textele intră în domeniul public la 50 de ani de la moartea autorului lor, în
concordanţă cu Convenţia de la Berna, deşi aceasta dă dreptul ţărilor semnatare să mărească
limita de protecţie a drepturilor de autor (în România această limită este de 70 de ani).

De asemenea, autorul poate decide să renunţe la protecţia dreptului de autor, acordând oricărei
entităţi interesate dreptul de a-i folosi opera.

Termenul "domeniu public" se abreviază în aceste cazuri cu PD (Public Domain - în engleză).

Operele din domeniul public nu trebuie confundate cu operele libere (în sensul licenţelor GPL,
LGPL sau licenţa GNU pentru documentaţie liberă), pentru că aceste opere sunt distribuite doar
conform legii dreptului de autor şi pot fi folosite liber cu condiţia respectării condiţiilor impuse
de licenţă - în acest caz păstrarea caracterului liber al oricărei opere derivate. După expirararea
protecţiei dreptului de autor asupra lor, aceste limitări vor dispărea, permiţând, de pildă,
încorporarea lor în opere proprietare.