Sunteți pe pagina 1din 20

Turism ...l ...e ...n ...

t
în Delta Dunării
curbe:

3
4
Pentru adepţii “turismului

Turism ...l ...e ...n ...t


în Delta Dunării
lent”, călătoria nu te doar
un mijloc, ci un scop în sine,
la fel ca şi dtinaţia finală.
În Delta Dunării şi Dobrogea de Nord
descoperim un ţinut al lentorii. Pe drumurile
ce şerpuiesc printre podgorii şi mânăs�ri,
în vechile car�ere aşternute pe colinele
tulcene, pe braţele Dunării sau pe canalele
înguste din inima sălbă�ciei, pe nisipul fin al
plajelor în�nse de la Marea Neagră, învăţăm
să ne acordăm �mpul. Discutăm, degustăm,
contemplăm...

1
2
Turism ...l ...e ...n ...t
în Delta Dunării
Tulcea... Pensiunea Delta Dunării...  Tulcea e poarta de intrare în Deltă. Aici Dunărea se
desface în trei braţe care ne conduc către extremităţile imensei sale suprafeţe de viaţă.  În oraş, o primă incursiune în
bogăţiile locului o oferă Muzeul Ecoturis�c: diorame cu floră şi faună specifice, obiecte tradiţionale folosite de localnici.
La capătul cheiului, drumul urcă la Monumentul de Independenţă. De sus, se deschide o panoramă circulară spre port
şi clădirile aşternute pe alte şase coline. Se văd clopotniţe ca bulbii de ceapă şi minarete ascuţite care ne dezvăluie
istoria mul�culturală a oraşului.  Mergând spre Pensiunea Delta Dunării regăsim faleza, bărci şi vapoare, răcoarea
fluviului, zborul pescăruşilor, vocile trecătorilor. Ne aşteaptă un meniu “slow food” cu brânzeturi cremoase, legume
de grădină, peşte proaspăt de la cherhana, fructe de livadă, plăcintele locului. Pereţii restaurantului au fost oferiţi
pictorilor locali, pentru lucrări ce reprezintă lumea Deltei.  E �mpul pentru o noapte odihnitoare, într-o cameră cu
un decor sobru, dar in�m, la lumina becurilor economice, pentru că pensiunea are un program “verde” de reducere a
consumului de energie şi apă.  www.pensiuneadeltadunarii.ro

3
Dobrogea de Nord...
Crama lui Grigoraş...  Din Tulcea, pornim
într-o călătorie lentă spre pământurile Dobrogei. Admirăm
colinele, culturile de floarea-soarelui, culorile viţei de vie,
curbele line ale şoselei, sălciile, plopii. Ne cufundăm în
atmosfera satelor mărunte, ce pulsează de viaţă rurală.
Localnicii discută la poartă, vacile sunt răspândite pe
păşuni, întâlnim cârduri de gâşte gălăgioase.  Vedem
lacul Somova, pe în�nderea căruia lebedele plutesc graţios
sau se deplasează prin bătăi de aripi fine. O reţea de canale
lasă să se întrezărească locuri ideale pentru amatorii de
pescuit.  Ajunşi la Niculiţel, ne plimbăm câteva ore prin
padurea umbroasă. Ne strecurăm printre copacii deşi
şi simţim mirosul ciupercilor. Din poiană, descoperim o
panoramă în�nsă spre colinele dobrogene, acoperite de
podgorii şi mânăs�ri.  La capătul acestor peripeţii ale
naturii şi oamenilor, poposim în sat la crama lui Grigoraş.
Am venit să ne împărtăşească pasiunea sa: vinul. Ne
aşezăm confortabil la umbra pomilor fruc�feri, în jurul
unei mese de lemn plină cu bunătăţile locului. Înainte
să degustăm vinurile, ascultăm povestea lor. În pivniţele
spaţioase şi arcuite, alegem câteva s�cle adormite acolo,
sub pământ, unele dintre ele de zeci de ani.

4
5
6
Turism ...l ...e ...n ...t
în Delta Dunării
Crişan... Pensiunea Vasiliu...  Plecarea spre Deltă începe cu îmbarcarea pe Pasager, cel mai
impunător vapor acostat la cheiul Tulcei. Descoperim forfota localnicilor, ne strecurăm printr-un desiş de bagaje, auzim
voci colorate de diversele graiuri ale comunităţilor Deltei. Puntea balansează, simţim răcoarea stropilor şi mirosul
fluviului.  Pornim pe braţul Sulina purtaţi de un vânt proaspăt. Satele încep să defileze: Par�zani, Maliuc, Gorgova...
Iată acum Crişanul: un şir de case plantate în nisip de-a lungul a şapte kilometri. Cele mai multe sunt tradiţionale, din
pământ şi stuf. În faţa lor, acostate la malul canalului, plutesc bărci albastre, verzi, negru şters de �mp. Se odihnesc sau
sunt gata de plecare?  Ne atrage atenţia o casă tânără: Pensiunea ecoturis�că Vasiliu. Stuful încă auriu al acoperişului
străluceşte sub soare. O prispă lungă şi răcoroasă ne îmbie să intrăm în casă, unde descoperim o atmosferă simplă şi
primitoare: mobilier din lemn, duşumea dungată, becuri economice, vopseluri naturale...  Petre şi Caroline Vasiliu
cunosc secretele acestui ţinut sălba�c al apelor şi le dezvăluie iubitorilor naturii din toată Europa. Fixaţi în caiace,
explorăm împreună canalele înguste, înaintăm printre stuf, nuferi, plauri, pândim camuflaţi viaţa obişnuită a familiilor
de păsări ce nu se lasă observate decât de la distanţă.  www.ecoturismdelta.ro

curbe:

7
Sulina... Atelierul lui Liviu...  După ce
a străbătut întreaga Deltă sălba�că, Pasagerul îşi încheie
drumul într-o aşezare răsărită parcă la capătul lumii.
Acostăm în faţa unui palat uşor colbuit, dar măreţ, în s�l
neoclasic cu influenţe coloniale. Este fostul sediu al Comisiei
Europene a Dunării (C.E.D.), ins�tuţie însemnată în �mpul
“Belle Epoque” şi care a transformat Sulina, pe atunci
un sat de pescari, într-un adevărat port internaţional, cu
o burghezie cosmopolită, prosperă şi în ton cu gusturile
marilor capitale.  Coborâm pe cheiul împânzit de căruţe
parcate în toate sensurile şi de o pădure de oameni.
Nu întâlnim maşini, pentru că Sulina nu este legată la reţeaua

8
de drumuri ale ţării şi poate fi a�nsă numai pe calea apei. 
Întrezărim Farul vechi, ascuns în spatele palatului C.E.D. Un
muzeu al oraşului îşi aşteaptă vizitatorii la parter, iar scările
în spirală ne poartă în vârf, de unde zărim în depărtare
întâlnirea Dunării cu marea.  Pe faleză, o casă veche
negustorească ne atrage atenţia asupra frumuseţii sale:
contraste de roşu şi alb, ferestre generoase, balcoane cu
broderii metalice. Clădirea găzduieşte Atelierul fotografului
Liviu Simioncencu. Lucrările expuse reprezintă bogăţiile
naturale ale Deltei, trecutul mul�cultural al oraşului,
momentele prezentului. Liviu iubeşte sulinenii în mijlocul
cărora s-a născut, iar minunatele sale fotografii sunt darul pe
care îl oferă acestei comunităţi de la capătul Dunării.

9
Turism ...l ...e ...n ...t
în Delta Dunării

Faleza Sulinei... Pensiunea Perla...  Principalele magazine, restaurantele, primăria, biblioteca,


atelierul de fotografie, cele mai importante servicii sunt găzduite pe malul drept al Dunării, în case cu două etaje
înşiruite de-a lungul falezei. Pensiunea Perla s-a strecurat cu eleganţă în acest cadru plin de farmec.  Pe terasa
pensiunii �mpul înce�neşte, fiecare secundă pare mai bogată. Mâncăm o ciorbă de peşte savuroasă, observând
vapoare imense amarate lângă bărci mărunte, copii zburdalnici sărind în apă sub sălciile plângătoare, grămezi de
pepeni verzi şi galbeni, clipocitul valurilor ce lovesc cheiul.  Dragoş, proprietarul, ş�e că Delta Dunării este un
ecosistem fragil şi caută să ges�oneze pensiunea după criterii prietenoase faţă de mediu. Apa este folosită cu măsură
şi încălzită prin energia soarelui, aparatele electrice consumă moderat energia, detergenţii folosiţi sunt dintre cei
care au un impact redus asupra florei şi faunei Deltei.  În spatele pensiunii, regăsim străzi de nisip şi farmec, casele
descresc, pereţii sunt din pământ şi lemn, unele acoperişuri din stuf. Bărcile aşezate ici şi colo pe marginea drumului
par să servească drept repere vacilor care se întorc de la păscut.  www.perla-sulina.ro

10
11
Turism ...l ...e ...n ...t
în Delta Dunării

Sulina sălbatică... În căruţa lui Nadi...  O plimbare cu căruţa lui Nadi, grecul? Gata, am pornit!
Ne zgâlţâie un pic, dar câtă încântare pentru ochi!  Nadi îşi poartă călătorii-prieteni în curse de neuitat. Mergem mai
întâi la plajă, apoi căutăm sălbă�cia dincolo de canalele ce înconjoară oraşul. Câteva ore de drum, scurte însă, pentru
că umorul s-a urcat în căruţă iar aventura e presărată cu întâlniri surprinzătoare.  Pe plaja în�nsă, Mugurel, calul cel
experimentat, îşi convinge ucenicul să ne poarte într-o cursă nebună. Pe un nisip fin ca al clepsidrei lăsăm urme efemere.
 Trecem pe lângă Cimi�rul mari�m, care păstrează memoria unei epoci de glorie demult dispărute. Acea lume ne-a
lăsat mormintele unor ofiţeri şi funcţionari de toate naţionalităţile şi câteva poveş�. Întâlnim personajele printre flori de
câmp şi iarbă ce creşte în voie: prinţesa Moruzi, dansatoarea de cabaret, copiii consulului francez, piratul...  Ajungem
în dreptul uzinei de apă, un veritabil muzeu în funcţiune. Donaţie a casei regale olandeze, clădirea din cărămizi roşu-
aprins pulsează apă potabilă în toată urbea.  După bariera de canale, ne îndepărtăm de oraş croindu-ne drum pe un
pământ mlăş�nos ce străluceşte în lumina soarelui. La amurg, intrăm în cursa unei herghelii de cai sălba�ci.

12
13
Turism ...l ...e ...n ...t
în Delta Dunării

Pe canale... Chettusia...  Un regret al Pasagerului este că nu poate avansa decât pe cele trei mari
artere ale Deltei, numai o ambarcaţiune de dimensiuni mici fiind în măsură să se aventureze pe “venele” sale pentru
a-i descoperi frumuseţea sălba�că.  Pornim pe canalele înguste, pulsând de viaţă, la bordul unei bărci silenţioase.
Rezultat al pasiunii şi experienţei de un deceniu ca ghid ornitologic a lui Mihai Baciu, Che�usia Tour realizează excursii
de birdwatching şi promovează valorile ecoturismului.  Străbatem paradisul păsărilor, nuferilor şi tres�ilor cu o
viteză redusă pentru a nu deranja echilibrul acestui ecosistem construit în mii de ani. Un loc amenajat special pe
pontonul bărcii ne permite să ne bucurăm din plin de spectacolul naturii. Mihai ne vorbeşte despre bogăţiile Deltei,
fără a evita însă realităţile ce îi pun în pericol existenţa: ameniţările asupra biodiversităţii şi sărăcia localnicilor. 
Soarele ne mângâie iar liniştea este aproape ireală. Degustăm vinuri din podgoriile dobrogene şi savurăm specialităţi
de peşte gă�te după reţete străbune.  www.che�usia.com

14
15
G������ �� ���������� ����������:
Claudia Tache Veethividangan (ART & SKEPSIS)
F���������: Maud Chablais, Cris�ana Bobârnac,
Claudia Tache Veethividangan, Bogdan Gioară, Aurel Bulacu
R������� �����������: Estelle Cantala

16
C����������: REPER21

P��������: PRIMĂRIA TULCEA - C������ �� I��������


�� E������ �� M����������� D���������

F���������: C������ E�������� ���� P�������� T������ �� A������

Această publicație a fost finanțată cu sprijinul Comisiei Europene.


Ea reflectă numai punctul de vedere al autorului
și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala u�lizare
a informațiilor pe care le conține.
5
G������ ������: Claudia Tache-Veethividangan