Sunteți pe pagina 1din 6

GRUP SCOLAR „ CONSTANTIN BRATESCU” ISACCEA

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21.05.2010
CLASA: a VI-a B
PROPUNĂTOR: ELENA TOPA
OBIECTUL: LIMBA ENGLEZA
SUBIECTUL: FACTFILE OF A CITY
TIPUL.: recapitulare si sistematizare
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea de învăţare CITIES OF THE WORLD

a) Competente specifice (din programa):


1.3. Desprinderea informatiilor factuale dintr-un mesaj clar articulat emis cu viteza normala
2.1. Folosirea unor formule uzuale simple, adecvate unor situatii de comunicare
3.2. Selectarea informatiilor dintr-un text citit si inserarea lor intr-un tabel/ diagrama
4.2. Descrierea unor persoane si locuri dupa un plan dat

b) Obiective operaţionale:
O1 sa selecteze informatiile esentiale dintr-un text scris
O2 sa utilizeze corect fraza conditionala si articolul ’the’
O3 sa realizeze o prezentare grafica a unui oras renumit
O4 sa prezinte oral produsul realizat
O5 sa aprecieze lucrarile finale

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară
b) a activităţii: frontală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE : sumativă,
orală şi scrisa, individuală şi în grup,
autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupului
RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): explicatia,conversaţia, activitatea independenta,activitatea pe
grupe constituite în funcţie de tema dezbaterii, reţeaua de discuţii, Turul galeriei
b) materiale : texte-suport sub forma de proiectie, fise de documentare, coli, markere, creioane
colorate, carioci, foarfece, lipici, post-it, banda adeziva, bagheta, videoproiector

specifice disciplinei : -manual cls. a VI-a, Ed.Oxford University Press


autori-Alaviana Achim, Ecaterina Comisel s.a.

c) bibliografice:
metodice: Programul,, Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin
activitati de mentorat”
-modulul 1 : Predarea- invatarea interaciva centrata pe elev
-modulul 2 : Evaluarea continua
-modulul 3 : Cunoasterea elevului
d) temporale: 50 minute
D E S FĂŞ U RAREA LE C Ţ IE I

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


de conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea atenţiei 3min bagheta
frontala
☺warmer:bagheta magica
-I am...( Sunt...)
-I feel...( Ma simt...)
-I wish...( Imi doresc...)
Anuntarea temei: lectie de recapitulare
cu tema ,, Orasele lumii”

2. Anunţarea O1-O5 ☺se precizeaza obiectivele lectiei 2min frontala explicatia


obiectivelor - recapitularea cunostintelor
dobandite si integrarea lor intr-
un produs final

3. Dirijarea invatarii ☺se proiecteaza prezentarea cu 8min Prezentarea Prezentare Observatia


a)Prezentarea frontala video PowerPoint sistematica
elementele studiate in unitatea
conţinutului ce Observatia videoproiector individuala
urmează a fi parcursa( articolul hotarat ‘the’)si se
recapitulat, sistematizat solicita participarea elevilor la
şi evaluat recapitularea cunostintelor
b) prelegere O2 anterioare. Elevii intervin cu
interactiva
exemple proprii si raspund la
intrebari pentru clarificarea
exemplelor prezentate.
☺Se prezinta sarcina de lucru unde
vor aplica notiunile invatate( Sa
realizeze un poster cu un oras
celebru pe plan mondial);
☺Se prezinta planul posterului
(- localizarea orasului
- scurt istoric al orasului
- principalele cladiri
-obiective turistice si importanta lor
- imagini)
si modalitatea de lucru ( pe grupe).
Profesorul raspunde la intrebarile
elevilor pentru clarificarea etapelor
urmatoare.

c) organizarea .O1O2 ☺se formeaza grupe de cate 3-4 20 Activitate pe Lucrul in grup Observatia
pentru activitatea de O3 min grupe coli, markere, sistematica
elevi; creioa
grup- Metoda Turul individuala si
☺fiecare grupa primeste o fisa de galeriei ne in cadrul
colorat grupului
documentare despre un oras renumit e,
carioci
pe plan mondial;
,
☺se studiaza fisele de documentare
foarfec
☺se discuta continutul proiectului e,
-realizarea desenelor lipici,
-redactarea textelor fise de
docum
entare
4) Feedback prin O1 ☺-prezentarea proiectelor 10 Activitate pe Metoda Turul Postere Evaluare
raportarea la O2 O3 min grupe galeriei Banda adeziva orala
- studierea posterelor de catre
obiectivele propuse O4
iniţial, cu solicitarea celelalte grupe
elevilor -notarea observatiilor
5) Obtinerea O5 4min Activitate pe Metoda Turul Postere Interevaluare
performantelor - revenirea la produsul propriu, grupe galeriei Post it Autoevaluare
markere
formularea raspunsurilor si
autoevaluarea

6)Asigurarea 1 Frontala
retenţiei şi transferul min
de cunoştinţe ☺Homework: Write about the city
where you would like to go.

2 Frontala Conversatia Evaluare orala


7) Încheierea lecţiei min si scrisa
☺-aprecierea participarii elevilor la
lectie
- notarea elevilor
Elevii completeaza biletul de iesire:
- I feel...( Ma simt...)
- I liked...( Mi-a placut...)
- I wish...( As dori...)

Prof. Elena Topa – Grup Scolar ,, Constantin Bratescu” Isaccea