Sunteți pe pagina 1din 6

Judeţul Masive de Tei - Localizări (Nr.

hărţii, careul)*

Bacău (36 A3), Ion Creangă (36 A1), Răcătău (36 A4), Răchitoasa (36 C3), Scărişoara –
Bacău
Corbasca (36 A-B4)

Botoşani Copălău (14 C4), Coşula (14 C4), Săveni (14 C2), Tudora (23 B1), Vorona (23 B1)

Bistriţa Năsăud Anieş-Valea Anieşului (20 C2), Valea Vinului (20 C1)

Băile Herculane (70 A1), Bărbosu (55 A1), Belobreşca (68 B1), Berzeasca (69 A2), Bocşa
Caraş-Severin
(54 C2), Bozovici (55 A-B1), Mehadia (69 C1), Ramna (54 C1), Sasca Montană (68 C1)

Călăraşi Căscioarele (88 B1)

Dâmboviţa Bilciureşti (75 A-B2), Gulia (75 B3), Mărceşti (75 A1), Răcari (75 A2-3)

Călugăreni (87 B-C1), Căscioarele (75 A3), Comana (87 C1), Cosoba (75 B3), Cre-vedia
Giurgiu
Mare (75 A4), Malu Spart (75 A4),Mihai Bravu (87 C1), Vânătorii Mici (74 C3)

Hunedoara Pojoga (42 A2)

Bârnova (25 A4), Brădiceşti (37 B1), Ciurea (24 C4), Dagâţa (24 B4), Deleni (23 C1),
Iaşi Dobrovăţ (25 A4), Dumeşti (24 B-C3), Frumuşica (24 B4), Grajduri (24 C4), Mironeasa (24
C4), Poieni (25 A4), Poiana cu Cetate (25 A4), Sineşti (24 B3), Ţibăneşti (36 B1),

Cernica (76 A4), Ciofliceni (75 C2), Gruiu – Gruianca (76 A2), Lipia (76 A2), Scroviştea (75
Ilfov
C2), Snagov (75 C2), Vlădiceasca (75 C2)

Mehedinţi Orşova (69 C2)

Neamţ Roşiori (23 C4), Vulpăşeşti (24 A4)

Timiş Făget (41 C3)

Babadag (79 C1), Cârjelari (65 B4), Codru (79 C1), Ciucurova (65 B4), Fântana Mare (79
B1),Greci (65 A3), Hamcearca – Ţiganca (65 B3), Luncaviţa-păd.Cetăţuia (65 A2), Niculiţel
Tulcea (65 B3), Niculiţel-păd.M-st Cocoş (65 B3), Nifon (65 B3), Nifon - Valea Mitrofanului (65
B3), Slava Cercheza-păd.Valea Moldoveanului (65 C4), Teliţa (65 C3), Topolog (79 B1),
Valea Teilor (65 B3)

Avereşti (37 B1), Bărboşi (37 B3), Băceşti (36 B1), Bălteni (37 A2), Bobeşti (37 B-C2),
Buneşti (37 B1), Corbu (37 A2), Creţeşti (37 B2), Dumeşti (36 B1), Gârceni (36 B1),
Vaslui Hoceni (37 C3), Lipovăţ (37 A3), Micleşti (37 B1), Mirceşti (37 A1), Mireni (36 C4), Rafaila
(36 C1), Roşieşti – Valea Elenului (37 B3), Tăbăleşti – Valea Seacă (37 B1), Tăcuta (25 A4),
Tătărani (37 A1)

Vrancea Poiana Cristei (49 A4), Slobozia Bradului (49 A3), Vidra (Homocea) (63 A-B1)
Judeţul Masive, păduri şi plantaţii de salcâm Localizări (Nr.hărţii, careul)*

Acmariu (43 B2), Băcăinţi (43 B2), Cerul Băcăinţi (43 B2), Măhăceni (31 A3),
Alba
Meteş (43 B-C1), Vinţul de Jos (43 C2)

Albota (73 C2), Băiculeşti (59 B-C4), Bălteni (59 B3), Bughea de Jos (60 A2-3),
Câmpulung (60 A3), Cerbu (73 C2), Ciomăgeşti(73 A1), Corbeni (59 B3),
Cotmeana (59 B4),Cuca (59 B4), Curtea de Argeş (59 B-C3), Dealu Lăunele (73
Argeş
A1), Domneşti (59 C3), Drăganu-Olteni (73 B1), Lăunele de Sus (73 A1), Mareş
(73 C2), Morăreşti (59 B4), Moşoaia (73 C1), Muşeteşti (59 C3), Sămara (73
B1), Şuici (59 B3), Tigveni (59 B3), Topoloveni (74 A1), Vedea (73 B2)

Marghita (17 A2), Săcuieni (16 C2), Şimian (16 C1), Şilindru (16 C1), Valea lui
Bihor
Mihai (16 C1)

Bistriţa Năsăud Căianu Mic (19 C3), Dobric (19 C3), Rebrişoara (20 A2)

Botoşani Dărăbani (14 B1), Cordăreni (14 B2), Liveni (15 A2)

Berteştii de Jos - păd.Viişoara (78 B1), Colţea(77 C1), Constantineşti – păd.Camniţa


Brăila (63 C2), Dudeşti(78 A1), Însurăţei (78 A1), Râmnicelu (64 A2), Tătaru (77 C1),
Valea Călmăţuiului – păd.Rubla (64 A4)

Buzău Cislău (62 A3), Largu (63 B4), Pogoanele (77 A1), Ruşeţu (63 B-C4)

Caraş Severin Globurău (55 C4), Oraviţa (54 C1)

Bogdana(77 B4), Călăreţi (76 B3), Ciocăneşti (89 B1), Dorobanţu (89 A1), Florica
(76 C3), Floroaica (77 B4), Fundulea (76 B3), Ileana (76 C3), Lehliu (76 C3),
Lehliu - Gară (77 A3-4), Lunca (76 C4), Mitreni – Topşani (88 C1), Nana – Silvestru
Călăraşi
(88 B1), Perişoru (78 A3), Şoldanu – Negoieşti (88 B1), Ştefan Vodă (77 C4),
Tămădău (76 B3), Valea Roşie (88 C1), Valea Roşie – Ciornuleasa (88 C1),Vărăşti
(89 A1)

Adamclisi (90 C1), Basarabi (91 B1), Cernavodă (78 C4), Cobadin (91 A2),
Cumpăna (91 C1), Cuza Vodă (79 B4), Ciocârlia (91 A-B1), Dumbrăveni (90 C2),
Constanţa Limanu (91 C3), Mangalia (91 C3),Megidia (91 B1), Mihail Kogălniceanu (79 B-C4),
Mircea Vodă (79 A4), Negru Vodă (91 A3), Viişoara (91 A2), Vadu (80 A3), Valul lui
Traian (91 B-C1)

Bărbuleţu (60 B3), Ciocăneşti – Ciocăneasca (75 B3), Finta Veche (75 B1),
Dâmboviţa Gheboieni (60 B4), Mătăsaru (74 C2), Morteni (74 B2), Pietrari(60 B4),
Vârfuri (60 C4)

Apele Vii (84 B2), Băileşti (83 B2), Calafat (82 C2), Cârna (83 C3), Celaru (84 C2),
Cetate (82 C1), Ciuperceni (82 C3), Dăbuleni (84 B3), Desa (82 C3), Ghidici (83
A3), Leu (84 B1), Lişteva (84 B3), Maglavit (83 A2), Măceşu de Jos (84
Dolj
A3), Mârşani (84 B2), Perişor (83 B-C1), Piscu Vechi (83 A3), Poiana Mare (82
C3), Rojişte (84 B2), Sadova (84 B3), Segarcea (84 B3), Tâmbureşti (84 B2),
Tunari Vechi(83 A3)

Barcea (49 C3), Bălăbăneşti (50 A-B1), Buceşti (50 A4), Hanu Conache (50 A4),
Galaţi
Iveşti (50 A4), Lieşti (50 A4), Târgu Bujor (50 B-C3)

Giurgiu Bălanul (87 B3), Bulbucata – Gâteşti (87 A-B1), Călugăreni (87 B-C1), Cetatea –
Turbatu (87 B3), Chiriacu - Măcărău (87 B2), Daia – Dăiţa (87 C2), Dimitrie
Cantemir – Ruica Buciumeni (87 B2), Mihai Bravu (87 C1), Săbăreni(75 B3),
Slobozia – Guţu (87 B3), Vlad Ţepeş (87 C1), Vlaşin – Teşila (87 B2)

Albeni (57 C4), Arseni (57 B3), Bărbăteşti (71 C1), Boboieşti (56 C4), Bujorescu
(70 C1), Bumbeşti (58 A3), Bustuchin (58 A1), Cartiu (57 B3), Creţeşti-Curteana
(57 B4), Cruşeţ (71 C2), Dănciuleşti (72 A2), Hurezani (71 C2), Licurici (71 C2),
Gorj Logreşti-Moşteni (72 A1), Moi (71 A1), Motru (70 C1), Peşteana (70 C1), Petreşti-
Socu (71 C1), Purcaru (71 C1), Roşia Jiu (71 A1), Rovinari (57 A4), Seciuri (58
A4), Somăneşti (57 A4), Valea Şarpelui (57 B3), Vârtopu (70 C1), Vârt (57 A4),
Vişina (57 B3), Vulcan (70 C1)

Blăjeni (42 C1), Boşorod (43 A4), Brad (42 B1), Dumbrava (42 C3), După Piatră
(43 A1), Furcşoara (42 B-C2), Hăşdău (42 B4), Homorod (43 B2), Ilia (42 B2),
Hunedoara
Mihăileni (42 C2), Sălă-truc (42 C1), Sibişel (43 B4), Stănija (42 C1), Visca (42
B2), Zam (42 A2), Zdrapţi (42 C1)

Alexeni (76 C2), Horia - păd.Groasa (76 C3), Dridu (76 B2), Mihail Kogălniceanu –
Ialomiţa Chirana (78 A-B2), Moldoveni (76 B2), Moviliţa - Deleanca şi Morăreanca(76 B2),
Slobozia (77 C3)

Brăneşti (76 A3-4), Buftea – Valea Mocanului (75 B3), Căldăraru (76 A4), Chitila –
Ilfov
Râioasa (75 B3), Copăceni (87 C1), Dridu (76 B2), Pasărea (76 A3)

Bala (70 C1), Balota (70 B2), Balta Verde (70 A4), Cărămidaru (70 C1),
Civărnăşani (70 B-C2), Colibaşi (70 B2), Crivina (70 A3), Dăneceu (70 B4),
Deveselu (70 B3), Gârla Mare (82 B2), Gruia (70 B4), Hinova (70 B3), Ilovăţ (70
Mehedinţi
B1), Izimşa (82C1), Jiana (70 B4), Jiana Mare (70 B4), Lazu (70 B2), Orşova (69
C2), Pătulele (70 B4), Peşteana (70 C1), Punghina (70 C4), Strehaia (71 A2),
Şişeşti (70 B-C1), Vânju Mare (70 C4), Vrata (82 B-C1)

Neamţ Ruseni (22 B3)

Alunişu (73 A-B2), Brebeni (73 A4), Cungrea (73 A2), Dobroteasa (73 A2),
Făgeţelu (73 B2), Ianca (84 C4), Lăunele (73 A1), Leleasca (73 A1), Mamura (72
Olt
C3), Obârşia (85 A3), Rudari (85 B2), Sâmbureşti (73 A1), Spieni (73 B2),
Stoicăneşti (85 B1), Urşi (73 A2), Vitomireşti (73 A1), Vultureşti (73 A2)

Cărbuneşti (62 A3), Homorâciu (61 C3), Izvoarele (61 B2), Măneciu (61 B2),
Prahova Ploieşti (75 C1), Predealu-Sărari (61 C3), Teişani (61 B3), Văleni de Munte (61 B-
C3)

Satu Mare Carei Mari (8 A4), Foieni – Urziceni (8 A4), Sanislău (8 A4), Viile Satu Mare (9 A4)

Aciliu (44 B3), Agârbiciu – Valea Şoalei (44 C2), Cesler (44 C1), Copşa Mica -
Negru de Fum şi Şos.Copşa Mică-Blaj (44 C1), Dârlos (45 A1), Mediaş – Valea
Sibiu
Târnavei (45 A1), Moşna – Valea Moşna (45 A2), Soroştin (44 C2), Şeica Mică (44
C2), Valea Lungă (45 A1), Veştem (44 C4)

Bârseştii de Jos (85 B2), Bogdana (86 A3), Brânceni (86 C3), Buzescu (86 B2),
Teleorman Cervenia (86 C3), Comoara (86 C2), Conţeşti (86 C3), Crângeni (85 C2), Nicolae
Bălcescu (65 C4), Putineiu (86 A3), Viişoara (86 B4)

Alioş (40 B-C2), Ciacova (54 A1), Deta (54 A1), Făget (41 C3), Fibiş (40 B2),
Lăţunaş (54 B3), Lovrin (39 B2), Lugoj (41 B1), Maşloc (40 B-C2), Mânăstire (54
Timiş
A-B1), Pişchia (40 B2), Remetea Mică (40 B-C2), Sângeorge (54 B1), Sânnicolau
Mare (39 A1), Şarlota (40 B2)
Băceşti (36 B1), Bârlad (50 A1), Gârceni (36 B1), Ivăneşti (36 C2), Roşieşti (37
Vaslui
B3)

Alunu (58 A4), Băile Olăneşti (58 C3), Băile Govora (58 C4), Băjenari (72 B1),
Bălceşti (72 B3), Bărbăteşti (58 C3), Bistriţa (58 B3), Blidari – Dealu Negru (59
A4), Bogdăneşti (58 B4), Boişoara (59 A2), Brezoi (58 C2), Budeşti (59 A4),
Buneşti (58 C3), Călimăneşti (59 A3), Câinenii Mici (59 A1), Cernişoara (58 B4),
Cheia (58 C3), Corbeni (59 B2), Costeşti (58 B-C3), Cotmeana (59 B4), Cremenari
(59 A4), Dăeşti (58 C4), Dăeşti (59 A3), Drăgoieşti (72 C1), Fârtăţeşti (72 B2),
Fedeleşoiu (59 A3), Frânceşti (58 C4), Galicea (72 C1), Guguianca (72 C1),
Gurguiata (58 C3), Guşoianca (72 C2), Horezu (58 B3), Lăunele de Jos (73
A1),Livezi (72 A1), Mateeşti (58 A4), Mădulari (72 C2), Măldăreşti (58 B3),
Vâlcea
Mihăieşti (58 C4), Milcoiu (59 A4), Mogoşeşti (58 C3), Morăreşti (59 B4),
Mueresaca (59 A3), Muşeteşti (59 C3), Ocnele Mari (58 C4), Olanu (72
C1), Olteanca (72 C1), Păuşeşti (58 C4), Păuşeşti-Măglaşi (58 C3), Pescena (72
C1), Piatra (59 A4), Pietrari (58 C4), Popeşti (58 B4), Râmnicu Vâlcea (59 A4),
Romani (58 B3), Rudeni (59 B3), Runcu (59 A3), Scundu (72 C1), Sineşti (72 A1),
Slătioara (58 B3), Stăneşti (72 C1), Stoieneşti (58 C3), Stoileşti (73 A1), Stroieşti
(58 B4), Şirineasa (72 C1), Tănăseşti (58 B3), Tomşani (58 B3), Vaideieni (58 B3),
Valea Bălcească (59 A4), Voineasa (58 B2), Verdea (72 C2), Zătreni (72 A2),
Zăvideni (72 C2)

Homocea (49 B1), Păuneşti (49 B2), Rugineşti (49 A-B2), Sihlea (63 B1), Vidra (49
Vrancea
A3)
Judeţul Principalele masive de zmeur - Localizări (Nr.hărţii, careul)*

Alba Munţii Apuseni (29 C3-4), Valea Sebeşului (43 C3)

Argeşelu (73 C1), Râul Doamnei (59 C2,3), Rucăr (60 A-B2), Valea Argeşului (59
Argeş
B2), Valea Râului Târgului (60 A2)

Caşin-Valea Caşinului (48 C1), Valea Asăului (35 A2,3), Valea Bistriţei (35 C2),
Bacău
Valea Tarcăului (34 C2-3 şi 35 A3)

Anieş-Valea Anieşului (20 C2), Colibiţa (20 C3), Leşu-Valea Leşului (20 C2), Lunca
Ilvei-Valea Ilvei (21 A2), Prundu Bârgăului (20 B-C2), Romuli-Valea Romuli (20
Bistriţa Năsăud
A1), Parva-Valea Rebra (20 B2), Tihuţa (21 A3), Valea Mare-Valea Zmeurului (21
A1),

Bran (60 B1), Sâmbăta-Valea Sâmbetei (45 C4), Zărneşti (60 B1), Valea Zizinului
Braşov
(61 A-B1)

Brebu (62 B1), Livada (63 A2), Lunca Frumoasă (62 B2), Padina (77 B1), Podu
Buzău
Calului (62 A1), Siriu (62 A2)

Beliş (30 A3), Răchiţele (29 C2), Valea Drăganului (Pârâul Cruci, Rogojel, Valea
Săcuielului, Valea Sebeşului, Vişag şi Zarna) (29 B-C1), Valea Ierii (Bondureasa,
Măruţiu, Pârâul Ierţii, Pârâul Lindului, Şoimului, Valea Calului şi Valea Ursului)(30
Cluj
B2-3), Valea Mărgău (Ic Ponor, Pârâul Negrului, Pârâul Olteanului, Poiana Horea,
Valea Agăstăului, Valea Giurcuţei de Sus, Valea Răchiţelelor, Valea Stanciului,) (29
C2-3), Valea Răcătău (Valea Dumitreasa, Valea Irişoara şi Valea Negruţii) (30 A2-3)

Covasna Intorsura Buzăului (47 C4)

Dâmboviţa Gheboieni (60 B4), Moroieni (60 C3), Petroşiţa (60 C3),

Arpadia (71 C2), Novaci (58 A3), Runcu (57 A3), Valea Motrului (56 B3), Valea
Gorj
Sadului (57 B3), Valea Tismana (56 C4)

Bilbor (21 C4), Borsec (21 C4), Corbu (22 A4), Ditrău (33 C1), Fâncel (33 B4),
Ghiorghieni (34 A2), Lacu Roşu (34 A1), Niergheş (47 B1),Ocolul Miercurea Ciuc
Harghita
(34 A4), Praid (33 A-B3), Satu Mare (33 C4), Secuieni (46 A1), Topliţa (33
B1),Tulgheş (22 A4), Vlăhiţa (33 C4), Zetea-Valea Zetea (33 C4)

Aninoasa (57 B2), Baleia (57 B2), Baru Mare (57 A1), Câmpul lui Neag (57 A2),
Certeju de Jos (Muntele Găina) (42 B2), Clopotiva (56 B-C1), Grădiştea de Munte
(43 A-B4), Haţeg-Marginea (42 C4), Luncani (Poiana omului) (43 A4), Nucşoara
Hunedoara (56 C1), Petroşani (57 B2), Poiana Răchiţelei (42 A-B4), Râul Bărbat (57 A1-2),
Romoşel (43 B3), Sălătruc (42 C1), Sibişel (43 B4), Slătinioara (57 B2), Şereşel -
Hobiţa (57 A1), Vadul Dobrii (42 A-B4), Valea Brazilor (42 C1), Valea Orăştiei (43
A4), Valea Runcului (42 B4), Valea Streiului (57 A1)

Mehedinţi Obârşia-Cloşcani (56 B4), Baia de Aramă (56 B4)

Câmpu Cetăţii (33 A2), Glăjărie (32 C1), Ibăneşti-Valea Gâtei (32 C2), Lăpuşna (33
Mureş B2), Lunca Bradului (21 A4), Răstolniţa (21 A4), Reghin (32 B1), Sovata (33 A3),
Stânceni-Neagra (21 B4), Valea Gurghiului (32 C20), Valea Rece (32 A3)

Neamţ Piatra Neamţ (23 A4), Pipirig-Valea Pipirigului (22 B-C3), Rugineşti (22 C1)
Prahova Potigrafu (75 C1-2), Predeal-Sărari (61 C3), Teleajen (61 B1-2),

Valea Bâlea (45 B), Valea Cibinului (44 B4), Valea Lotrioarei (58 C1), Valea Sadului
Sibiu
(44 C4)

Câmpulung Moldovenesc (Holohoşca, Sandru, Strungărie, Timiş, Văcărie) (21 C1),


Fălticeni (Grindei, Magherniţa, Măgurici) (23 A1), Gura Humorului (22 B1), Poiana
Suceava
Micului (13 A4), Pojorâta (21 C1), Rădăuţi (13 B3), Vatra Dornei (Arsuri, Cristişoru,
Gr.Haiti, Pârâul Omului, Pârâul Pinului) (21 B2), Voroneţ (22 B1)

Bădeni-Valea Băden (73 A1), Brezoi-Valea Lotrului (58 C3), Rădăuţi-Putnişoara (13
Vâlcea
B3), Vaideeni (58 B2), Valea Putnei (21 B-C1), Voineasa (58 A-B1)

Judeţul Masive de zburătoare - Localizări (Nr.hărţii, careul)*

Alba Valea Sebeşului (43 C3,4)

Arad Hălmagiu (29 B4), Săvârşin (41 C2), Vârfurile (29 A4)

Argeş Valea Bădenilor (60 B3)

Buzău Munţii Buzăului (62 A-B1), Valea Slănicului (62 B1)

Cluj Valea Drăganului (29 C1)

Dâmboviţa Moroieni (60 C3)

Prahova Drajna (61 C3), Valea Teleajenului (61 B1,2)

Suceava Câmpulung (21 C1), Vatra Dornei (21 B2)